Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

2017.10.11
      Стандарт, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2017 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон менежментийн тогтолцоонд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Монжүүс ХХК, Төв аймгийн Стандарт, Хэмжилзүйн хэлтэс, Дархан Ус суваг ХК, Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр, Спирт бал бурам ХХК, Практикал даатгал ХХК-нуудад 3 жилээр олгох, Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр, Увс аймгийн Ус Эрдэнэ ХХК-ийн бүтээгдэхүүнд Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр тус тус олгож, 9 аж ахуй нэгжийн 11 нэрийн бүтэтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа:

Аж ахуй нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэрлэсэн нь:

1 Чанарын менежментийн тогтолцоог  хэрэгжүүлсэн байгууллагад гэрчилгээг олгох, сунгах
1.1 Монжүүс ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.2 Төв аймгийн Стандарт Хэмжилзүйн Хэлтэс Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.3 Дархан Ус суваг ХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.4 Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.5 Спирт бал бурам ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.6 Практикал даатгал ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд давтан аудитявуулсан тухай Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх сунгах
2.1 Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК
 • Төмөр хийц

ҮТТ хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах

2.2 Ус-Эрдэнэ ХХК
 • Чацарганы шүүс,тос
 • Үхрийн нүдний шүүс
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах
3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах
3.1 Анун ХХК
 • Тавилга
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.2 Урин трейд ХХК
 • Ариун цэврийн цаас
 • Салфетик
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.3 Сассир ХХК
 • Сауны үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.4 Талх чихэр ХХК
 • Гурилан бүтээгдэхүүн
Тохирлын гэрчилгээг 2018 оны 3 сарын 30 хүртэл сунгах
3.5 Хоргын хүүХХК
 • Мах махан бүтээгдэхүүн
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.6 Эко Эрдэнэ ХХК
 • Жүүс 4 нэр төрөл
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.7 Азийн их хүлэг ХХК
 • “Ариг” нэрийн савалсан цэвэр ус
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.8 Гурван сор ХХК
 • Сүлжмэл эдлэл
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.9 М Ти Эс ХХК
 • Цагаан архи 2 нэр төрөл
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах

 

Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газар

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он