Сэлэнгэ аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс ШТС-ын ажилтнуудын дунд “Ур чадвартай мэргэжилтэн” арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа

2017.07.04 2

   Сэлэнгэ аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, Ашигт малтмалын газрын тосны газрын төлөөлөгч нар хамтран Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, шатахуун түгээх үйлчилгээний ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор “Ур чадвартай мэргэжилтэн” ажил мэргэжлийн болон спортын арга хэмжээг зохион байгууллаа.

   Тус тэмцээнд “НИК” ХХК-ий баг нийт дүнгээр тэргүүн байр эзлэн“METROLOGY -20” шилжин явах цомын эзэн “Манлайлагч хамт олон” өргөмжлөлөөр шагнагдаж, дэд байрыг “МТЧ” ХХК-ий баг, гутгаар байрыг “Шунхлай” ХХК-ий баг хамт олон тус тус эзэлж ур чадвараараа өрсөлдсөн байна.

   Уг арга хэмжээнд Сүхбаатар сумын 5 аж ахуй нэгжийн ШТС-ын нийт 70 гаруй ажилтан хамрагдаж чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхийн хажуугаар харилцан туршлага солилцох, хамтын ажиллагааг сайжруулах ажил болж өнгөрлөө.

   Мөн урилгаар Онцгой байдлын газрын ажилтан, Мэргэжлийн хяналтын байцаагч нар оролцож, өөрсдийн бэлдсэн ажил мэргэжлийн тэмцээнээ явуулж хамтран ажиллалаа.

 Хүлэмжийн стандартын тухай танилцууллаа

2017.07.03

           Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 22–ны өдрийн 63 дугаар тогтоолоор батлагдан 2017 оны 01дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж байгаа “Зуны нийлэг хальсан хүлэмж. Техникийн ерөнхийшаардлага MNS 6636:2016Өвлийн халаалттай нийлэг хальсан хүлэмж. Техникийн ерөнхий шаардлагаMNS 6637:2016стандартуудыг Орхон аймгийн иргэд, хэрэглэгчдэд орон нутгийн мэдээллийн цахим хэрэгслээр танилцуулж, тус аймгийн ХХААГазартай хамтран хүлэмжийн аж ахуй эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдэд танилцуулах сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтаар Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай болон Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, хүлэмжийн, бордооны, хүнсний болон нөөшилсөн ногооны стандаруудын мэдээлэл, тохирлын гэрчилгээ болон тохирлын тэмдгийн тухай ойлголтыг таниулан сурталчиллаа.

 

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Сэлэнгэ аймаг "Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр"-ийг тохиолдуулан Итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораториудын үйл ажиллагааг сурталчиллаа

2017.07.04 1

   Дэлхийн итгэмжлэлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд төрийн байгууллагуудын харъяа итгэмжлэгдсэн лабораториудын үйл ажиллагаатай танилцан Итгэмжлэлийн танилцуулага, гарын авлагаар ханган зөвлөмж мэдээлэл өгч ажиллалаа.
Орон нутгийн  “Миний монгол” ТВ, “Таны сэлэнгэ” ТВ болон аймгийн албан ёсны цахим хуудаснаа “Итгэмжлэл бидний өдөр тутмын амьдралд” сэдэвт шторк, итгэмжлэгдсэн байгууллагуудын үйл ажиллгааны тухай мэдээ мэдээллийг бэлтгэн сурталчиллав.
   Мөн аймгийн төвийн “Гурван мэргэд” хүнс барааны зах, “Олон улсын худалдааны төв”-ийн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч нарт “Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр” сэдэвт  зурагт хуудас, материал бэлтгэн тарааж хэрэглэгчдэд лабораторийн сорилтын үр дүн ямар нэг эргэлзээгүй, дэлхийн хаана ч давтан гүйцэтгэсэн үр дүн ижил байдгийг тайлбарлан аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй лаборатори болон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний байгууллагуудыг  олон улсын MNS ISO/ IEC 17025,  MNS ISO/ IEC 17065 стандартаар итгэмжлэгдэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага болохыг онцлон танилцуулж сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа.

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн үйл ажиллагаа хэрэглэгчдээс талархал хүртэж байна

2017.06.20

Тус хэлтэс нь мэдээллийн ил тод байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг чиглэл бүрээр харуулсан самбар хийлгэн хэрэглэгчдэд ил тод газар байрлуулан ашиглаж байгаагийн зэрэгцээ үйлчлүүлэхээр орж ирсэн иргэдээс байгууллагын үйл ажиллагааны санал асуулгыг авч, ямар алдаа дутагдал байгааг цаг тухайд нь засаж, иргэд хэрэглэгчдийн саналыг сонсож ажиллаж байна.

