СУРГАЛТЫН ЗАР, БҮРТГЭЛ, НЭХЭМЖЛЭХ

д/д Сургалтын тов Бүртгэх хугацаа Үргэлжлэх өдөр Хэнд зориулсан Хамтран хариуцагч

 СУРГАЛТЫН ЗАР:

Сургалт зохион байгуулах огноо: 2018.02.22 - 2018.02.23

Сургалтын сэдэв:

  • "ХЭМЖИЛ ЗҮЙН СУУРЬ АСУУДАЛ" сэдэвт сургалт 2018.02.22-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдна. 
  • "ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО MNS ISO 9001:2016" сэдэвт сургалт 2018.02.27-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдна. 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сургалтын зориулалт:

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сургалтад хамрагдах иргэдэд тавигдах шаардлага:

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ:

Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтуудын бүртгэл ЗӨВХӨН ЦАХИМ хэлбэрээр хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй. Та тухайн сургалтад бүртгүүлэхийг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.

Сургалтын төлбөрөө төлсөн тохиолдолд бүртгэл баталгаажна. Баталгаажсан жагсаалтыг ЭНДЭЭС харна уу.

 

 СУРГАЛТЫН НЭХЭМЖЛЭХ: /Сургалтын төлбөр нэг хүн - 60'000 төгрөг/

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он