БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД “ҮНДЭСНИЙ ТОХИРЛЫН ТЭМДЭГ” ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ

        Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, хэмжилзүйн газрын Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газар нь Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO), Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (IEC) болон бусад техникийн хорооноос боловсруулан гаргасан стандарт, аргазүйн удирдамж, зөвлөмжид нийцүүлэн үндэсний аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлт нь хэрэглэгчийн гар дээр очих хүртэлх бүх шат дамжлага нь холбогдох стандарт, шаардлага, шалгах хуудсын дагуу  үнэлэн үндэсний тохирлын тэмдэг олгох үйл ажиллагааг Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн  хүрээнд  эрхлэн явуулж байгаа билээ.  

     Ач холбогдол  :   Гуравдагч талын хөндлөнгийн итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллага нь аливаа хүсэлт гаргасан үндэсний үйлдвэрлэгч, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг холбогдох стандарт, схемийн дагуу үнэлэн 2-оос доошгүй удаа тохирлын гэрчилгээг тогтвортой эзэмшиж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж хангалттай “сайн” гэсэн үнэлгээ авсан тохиолдолд MNS 4600 : 98 стандартаар тодорхойлсон “Үндэсний тохирлын тэмдэг”-ийг дагалдах гэрчилгээний хамт журмын дагуу олгож байна.   

utt

       Энэхүү тохирлын тэмдгийг чанарын менежментийн тогтолцоотой хослуулан хэрэглэсэн тохиолдолд “Үндэсний чанарын шагнал” олгоход давуу эрх эдлэх боломжтойгоос гадна  дотоод, гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвартайг нь нотлон  “Бренд” гэж тодорхойлон итгэл хүлээлгэх бүрэн боломжтой билээ.

            Бүтээгдэхүүний овор хэмжээнээс шалтгаалан “Үндэсний тохирлын тэмдэг” –ийг сав баглаа боодол буюу дагалдах худалдааны баримт бичигт тавьж хэрэглэх ба хаяг, шошго, барааны тэмдэгтэй зэрэгцүүлэн байрлуулж болно.   

            Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх журамд Нийслэлийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам саналаа бүрэн тусгасан бөгөөд “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийн  дагуу “Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөл”-ийн 2017 оны 05 сарын 31-ны №24 тоот тогтоолоор бүх нийтээр дагаж мөрдөхөөр батласан.

Тогтоолыг эндээс үзнэ үү.

ҮНДЭСНИЙ ТОХИРЛЫН ТЭМДЭГ" ХЭРЭГЛЭХ ЭРХ ШИНЭЭР АВАХ, СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1.Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандар, хэмжил зүйн газарт “Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхшинээр авах буюу  хугацаа сунгуулах хүсэлтийг албан бичгээр ирүүлнэ.

2. “Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэхээр бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтад хамруулах тухай өргөдөл (батлагдсан маягтын дагуу өргөдөлийн маягт

3. Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын танилцуулга. Үүнд:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эрхлэх хамрах хүрээ (3-аас доошгүй жил тухайн ажил үйлчилгээ эрхэлсэн байх)
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ шаардлагатай тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн хуулбар (сүүлийн 2 удаагийн тохирлын гэрчилгээний хуулбар заавал хавсаргах)
 • Байгууллагын албан ёсны хаяг, байршил (ажлын байр нь өөрийн эзэмшлийн эсэх, хэрвээ түрээсээр эзэмшдэг бол түрээсийн гэрээний хуулбар), харилцах утас;
 • Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, онцлог;
 • Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан (ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцлийн, галын аюулгүй байдлын, эрсдлийн, байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ, техникийн хяналтын байгууллагын) байцаагчийн дүгнэлт ;
 • Түүхий эдийг горимын дагуу хадгалах болон татан авалтын тухай мэдээлэл (эрх бүхий байгууллагын баталгаа, гэрээний хуулбар) ;
 • Бэлэн бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт, чанарын баталгааны талаар ;
 • Тухайн бүтээгдэхүүний жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг үнэн зөвөөр /тоон үзүүлэлт (жингээр) болон мөнгөн дүнгээр (сая төгрөгөөр)/ илэрхийлж бичнэ.
 • Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн талаар;
 • Чанар хяналтын тогтолцоо бүрдүүлсэн эсэх талаар;
 • Дотоод хяналтын лабораторитой эсэх ;

4. Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажил, үйлчилгээний төлбөрийн тухай 2007 оны 106/314 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан төлбөр ... мянган төгрөгийг СХЗГ. Төрийн сан банк 100900009012 дансанд шилжүүлсэн баримт(хуулбар)

5 Хэрэглэгчийн дунд явуулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний судалгааны дүн (сүүлийн 3 жил)

6. Бүтээгдэхүүншинжлүүлсэн сорилт, туршилт, хэмжлийн (хими, бактерлоги, хор судлал, хүнд металл, био идэвхижлийн)  итгэмжлэгдсэн сорилт, хэмжилзүйн лабораторийн дүн  (сүүлийн 3 жилээр)

7. Бүтээгдэхүүний хаяг, шошгоны загвар

8. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний  технологийн батлагдсан заавар (хуулбар)

9. Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө (хуулбар, сүүлийн 2 жилтухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ургамал ашиглалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол)

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНДЭЭ "ҮНДЭСНИЙ ТОХИРЛЫН ТЭМДЭГ" ХЭРЭГЛЭХЭРХ БҮХИЙ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

                                                                       2017 оны 09 сарын байдлаар

д/д Аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний  нэр төрөл Стандартын дугаар

Олгосон

хугацаа

 
 
№1 АПУ ХК

Цагаан архи - (Чингис хаан, Экспорт)

Өвөрмөц архи- (Соёмбо, Болор, Ерөөл, Алтан түрүү)

Хандмал архи – (Ямаахай, Алтангагнуур)

MNS 0179:2009

MNS 5984:2009

2016-10-30

3 жил

 
2

Архангай аймаг

УламбаяжихуйХХК

Хэвийн боов "Амтлаг" MNS 0461:1981

2015-12-25

3  жил

 
3

Архангай аймаг

Жижиг дунд үйлдвэрлэгч, Үнээний фермерийн аж ахуй, малчин Ч. Эрдэнэцогт

Ааруул "Цооргоно" MNS 4230:2005

2015-12-25

3  жил

 
4

Архангай аймаг

ГОСТ ТРЕЙД ХХК

Савласан цэвэр ус "Тунгалаг тамир" MNS 5007:2007

2015-12-25

2  жил

 
5 Баян-Өлгий аймаг Акбоар ХХК Каз – адууны давсалж утсан мах MNS 2060:2007

2016-12-02

3 жил

 
6 Бейер пластикс ХХК "MONPLAST" (монпласт) нэрийн  хэлбэржүүлсэн хуванцар цувимал MNS 5874:2008

2015-07-10

3  жил

 
7

Говь ХК

Ямааны ноолуур, тэмээний ноос, сарлагийн хөөврөн бүтээгдэхүүн

MNS 3683:200   MNS4950:2007

MNS 5248:2007 MNS 5306:2003

MNS 5820:2007 MNS 5865:2008

MNS 6005:2009 MNS 5307:2003

MNS 3685:2003

2014-12-26

3  жил

 
Ямааны боловсруулсан ноолуур, бөмбөгөн ноолуур,  ээрмэл утас, ямааны ноолуур, тэмээний ноос, сарлагийн хөөврөн сүлжмэл, нэхмэл, оёмол бүтээгдэхүүн  
8

Дунд говь аймаг

“Мандаль говь -  Хүнс”  ХХК

Жигнэмэг  “Од”, Хатуу чихэр "Онги"

MNS 2488:1998

MNS 0108:2007

2015-10-01

3 жил

 
9

Дорноговь аймаг.

Далт мөнгөн шанд ХХК

Цай "Загсгал"

MNS 5131:2002

MNS 5743:2003

2015-07-10

3  жил

 
10

Дархан-Уул аймаг.

Төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК

Барилгын хийцийн төмөр бетон бүтээц (ган туйван иржгэр, ган туйван гөлгөр, ган булан, ган бэлдэц) MNS JIS G 3112:2002

2017-10-01

3  жил

 
11 Жем интернэшнл ХХК Цагаан архи – (Чингис голд”-39%,   Чингис платинум”- 39 %) MNS 0179:2009

2014-12-26

3  жил

 
12

Завхан аймаг

Завхан баялаг ХК

Улиастай дарс, “Нэрс” жимсний чанамал, “Баялаг” самартай чихэр, Хүнсний зориулалттай иоджуулсан давс, "Сармай дээлт" чихэр, “Отгон тэнгэр” савласан цэвэр ус, “Улиастай” дарс

MNS 5007:2007

MNS 5074:2011

MNS 0462:1997

MNS 0395:1997

MNS 5046:2001

2016-06-20

3  жил

 
13

Завхан аймаг

“Мөнхөд мандаг” ХХК

“Завхан” жимсний чанамал MNS 0462:1977

2016-06-20

2 жил

 
14

Завхан аймаг

“Эх эв ирээдүй” хоршоо

“Нутгийн хишиг” цай MNS 5131:2002

2016-06-20

2жил

 
15

Завхан аймаг

“Завхан хүнс атар” ХХК

“Өег” жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн, “Атар” хар талх,

MNS 4578:1998

MNS 4661:2009

2016-06-20

2  жил

 
16

Өвөрхангай аймаг

Дэлгэрэх хүнс ХХК

Өглөө нэрийн талх, Дээжис нэрийн жигнэмэгийн цуглуулга

MNS 4661:2010

MNS 2488:2010

2014-12-26 3 жил  
17

Өвөрхангай аймаг

Жем ХужиртХХК

Хужирт нэрийн байгалийн эрдэст ус MNS 5007:2007

2015-11-15

3  жил

 
18

Өмнөговь аймаг

Ингэн тагш ХХК  

Ингэний сүүн бүтээгдэхүүн (ариутгасан хоормог, буцалгаа, ариутгасан сүү, амталсан тараг,  аарц, ааруул)

MNS 0219:2005

MNS 4230:2005

MNS 4229:2011

2015-03-01

3  жил

 
19 Сэлэнгэ аймаг  Мандал сум “СББ” ХХК

Хүнсний спирт – (Альфа спирт, Онцгой спирт )

Цагаан архи – Титэм, Сүлд, Сархад  “Хараа” (цэвэр)

Өвөрмөц архи – EVOK, “Чингис”-(тунгалаг, сүүн), VIVA, Хараа” (цэвэр),

MNS 178: 2014

MNS 0179:2016

2017-08-01

3  жил

 
20

      Сүү ХК

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн MNS 0219:2005

2016-10-28

3  жил

 

Миний Монголын  сүү: (0,1%, 2,5%, 3.2%,4,0% тослогтой),

Тэжээллэг сүү: Зөгийн балтай, гүзээлзгэнэтэй, шокаладтай, аму соёолжтой, кальцитай

Өтгөн сүү: (3,6%, 4,0%)

Аварга чанар”сүү, Элекстр

 
Тараг : (Цөцгийтэй, амтлаг, шинэ, гадилтай, гүзээлзгэнэтэй ) MNS 4229:2003  
     

Тослог цагаан идээ:Зөөхий, Цөцгийн тос,

Уураглаг цагаан идээ :Хорхой ааруул , үзэмтэй аарц

MNS 4528:2005 MNS 4230:2005  
Зайрмаг: (Үл мэдэх, боргоцой, Эзэнгүй арал, Бүжин, Матрёшка- сүүтэй, жимстэй, шокаладтай,  Спайдермен, Пингвин, Мөсөн- колатай, жүржтэй, гүзээлзгэнэтэй) MNS 0226:2004  
       
21 Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум “Аргангат” ЗГБХНөхөрлөл “Шижир” нэрийн зөгийн бал MNS 6294:2011

2017-02-24

3 жил

 
22 Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум. Хөтөлийн Цемент шохойХК Портланд цемент ОРС42.5ангилал, “Шохой

MNS 0974:2008

MNS 347:2002

2016-10-30

3 жил

 
23 Увс аймаг Ус-Эрдэнэ ХХК “Жинхэнэ” нэрийн чацарганы тос,  Чацарганы цэвэр шүүс,  Чацарганы өтгөрүүлсэн шүүс, Үхрийн нүдний өтгөрүүлсэн шүүс, Жимсний чанамал (үхрийн нүд,  чацаргана)

