stan

 

 

2017-2018 ОНЫ СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД САНАЛ АВЧ БАЙНА

 

2017-2018 онд шинээр боловсруулах, дахин хянаж шинэчлэх, өөрчлөлт оруулах,орчуулан боловсруулах стандартын талаарх саналаа хавсралт хүснэгтийн дагуу гарган 2016 оны 12 дугаар сарын 15–ны дотор албан бичгээр ирүүлнэ үү.

           

Нэр Хавсралт
2017-2018 оны стандартын төсөлд санал авах хүснэгт

ТАТАХ/ҮЗЭХ

            Санал ньхууль, тогтоомж, дээд байгууллагаас баталсан үндэсний хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөө зэрэг эрх зүйн актад нийцүүлэх нь зүйтэй бөгөөд стандарт боловсруулах хугацаа, хариуцах байгууллага, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг “Санал авах хүснэгт”-д тодорхой тусгана.

Эрх зүйн зарим актууд: Хавсралт

 “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”

Үзэх

 “Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Үзэх

 “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”

Үзэх

 

Стандарт хэрхэн боловсруулах вэ?

Стандарт боловсруулах үе шат Схем

MNS 1-1 : 2006 Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо.1-р хэсэг: Техникийн ажлын журам

MNS 1-2 : 2006 Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм

Стандартчиллын техникийн хороод  

Стандартчиллын техникийн хороодыг хариуцаж буй мэргэжилтнүүд:  

2017 оны Стандартчиллын ажлын төлөвлөгөө

 

БОЛОВСРУУЛЖ БУЙ СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

 2017 оны 2-р сар

Техникийн хороодын нэрс Стандартын төсөл Санал өгөх эцсийн хугацаа

Саналаа илгээх

Цахим хаяг

01

ТХ-04 Банк санхүү стандартчиллын техникийн хороо

ТАТАЖ АВАХ 2017-06-15

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

02 ТХ 22 Барилга
 ТАТАЖ АВАХ 2017-06-07

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

03   Мод, модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн СТХ
 ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 04 Мод, модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн СТХ
 ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                 ТХ 10 Механик үйлдвэрлэлийн техник хэрэгсэл
05 Дотоод шаталтын хөдөлгүүр-Хөдөлгүүрийн чадлыг хэмжих арга, тодорхойлолт-Ерөнхий шаардлага ТАТАЖ АВАХ 2016-12-25 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 Кран, ган татлага, арчилгаа ТАТАЖ АВАХ 2016-12-25  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                      ТХ 21 Төмөрлөгийн
07  Металл болон хайлшийн зэврэлт-Зэврэлтийн туршилтын ерөнхий зарчмууд  ТАТАЖ АВАХ 2016-12-25  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08  Металл болон хайлшийн зэврэлт-Дээжээс зэврэлтийн бүтээгдэхүүнийг арилгах арга ТАТАЖ АВАХ  2016-12-25  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 Ширэм, Тодорхойлолт, Ангилалт ТАТАЖ АВАХ 2016-12-25 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                         ТХ 11 Эрчим хүчний
10 Хөргөлтийн систем болон дулааны насос-ажилтны ур чадвар ТАТАЖ АВАХ 2016-12-25  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Эрчим хүчний аудит-Ерөнхий шаардлага  ТАТАЖ АВАХ 2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Эрчим хүчний аудит-Барилга байгууламж  ТАТАЖ АВАХ 2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Эрчим хүчний аудит-Эрчим хүчний аудиторын ур чадвар  ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

ТХ 18 Хүнс

 1  CAC GL 32, Органик хүнсийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, шошголох, худалдаалахад баримтлах арга зүйн удирдамж

 ТАТАЖ АВАХ            /монгол/

ТАТАЖ АВАХ              /англи/

 2017-06-16  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 CAC MRL 2, Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх малын эмийн үлдэгдлийн дээд хязгаар

ТАТАЖ АВАХ              /монгол/

 ТАТАЖ АВАХ              /англи/

 2017-06-16  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

ТХ18/ДХ04 Хүнсний шинжилгээ

 

ISO 16649-1 Хүнс ба малын тэжээлийн микробиологи -- β –глюкуронидаза-эерэг Escherichia coli-ийг тоолох ерөнхий арга1-р хэсэг:

Мембран фильтр болон 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид ашиглан 44 °C-д колони тоолох арга