Энэ оноос “Угтах үйлчилгээ”-г байгууллагадаа нэвтрүүлэн үүдэнд угтах үйлчилгээний самбарыг байрлуулж, хэлтсийн харуулууд болон угтах үйлчилгээг хариуцсан ажилтанд угтах үйлчилгээний талаар болон байгууллагын стандартын 4-р зүйлд тусгасан “Үйлчлүүлэгчтэй харьцахад тавигдах шаардлага”-ыг хэвшүүлэхэд чиглэн сургалт явуулж, стандартыг чанд мөрдөхийг үүрэг болгон хэрэгжилтийг хангуулж ажилласнаар иргэдийн сэтгэлд хүрч, талархлыг хүлээсэн ажлын нэг болж байна.

ОРХОН СХЗХ

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 2017.06


Стандарт Хэмжилзүйн Хэлтсийн дэргэдэх Баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн хурал өнөөдөр 2017 оны 6-р сарын 9-нд боллоо. Дархан-Уул аймагт нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг нийт 12 аж ахуй нэгж байдгаас хот хооронд 5, хот орчмын 3, хот доторх 5-н компани үйл ажиллагаа явуулдаг. Эдгээр аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ний өдрийн А/141 дугаар захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг удирдамжийн хүрээнд хамтарсан шалгалтыг явууллаа.
 Стандартын хэрэгжилтийн дүн дунджаар хот хооронд болон хот орчмын зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг ААН-үүдийн хувьд 85.2%-тай, хот доторх нийтийн тээврийн хувьд 77%-тай байна. Иймд ААН-д стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, зорчигчдын аюулгүй, ая тухтай зорчих нөхцлийг хангуулах, симфор логогоо бүрэн тавих, тээврийн хэрэгслийн гол заалт болох насжилт гэх мэт шаардлагуудыг бүрэн хангахыг үүрэг болголоо.

Дэлхийн хэмжил зүйн өдрөөр дараах ажлуудыг зохион байгууллаа

 

2017.05.25 3

Ховд аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 2017 оны 4 дүгээр сарын 19-өөс 5 дугаар сарын 19-ийг хүртэл сарын аян зохион байгуулан ажиллаж, аяны хүрээнд тус хэлтэс нь дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.

1. Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийн аяныг нээж, Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дулаан даралтын хэмжүүрийн улсын шалгагч А.Самданхүү, стандартын салбар сан, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Гантуяа нар 2017 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр Ховд аймгийн Жаргалант сумын Цаст-Алтай цогцолбор сургуулийн төгсөх ангийн 50 гаруй сурагчдад “Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн үйл ажиллагаа, зорилго чиглэл”, “Хэрэглэгч, олон нийтэд зориулсан хэмжил зүйн тухай ойлголт”, “Стандартын тухай ерөнхий ойлголт”, “Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа стандарт”-ын талаар сургалт зохион байгуулав. Энэ үеэр сурагчдын асуусан асуултанд хариулт өгч харилцан ярилцаж, байгууллагын товч танилцуулга бүхий шторк үзүүллээ.

2. 2017 оны 5 дугаар сарын 15-нд түүхий эдийн Цагаан морь зах, хүнсний Их Буян захын жингүүдэд шалгалт баталгаажуулалт хийж шаардлага хангасан нийт 19 жинд гэрчилгээ олгож, савласан хүнсний бүтээгдэхүүний жинд хяналт тавин тэдэнд сав баглаа боодлын стандартын талаар мэдээлэл өгч, брошур гарын авлага мэдээллээр ханган ажиллаа.

2017.05.25 1

3.  Жаргалант сумын захуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа зоогийн газрын ажилтнуудад 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр “Нийтийн хоолны газарт тавигдах шаардлага” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

Сургалтанд нийт 30 гаруй үйлчилгээний газрууд хамрагдаж, тэдэнд гарын авлага, зөвлөмж хүргүүлэн, мэдээлэл өгч, цаашид хамтран ажиллах талаар санал бодлоо солилцлоо.

4. 2017 оны 5 дугаар  сарын 16-ны өдөр Баруун бүсийн Хан-Орд хүнсний зах дээр мах махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо, хүнсний бараа борлуулагч нарын нийт 20 гаруй жинд ээлжит баталгаажуулалт хийж, тэдэнд гарын авлага, мэдээллээр ханган хэлтсийн үйл ажиллагааг танилцууллаа.

2017.05.25 2

5. Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь 2017 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын газар, Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газартай хамтран Ард Аюушын талбайд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулж, Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг угтсан сарын аяны хаалтыг хийлээ.

