Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдлаа

2017.05.08

    2017 оны 05 сарын 08-ны өдөр Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх орон тооны бус баталгаажуулалтын зөвлөлийн ээлжит 09 дүгээр хурал боллоо. Тус хурлаар тохирлын үнэлгээнд хамрагдсан 15 үйлчилгээнээс холбогдох стандартын шаардлагыг хангаж буй 6 үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний тайлан, дүнг хэлэлцэж 1 үйлчилгээнд 1 жилээр олгох, 5 үйлчилгээний хугацааг 1 жилээр сунгах шийдвэрийг гаргалаа.

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он