Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох,

сунгах шийдвэрийг гаргалаа

 17050302

          Стандарт, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, менежментийн тогтолцоонд явуулсан аудитын дүн, тайланг хэлэлцэж менежментийн  тогтолцоог хэрэгжүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Ультрасоник“ ХХК, ”Эм-Си-Эс интернешнл” ХХК, “Бласт”ХХК, “Төр Засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар”-т 3 жилээр олгох, 15 Аж ахуйн нэгжийн 79 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг 1-3 жилээр олгох шийдвэрийг гаргалаа. Үүнд:

Аж ахуйн нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэр

1.1 “Ультрасоник“ ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг  нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.2 “Эм Си Эс интернэшнл“ ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг  нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.3 Бласт” ХХК Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд давтан аудитявуулсан тухай Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг  нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2018.09.20 хүртэл сунгах
1.4 Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд давтан аудит явуулсан тухай Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг  нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2018.09.20 хүртэл сунгах
2.1 “Монгол тамхи Со”  ХХК

Янжуур тамхи 2 төрөл

Янжуур тамхи 7 төрөл

Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох, сунгах
2.2 “Монжүүс” ХХК

                          АСЕ нэрийн  жүүс 4 төрөл

                          Цай 3 төрөл

                           Pony нэрийн ундаа 6 төрөл

Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
2.3 “Хараа сүмбэр” ХХК  Автозамын тэмдэг, тэмдэглэгээний будаг Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр олгох
2.4 “Эс Эн Жи Ди” ХХК Ажлын гутал Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
2.5 “Одь-тан” ХХК Цай 2 төрөл Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
2.6 “Нүүдэл Жи” ХХК Гоймон 6 төрөл Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
2.7 “Өргөн зүлэг” ХХК Мини маркет /үйлчилгээ/ Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
2.8 “Энерго тех сервис” ХХК Гэрэлтүүлгийн багана Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2.9 УБТЗ-ын нийтийн хоолны төвийн дэргэдэх туслах цех Жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2.10 “Алтан тариа” ХХК 6 нэрийн бүтээгдэхүүн Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2.11 “Витсамо фүүдс” ХХК “Сор” нэрийн сүү /4 төрөл/ Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2.12 “ХКҮ”  ХК

Хиам 24 нэр төрөл  

Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох, сунгах
2.13 “Болор сервис” ХХК Хуурай хими цэвэрлэгээ Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2.14 “Их монгол шувуу” ХХК Зоогийн газар Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2.15 “Монгол маркет” ХХК Хиам 4 нэр, төрөл, “Содон” нэрийн хөлдөөсөн бууз, банш Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он