stan

 

 

2017-2018 ОНЫ СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД САНАЛ АВЧ БАЙНА

 

2017-2018 онд шинээр боловсруулах, дахин хянаж шинэчлэх, өөрчлөлт оруулах,орчуулан боловсруулах стандартын талаарх саналаа хавсралт хүснэгтийн дагуу гарган 2016 оны 12 дугаар сарын 15–ны дотор албан бичгээр ирүүлнэ үү.

           

Нэр Хавсралт
2017-2018 оны стандартын төсөлд санал авах хүснэгт

ТАТАХ/ҮЗЭХ

            Санал ньхууль, тогтоомж, дээд байгууллагаас баталсан үндэсний хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөө зэрэг эрх зүйн актад нийцүүлэх нь зүйтэй бөгөөд стандарт боловсруулах хугацаа, хариуцах байгууллага, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг “Санал авах хүснэгт”-д тодорхой тусгана.

Эрх зүйн зарим актууд: Хавсралт

 “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”

Үзэх

 “Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Үзэх

 “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”

Үзэх

 

Стандарт хэрхэн боловсруулах вэ?

Стандарт боловсруулах үе шат Схем

MNS 1-1 : 2006 Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо.1-р хэсэг: Техникийн ажлын журам

MNS 1-2 : 2006 Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм

Стандартчиллын техникийн хороод  

Стандартчиллын техникийн хороодыг хариуцаж буй мэргэжилтнүүд:  

2017 оны Стандартчиллын ажлын төлөвлөгөө

 

БОЛОВСРУУЛЖ БУЙ СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

1 Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага MNS 6264 : 2011 ТАТАЖ АВАХ 2018-4-13 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 “Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага” MNS 6264 : 2011 стандартыг шинэчлэхтэй холбоотой мэдээлэл цуглуулах асуумж ТАТАЖ АВАХ 2018-4-16 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  “Түрхлэг болон хайлсан тосон бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага” ТАТАЖ АВАХ 2018-4-18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  “Маргарин. Техникийн ерөнхий шаардлага” ТАТАЖ АВАХ 2018-4-18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  “MNS 0226, Зайрмаг. Техникийн ерөнхий шаардлага” ТАТАЖ АВАХ 2018-4-18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 MNS CAC 193, Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хорт болон бохирдуулагч бодисын ерөнхий стандарт” ТАТАЖ АВАХ 2018-4-18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 MNS 6308, Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуурүзүүлэлтийнзөвшөөрөгдөх хэмжээ ТАТАЖ АВАХ 2018-4-18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 MNS 1804, Хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн.Техникийн ерөнхий шаардлага” ТАТАЖ АВАХ 2018-4-18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 MNS 2091, Арвайн гурил. Техникийн ерөнхий шаардлага” ТАТАЖ АВАХ 2018-4-18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 MNS 3810, Хүнсний арвай. Техникийн ерөнхий шаардлага”  ТАТАЖ АВАХ 2018-4-18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 "MNS XXXX, Онцной байдлын байгууллагын эрэн хайх, аврах нэгжид тавих шаардлага" ТАТАЖ АВАХ 2018-11-01 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12  "MNS GOST P 51017:2018, Гал түймрээс хамгаалах техник, хөдөлгөөнт гал унтраагуур. Техникийн ерөнхий шаардлага. Туршилтын арга"  ТАТАЖ АВАХ  2018-11-06  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 И-мэйл хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Утас: 263860 /гар утасаас өмнө нь 51-ийг залгана/

 

 

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БОДЛОГЫН ГАЗАР

 

                                           Лавлах утас: 455284, 266754.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он