Хил орчмын худалдааг хөнгөвчлөх болон Зүүн хойд Ази дахь нэг цонхны бодлогын хэрэгжилт сэдэвт семинарт оролцлоо 

17042801

          Бүс нутгийн эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд гишүүн орнууд тээвэр, худалдаа, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа уялдуулах, хамтран ажиллахаар Их Түмэн Санаачлага (GTI) (анх Түмэн голын бүс хөгжлийн хөтөлбөрийн гэж нэрлэдэг)-ийг Монгол, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Хятад, Оросын Холбооны Улс гэсэн дөрөв орнууд 1995 онд байгуулсан Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны механизм юм.

НҮБ-ийн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн комисс, Их түмэн санаачлага хөтөлбөр хамтран “Хил орчмын худалдааг хөнгөвчлөх болон Зүүн хойд Ази дахь цахим нэг цонхны бодлогын хэрэгжилт” сэдэвт семинарыг ОХУ-ын Владивосток хотноо 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Семинарт Монгол, БНХАУ, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс болон ОХУ-ын гадаад худалдаанд гааль болон зохицуулалтын үүрэг гүйцэтгэгч байгууллагуудын төлөөлөл, мөн түүнчлэн Дэлхийн гаалийн байгууллага, НҮБ-ийн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн комисс, Зүүн Өмнөд Азийн бүс нутгийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (АСЕАН), Евразийн эдийн засгийн комисс, Их түмэн санаачилга хөтөлбөрийн ажлын албаны 40 орчим төлөөлөгчид оролцож, гадаад худалдааг хөгжүүлэх, хил орчмын худалдааг хөнгөвчлөх ажлын хүрээнд гадаад худалдааны холбоотой мэдээлэл, бичиг баримтын цаасгүй солилцоог нэвтрүүлэх асуудлыг хэлэлцсэн.

Семинарт Монголын талаас ГХЯ, ГЕГ, СХЗГ, МХЕГ, МҮХАҮТ-ын төлөөлөл оролцсон бөгөөд тус газраас СТҮБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбилэг оролцлоо.

Гадаад худалдаанд цахим нэг цонхны үйлчилгээг бий болгоход СХЗГ нь ГЕГ, МҮХАҮТ, МХЕГ-тай хамтран, ялангуяа Гаалийн ерөнхий газрын ашиглаж буй мэдээллийн цахим системд холбогдон, стандартчилал, тохирлын үнэлгээний талаарх мэдээллийг солилцох боломжтой юм.


СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БОДЛОГЫН ГАЗАР

Хэмжил зүйн зөвлөлийн 2017 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн

17042601

Нэг. Хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтын асуудал

Нэгдүгээр асуудал. Улаанбаатар дулааны Сүлжээ ТӨХК-иас хүсэлт болгосны дагуу Дани улсын Камструп компанид үйлдвэрлэсэн Multical 66 C,D,E загварын иж бүрдэл дулааны тоолуурын загварыг Монгол Улсын хэмжих хэрэгслийн Улсын бүртгэлд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар сунгахаар шийдвэрлэсэн.

Хоёрдугаар асуудал. Улаанбаатар хотын Mэйжүрмэнт ХХК-иас хүсэлт болгосны дагуу БНХАУ-ын Micro Sensor компанид үйлдвэрлэсэн MPM489 загварын даралтын хувиргагч, Shanghai LEEG Instruments компанид үйлдвэрлэсэн DMP305X загварын даралтын ялгаврын хувиргагчийн загварыг Монгол Улсын хэмжих хэрэгслийн Улсын бүртгэлд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн.

Гуравдугаар асуудал. Улаанбаатар хотын “Ойн бирж” ХХК-иас хүсэлт болгосны дагуу БНХАУ-ын “Beijing Sanki Petroleum Technology Co.Ltd” компанид үйлдвэрлэсэн (50-1500) л/мин зарцуулалттай “SK-FDH” загварын шингэний тоолуурыг Монгол Улсын хэмжих хэрэгслийн Улсын бүртгэлд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаатай шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн.

Дөрөвдүгээр асуудал. Улаанбаатар хотын Одкон эрчим ХХК-иас хүсэлт болгосны дагуу БНХАУ-ын “Wenzhou Maihong Electric Technology” компанид үйлдвэрлэсэн DDS121G загварын нэг фазын олон тарифт электрон тоолуур, DDS-121DY загварын нэг фазын электрон тоолуурыг Монгол Улсын хэмжих хэрэгслийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, загварыг баталсан гэрчилгээг тус тус 3 жилийн хугацаатай шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн.

Тавдугаар асуудал. Улаанбаатар хотын “Дэлгэр дулаан хаан” ХХК-иас хүсэлт болгосны дагуу Казахстан улсын SAIMAN корпорацид үйлдвэрлэсэн Евразийн техникийн зохицуулалтын шаардлага хангасан тэмдэглэгээтэй ДАЛА САР4 загварын гурван фазын электрон тоолуурын загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн.

Хоёр. Хэмжил зүйн тусгай зөвшөөрлийн асуудал

Нэгдүгээр асуудал. Дархан-Уул аймгийн “Дархан уулын их нарст” ХХК-ийн хүсэлтээр загварын туршилтад тэнцэж, Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын халуун, хүйтэн усны болон дулааны тоолуур суурилуулах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай шинээр олгохоор шийдвэрлэв.


СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР.

“Стандартчиллын хамтын ажиллагаа – 2017”

олон улсын сургалт

17042101

БНХАУ-ын Худалдааны яамнаас зохион байгуулж буй “Стандартчиллын хамтын ажиллагаа – 2017” олон улсын сургалтад Стандарт, хэмжил зүйн газар болон орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн төлөөллөөс бүрдсэн 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцож байна.

