Авто жин баталгаажууллаа

2017.12.07 3

Өмнөговь аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс дараах аж ахуйн нэгж, байгууллагын авто жинг баталгаажуулалтад хамрууллаа. Үүнд:

1. 2017 оны 12 дугаар сарын 3 нд “Хэмжих хэрэгсэл” ХК-тай хамтран  Мера, Эрдэнэс Таван Толгой ХХК-д 4 авто жинг баталгаажууллаа.

2. 2017  оны 12 дугаар  сарын 6 нд Оюу-толгойн импортын гаалийн авто жинг ээлжит баталгаажуулалтанд хамрууллаа. 

 

2017.12.07 4

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он