Сургалт зохион байгууллаа

17041302

Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Хэрэглэгчийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Нийгэмлэгтэй хамтран 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр “Халуун ус. 5163:2002, Саун. 5164:2010”, “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хууль, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт” сэдэвт сургалт, мэдээллийг зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд Дархан-Уул аймагт халуун ус, сауны үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй, нэгж, иргэд хамрагдаж, тус стандартуудын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авлаа.

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он