Энэхүү сургалт нь БНХАУ-ын Чанг Зөү (Changzhou) хотод 2017 оны 4-р сарын 10-аас 30–ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд Турк, Монгол, Кыргызтан, Өмнөд Судан, Узбекстан, Украин зэрэг орны 30 мэргэжилтэн дараах хөтөлбөрийн дагуу суралцаж, туршлага судалж байна. Үүнд:

-БНХАУ-ын стандартчиллын тогтолцоо болон стандартчиллын байгууллагын тухай ерөнхий ойлголт,

-БНХАУ-ын тухайлсан салбарын стандартчиллын талаарх ойлголт:

-Газрын тос, байгалийн хийн салбарын стандартчилал,

-Хөдөө аж ахуйн салбарын стандартчилал,

-Эрчим хүчний салбарын стандартчилал,

-Аялал, жуулчлалын үйлчилгээний стандартчилал,

-Гэр ахуйн барааны стандартчилал,

-Стандартчиллын үйл ажиллагаанд “Hisense Group” –ийн оролцооны талаарх танилцуулга,

-Хоёр талын болон олон улсын стандартчиллын хамтын ажиллагаа

Мөн тус сургалтын хүрээнд Чанг Зөү хотын Чанарын хяналт, шалгалт хорио цээрийн газрын үйл ажиллагаа болон Шанхай, Шиан зэрэг хотоор аялаж, БНХАУ –ын соёл, ёс заншилтай танилцах юм.

Сургалтыг үйл ажиллагааг нээж Чанг Зөү хотын Чанарын хяналт, шалгалт хорио цээрийн газрын Гадаад харилцааны албаны дарга, ноён Dai Yunhui, Чанг Зөү хотын Чанарын хяналт, хорио цээрийн их сургуулийн Гадаад харилцааны албаны дарга, ноён Zhang Tong болон сургалтад оролцож буй гадаад сонсогчдыг төлөөлж Стандарт, хэмжил зүйн газрын СМЛСҮТ-ийн дарга Ч.Хатанбаатар нар үг хэлж, зохион байгуулагчдад болон оролцогчдод амжилт хүслээ.

Стандарт, хэмжил зүйн газрын төлөөлөл энэхүү сургалтад хамрагдснаар Монгол Улсын гадаад худалдаанд томоохон байр суурь эзэлдэг БНХАУ-ын стандартчиллын тогтолцоо, шаардлагыг илүү гүнзгий ойлгох, цаашдын олон талт хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэх, стандартчилал, тохирлын үнэлгээг ижилтгэх, худалдааны түншлэлийг өргөжүүлэх, худалдааны саад тотгорыг арилгах үйл ажиллагаанд ахиц гарах болно гэж үзэж байна.

Нарны цахилгаан үүсгүүр ба гэрэл цацруулагч диод хэмжлийн стандарт ба технологисэдэвт семинар зохион байгуулагдлаа

17041801

 

2017 оны 3-р сарын 28-ны өдрөөс 3-р сарын 30-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин хотноо, тус улсын Үндэсний Хэмжил Зүйн Хүрээлэн/NIM/, АНУ-ын Стандартчилал, Технологийн Хүрээлэн/NIST/ хамтран Ази Номхон Далайн Эдийн Засгийн Хамтын ажиллагааны /APEC/ төслийн хүрээнд Ази Номхон далайн хөгжиж буй орнуудын Хэмжил зүйн хүрээлэнгүүдийн дунд зохион байгуулагдсан 3 хоногийн хугацаатай семинарт Стандарт, Хэмжил Зүйн Газрын Уртын эталоны лабораторийн мэргэжилтэн Ж.Мандухай, цахилгааны эталоны лабораторийн мэргэжилтэн М. Лхагвасүрэн нар оролцлоо.

Семинарт:

• Фотометрийн тухай үндсэн ойлголт;
• Гэрлийн өнгөний тусгалыг хэрхэн хэмжих, гэрлийн суурь давхарга ба түүний эх үүсвэр аюулгүй байдлын чанарыг хангасан эсэхэд дүн шинжилгээ хийх;
• Гэрэл цацруулагч диод ашигласан бүтээгдэхүүнд хэрхэн туршилт явуулах талаар
• Хэмжлийн эргэлзээнд хэрхэн үнэлгээ хийх
• Нарны цахилгаан үүсгүүрийн хэмжлийн нэгж дамжуулалтын систем (СИ системийн дагуу хэрхэн нэгж дамжуулдаг талаар)-ийн талаар NIM, NIST, METAS-ийн докторууд илтгэл татавин танилцуулсан.

Мөн фотометрийн лаборатори, нарны цахилгаан үүсгүүр хэмжлийн лаборатори, спектрофотометрийн лаборатори, гэрэл цацруулагч диодийн хэмжлийн лабораториудтай танилцсан.

Уг семинарийг APEC-аас зохион байгуулсан бөгөөд Ази Номхон Далайн Орнуудын Хэмжил Зүйн Хөтөлбөр /АРМР/-ийн гишүүн орнуудад “Сэргээгдэх эрчим хүч болон уур амьсгалын шинжлэх ухаанд хэмжлийн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх” семинарийн дараагийн шатны арга хэмжээ бөгөөд Нарны зайн үүсгүүр болон гэрэл цацруулагч диодийн хэмжил, IEC стандартыг мөрдлөг болгон шалгалт тохируулга хийх арга аргачлалтай танилцаж, туршлага судлав.

Сургалтанд хамтран оролцсон нийт 16 орны хэмжил зүйн чиглэлээр ажилладаг лабораторуудтай цаашдаа гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар санал бодлоо солилцсон.

"Менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах заавар MNS ISO 19011:2016" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

17041301

      СХЗГ-ын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2017.04.11-12-ны өдрүүдэд "Менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах заавар MNS ISO 19011:2016" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Тус сургалтад Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн болон нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлсэн нийт 17 байгууллагын чанарын менежер, чанарын багийн 46 ажилтнууд хамрагдаж, Менежментийн тогтолцооны Дотоод аудиторын гэрчилгээг гардан авлаа.

БНСУ-ын Эталоны эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (KRISS)-ийн Хэмжил зүйн олон улсын академи (GMA)-д “Масс болон холбогдох хэмжигдэхүүнүүд” хэмжлийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулагдлаа

17041101

Хөгжиж буй орнуудын хэмжил зүйн байгууллагын мэргэжилтнүүдийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор 2012 оноос эхлэн олон улсын сургалтыг зохион байгуулж байгаа Хэмжил зүйн олон улсын академи (GMA)-ийн санаачлагаар БНСУ-ын Эталоны эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (KRISS)-д 2017 оны 3 сарын 17-ноос 3 сарын 31-ны хооронд “Масс болон холбогдох хэмжигдэхүүнүүд” сэдэвт сургалтанд ХХШБГ-ын ШТА-ны мэргэжилтэн Д.Батсүх хамрагдлаа.

Сургалтад Индонез, Вьетнам, Кени, Малайз, Филипин, Монгол, Колумба, Болива, Пакистан зэрэг орны хэмжил зүйн байгууллагуудаас 18 мэргэжилтэн, Солонгосын Шинжлэх ухаан технологи их сургууль (UST - ШУТИС)-ийн 1 оюутанд дараах сургалтын хуваарийн дагуу хичээлийг БНСУ-ын ЭЭШХ-ийн доктор, профессорууд заасан юм. Үүнд:

1. БНСУ-ын үндэсний эталоны тогтолцоо
2. Чанарын удирдлагын тогтолцоо
3. Хэмжлийн нэгж дамжуулалт
4. Хэмжлийн эргэлзээ
5. Массын эталоны нэгж дамжуулалт
6. Туухайны шалгалт тохируулга болон хэмжлийн эргэлзээг тооцоолох (дадлага ажил, бие даалт )
7. БНСУ-ын ЭЭШХ дэх хүчний эталоны тухай
8. Хүчний хэмжлийн багажын танилцуулга (дадлага ажил)
9. Хүчний эталоны нэгж дамжуулалт
10. Хүчний хэмжлийн багажны шалгалт, тохируулга
11. Мушгих хүчний эталоны шалгалт тохируулга, нэгж дамжуулалт (дадлага ажил)


Сургалтын сэдэв тус бүр дээр хэмжил зүйн онол, олон улсын эталоны нарийвчлал, тодорхойлолт, хийгдэж байгаа судалгаа шинжилгээний ажлуудын танилцуулга, эталоноос хэмжих хэрэгсэлд нэгж дамжуулах шалгалт тохируулгын арга, аргачлал, хэмжлийн эргэлзээг тооцоолох зэрэг онол, дадлага, ярилцлага хосолсон байдлаар хичээлийг орсон.

Мөн өөрсдийн сонирхсон болон шийдвэрлэх шаардлагатай тулгамдаж буй асуудлуудыг тодруулах, зөвлөгөө авах, бусад орны оролцогчдоос тухайн орны хэмжил зүйн байгууллагын онцлог, масс болон холбогдох хэмжигдэхүүний эталоны чадавхи, шалгалт тохируулгын ажлын гүйцэтгэл, аюулгүй байдал, техникийн хангамжийн талаар харилцан ярилцаж санал, туршлага судлаж, манай орны хувьд ШТА-ны хүчний лабораторийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах тал дээр дэмжлэг авах, ажлын эталон багажийг шалгалт тохируулгад хамруулахад туслалцаа хөнгөлөлт үзүүлэх зэрэг асуудлуудыг хөндсөн юм.

 

“Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр”-ийг тохиолдуулан зохион байгуулагдах Сагсан бөмбөг болон гар бөмбөгийн тэмцээн 4-р сарын 29-нд болж хойшиллоо

 

17041102

Жил бүрийн 5 дугаар сарын 20-нд “Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Энэхүү тэмдэглэлт өдрийг тохиолдуулан Стандарт, хэмжил зүйн газраас Хэмжил зүйн үйл ажиллагаа эрхлэдэг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дунд 4 дүгээр сарын 29-нд сагсан бөмбөг болон гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулах гэж байна.

Тэмцээнд оролцох баг тамирчдын мэдүүлгийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 17.30 цаг хүртэл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. хаягаар хүлээн авна. 

Та бүхэн өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Холбоо барих утас: 99145511, 88006969

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хурлаар

шинээр 15 стандарт батлав  

17040702

2017 оны 4 дүгээр сарын 6-нд Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар 2017-2018 оны Стандартчиллын төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 6 салбарын 15 стандартыг хэлэлцэн батлалаа.

Тус хуралдаанаар баталсан стандарт:

Эрүүл мэндийн- 1, Чанарын менежментийн тогтолцооны- 3, Газрын тос, байгалийн хийн 5, Эрчим хүчний салбарын 1, Хөдөө аж ахуйн салбарын 1, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 4 стандартыг тус тус батласан.

