Хийн түгээгүүр баталгаажууллаа

umnugovi


     2017 оны 11 дүгээр сарын 17-20-ны өдрүүдэд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод шинээр ашиглалтанд орж байгаа "Дашваанжил" ХХК, Gorgas" ХХК-ны Автомашин хийгээр цэнэглэх станцийн нийт 2 түгээгүүрийн 4 ширхэг шингэн хэмжигчийг MNS 6357:2012 Стандартын дагуу шалгаж баталгаажуулаа.

Өмнөговь СХЗХэлтэс

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он