Үнэт металлын сорьцын хяналтын газарт алт хайлуулах зуухыг нийлүүллээ

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он