2017.05.25 3

 “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-өөр үйл ажиллагааг нээж хэлтсийн дарга нар үг хэлж, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын төлөөлөл, бизнес эрхлэгч нарын төлөөлөл, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд хэлтсийн танилцуулга, сарын аяны хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа танилцуулж мэндчилгээ дэвшүүллээ.

Хэлтсийн талаарх танилцуулга, хэмжүүр хэмжих хэрэгсэл, ажил, үйлчилгээний баталгаажуулалт, стандарт, сорьцын хяналтын талаар зөвлөмж, гарын авлагаар ханган, эталон тоног төхөөрөмжийг иргэдэд сурталчилан тэдэнд иргэд, аж ахуйн нэгжээс ирсэн санал гомдлыг хүлээн авч бүртгэн шийдвэрлэж ажиллав.

Мөн энэ үеэр Ховд телевизэд хэлтсийн 2017 оны эхний 5 сарын байдлаар хийсэн ажил, сарын аяны хүрээнд хийсэн ажлуудын талаар мэдээлэл хийлээ.

“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн үеэр иргэд, аж ахуйн нэгжийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг хийж, тэдний сонирхсон асуултанд хариулт өгч, цаашид хамтарч ажиллах тал дээр санал бодлоо солилцов.

“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн үеэрх арга хэмжээ:

2017.05.25 4

Нээлттэй хэлэлцүүлэг

2017.05.25 5

Телевизийн нэвтрүүлэг

2017.05.25 6

“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн үеэр зохион байгуулсан Аха тэмцээн

Лабораторийн ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалт боллоо

 

2017.05.24

Орхон аймагт хүнсний бүтээгдэхүүний сорилт шинжилгээ хийдэг төрийн болон үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн дотоодын хяналтын лабораторийн ажилтнуудад зориулан 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулсан “Хүнсний үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн лабораторийн ажилтнуудын ур чадварыг сайжруулах, малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд тавих чанар аюулгүй байдлыг баталгаажуулах дадлага” сургалтанд Аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар болон Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Газартай хамтран оролцож “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025 стандартыг танилцуулж, оролцогчдоос асууж сонирхсон итгэмжлэлийн үйл ажиллагаатай холбогдох мэдээллийг хүргэлээ. Сургалтанд нийт 3 байгууллага 11 аж ахуйн нэгжийн 23 ажилтан хамрагдсан байна.

 

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэсХөдөлмөрийн харилцааны хууль тогтоомжийн үзлэг шалгалт хийлээ

 

Орхон аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/165 тоот захирамжаар батлагдсан удирдамжын дагуу Хөдөлмөрийн тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай, Нийгмийн даатгалын тухай, Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулиуд болон холбогдох тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийн байдалд үнэлэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг засаж арилгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган зөвлөгөө өгөх зорилгоор Нийгмийн түншлэгч талуудтай хамтарсан үзлэг шалгалтын бүрэлдэхүүнд орж, тус аймгийн Баян-Өндөр сумын Оюут, Уурхайчин, Дэнж, Бүрэнбүст, Баянцагаан багууд, Жаргалант суманд байрлах сургууль, цэцэрлэг, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж нийт 23 байгууллагыг хамруулан үзлэг шалгалтыг хийлээ.

Үзлэгийн явцад газар дээр нь холбогдох заавар зөвлөгөө өгч, шаардлагатай эрх зүйн баримт бичиг болон стандартын танилцуулгыг хийж ажиллав.  

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгууллаа

 

2017.05.23 1

     Иргэдийн санал, хүсэлтийг сонсож, бодлого шийдвэрт тусгах, хэрэгжүүлэх,  байгууллагаас хийж буй ажлыг сурталчилах, үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх зорилгоор 2017 онд зохион байгуулах “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн хуваарийн дагуу  5 дугаар сарын 5, 12-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Үүнд:

      Дэлхийн хэмжилзүйн өдрийг угтан хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу харилцагч байгууллага Шунхлай” ХХК-ний ШТС-тай хамтран “Нээлттэй хаалганы өдөр”- ийг 2017 оны  5-р сард 5-нд, Жаргалант суманд 2017 оны  5-р сарын 10-нд  тус тус зохион  байгуулсан юм.

      Энэ  үeэр иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, хэмжих хэрэгслийн талаарх асуултанд хариулт өгч, жолооч нарын хүсэлтээр шатахуун түгээгүүр шалгах арга хэрэгсэл MNS 3015-97 стандартын дагуу хэмжилт шалгалт хийж 40 гаруй жолооч, иргэдэд үйлчлэв. Мөн орон нутгийн тeлeвизээр Дэлхийн хэмжилзүйн өдөр болон баталгаатай хэмжих хэрэгслийн талаар мэдээлэл хийж,үйл ажиллагаагаа  сурталчиллаа.