ТАТАЖ АВАХ              /монгол/

 ТАТАЖ АВАХ              /англи/

 2017-06-16  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ISO 16649-2 Хүнс ба малын тэжээлийн микробиологи -- β –глюкуронидаза-эерэг Escherichia coli-ийг тоолох ерөнхий арга 2-р хэсэг:

5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид ашиглан 44 °C-д колони тоолох арга

ТАТАЖ АВАХ              /монгол/

 ТАТАЖ АВАХ              /англи/

 2017-06-16  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ISO 16649-1 Хүнс ба малын тэжээлийн микробиологи -- β –глюкуронидаза-эерэг Escherichia coli-ийг тоолох ерөнхий арга3-р хэсэг:

5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид ашиглан боломжит их тоог тогтоох арга

ТАТАЖ АВАХ              /монгол/

 ТАТАЖ АВАХ              /англи/

 2017-06-16  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                 ТХ 20 Уул уурхай, ашигт малтмалын
1  ISO 13909-1 Чулуун нүүрс, кокс-Механик дээж авалт 1-р хэсэг-Ерөнхий удиртгал  ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  ISO 13909-2 Чулуун нүүрс, кокс-Механик дээж авалт 2-р хэсэг-Нүүрс Хөдөлгөөнт урсгалаас дээж авалт хийх  ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  ISO 13909-3 Чулуун нүүрс, кокс-Механик дээж авалт 3-р хэсэг-Нүүрс Хөдөлгөөнт бус талбайгаас дээж авалт хийх  ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  ISO 13909-4 Чулуун нүүрс, кокс-Механик дээж авалт 4-р хэсэг-Нүүрс Шинжилгээний дээж бэлтгэх  ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  ISO 13909-5 Чулуун нүүрс, кокс-Механик дээж авалт Кокс 5-р хэсэг- Хөдөлгөөнт урсгалаас дээж авах  ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  ISO 13909-6 Чулуун нүүрс, кокс-Механик дээж авалт Кокс 6-р хэсэг-Шинжилгээний дээж бэлтгэх  ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7  ISO 13909-7 Чулуун нүүрс, кокс-Механик дээж авалт, 7-р хэсэг-Дээж авалт, дээж бэлтгэл, шинжилгээний нарийвчлалыг тодорхойлох аргачлалууд  ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8  ISO 13909-8 Чулуун нүүрс, кокс-Механик дээж авалт 8-р хэсэг-Үл тохирлыг дахин шинжлэх аргачлалууд  ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ТХ-07 Байгаль орчны 
1 Усны чанар - салмонеллын төрлийн нянг илрүүлэх  ТАТАЖ АВАХ  2017-09-22 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2

Усны чанар-хүнд металлын үлдэгдэл тодорхойлох атом шингээлтийн графит системийн арга

  ТАТАЖ АВАХ   2017-09-29 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                            ТХ 39 Биеийн тамир, спорт    
1

Аэробик гимнастикийн орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

  ТАТАЖ АВАХ 2017-12-14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2

Спортын гимнастикийн орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

  ТАТАЖ АВАХ 2017-12-14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3

Ширээний теннисний спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

  ТАТАЖ АВАХ 2017-12-14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4

Гүйлтийн цанын спортын орчин.  Сургалтад тавих шаардлага.

  ТАТАЖ АВАХ 2017-12-14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5

Жороо морин спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

  ТАТАЖ АВАХ 2017-12-14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6

Үндэсний сурын харвааны хэрэгсэл, орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

  ТАТАЖ АВАХ 2017-12-14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7

Дартсын спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

  ТАТАЖ АВАХ 2017-12-14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8

Сагсан бөмбөгийн спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.

  ТАТАЖ АВАХ 2017-12-14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Гандболын спортын орчин. Сургалтад тавих шаардлага.   ТАТАЖ АВАХ 2017-12-14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Гадаадын стандартын үзлэгт саналаа өгнө үү.

Стандартын мэдээллийн төв санд хадгалагдаж байгаа Швед, Дани, Бельги улсын 1990 оноос өмнө батлагдсан стандартад үзлэг хийж байна.

Та бүхэн саналаа өгнө үү.

 И-мэйл хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Утас: 263860 /гар утасаас өмнө нь 51-ийг залгана/

 

 

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БОДЛОГЫН ГАЗАР

 

                                           Лавлах утас: 455284, 266754.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он