Газрын тос, байгалийн хийн 5 стандарт

2015 оны 6-р сард батлагдсан “Эрчим хүчний тухай” хуульд хийн хангамжийн сүлжээ болон шугам сүлжээгээр дамжуулан хийг хэрэглэх харилцааг зохицуулсан заалтын дагуу Эрчим хүчний яамнаас олон улсын жишигт нийцүүлэн баримт бичгүүдийг боловсруулсан бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд Хийн хангамжийн сүлжээ. Нэр томьёо, тодорхойлолт, Хийн хангамжийн сүлжээ. Хийн Техникийн ерөнхий шаардлага, Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар ашиглах байгалийн хий. Техникийн шаардлага суурь стандартуудыг боловсруулж батлууллаа.

Түүнчлэн ОХУ болон БНХАУ шатахууны стандартуудаа 2013 онд шинэчлэн баталсаны дагуу ОХУ 2016 оны 7 дугаар сараас, БНХАУ 2017 оны 1 дүгээр сараас эхлэн Евро-5 ангилалд нийцэх шатахууны хэрэглээнд шилжсэн. Монгол Улсын 3.3.4 Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2016-2020 оны хөтөлбөрийн 4.1.6 –т “Хот суурин газрын агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулж, хог хаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ” гэж заасан байдаг бөгөөд энэхүү зорилтын хүрээнд Дизелийн түлш. Техникийн шаардлага, Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн түлш. Автобензин.

Техникийн шаардлага стандартуудыг шинэчлэн боловсруулж батлууллаа. Газрын тосны бүтээгдэхүүний гол ханган нийлүүлэгч салбарын яам, төрийн захиргааны байгууллагуудаас Улаанбаатар болон томоохон суурин газруудад 2017 оноос шатахууны чанарыг Евро-4,5 стандартад шилжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд евро ангилалын шатахууны хэрэглээнд шилжих нь агаарын бохирдлыг бууруулах, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм.

Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны хүрээнд 4 стандарт

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн Эрдэс түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага төсөл болон Физик Техникийн Хүрээлэнтэй хамтран Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага тогтоосон стандарт өнөөгийн байдлаар Монгол улсад байхгүй бөгөөд зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн бохирдолтой нөхцөлд ажилладаг ажилчдад зориулан АХХ-ийг зөв сонгох, үр нөлөөтэй хэрэглүүлэхэд нь арга зүйн удирдамж болох олон улсын жишигт нийцсэн стандарт зайлшгүй хэрэгцээтэй юм.

Мөн өнөөгийн байдлаар ажлын байрны агаарт нийт тоосны концентрацийг хэмжих MNS 5010:2001 аргыг мөрдөж байна. Энэ нь 1970-80 оны үед ашиглаж байсан багаж хэрэгслийг ашиглахаар заасан нь өнөөгийн техник технологийн хэрэглээнд нийцэхгүй байгаа бөгөөд ажлын байрны агаарт нийт тоосны концентрацийг тодорхойлох аргын шинэ стандарт арга хэрэгцээг үндэслэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаараас нийт тоосны сорьц цуглуулах, шинжлэх аргын стандартыг, Ажлын байрны агаарт нарийн ширхэгтэй тоос тодорхойлох аргын MNS 5365:2004 стандартыг олон улсад нийтлэг мөрдөж буй ISO 7708:1995 стандартад нийцүүлэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаараас цулцанд нэвтэрдэг тоосны фракцын сорьц цуглуулах, шинжлэх аргын стандартыг боловсруулан баталлаа.

Чанарын менежментийн тогтолцооны 3 стандарт

Төслийн менежментийн арга зүйн заавар MNS ISO 21500, Эрсдэлийн менежмент. Зарчим ба заавар MNS ISO 31000, Эрсдэлийн менежмент. Эрсдэлийн үнэлгээний арга MNS IEC 31010 стандартуудыг шинэчлэн баталлаа.

Эрүүл мэнд, Тусламж үйлчилгээний 1 стандарт

Цэргийн ангийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаанд тавих стандарт батлагдсанаар Монгол улсын хэмжээний үндэсний аюулгүй байдлын хамгаалах тусгайлсан чиг үүрэг бүхийн байгууллагуудын харьяаны эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий эрүүл мэндийн төвүүдийн тусламж үйлчилгээний чанар, дээшлэх, эрүүл мэндийн ажилчдын ажиллаж, хөдөлмөрлөх нөхцөлийг дээшлүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулах ач холбогдолтой.

СХЗГ-ын 2017 оны нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулагдлаа

17040701

СХЗГ-аас 2017 онд зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу  “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2007”  сэдэвт сургалтыг 04 дүгээр сарын 05-06-ны өдрүүдэд 45 хүнийг хамруулан зохион байгууллаа.

Евразийн эдийн засгийн комиссын сайд В.Н.Корешков Стандарт, хэмжил зүйн газарт ажлын айлчлал хийлээ

 17033101

Монгол Улсын Засгийн газар болон Евразийн эдийн засгийн холбоо 2015 онд хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулан ажиллаж байгаа билээ. Энэ хүрээнд өнгөрөгч 2 сард Евразийн эдийн засгийн комиссын интеграцчлал, макро эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн гишүүн бөгөөд сайд Т.Д.Валовая Монгол Улсад ажлын айлчлал хийсэн юм. Энэ үеэр Монгол улс болон Евразийн эдийн засгийн комиссын хооронд “Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр” байгуулах хүсэлтэй байгаагаа Монголын тал илэрхийлж, хамтарсан судалгааны ажлыг ойрын үед эхлүүлэх санал тавьсан.