      Жаргалант  суманд нээлттэй  өдөрлөгийг 2017 оны  5-р сарын 10-нд  зохион  байгуулж,  сумын  иргэдэд байгууллагын үндсэн  үйл ажиллагааны  талаарх  ойлголт, танилцуулгыг хийж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний  баталгаажуулалт, стандарт, хэмжүүр  хэмжих  хэрэгслийн баталгаажуулалтын  чиглэлээр хэрэглэгчдэд  шаардлагатай  мэдээ, мэдээлэл  зөвлөгөөг  өгсөн юм. Мөн аж ахуйн нэгж, иргэдийн санал хүсэлтийг аван, газар дээр нь  жин  хэмжүүр, даралтын  аппарат  зэргийг баталгаажуулж нийтдээ  5 жин хэмжүүр, 9 даралтын аппаратыг баталгаажуулж, гэрчилгээ олгон,шаардлагатай  материал, гарын авлагаар хангаж ажиллав.      

2017.05.23 2

    Түүнчлэн сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг баталгаажуулалтанд хамруулан худалдааны үйлчилгээ эрхэлж буй 8 дэлгүүр, үсчин, хоолны газар, гурилын үйлдвэрийн үйл ажиллагааг баталгаажуулж, үнэлгээ хийлээ. Үүнээс шаардлага хангаагүй 2 аж ахуйн нэгжид арга зүйн зөвлөмж өгөв.

      Аймгийн нэг цэгийн үйлчилгээний газруудад хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт болон стандартын талаар 108 ширхэг мэдээлэл бэлтгэн хэрэглэгчдэд түгээх, лаборатори хоорондын харьцууулалт хийх зэрэг ажил зохион байгуулж байна.

      Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж, худалдааны цэг салбарууд,  иргэдэд   хүнсний  бүтээгдэхүүнийг  хадгалах хугацаа, нөхцөл,  бүтээгдэхүүний шошгонд тавигдсан  бар  кодыг  яаж  унших талаарх  болон хэрэглэгч  эрүүл, аюулгүй  бараа бүтээгдэхүүнээр  хангагдахад юуг  анхаарах талаарх зөвлөмж,  мэдээлэл  гарын авлагыг илүү сонирхож,  хүлээн  авч  үйлчлүүллээ.

           ОРХОН АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Дархан-Уул аймаг Дэлхийн хэмжил зүйн өдрөөр

 

2017.05.21

Жил бүрийн 5 дугаар сарын 20-нд тэмдэглэдэг Дэлхийн Хэмжил зүйн өдөр “Тээврийн салбар дахь хэмжил” сэдвээр зохион байгуулагдаж байна. Дэлхийн хэмжилзүйн өдрийг угтсан ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн СХЗХ-ийн даргын баталсан “Лабораторийн ур чадварыг үнэлэх лаборатори хоорондын хэмжлийн харьцуулалт явуулах журам”-ын дагуу даралтын хэмжих хэрэгслээр лаборатори хоорондын харьцуулалтыг ДДЦС ТӨХК, ДДС ТӨХК, Оюу Толгой ХХК-тай хийлээ. Даралтын хэмжлийн чиглэлээр анх удаа лаборатори хоорондын харьцуулалт хийсэн нь лабораториудын чадавхийг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудаа СХЗГ-ын сургалтуудад хамруулж тэдний ур чадварыг байнга дээшлүүлж байх нь зүйтэй гэж дүгнэсэн шинэлэг ажил боллоо.

Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгууллаа
 
2017.05.20 1
 
Өмнөговь аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн Хэлтэс нь “ДЭЛХИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ӨДӨР”-ийг тохиолдуулан 2017 оны 05 дугаар сарын 08-с 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны хооронд “ТЭЭВРИЙН САЛБАР ДАХЬ ХЭМЖИЛ” уриан дор дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.
 
2017 оны 05 дугаар сарын 8-наас эхлэн 6 өдөр аймгийн баруун сумд болох Хүрмэн, Баяндалай, Ноён, Нарийн сухайт уурхай, Гурвантэс, Сэврэй, Булган, Мандал-Овоо нийт 7 сумуудаар албан томилолттой ажилсан бөгөөд  томилолтын хугацаанд “ДЭЛХИЙН ХЭМЖИЛЗҮЙН ӨДӨР”-ийг тохиолдуулан төрийн үйлчилгээ явуулагч байгууллага болох эмнэлэг, цэцэрлэг, сургуулийн  даралтын аппарат, жин хэмжүүрүүдийг баталгаажуулсан бөгөөд баталгаажуулалтад 27 жин, 32 даралтын аппарат нийт 59 хэмжих хэрэгслийг баталгаажууллаа. Мөн хэлтсийн Хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг сумдын ЗДТГазрын нийт 65 мэргэжилтнүүдэд танилцууллаа.
 