MNS 0783:1988

MNS 0687-1:2012

MNS 462:1977

MNS 2697:1979

2017-10-20

3 жил

 
24 Хөвсгөл аймаг. “Хөвсгөл-Алтан дуулга ХХК Улаан буудайн гурил (ангилал БГ 055,  БГ 085,  БГ-140) MNS 0244:2009

2015-07-10

3  жил

 
25 Цагаан давс ХХК Хүнсний зориулалттай иоджуулсан байгалийн давс MNS1592:2002

2016-10-30

3  жил

 
26 Ялгуусан ХХК Авто замын зориулалттай “Асфальтбетон хольц MNS 1592:2009

2015-12-25

3  жил

 
27

Орхон аймаг

“Эрдэнэт өег” ХХК

“Давхраат”, “Өег”, “Коржик” нэрийн жигнэмэг гурилан бүтээгдэхүүн   MNS 2488 :1998

2016-10-30

2  жил

 
28

Орхон аймаг

Жаргалант трейд ХХК

IECOнэрийн савласан ус MNS 5007:2007

2016-10-28

1 жил

 
29 Орхон аймаг “Боса катеринг” “Боса импекс” ХХК Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ MNS4946 :2005

2016-10-30

3  жил

 
30

Орхон аймаг  “Од дөл” ХХК

“Энержи катеринг”

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ MNS4946 :2005

2016-10-30

3  жил

 
31 “Эм-Си-Эс Кока кола”ХХК “Хийжүүлсэн ундаа” – (Кока кола, Спрайт, Фанта (алим, жүрж, усан үзэм, тарвас, хан боргоцой) MNS0687-3 :2015

2017-03-13

3  жил

 
32 “Батбайгаль” ХХК 

Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүн (аарцтай, тарагтай, сүүн кремтэй, шокаладтай), Кекс (талхан, зууван, дөрвөлжин, навчин, голланд), Пирог (алимтай, лимонтой, аарцтай, шанзтай, кокостой, мэрингтэй), Эклер (аргаль), Рулет (алаг, бор, цагаан), Мафинз кекс (нэрстэй, гүзээлзгэнэтэй, ананастай, банантай)

Жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн -  Ширхэгт печень, бор еэвэн, самартай боов

Талх, талхан бүтээгдэхүүн – Швед талх, жимстэй булочка

MNS0687:2003

MNS2488 :1998

MNS4661 :2009

2017-02-24

2 жил

 
33 Төв аймаг. “Өрмөн –Уул” ХХК Амралтын газар. Жуулчны бааз MNS6043 :2009

2017-02-24

3 жил

 
34 Сэлэнгэ аймаг  “Сэлэнгэ” талхан  цех Хмелийн талх MNS4661 :2009

2017-02-24

3 жил

 
36 Сэлэнгэ аймаг “Үжээд” ХХК “Сэлэнгэ” нэрийн цай (шимт, боролзгонотой, нохой хошуутай) MNS5131 :2002

2017-02-24

3 жил

 
37 Увс аймаг. “Өнөр-Ач” ХХК “Цагаан ултай гутал” MNS0078 :1988

2016-12-02

3 жил

 
38 “Альянс минерал” ХХК Хуш модны самрын идээ MNS5693 :2006

2017-06-09

3 жил

 
39 Хөвсгөл аймаг. “Дэлгэр мөнгөн далай” ХХК “Баавар” нэрийн цай MNS 5131:2002

2017-08-01

 3 жил

 
40 Хөвсгөл аймаг. “Хөвсгөл титаник” ХХК Монгол зөөхий, сүүн ааруул

MNS 4528:2011

2015-07-10

3 жил

 
41 Орхон аймаг. “Хаан хүнс катеринг” ХХК Нийтийн хоолны үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

MNS 4528:2011

2017-11-02

3 жил

 
42 Орхон аймаг.“Орда заан хошуу” ХХК Чанамал гурилан бүтээгдэхүүн  (хэвийн боов), Жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн (сүүт еэвэн, иристэй жигнэмэг),

MNS 248:1998

MNS 046 :1981

2017-11-02

3 жил

 
43 Орхон аймаг. “Орхон анх бүтээмж” ХХК Чанамал хиам (залуус), давхар утлагат хиам (салями, пивоны) MNS 0108:2007

2017-11-02

    3 жил

 

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он