Усны тоолуур баталгаажууллаа
 
2017.04.06
Даланзадгад хотын хэрэглэгчдийн усны тоолуурын ээлжит баталгаажуулалтыг 2017 оны 04-р сарын 3-наас 5-ны хооронд хийлээ. Нийт 81 ширхэг усны тоолуур баталгаажуулснаас 79 айл өрх, аж ахуйн нэгжийн усны тоолуур тэнцэж 2 усны тоолуур тэнцээгүй тул мэдэгдэл бичлээ.
Ажлын хэсэг: Хэмжүүрийн шалгагч М. Намсрай
“Гүний ус” ХХК-ны инженер, байцаагчид
Өмнөговь СХЗХэлтэс
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он