ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАРЫН ЭНДЭЭС ТАТАЖ АВНА УУ!

ХОСОЛСОН ТЭМДЭГ ХЭРЭГЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАРЫГ ЭНДЭЭС ТАТАЖ АВНА УУ!

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он