Энэхүү хүсэлтийн дагуу Евразийн эдийн засгийн комиссын сайд В.Н.Корешков Монгол Улсад 2017 оны 3 дугаар сарын 27-ноос 4 дүгээр сарын 1-ний хооронд ажлын айлчлал хийж байгаа бөгөөд айлчлалынхаа үеэр Стандарт, хэмжил зүйн газрын удирдлагатай уулзалт хийлээ. Уулзалтын гол зорилго нь “Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр” байгуулахын тулд эхний ээлжинд хоёр талын стандарт болон техникийн зохицуулалтын баримт бичгийг судлах шаардлагатай ба энэ хүрээнд ажлын хэсэг байгуулан ажиллах, мөн хоёр талын стандарт, техникийн зохицуулалтын баримт бичгийг ижилтгэх, худалдаанд саад учруулж буй баримт бичгийн хязгаарлалтын тодорхой нөхцлүүдийг талууд зөвшилцөн нэг техникийн баримт бичиг, нэг тохирлын үнэлгээг худалдаанд хэрэглэхээр тохиролцсон аж.

Энэ ажлын хүрээнд Евразийн эдийн засгийн комисстой техникийн баримт бичгээ уялдуулах, тохирлын үнэлгээний үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх талаар хийж буй анхны уулзалт болж байна. Стандарт, хэмжил зүйн газар Евразийн эдийн засгийн комисстой хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулснаар хоёр талын харилцан нийлүүлж буй бараа, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэхэд техникийн баримт бичгээс шалтгаалсан хориг хязгаарлалтыг багасгах, цаашлаад “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-т тусгагдсан экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох мах, сүү, арьс шир, чацаргана, зөгийн балыг гадаад зах зээлд гарахад түлхэц болж буй чухал үүргийг гүйцэтгэх юм.

Худалдааг хөнгөвчлөх суурь болсон стандарт техникийн баримт бичигт тавих шаардлагыг ижилтгэх, тохирлын үнэлгээний үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрснөөр бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжиж буй төрийн бодлого, худалдаа эрхлэх боломж нөхцлийн үндсийг бүрдүүлж өгч байдаг.

Монгол улс зуны цагийн хуваарьт шилжихгүй!

2017.03.23 2

МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 2 дугаар сарын 08 ны өдрийн 50-р тогтоолоор 2015 оны 3 дугаар сарын 09-ний 82 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцож ЗУНЫ ЦАГИЙН ТООЛОЛДШИЛЖИХГҮЙ байхаар шийдвэрлэсэн.

Үүнтэй холбогдуулан интернетийн сүлжээ, комьпютерийн системийн цагийг хэрхэн тохируулах вэ?

Мөн та гар утсан дээрх цагийнхаа Automatic date and time тохиргоог 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө идэвхигүй болгосноор цагийн зөрүү гарахгүй байх болно.

Шинэ горимд шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг олон улсын DST болон Микрософт корпорациас WINDOWS TIME PACKAGE-ийн шинэчлэлтийг хийж байна. 

ХЭРЭВ ТА ӨӨРИЙН КОМПЬЮТЕРИЙН СИСТЕМИЙН ЦАГИЙГ ЗУНЫ ЦАГИЙН ХУВААРЬТ АВТОМАТААР ШИЛЖҮҮЛЭХ ГОРИМД ТОХИРУУЛСАН БОЛ "WINDOWS TIME PACKAGE" ШИНЭЧЛЭЛИЙГ БЭЛЭН БОЛТОЛ ТҮР ХҮЛЭЭНЭ ҮҮ. 

Эх сурвалжийг эндээс үзнэ үү!

СХЗГ-ын Цаг давтамжийн лаборатори

Хэмжих хэрэгслийн техникийн зохицуулалт

17032304

        Эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх бодлого, зорилтын хүрээнд түлш, эрчим хүч хэмнэх тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэл ба үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих, эрчим хүчний зарцуулалтын хэмжил, хяналтын ажлыг оновчтой, зөв зохион байгуулах бодлого, зохицуулалтын ажлын хүрээнд : ХБНГУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын Техникийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу эрчим хүч, хэмжил зүйн салбарт хэрэгжиж буй “Эрчим хүчний салбарын чанарын дэд бүтцийг дэмжих“ /BMZ-№2012.2185.2/ төслийн дэмжлэгтэй СХЗГ-Эрчим хүчний яам хамтран цахилгааны тоолуурын техникийн зохицуулалт боловсруулах ажил гүйцэтгэх Ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 2017 оны 3 дугаар сарын 22-нд төслийн багийнхантай ярилцлага-уулзалт хийлээ.

“Эрчим хүчний салбарын чанарын дэд бүтцийг дэмжих“ төслийн зөвлөх, доктор Ханс Бахмаяр Ажлын хэсэг болон сонирхогч талд товч мэдээлэл, ойлголт өгөх уулзалт-ярилцлага зохион байгуулагдаж өндөрлөв.

БНХАУ-ын Тусгай захиргааны бүс Хонг-Конг-д “Эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн схем” сургалт зохион байгуулагдлаа

17032301

APLAC-PAC-PTB-ээс зохион байгуулсан Ази Номхон далайн бүсэд итгэмжлэлийн сүлжээг чадавхижуулах төслийн хүрээнд 2017 оны 3 дугаар сарын 13-17–ны өдрүүдэд “Эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн схем” II дахь шатны сургалт Хонг-Конг-д боллоо. Уг сургалтанд Итгэмжлэлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Цэцэгмаа оролцов.

Энэхүү сургалт нь Хонг-Конгийн Итгэмжлэлийн Байгууллагын (НКАS) бүтэц, зохион байгуулалт, итгэмжлэлийн үйл явц, эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийг ISO 15189:2012 стандартын дагуу итгэмжлэж буй үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судлах зорилготой байсан.

Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Хонг-Конгийн Итгэмжлэлийн Байгууллагын (НКАS) удирдлагын тогтолцоо болон итгэмжлэлийн үнэлгээний өргөдөл хүлээн авахаас шийдвэр гарах хүртэлх үйл явц, техникийн экспертүүдийг сонгох, ISO 15189 стандартын техникийн шаардлага, онцлог шалгуур үзүүлэлт, орон нутгийн нэмэлт шаардлагуудтай танилцсан.

Тус улсын Каноза эмнэлгийн лабораторид НКАS-аас явуулсан итгэмжлэлийн үнэлгээнд ажиглагчаар оролцон, туршлага судалсан явдал нь эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн үнэлгээний талаарх мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлсэн ач холбогдол бүхий сургалт боллоо.

Нийслэлийн харъяа Улаанбаатар Их сургуультай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа

 17032201000

“Үндэсний Чанарын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дэд бүтцийг хэрэгжүүлэгч талууд дээд боловсролын сургалтын агуулга хөтөлбөрийг шинэ түвшинд хөгжүүлэх, стандартчиллын судалгааны ажлыг эрдэм шинжилгээний түвшинд судлахад хамтран ажиллахаар Стандарт, хэмжил зүйн газар болон Улаанбаатар их сургууль хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа.

Санамж бичгийн хүрээнд 2 талууд дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах юм.

Тухайлбал:

- Стандартчилал, чанарын удирдлагын талаар сургалт явуулах, стандартчиллын инженер, чанарын менежерийн мэргэжилтэн бэлтгэхэд харилцан туслах, хамтран ажиллана

- Олон улсын стандартыг монголд нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх чиглэлээр эрдэм шинжилгээний , судалгааны ажилд хамтран ажиллана

- Чанарын удирдлага, стандартын чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлнэ

- Чанарын удирдлага, стандартын чиглэлээр төрөлжсөн сургалт зохион байгуулах замаар салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллана

- Стандартын инженер, чанарын удирдлагын менежер хөтөлбөрөөр багш, оюутны дадлага ажлыг хамтран зохион байгуулна

- Оюутнуудын үйлдвэрлэлийн танилцах дадлага явуулахад хамтран зохион байгуулна

- Төгсөгчдийг ажлын байраар хангахад дэмжлэг үзүүлнэ

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн

дэд зөвлөлийн гишүүн сонгон шалгаруулна

 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах, тухайн байгууллагын авлигын эрсдлийн үнэлгээг хийх, яам, агентлаг, дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд “ОЛОН НИЙТИЙН ДЭД ЗӨВЛӨЛ” байгуулж, гишүүдийг сонгон шалгаруулах зорилготой Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг 2017 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн Стандарт, хэмжил зүйн газарт ажиллаж байна.

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, дэмжих, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, албан тушаалтны ёс зүйд хяналт тавих зорилготой “Олон нийтийн дэд зөвлөл”-ийн гишүүнээр ажиллах сонирхолтой дор дурдсан шаардлагыг хангасан иргэн хүсэлт болон холбогдох мэдээллээ төрийн албан хаагчийн анкетын хамт 2017 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсгийн гишүүн Б.Баярсайхантай 95883070 дугаарын утсаар холбогдож өгнө үү.

“Олон нийтийн дэд зөвлөл” –ийн чиг үүрэг :

• Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдалд тавих иргэд, олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, хууль тогтоомж зөрчсөн болон хүнд суртал, чирэгдэл учруулсан дүрэм, журам, шийдвэрийг хянах, төрийн байгууллага, нийтийн албан тушаалтан иргэдийн эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхэд хяналт тавих;
• Төсөв, санхүү, төсвийн орлого, зарцуулалт, хандив, зээл тусламж, түүний хуваарилалт, төсөл хөтөлбөр, худалдан авах ажиллагаанд холбогдох мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан хугацаа, шаардлагын хүрээнд тухай бүр тогтмол үнэн зөв, ил тод болгосон эсэхт хяналт тавих;
• Нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хуульд заасны дагуу ил тод байгаа эсэхийг хянах, нийтийн албан тушаалтан нь хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогоо үнэн зөв мэдүүлсэн эсэхт хяналт тавих.

“Олон нийтийн дэд зөвлөл”-ийн гишүүнд тавигдах шаардлага:

• Тухайн нутаг дэвсгэрт сүүлийн 2 жил байнга оршин сууж байгаа Монгол Улсын иргэн;
• Дээд боловсролтой, төсөв, санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, хууль эрх зүй, аудит, эд хөрөнгийн үнэлгээ, хяналт шалгалт, инженер, техникийн чиглэлээр ажиллаж байсан ажлын туршлагатай байх;
• Хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэх байгууллагад сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн гэрээ болон үр дүнгийн гэрээ байгуулж ажиллаагүй байх;
• Хяналт тавих чиг үүргээ хэрэгжүүлэх байгууллагатай сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хамтран ажиллаагүй буюу гэрээний дагуу тодорхой ажил үйлчилгээ эрхэлж байгаагүй;
• Хяналт тавих чиг үүргээ хэрэгжүүлэх байгууллагаас сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хандив, санхүүгийн дэмжлэг, туслалцаа аваагүй, мөн төлөөлөл хэрэгжүүлээгүй байх;
• Ял шийтгэлгүй, аль нэг намын харьяалалгүй байх, намын гишүүн бол түүнээс түдгэлзсэн тухай шийдвэр гарсан байх.

“Гүйдлийн трансформаторын COOMET-681/ru/16” нэмэлт харьцуулалтад  оролцож байна

17031501

Европ-Азийн Хэмжилзүйн байгууллагын Цахилгаан хэмжлийн техникийн хороо-1.3 (COOMET EM)-ын “Гүйдлийн трансформаторын нэмэлт харьцуулалт COOMET-681/ru/16” олон улсын харьцуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 2 дугаар сарын 21-нээс оролцож байна. Олон улсын харьцуулалтыг зохион байгуулагч толгой лаборатори нь ОХУ-ын Уралын хэмжил зүйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн” (ФГУП” УНИИМ”) юм.

