Орхон аймгийн Cтандарт, хэмжил зүйн хэлтэс ажлаараа аймагтаа тэргүүлээ

2017.05.09

Тус хэлтсийн дарга, Орхон аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс дүгнэж, 99,9 оноогоор тус хэлтэс нь аймагтаа тэргүүллээ. 2014, 2015, 2017 онуудад тус хэлтэс нь ажлаараа 1-р байранд орсноор 3 дахь удаагаа тэргүүлж, дархан аварга байгууллага боллоо. Мөн архив-бичиг хэргийн ажлаараа аймагтаа жил дараалан тэргүүлсэн амжилттай байна.

ОРХОН СХЗХ

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он