Нарны цахилгаан үүсгүүр ба гэрэл цацруулагч диод хэмжлийн стандарт ба технологисэдэвт семинар зохион байгуулагдлаа

17041801

 

2017 оны 3-р сарын 28-ны өдрөөс 3-р сарын 30-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин хотноо, тус улсын Үндэсний Хэмжил Зүйн Хүрээлэн/NIM/, АНУ-ын Стандартчилал, Технологийн Хүрээлэн/NIST/ хамтран Ази Номхон Далайн Эдийн Засгийн Хамтын ажиллагааны /APEC/ төслийн хүрээнд Ази Номхон далайн хөгжиж буй орнуудын Хэмжил зүйн хүрээлэнгүүдийн дунд зохион байгуулагдсан 3 хоногийн хугацаатай семинарт Стандарт, Хэмжил Зүйн Газрын Уртын эталоны лабораторийн мэргэжилтэн Ж.Мандухай, цахилгааны эталоны лабораторийн мэргэжилтэн М. Лхагвасүрэн нар оролцлоо.

Семинарт:

• Фотометрийн тухай үндсэн ойлголт;
• Гэрлийн өнгөний тусгалыг хэрхэн хэмжих, гэрлийн суурь давхарга ба түүний эх үүсвэр аюулгүй байдлын чанарыг хангасан эсэхэд дүн шинжилгээ хийх;
• Гэрэл цацруулагч диод ашигласан бүтээгдэхүүнд хэрхэн туршилт явуулах талаар
• Хэмжлийн эргэлзээнд хэрхэн үнэлгээ хийх
• Нарны цахилгаан үүсгүүрийн хэмжлийн нэгж дамжуулалтын систем (СИ системийн дагуу хэрхэн нэгж дамжуулдаг талаар)-ийн талаар NIM, NIST, METAS-ийн докторууд илтгэл татавин танилцуулсан.

Мөн фотометрийн лаборатори, нарны цахилгаан үүсгүүр хэмжлийн лаборатори, спектрофотометрийн лаборатори, гэрэл цацруулагч диодийн хэмжлийн лабораториудтай танилцсан.

Уг семинарийг APEC-аас зохион байгуулсан бөгөөд Ази Номхон Далайн Орнуудын Хэмжил Зүйн Хөтөлбөр /АРМР/-ийн гишүүн орнуудад “Сэргээгдэх эрчим хүч болон уур амьсгалын шинжлэх ухаанд хэмжлийн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх” семинарийн дараагийн шатны арга хэмжээ бөгөөд Нарны зайн үүсгүүр болон гэрэл цацруулагч диодийн хэмжил, IEC стандартыг мөрдлөг болгон шалгалт тохируулга хийх арга аргачлалтай танилцаж, туршлага судлав.

Сургалтанд хамтран оролцсон нийт 16 орны хэмжил зүйн чиглэлээр ажилладаг лабораторуудтай цаашдаа гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар санал бодлоо солилцсон.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он