ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 

ИМПОРТЫН СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 2016.04.12-НЫ ӨДӨР. ДУГААР 64

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ. МУ-ЫН ХУУЛЬ 2003.05.15

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2005.06.14 ӨДРИЙН ДУГААР 127

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2003.10.14 ӨДРИЙН  ДУГААР 222

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗАХ ЗЭЭЛД НИЙЛҮҮЛЭХ, ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ 

АРЬС, ШИРНИЙ ТАЛААР АВАХ НЭГ УДААГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2015.12.25-НЫ ӨДРИЙН ДУГААР 519

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2015.12.14 ӨДӨР. ДУГААР 485

АРЬС, ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДААНД МӨРДӨХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2013.08.20 ӨДӨР. ДУГААР 300

СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДААНД  МӨРДӨХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ MNTR 2:2011МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011.10.26-НЫ ӨДРИЙН 304 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ MNТR 1:2008 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2008.04.30 ӨДРИЙН 159 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

БЯЛУУНЫ ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДААНД МӨРДӨХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ MNTR 3:2011 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011.10.26 ӨДРИЙН 305 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ (..ISO 9000 СТАНДАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ...) МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2008.06.25 ӨДӨР. ДУГААР 265

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

ГОМДОЛ, ЗАРГА ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД "ҮНДЭСНИЙ ТОХИРЛЫН ТЭМДЭГ" ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он