2017.05.20 2
 
2017 оны 05 дугаар сарын 18 ны өдөр аймгийн Нефть хангамжийн салбартай хамтран нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгт худалдааны жин хэмжүүр, 1 ба 3 фазын цахилгаан тоолуур, стандартын худалдан авалт зэргийг үнэгүй баталгаажуулж, Тохирлын гэрчилгээний талаар мэдээлэл өгч ажиллаа.
 
Хэмжил зүйн өдрийг тохиолдуулан Гурван тэс сумын Хөдөө Аж Ахуйн Мэргэжилтэн н.Балмаа-д талархал мөнгөн шагнал, аймгийн Нефть хангамжийн салбарын эрхлэгч Ю.Жүгдэрмаад талархал мөнгөн шагнал зэргийг тус тус гардуулсан бөгөөд хэлтсийн Хэмжилзүйн лабораторийн эрхлэгч масс даралтын улсын шалгагч Н.Элдэв-Очир, эзлэхүүний улсын шалгагч М.Намсрай нар Аймгийн Засаг Даргын жуух бичгээр, цахилгааны улсын шалгагч Л.Золзаяа аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хүндэт өргөмжлөлөөр тус тус шагнагдлаа.
 
Өмнөговь аймгийн СХЗХэлтэс
Өмнөговь аймгийн СХЗХэлтэс дараах сумдаар ажиллаа
 
2017.05.20
   Өмнөговь аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн Баталгаажуулалтын шинжээч, улсын шалгагч, стандартын салбар сангийн ажилтан, жолооч нар байгууллагын даргаар батлуулсан удирдамжийн хүрээнд 2017  оны  05 дүгээр сарын 08-ний өдрөөс 6 хоног Хүрмэн, Баяндалай, Ноён, Нарийн сухайт уурхай, Гурвантэс, Сэврэй, Булган, Мандаловоо сумд дахь худалдаа, үйлчилгээ, эмнэлэгт “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” болон “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээндалбан томилолтоор ажиллалаа.
 
Томилолтын хугацаанд дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
 
1.Тус сумдын 37 худалдааны газар, 3 хоолны газар, 2 гурилан бүтээгдэхүүний  болон бууз, баншны цех, 1 буудал газруудаар тохирлын үнэлгээ хийлээ.    
 
2.Сумдад  98 аж ахуйн нэгж, иргэний 109ш жин, даралтын аппарат 34ш-г тус тус баталгаажууллаа.
 
3.Сумдын ЗДТГ-ын нийт 65 мэргэжилтнүүдэд Монгол Улсын Засгийн Газрын 344 дүгээр тогтоол “Үндэсний чанарын хөтөлбөр” болон хэлтсийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч ажиллалаа.

Орхон аймаг: “Хүнсний бүтээгдэхүүний сав  боодлын шошгололтод

тавих шаардлага стандарт”-ын талаарх мэдээлэл

17051901

           Хүнсний бүтээгдэхүүний сав, баглаа, боодол нь барааг тээвэрлэх хадгалах, худалдах явцад чанарыг хамгаалах гол ач холбогдолтой. Савлалт нь барааг ус, чийг, нар салхи зэрэг гадны нөлөөнөөс хамгаалах, барааг бүртгэж тоолох өрж хураах ажлыг эмх цэгцтэй, хөнгөн шуурхай болгоход зохих хэмжээгээр нөлөөлдөг.

Хүнсний сав баглаа боодол нь тухайн хүнсний бүтээгдэхүүний талаар заавал мөрдөх стандартад заагдсан мэдээллийг багтаасан шошготой байх ёстой.

Хүнсний сав, баглаа, боодлын шошгод тавих ерөнхий шаардлагыг стандартаар тогтоосон байдаг бөгөөд үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, шошго хэвлэх, олшруулах ажил эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, тухайн стандартыг мөрдөж ажилласнаар иргэд хүнсний бүтээгдэхүүний талаар үнэн зөв мэдээлэл авах, хүнсний аюулгүй байдлаа хангах ач холбогдолтой юм.

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 64 дугаар тогтоолоор “Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага” MNS 6648 : 2016 стандартыг өмнө нь мөрдөж байсан MNS CAC 1:2007 стандартын оронд шинэчлэн батлажээ.