Энэ харьцуулалтад ОХУ, Украйн, Грузин, Румын, Казакстан, Беларусь, Турк зэрэг 8 орон оролцож байгаа бөгөөд СХЗГ-ын ХЗХ,ХХШБГ-нь 2016 онд харьцуулалтад оролцох хүсэлт гаргасны дагуу 2017 оны 2 дугаар сараас олон улсын харьцуулалтын 5 дахь орон болон хэмжил хийж дууслаа.

Тус харьцуулалтын дээж хэмжих хэрэгсэл нь ОХУ-ын 0,003 ангийн өндөр нарийвчлалтай ТТЭ-100, 100 А-ийн ТТЭ-3000.5 загварын 0,5-3000 А хэмжих хязгаартай эталон трансформатор юм.

ЦХХБЛ ба “ЦДҮС”ТӨХК, “УБ ЦТС” ТӨХК-ийн лаборатори бүрд дараах тогтоосон утгуудад хэмжилт хийж гүйцэтгэж байна.

1 А; 5 A; 40 A; 150 A; 750 A; 1500 A; 2500 A; 5000 A / 5 A

0.5 A; 5 A; 50 A; 200 A; 600 A; 1200 A; 2000 A; 4000 A / 1 A хэвийн гүйдлийн -1; 5; 20; 100; 120%-ийн утганд гүйдлийн трансформаторын гүйдлийн εᵢ болон өнцгийн δᵢ алдааг тодорхойлно.

Сарын дотор хэмжлийн үр дүнгийн хэмжлийн эргэлзээний төсөв, тооцоог бодож илгээх үүрэгтэй ажиллаж байна.

Стандарт, хэмжил зүйн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн - 2017 

17031401

Уламжлал болгон зохион байгуулдаг Стандарт, хэмжил зүйн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн 2017 оны 3 дугаар сарын 14,15-ны өдрүүдэд үргэлжилж байна. Тус зөвлөгөөнд Монгол Улсын Шадар сайд У.Хүрэлсүх, Стандарт, хэмжил зүйн газрын дарга Г.Гантөмөр болон төв орон нутгийн удирдлагууд оролцож байгаа юм.

Зөвлөгөөний үеэр Монгол Улсын Шадар сайд У.Хүрэлсүх стандарт, хэмжил зүйн салбарын удирдах ажилтнуудад хандаж үг хэлэхдээ “Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний томоохон салбарын нэг нь Стандарт, хэмжил зүйн салбар юм. Шадар сайдын хувьд энэ салбарыг удаа дараа хариуцан ажиллаж байгаа нь салбарын ололт амжилт, алдаа оноо бүрийг мэдрэх боломжийг надад олгосон бөгөөд үйл ажиллагааг нь аль болох дэмжихийг хичээж ирлээ.

Стандарт, хэмжил зүйн салбарын хөгжлийн 90 гаруй жилийн түүхтэй, бүтэц, зохион байгуулалт, материаллаг бааз, боловсон хүчний хувьд бэхжсэн, улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах, үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээ хэрэглэх нөхцлийг хангах, бизнес эрхлэх таатай орчинг бүрдүүлэх үндсэн чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүлж байгаа салбар гэж би үнэлдэг.

Олон улсын стандартын байгууллага /ISO/-аас 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр баталсан Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцооны ISO 37001:2016 стандартыг манай Стандарт, хэмжил зүйн газар ажлын хэсэг байгуулан богино хугацаанд хүч тавьж ажилласны үр дүнд Үндэсний стандарт болгон баталсан явдалд Шадар сайдын зүгээс талархал илэрхийлж байна.

Энэ стандартыг нэвтрүүлэх нь Монгол улсын тогвортой хөгжлийг хангах, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, авлигын индексийг бууруулах, ядуурлыг бууруулах, бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөхөөс урьдчилан сэргийлэх, байгууллага хамт олны ёс суртахууны түвшин дээшлэх, хамт олны хариуцлага нэмэгдэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой. Магадгүй бид энэ авилгын эсрэг стандартыг Үндэсний болгож баталсан анхны улс байхыг ч үгүйсгэхгүй” хэмээн онцолсон юм.

Мөн Стандарт, хэмжил зүйн газрын дарга Г.Гантөмөр 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан болон салбарын 2017 оны бодлогын зорилт, чиг хандлагын талаар танилцууллаа.

Тухайлбал:

Стандарт, хэмжил зүйн салбар Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт 2 зорилт хүрээнд 12 арга хэмжээг, Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2017 хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 2 арга хэмжээг тус тус тусгуулж, Монгол Улсын Шадар сайдтай 7 зорилтын 27 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Үүнд:

- Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-д өргөн барих

- Хэмжил зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-д өргөн барих

- Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааны техникийн чадавхийг дээшлүүлэх чиглэлээр боловсруулсан төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтийг гадаадын зээл, тусламжийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх тал дээр илүү анхаарч ажиллах

- Үндэсний стандартын олон улсын түвшинг дээшлүүлэх;

- Олон улсын итгэмжлэлийн форумд гишүүнээр элсэх;

- Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага, Олон улсын итгэмжлэлийн форумын Олон талын хүрээнд харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдэх;

- Менежментийн тогтолцооны ISO 9001 олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн туршлага дээр үндэслэн Авилгын эсрэг менежментийн тогтолцооны ISO 37001 стандартыг төр болон хувийн хэвшлийн байгууллага иргэдэд сурталчилах, ойлгон таниулах, нэвтрүүлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлгөөг өгч ажиллах;

- Стандартын төсөл боловсруулах, хэлэлцэх үе шатанд олон нийт, ард иргэд, сонирхогч талуудын оролцоог улам нэмэгдүүлэх, мэдээллийн тогтолцоог сайжруулах, Нийгэмд стандартын талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн иж бүхэн арга хэмжээ авч ажиллах юм.

