СУРГАЛТЫН ЗАР, БҮРТГЭЛ, НЭХЭМЖЛЭХ

Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтууд ЗӨВХӨН ЦАХИМаар хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй.

 

2017.04.05-06-ны Лаборатори итгэмжлэл MNS ISO/IEC 17025:2007 сургалтын бүртгэлээс хоцорсон хүмүүст зориулж Нэмэлт сургалт явуулахаар төлөвлөж байгаа тул хэдэн хүн хамруулахыг хүсч байгаагаа СХЗГ-т албан тоотоор мэдэгдэнэ үү!

 

 Лаборатори итгэмжлэл MNS ISO/IEC 17025:2007 сургалтын бүртгэлийн тоо гүйцсэн тул хаагдлаа. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын сургалтын нэхэмжлэх татаж авах

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лаборатори итгэмжлэл MNS ISO/IEC 17025:2007 сургалтанд бүртгүүлсэн эхний 45 хүн хамрагдах боломжтой.

Бүртгүүлж амжаагүй тус сургалтанд хамрагдахыг хүссэн байгууллага захиалгат сургалт авч болно. Захиалгат сургалт хамгийн багадаа 15 хүнтэйгээр явагдана.

 

 

 

 

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он