Энэхүү стандартын бүх шаардлагыг 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн заавал мөрдөхөөр заасан ба зайлшгүй сав, боодол хэрэглэх хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтын шаардлагад хамаарна.

Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын шошго нь дараах мэдээллийг агуулна. Үүнд:
- Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр
- Бүтээгдэхүүний найрлагыг бүрдүүлэгчийн жагсаалт
- Цэвэр ба хуурай жин
- Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг
- Үйлдвэрлэсэн орон
- Цувралын дугаар
- Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн огноо болон хадгалах заавар
- Хүнсийг зөв хэрэглэхийг нийтэд сургах зорилгоор хэрэглэх зааврыг шошго дээр товч, тодорхой бичнэ.
- Уг бүтээгдэхүүний шимт бодисын мэдээлэл, агууламж, мэдэгдэл
- Эрүүл мэндийн мэдэгдэл
- Ионжуулагч цацрагаар боловсруулсан хүнс
- Хувиргасан амьд организмаас гаргасан хүнс
- Органик хүнс зэрэг болно.

Хэрэв уг бүтээгдэхүүн “Үндэсний тохирлын тэмдэг” авсан бол түүний тэмдэглэгээг байршуулж болно.

Стандартыг авах шаардлагатай бол дараах хаягаар ирж үйлчлүүлнэ үү.


Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс. Стандартын салбар сан.
Хаяг: Уурхайчдын гудамж, 3-р бичил хороолол- ДГТ 3
Лавлах утас 70358919, 99919402

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг угтаж дараах ажлыг зохион байгууллаа

2017.05.19 2

Орхон аймгийн СХЗХ-ээс ДХЗӨдрийг угтан олон ажил зохион байгуулж байна. Тухайлбал: 5-р сарын 5-ний өдөр харилцагч байгууллага “Шунхлай” ШТС-тай хамтран нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулсан.

Өдөрлөгийн үeэр иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, хэмжих хэрэгслийн талаарх санал хүсэлтэнд хариулт өгч, жолооч нарын хүсэлтээр шатахуун түгээгүүр шалгах арга хэрэгсэл MNS 3015-97 стандартын дагуу хэмжилт шалгалт хийж,40 гаруй жолооч, иргэдэд үйлчилж, орон нутгийн тeлeвизээр ДХЗӨдөр болон баталгаатай хэмжих хэрэгслийн талаар мэдээлэл хийж, байгууллагаа сурталчилан ажилласан байна.

Мөн Орхон МСҮТөвийн багш, оюутнуудад СХЗХ-ийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа 2 хууль, стандарт, тохирлын үнэлгээ,хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын чиглэлээр мэдээлэл өгч, лабораториудаа танилцуулж, ДХЗӨдрийг сурталчилан ажилласан.

Сургалтанд 25 багш оюутнууд хамрагдсан. Аймгийн нэг цэгийн үйлчилгээний газруудад хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалт болон стандартын талаар 108ш мэдээлэл бэлтгэн хэрэглэгчдэд түгээх, лаборатори хоорондын харьцууулалт хийх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж байна.

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс жаргалант суманд ажиллалаа

2017.05.19

      Тус хэлтсийн эхний хагас жилийн төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 05-р сарын 15-нд Жаргалант суманд үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд “Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай” хууль, “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулийн хэрэгжилтийн байдалд шалгалт хийлээ.

      Шалгалтаар тус сумын Эрүүл мэндийн төв, хүнсний дэлгүүрүүдэд ашиглагдаж буй хэмжих хэрэгслийг ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулж, худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй хүнсний дэлгүүр, хоолны газар, үсчин зэрэг газруудад хэмжил зүй болон стандарт тохирлын гэрчилгээ сунгах талаар мэдээлэл, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

      Нийт 10 аж ахуйн нэгж, 24 иргэн хамрагдаж, 11 хэмжүүрт улсын баталгаажуулалт хийж, гэрчилгээ олгосон байна.

ОРХОН СХЗХ

Тогооч нарын дунд “амтлаг хоол” ур чадварын уралдаан боллоо

17051601

Жил бүр уламжлал болгон зохиогддог “Амтлаг хоол” ур чадварын уралдааныг Сайнцагаан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар, Монголын тогоочдын холбооны Дундговь аймаг дах салбар зөвлөл, Стандарт Хэмжил Зүйн Хэлтэс, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар хамтран арав дахь жилдээ зохион байгууллаа.

МУ-ын Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого, Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хүнсний аюулгүй байдлыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн тус тэмцээн нь хоол хүнс үйлдвэрлэлийн ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, үйлчилгээний байгууллагын чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилготой юм.

