Стандарт, хэмжил зүйн газар Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын гэрчилгээ авлаа

Стандарт, хэмжил зүйн газар 2014 оноос эхлэн Засгийн газрын 2008 оны 265 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, төрийн үйлчилгээг шуурхай, нээлттэй, ил тод, чирэгдэлгүй болгох, үйлчлүүлэгч хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, үйл ажиллагаандаа байнгын сайжруулалт хийх, зорилгоор чиглэсэн чанарын бодлого, зорилтоо тодорхойлж, Менежментийн тогтолцооны ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлж  хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Францын баталгаажуулалтын байгууллага /AFNOR/-аас гардан авсанаас хойш магадлан аудитанд 2 удаа амжилттай хамрагдаж, Менежментийн тогтолцоо тасралтгүй сайжирч байгаа, үр дүнтэй удирдлагын тогтолцоо хэрэгжиж байгаа талаар үнэлгээ өгсөн байна.

Энэ жил СХЗГ Менежментийн тогтолцооны олон улсын стандарт 9001:2015 -ын шинэчилсэн хувилбарт шилжих зорилт дэвшүүлж, удирдлага, зохион байгуулалтын иж бүрэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг Францын баталгаажуулалтын байгууллага /AFNOR/-аар 2017 оны 10 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд үнэлүүлж, ISO 9001:2015 олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн тухай 2015/68385.2 тоот гэрчилгээг хүлээн авсан.

99

Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлснээр олон улс, бүс нутгийн гишүүнчлэлтэй байгууллагуудын хэмжээнд агентлагийн нэр хүнд статус дээшилсэн, стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, итгэмжлэлийн чиглэлээр “Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр”-т нэгдэн орсон, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанарыг Олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжин тэлсэн  гээд олон үр дүн байна.

Дотооддоо байгууллагын үйл ажиллагаа илүү хяналттай, эмх цэгцтэй, түргэн шуурхай, баталгаа нотолгоотой болж, хэрэглэгч, үйлчүүлэгчийн сэтгэл ханамж дээшилсэн гээд давуу талууд бий болсон.

Цаашид Менежментийн тогтолцооны ISO 9001 олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн туршлага дээр үндэслэн Авилгын эсрэг олон улсын менежментийн ISO 37001 стандартыг нэвтрүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

Менежментийн тогтолцооны олон улсын ISO 9001  стандартыг өмчийн аль ч хэлбэрийн байгууллага нэвтрүүлж болно. Хэдийгээр стандарт нь сайн дурын, зөвлөмжийн шинжтэй боловч даяаршлагдсан өнөөгийн нийгэмд аль ч байгууллагын хувьд амжилт өөд тэмүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх, шинэ зах зээлийг бий болгох, нэр хүндээ өсгөхөд тухайн стандартыг нэвтрүүлснийг батлах гэрчилгээ /сертификат/ зайлшгүй хэрэгтэй болж байгаа юм аа.

 Дашрамд дурьдахад гадаадын зарим орнуудад Менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад тендер,  төрийн болон гадаад худалдан авалтад оролцоход илүү давуу тал олгодог жишээ байна. Нөгөө талаар аж ахуйн нэгж, байгууллагын хувьд шинэ түншүүдийг бий болгох, хөрөнгө оруулагч нарыг татахад чухал түлхэц болдог. 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он