СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСАН

ЖУРМЫН ТӨСЛҮҮДЭД 6 САРЫН 11-нээс 7 САРЫН 11 ХҮРТЭЛ

САНАЛ АВЧ БАЙНА

Санал авах 

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ-222

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ-127

АЮУЛГҮЙН ТЭМДГИЙН ХЭЛБЭР, ХЭМЖЭЭ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

ҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

“Нийлүүлэгчийн мэдэгдлийг гаргах,  бүртгэх журам” танилцуулга

(Саналыг бичгээр болон цахимаар авч байна)

Санал авах хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, БЗД, 15 дугаар хороо

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ГАЗАР,

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Холбоо барих утас:99190551   /Л.Золзаяа –СХЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн/

И -мэйл хаяг:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он