stan

 

 

2017-2018 ОНЫ СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД САНАЛ АВЧ БАЙНА

 

2017-2018 онд шинээр боловсруулах, дахин хянаж шинэчлэх, өөрчлөлт оруулах,орчуулан боловсруулах стандартын талаарх саналаа хавсралт хүснэгтийн дагуу гарган 2016 оны 12 дугаар сарын 15–ны дотор албан бичгээр ирүүлнэ үү.

           

Нэр Хавсралт
2017-2018 оны стандартын төсөлд санал авах хүснэгт

ТАТАХ/ҮЗЭХ

            Санал ньхууль, тогтоомж, дээд байгууллагаас баталсан үндэсний хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөө зэрэг эрх зүйн актад нийцүүлэх нь зүйтэй бөгөөд стандарт боловсруулах хугацаа, хариуцах байгууллага, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг “Санал авах хүснэгт”-д тодорхой тусгана.

Эрх зүйн зарим актууд: Хавсралт

 “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”

Үзэх

 “Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Үзэх

 “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”

Үзэх

 

Стандарт хэрхэн боловсруулах вэ?

Стандарт боловсруулах үе шат Схем

MNS 1-1 : 2006 Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо.1-р хэсэг: Техникийн ажлын журам

MNS 1-2 : 2006 Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм

Стандартчиллын техникийн хороод  

Стандартчиллын техникийн хороодыг хариуцаж буй мэргэжилтнүүд:  

2016 оны Стандартчиллын ажлын төлөвлөгөө

 

БОЛОВСРУУЛЖ БУЙ СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

 2017 оны 2-р сар

Техникийн хороодын нэрс Стандартын төсөл Санал өгөх эцсийн хугацаа

Саналаа илгээх

Цахим хаяг

01

Хөдөлмөрийн нөхцөл аюулгүй ажиллагаа ТХ-08

ТАТАЖ АВАХ 2017-01-20  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 ТХ 25 Газрын тос
 ТАТАЖ АВАХ  2017-02-15

soronzon@masm.gov.mn 

03   ТХ 29 Сав, баглаа боодол  ТАТАЖ АВАХ  2017-03-10 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 04  ТХ 36 Газрын салбар
 ТАТАЖ АВАХ  2016-11-23

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                 ТХ 10 Механик үйлдвэрлэлийн техник хэрэгсэл
05 Дотоод шаталтын хөдөлгүүр-Хөдөлгүүрийн чадлыг хэмжих арга, тодорхойлолт-Ерөнхий шаардлага ТАТАЖ АВАХ 2016-12-25 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 Кран, ган татлага, арчилгаа ТАТАЖ АВАХ 2016-12-25  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                      ТХ 21 Төмөрлөгийн
07  Металл болон хайлшийн зэврэлт-Зэврэлтийн туршилтын ерөнхий зарчмууд  ТАТАЖ АВАХ 2016-12-25  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08  Металл болон хайлшийн зэврэлт-Дээжээс зэврэлтийн бүтээгдэхүүнийг арилгах арга ТАТАЖ АВАХ  2016-12-25  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 Ширэм, Тодорхойлолт, Ангилалт ТАТАЖ АВАХ 2016-12-25 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                         ТХ 11 Эрчим хүчний
10 Хөргөлтийн систем болон дулааны насос-ажилтны ур чадвар ТАТАЖ АВАХ 2016-12-25  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Эрчим хүчний аудит-Ерөнхий шаардлага  ТАТАЖ АВАХ 2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Эрчим хүчний аудит-Барилга байгууламж  ТАТАЖ АВАХ 2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Эрчим хүчний аудит-Эрчим хүчний аудиторын ур чадвар  ТАТАЖ АВАХ  2017-06-30  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Гадаадын стандартын үзлэгт саналаа өгнө үү.

Стандартын мэдээллийн төв санд хадгалагдаж байгаа Швед, Дани, Бельги улсын 1990 оноос өмнө батлагдсан стандартад үзлэг хийж байна.

Та бүхэн саналаа өгнө үү.

 И-мэйл хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Утас: 263860 /гар утасаас өмнө нь 51-ийг залгана/

 

 

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БОДЛОГЫН ГАЗАР

 

                                           Лавлах утас: 455284, 266754.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он