1. СОРИЛТЫН УР ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ХӨТӨЛБӨР:

  • "Хүнс, хөдөө аж ахуйн сорилтын ур чадварыг үнэлэх 2016 оны II ээлжийн хөтөлбөр"-ийг энд дарж татаж авна уу

  • "Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн ур чадварын лабораторийн 2016 оны хөтөлбөр"-ийг энд дарж татаж авна уу.

  • "Улсын 3-р төв эмнэлгийн гематологи, клиник химийн лавлагаа лабораторийн ур чадварын сорилтын 2016 оны хөтөлбөр"-ийг энд дарж татаж авна уу.
  • "Геологийн төв лабораторийн ур чадварын сорилтын хөтөлбөр"-ийг энд дарж татаж авна уу.

2. УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХЭЭР ХҮСЭЛТ ГАРГАХ                    ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

3. УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИЙН                                                                                                ӨӨРИЙГӨӨ ҮНЭЛЭХ ХУУДАС

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он