Ажилтны баталгаажуулалтын байгууллагыг итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргах өргөдлийн маягтыг ЭНДЭЭС татаж авна уу.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он