ОУСБ-ын ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2-ийн Кодлогдсон тэмдэгтийн ажлын хэсгийн хурал БНХАУ-ын Хөх хотод боллоо

СТҮБГ10

      БНХАУ-ын Хөх хотод 2017-09-25-29-нд Олон улсын стандартчиллын байгууллагын (ISO/IEC JTC 1/SC 2) Хамтарсан техникийн хорооны 2 дугаар дэд хорооны 22 дахь хурал болон (ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2) 2 дугаар ажлын хэсгийн 66 дахь ээлжит хурал боллоо.  

      Энэ хуралд Канад, БНХАУ, Ирланд, Япон, Монгол, Англи, АНУ ба Юникод консорциумын төлөөлөгчид оролцсон. Монголын талаас Олон улсын монгол судлалын холбооны ахлах зөвлөх академич Д.Төмөртогоо, СТҮБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Б.Ундраа, Болорсофт ХХК-ийн мэргэжилтэн С.Бадрал, калиграфын мастер Жамъяансүрэн нар оролцсон.

      Энэ удаа ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2-ийн шаардлагын дагуу дээрх олон улсын стандартад оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцлээ. Гол өөрчлөлт нь  монгол бичгийн хөгжлийн 400 жилийн түүх онцлогуудыг нэмж оруулах явдал юм.  Код бол бүх үсэг бичгийн түүх, зөв бичгийн дүрэм, хэлбэрийг агуулж байдаг. Эдгээр нэмэлтийг оруулснаар  энэ 400 гаруй жилийн хугацаанд хадгалагдан үлдсэн ном зохиолыг цахимжуулан хадгалах, тэдгээрийг судлах эрдэм шинжилгээний ажилд ихээхэн ач холбогдолтой.

Ажлын хэсгээс гишүүдийг мэдлэг, мэдээллээ хуваалцах, асуудлыг шийдвэрлэхэд хамтран ажиллахыг уриаллаа. 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он