Тэмцээнд 34 тогооч ресторан зоогийн газар- европ хоол, сургууль цэцэрлэг- монгол хоолны ганцаарчилсан төрөл болон багийн төрлөөр өрсөлдөж Шилдгийн шилдэг гранпри шагналыг Мандал сургуулийн тогооч Д.Алтансүх хүртлээ. Энэ үеэр Аймгийн тогоочдын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Ш.Нарангэрэл Худалдаа үйлдвэрлэлийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнуулав.

Мөн Багийн төрөлд: 1-р байрыг Соёмбо баг, 2-р байрыг Далай баг, 3-р байрыг Смайл баг, тусгай байрыг Ирээдүй баг, Сургууль, цэцэрлэгийн монгол хоолны төрөлд: 1-р байрыг МСҮТ-ийн тогооч Ч.Оюумаа, 2-р байрыг Луус сумын тогооч Н. Ганцэцэг, 3-р байрыг хоёрдугаар цэцэрлэгийн тогооч Б.Цолмонбаяр, тусгай байрыг Эрдэнэдалай сумын тогооч Э.Эрдэнэцэцэг, Ресторан, зоогийн газрын европ хоол: 1-р байрыг Бүрд рестораны тогооч Л.Одгэрэл, 2-р байрыг Энхжин рестораны тогооч Б.Уранчимэг, 3-р байрыг Өндөр ээж зоогийн газрын тогооч О.Нарангарав, тусгай байрыг Бүрд рестораны тогооч Д.Өлзийбаяр тус тус эзэллээ.

Орхон аймгийн Cтандарт, хэмжил зүйн хэлтэс ажлаараа аймагтаа тэргүүлээ

2017.05.09

Тус хэлтсийн дарга, Орхон аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс дүгнэж, 99,9 оноогоор тус хэлтэс нь аймагтаа тэргүүллээ. 2014, 2015, 2017 онуудад тус хэлтэс нь ажлаараа 1-р байранд орсноор 3 дахь удаагаа тэргүүлж, дархан аварга байгууллага боллоо. Мөн архив-бичиг хэргийн ажлаараа аймагтаа жил дараалан тэргүүлсэн амжилттай байна.

ОРХОН СХЗХ

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдлаа

2017.05.08

    2017 оны 05 сарын 08-ны өдөр Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх орон тооны бус баталгаажуулалтын зөвлөлийн ээлжит 09 дүгээр хурал боллоо. Тус хурлаар тохирлын үнэлгээнд хамрагдсан 15 үйлчилгээнээс холбогдох стандартын шаардлагыг хангаж буй 6 үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний тайлан, дүнг хэлэлцэж 1 үйлчилгээнд 1 жилээр олгох, 5 үйлчилгээний хугацааг 1 жилээр сунгах шийдвэрийг гаргалаа.

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Хаврын ээлжит баталгаажуулалт хйигдлээ
2017.05.02 1
        Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн Баталгаажуулалтын шинжээч 1, Улсын шалгаг 2, Стандартын салбар сан хариуцсан мэргэжилтэн 1, жолооч 1 нар байгууллагын даргаар батлуулсан удирдамжийн хүрээнд 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 5 өдөр Цогт-Овоо, Манлай, Ханбогд, Оюу-толгой, Цагаанхад, Баян-Овоо, Номгон сумд дахь худалдаа, үйлчилгээ, эмнэлэг, ШТСтанцуудад “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хууль болон “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд албан томилолтоор ажиллалаа.
 2017.05.02 2
2017.05.02 3
Томилолтын хугацаанд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.
 
1.Тус сумын нийт 40  иргэн, аж ахуйн нэгжид тохирлын үнэлгээ хийлээ. Үүнд:  худалдааны газар болох 3 мухлаг, 17 дэлгүүр, 11 мини болон супермаркет, 4 хоолны газар, 1 буудал, 1 цех-д тохирлын үнэлгээ хийлээ. Мөн 2 хоолны газар 1 дэлгүүрт зөвлөгөө өгч ажиллаа.
 
2.Сумдад 78 аж ахуйн нэгж, иргэний массын хэмжлээр 108 ш даралтын аппарат 19 ширхгийг баталгаажуулсан.
 
3.Мөн 85 хэмжүүр 29 ШТСтанцын   60 түгээгүүрийн 85 хошуу, -г тус тус баталгаажууллаа.
 
4.Сумдын ЗДТГ-ын нийт 30 мэргэжилтнүүдэд  Монгол улсын засгийн газрын 344 дүгээр тогтоол “Үндэсний чанарын хөтөлбөр” болон хэлтсийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч ажиллалаа.
 
