БНХАУ-ын Бээжин хотноо  “Автомашины жингийн баталгаажуулалт” сургалтад оролцлоо

Алтаа 2017,10


     БНХАУ-ын Бээжин хотноо ХБНГУ-ын Физик техникийн хүрээлэн(PTB)-ийн  Ази, номхон далайн хөгжиж буй орнуудад хэрэгжүүлж буй MEDEA төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан “Автомашины жингийн баталгаажуулалт” сургалтад 2017 оны 9-р сарын 26-29-ний өдрүүдэд Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн МЭЛ-ийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг, Хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтын газрын улсын шалгагч  Б.Пүрэвтогтох нар оролцлоо.  
      Зохион байгуулагч нь ХНБГУ-ын Физик техникийн хүрээлэн(PTB), Ази номхон далайн бүс нутгийн Хууль эрхийн хэмжил зүйн форум(APLMF), хамтран зохион байгуулагч нь БНХАУ-ын Хэмжил зүйн хүрээлэн(NIM), Шинэ Зеландын Бизнес, инноваци, ажил эрхлэлтийн яам(MBIE), Сургагч багшаар БНХАУ-ын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн доктор Hu Manhong, Zhon Ruilling, Шинэ Зеланд улсын Julian Crane нар байсан юм.

      Тус сургалтанд Бутан, Вьетнам, Индонези, Камбожи, Киргиз, Малайз, Монгол, Непал, Папуа Нью Гвиней, Филиппини, Фижи,  Шри ланка, Сингапур, Хятад зэрэг 14 орны 38 хүн хамрагдсан бөгөөд сургалтанд оролцогсдын бүх зардлыг MEDEA төслөөс санхүүжүүлсэн. Эхний өдөр оролцогч тус бүр өөрийн хийж гүйцэтгэж буй ажил, өөрийн улс орон дахь автомашины жингийн баталгаажуулалтын өнөөгийн байдлын талаар танилцуулга хийв.Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн масс, цаг давтамж, харааны оптик, фотоволтикийн хэмжлийн лабораториуд болон жинлэх хэрэгслийн загварын туршилтын лабораторитай танилцсан.
     Сургалтаар OIML R76 олон улсын стандартын дагуу Автомат бус жинлэх хэрэгсэл болон автомашины жингийн баталгаажуулалтын үед гадаад үзлэг, жинлэх үйл ажиллагааны шалгалт, шалгах цэгүүдийг хэрхэн сонгох, зөвшөөрөгдөх алдааг тооцоолох, тогтмол байдлын шалгалт, жишүү ачааллын шалгалт, орлуулах ачааг хэрхэн ашиглах талаар онолын хичээлээр болон дадлагаар мэдээлэл өгсөн. Мөн Автомашины динамик жингийн үйлдвэрлэгч Wanji technology компанийн үйл ажиллагаатай танилцсан.

     Автомашины болон бусад жинлэх хэрэгслийг олон улсын стандартын дагуу шалгаж баталгаажуулахад эталон туухайны хүрэлцээ хангамжийг сайжруулахаас гадна хүнд даацын туухайг өргөх, зөөвөрлөх техник хэрэгсэл чухал шаардлагатай нь харагдлаа.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он