Олон улсын жин хэмжүүрийн товчоо/BIPM/-с зохион байгуулсан сургалтад хамрагдлаа

2017.12.04

      “Хэмжлийн үр дүнг Олон улсад харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай-Хэмжил зүйн бодлого, үйл ажиллагаа” сэдэвт сургалт, семинар 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-наас 11 дүгээр сарын 24-ны өдрүүдэд Франц Улсын Севре хот дахь Олон улсын жин хэмжүүрийн товчооны /BIPM/ Эталон эрдэм шинжилгээ судалгааны хүрээлэнд зохион байгуулагдлаа.

    Энэхүү сургалтад Монгол Улсаас Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн дарга Д.Дамбасүрэн оролцсон ба нийт хөгжиж буй 20-н Улс орны 24-н Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэн, Мэргэжлийн хэмжил зүйн судалгааны хүрээлэнгийн удирдлага, чанарын менежер нар хамрагдсан байна.  

Хэмжил зүйн хүрээлэн

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он