Хаврын ээлжит баталгаажуулалт хийгдлээ

2017.04.17 1

Өмнөговь аймгийн Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс нь 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-13-ны хооронд хаврын ээлжит баталгаажуулалтаар Цогтцэций суманд ажиллаа. 

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын алба нь тус суманд 2 хоолны газар, 5 дэлгүүр, 3 зочид буудалд нийт  газар  тохирлын үнэлгээ явуулж  7 газар зөвлөгөө өгч  нийт 17 үйлчилгээний газруудад ажиллаа.

2017.04.17 2

Хэмжил зүйн баталгаажуулалтаар Mass/Maсс/44ш жин хэмжүүр, Pressure/Даралт/- 18ш даралтын аппарат, Volume/Эзлэхүүн/- 9 ШТС-ын 31 түгээгүүрийн 38 хошууг тус тус баталгаажууллаа.

2017.4.17 3

Мөн Стандартын салбар сан нь тус сумын ЗДТГазрын 16 мэргэжилтнүүдэд хэлтсийн үйл ажиллагаа болон Үндэсний чанарын хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өгч ажиллаа. 

Өмнөговь аймгийн СХЗХэлтэс

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он