soyombo

 

Стандартчиллын техникийн хороод

 

Техникийн хорооны
Дугаар Нэр Нарийн бичгийн даргын нэр
ТХ 01 Тохирлын үнэлгээний З.Отгонбаяр
ТХ 02 Чанарын удирдлагын тогтолцооны З.Отгонбаяр
ТХ 03 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны З.Отгонбаяр
ТХ 04 Банк, санхүү, даатгалын Д.Төрмөнх
ТХ04/ДХ1 Нягтлан бодох бүртгэлийн Д.Төрмөнх
ТХ05 Нэр томъёоны Г.Батзориг
ТХ 06 Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламжийн Ц.Бурмаа
ТХ 07 Байгаль орчны П.Тунгалаг
ТХ07/ДХ01 Аялал жуулчлалын Г.Батзориг
ТХ07/ДХ02 Усны Г.Батзориг
ТХ 08 Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны П.Тунгалаг
ТХ 09 Хэмжил зүйн Б.Ундраа
ТХ09/ДХ01 Үл эвдэх сорилтын Б.Ундраа
ТХ 10 Механик үйлдвэрлэлийн Г.Эрдэнэбилэг
ТХ 11 Эрчим хүчний Г.Эрдэнэбилэг
ТХ 11/ДХ01 Сэргээгдэх эрчим хүчний Г.Эрдэнэбилэг
ТХ 12 Цахилгаан техник, электрон барааны Я.Энхжаргал
ТХ13 Мэдээлэл, харилцаа холбооны Б.Ундраа
ТХ 14 Баримт бичгийн Г.Батзориг
ТХ 15 Тээврийн Д.Төрмөнх
ТХ15/ДХ01 Авто замын Д.Төрмөнх
ТХ 16 Текстилийн Ч.Пүрэвдулам
ТХ16/ДХ01 Оёмол бүтээгдэхүүний Ч.Пүрэвдулам
ТХ 17 Хөдөө аж ахуйн Ч.Пүрэвдулам
ТХ17/ДХ01 Газар тариалангийн Ч.Пүрэвдулам
ТХ17/ДХ02 Мал аж ахуйн Ч.Пүрэвдулам
ТХ 18 Хүнсний Д.Даваасүрэн
ТХ18/ДХ01 Ургамлын гаралтай хүнсний Д.Даваасүрэн
ТХ18/ДХ2 Мах, шувуу, загас, өндөг тэдгээрийн бүтээгдэхүүний Д.Даваасүрэн
ТХ18/ДХ03 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний Д.Даваасүрэн
ТХ18/ДХ04 Хүнсний шинжилгээний Д.Даваасүрэн
ТХ 19 Хими, хими технологийн З.Отгонбаяр
ТХ 20 Уул уурхай, ашигт малтмалын Г.Батзориг
ТХ  21 Төмөрлөгийн Г.Эрдэнэбилэг
ТХ 22 Барилгын С.Соронзонболд
ТХ 23 Ой модны Г.Батзориг
ТХ 24 Нийтлэг үйлчилгээний Н.Батжаргал
ТХ24/ДХ01 Дээд боловсролын Н.Батжаргал
ТХ24/ДХ02 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын Н.Батжаргал
ТХ24/ДХ03 Мэргэжлийн боловсролын Н.Батжаргал
ТХ24/ДХ04 Биеийн тамир, спортын Н.Батжаргал
ТХ 25 Газрын тос, байгалийн хийн С.Соронзонболд
ТХ 26 Төрийн үйлчилгээний Г.Эрдэнэбилэг
ТХ 27 Нийгмийн хамгаалал , халамжийн үйлчилгээний Ц.Бурмаа
ТХ 28 Гоо сайхны Ц.Бурмаа
ТХ 29 Сав, баглаа боодлын Я.Энхжаргал
ТХ 30 Шил, хуванцар, цаасны Я.Энхжаргал
ТХ 31 Худалдаа, нийтийн хоолны Д.Даваасүрэн
ТХ 32 Нанотехнологийн Я.Энхжаргал
ТХ 33 Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн Д.Төрмөнх
ТХ 34 Иргэний нисэхийн Д.Төрмөнх
ТХ 35 Соёл урлагийн С.Соронзонболд
ТХ 36 Газрын салбарын Н.Батжаргал
ТХ 37 Арьс ширний Ч.Пүрэвдулам

 

Үндэсний стандартын төсөлд санал өгөх хуудас

Техникийн хороонд гишүүнээр элсэн орох тухай өргөдөл маягт

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он