СУРГАЛТЫН ЗАР, БҮРТГЭЛ, НЭХЭМЖЛЭХ

д/д Сургалтын тов Бүртгэх хугацаа Үргэлжлэх өдөр Хэнд зориулсан Хамтран хариуцагч

 СУРГАЛТЫН ЗАР:

Сургалтын сэдэв:

  • "MNS ISO/IEC 17025:2018 СОРИЛТЫН БОЛОН ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ЛАБОРАТОРИЙН ЧАДАВХИД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА" СЭДЭВТ СУРГАЛТ 2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 26,27-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЯВАГДАНА. 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сургалтын зориулалт:

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сургалтад хамрагдах иргэдэд тавигдах шаардлага:

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ:

Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтуудын бүртгэл ЗӨВХӨН ЦАХИМ хэлбэрээр хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй. Та тухайн сургалтад бүртгүүлэхийг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.

Баталгаажсан жагсаалтыг ЭНДЭЭС харна уу.

 

 СУРГАЛТЫН НЭХЭМЖЛЭХ: /Сургалтын төлбөр нэг хүн - 60'000 төгрөг/

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он