Хууль зөрчиж байна гэсэн ташаа мэдээллийн дагуу хэвлэлийн бага хурал хийлээ

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он