Ажилтны баталгаажуулалтын байгууллагыг итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргах өргөдлийн маягтыг ЭНДЭЭС татаж авна уу.

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он