БНХАУ-ын засаг захиргааны онцгой бүс Хонг Конг хотод зохион байгуулагдсан үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтнүүдийн сургалт (хэлэлцүүлэг)

17050301

          Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (PAC), ХБНГУ-ын физик техникийн хүрээлэн (PTB)-ээс хамтран зохион байгуулсан “Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалт явуулдаг байгууллагад тавих шаардлага” ISO/IEС 17021-1:2015 стандартын дагуу үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтнүүдийн хэлэлцүүлэгт Стандарт, хэмжил зүйн газрын Даргын 2017 оны 4-р сарын 17-ны өдрийн А/111 тоот тушаалын дагуу Дэд дарга Б.Билгүүн, Итгэмжлэлийн газрын ахлах мэргэжилтэн А.Нэргүйсайхан нар БНХАУ-ын засаг захиргааны онцгой бүс болох Хонг Конг хотод 2017 оны 4 дүгээр сарын 24-өөс 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагч талын зардлаар оролцлоо.

         Энэхүү хэлэлцүүлэгт 15 орны 30-аад төлөөлөгчид оролцсон бөгөөд олон улсын итгэмжлэлийн байгууллагууд ISO/IEС 17021-1:2015 стандартын дагуу хэрхэн үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэдэг тухай харилцан ажлын туршлага, мэдлэгээ солилцож халуун яриа өрнөсөн ач холбогдолтой арга хэмжээ болж өнгөрлөө.

         Уулзалт ярилцлагын үеэр Япон улсын итгэмжлэлийн байгууллага (JAB)-ын ахлах менежер Azusa Nakagawa, Энэтхэг улсын итгэмжлэлийн байгууллага (NABL)-ын гүйцэтгэх захирал (СЕО) Аnil Jauhri нар арга зүйн заавар өгч, ISO/IEС 17021-1:2015 стандартад заасан шаардлага, шалгуурын талаарх учир шалтгааныг тайлбарлан, ач холбогдлын талаар тодорхой мэдлэг мэдээллийг олгосон бөгөөд үндэсний хэмжээнд тохирлын үнэлгээний байгууллагуудыг нэмэгдүүлэхэд чухал үр нөлөөтэй ярилцлага болсон юм.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он