ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

/ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ/-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.
 
 
Санал өгөх:  Саналыг This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар авч байна.
 
Холбогдох утас: 976-51-262161

 

 ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ДҮРЭМ ЖУРМУУД

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЗАГВАРЫГ ТУРШИХ, БАТЛАХ ЖУРАМ

ХЭМЖҮҮРИЙН УЛСЫН ШАЛГАГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ, ТҮҮНИЙГ АТТЕСТАТЧИЛАХ ЖУРАМ

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он