Стандартчилал, Техникийн зохицуулалт, Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийг дагалдан гарах дараах баримт бичгүүдийн төсөлд санал авч байна.

Саналын мэдүүлэл

ТАНИЛЦУУЛГА 1

ТАНИЛЦУУЛГА 2

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААТАЙГААР МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛД НИЙЛҮҮЛЭХ, ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

ҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он