ӨМНӨГОВЬ СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

     Цахилгаан тоолуурууд баталгаажуулав

2017.04.30

        Тус хэлтсийн цахилгаан хэмжүүрийн улсын шалгагч Л.Золзаяа 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 06 дугаартай албан томилолтын дагуу Баян-Овоо, Ханбогд сумдуудад 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 2017 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр хүртэл нийт 12 хоног цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн нэг ба гурван фазын цахилгаан тоолуур баталгаажуулах ажлыг аймгийн "ӨБЦТС" ТӨХКомпанитай хамтран хийж гүйцэтгэлээ.

         Нийт 1409 ширхэг тоолуур баталгаажуулалтанд орсоноос нэг фазын 1232 ширхэг тоолуур, гурван фазын 136 ширхэг тоолуур тэнцэж, нэг фазын 34, гурван фазын 7 ширхэг тоолуур стандартын шаардлага хангахгүй байсан тул мэдэгдэл бичсэн. Баталгаажуулалтанд тэнцээгүй тоолуурыг маркаар нь ангилавал DDS226-2 ширхэг, DDS3- 7 ширхэг, DDS169- 17 ширхэг, DDS22- 4ширхэг, СЕ101-4ширхэг, DTS3-3ширхэг, DTS169-1ширхэг, DTS122-2ширхэг, ЦЭ6803В-1 ширхэг байв.

Өмнөговь аймгийн СХЗХэлтэс

Усны тоолуур баталгаажууллаа

2017.04.26 3

     Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн эзэлхүүн багтаамжийн хэмжлийн лабораторийн улсын шалгагч Л.Баатарцогт Говьсүмбэр аймгийн НААҮ-ний “Ус-Ду” ОНӨААТҮГ-ын хүсэлтийн дагуу 2017 оны 04 сарын07-17 өдрүүдэд тус аймагт ашиглагдаж буй аж ахуйн нэгж, айл өрх, иргэдийн хэрэглээний усны тоолууруудад улсын ээлжит баталгаажуулалт хийж гүйцэтгэв. Мөн НААҮ-ний “Ус-Ду” ОНӨААТҮГ-тай цаашид хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Нийт 1099 ш халуун ба хүйтэн усны тоолуур шалгаж баталгаажуулсан ба үүнийг сийрүүлбэл:

        “DH” маркын 50 мм диаметр усны тоолуур – 2 ш

        DH” маркын 40 мм диаметр усны тоолуур – 2 ш

“LXSGR-32” маркын 32 мм диаметр усны тоолуур – 4 ш

“LXSGR-25” маркын 25 мм диаметр усны тоолуур – 4 ш

“LXSG-20” маркын 20 мм диаметр усны тоолуур – 50 ш

“MINOL” маркын 15 мм диаметр усны тоолуур – 1036 ш

2017 оны 04 сарын 20-ны өдөр Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг Хөшигтийн хөндийд байгуулагдаж буй Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудал дах ТНХС-ын харьяа шатахуун түгээх станцад ашиглагдаж буй 3 ш түгээгүүрийн хошуунд улсын 1-р ээлжийн баталгаажуулалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Төв аймгийн СХЗХ-ийн Хэмжил зүйн нэгдсэн лаборатори 

Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын ажил хийгдлээ

2017.04.26 2

       Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн Хэмжил зүйн нэгдсэн лабораторийн улсын шалгагчид “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хууль, “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай” хуулийн заалтуудыг  орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор  тус лабораторийн хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын ажлын итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод бүртгэгдсэн хэмжих хэрэгслүүдийг баталгаажуулж ажилладаг билээ.

   Цахилгаан хэмжлийн лабораторийн улсын шалгагч Б.Алтансоёмбо аймгийн Жаргалант сум, Говьсүмбэр аймагт ажиллан  нийт 1225 цахилгаан тоолуурт улсын ээлжит ба анхдагч баталгаажуулалтыг хийж гүйцэтгэлээ. 

            -  2017.04.07-10 –ны өдрүүдэд ДСЦТС ХК-ний тоолуурын лабораторид Төв аймгийн Жаргалант , Талбулаг сумдын айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдэд тавигдах 500 ш CL710K1 маркийн “Ухаалаг” бүрэн электрон тоолуурт анхдагч баталгаажуулалт хийж гүйцэтгэв.

ü            - 2017.04.15-20-ны өдрүүдэд БЗӨБЦТС-ний харьяа Говьсүмбэр аймгийн 725 ш цахилгаан тоолуурт ээлжит баталгаажуулалт хийсэн.

Төв аймгийн СХЗХ-ийн Хэмжил зүйн нэгдсэн лаборатори

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он