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох,

сунгах шийдвэрийг гаргалаа

17030604

Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2017 оны 2 дүгээр сарын 24-ний өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, менежментийн тогтолцоонд явуулсан аудитын дүн, тайланг хэлэлцэж менежментийн  тогтолцоог хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг “Агь“ ХХК, “Би Эф Си ложистикс”, “Еврохан” ХХК –ын гэрчилгээг 3 жилээр олгох, 6 аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх олгох, сунгах, 6 аж ахуйн нэгжид тохирлын гэрчилгээг 1-3 жилээр олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа. Үүнд:

Аж ахуй нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэрлэсэн нь:

1.1 “ Агь” ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн MNS OHSAS18001:2012 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд анхдагч аудит явуулсан тухай

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн MNS OHSAS 18001:2012 стандартыг хэрэгжүүлсэнд  гэрчилгээг 3 жилээр олгох

1.2 “ Агь” ХХК Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны MNS ISO14001:2005 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд анхдагч аудит явуулсан тухай Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны MNS ISO14001:2005 стандартыг хэрэгжүүлсэнд гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.3 Би Эф Си ложистикс” ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.4 “Еврохан” ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2018.09.18 хүртэл олгох
2.1 “Өрмөн Уул”  ХХК Жуулчны бааз Үйлчилгээнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх  эрхийг 3 жилээр олгох
2.2 Сэлэнгэ аймгийн “Шижир” ЗГХХоршоо “Шижир” нэрийн зөгийн бал  Бүтээгдэхүүнд  үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах
2.3 Сэлэнгэ аймгийн “ Үжээд” ХХК “Сэлэнгэ” нэрийн цай Бүтээгдэхүүнд  үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр  сунгах
2.4 Сэлэнгэ аймгийн иргэн Баатар Хмелийн талх Бүтээгдэхүүнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэхэрхийг 3 жилээр  сунгах
2.5 “М- Си- Эс коко кола ” ХХК

Ундаа, жүүс

Бүтээгдэхүүнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах
2.6 “Батбайгал” ХХК Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүн, жигнэмэл бүтээгдэхүүн, талх,талхан бүтээгдэхүүн Бүтээгдэхүүнд  үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 2 жилээр  сунгах
3.1 “М- Си- Эс коко кола”  ХХК Ундаа, жүүс, савалсан ус Бүтээгдэхүүнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр  сунгах
3.2 “Батбайгал” ХХК Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүн, жигнэмэл бүтээгдэхүүн, талх,талхан бүтээгдэхүүн Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
3.3 “Хөнгөн цагаан эдлэл” ХХК Хөнгөн цагаан хайлшин сав суулга Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.4 “Монсүү” ХХК Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах
3.5 “Агь” ХХК Гоймон 3 нэрийн Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.6 “Хустайн шил” ХХК Гэрэлтүүлгийн багана Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР.

 

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хурлаар шинээр 7 стандарт батлав

17030603

2017 оны 2 дугаар сарын 23-нд Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар 2017-2018 оны Стандартчиллын төлөвлөгөө болон нийт 5 салбарын 7 стандартыг хэлэлцэн батлалаа.

2017-2018 оны стандартчиллын төлөвлөгөөнд нийт 552 нэгж стандартын төслийн санал ирүүлснээс 481 нэгж стандартыг 55 техникийн хороодын ажлын төлөвлөгөөнд тусгажээ.

Үүнд:

- Шинээр боловсруулах стандарт /ШБ/ - 175 нэгж стандарт,
- Хянаж шинэчлэх стандарт /ХШ/ -130 нэгж стандарт,
- Олон улсын орчуулж, үндэсний болгох стандарт /ОУ/ -176 нэгж стандарт тус тус байна.

Тус хуралдаанаар баталсан стандарт:

Сүү, Сүүн бүтээгдэхүүний- 2, Эрүүл мэндийн- 3, Нийтлэг үйлчилгээний- 1, Удирдлагын тогтолцооны- 2 стандартыг тус тус батласан.

Сүү сүүн бүтээгдэхүүний стандартад Шимийн архины болон цөцгийн тосны стандартууд орлоо. Малын гаралтай цөцгийн тосыг бусад түүхий эдээс гарган авсан бүтээгдэхүүнээс ялган хэрэглэгчдийг төөрөгдүүлэхгүй байх, Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын 6.2.7 “... брэнд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, дэмжих” заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэхүү стандартуудыг баталсан.

Харин Эрүүл мэндийн салбарын хувьд олон улсын стандартыг эмнэлгийн салбарт нутагшуулах зорилгоор орчуулж байгаа стандарт юм. Гэнэтийн өвчлөл, осол гэмтлийн үед иргэд анхны тусламжийг бие биедээ үзүүлэх ур чадварт суралцаагүй, зүрхийг автоматаар сэдээгч (AED, дефибриллятор) аппарат байхгүйгээс дийлэнх тохиолдолд осолдогчид эмч очихоос өмнө нас бардаг. Иймээс зүрх зогссон үед хэрэглэх уг аппаратыг монгол хэл дээр ашиглах боломжийг уг стандартад тусгаж өгсөнөөрөө онцлог юм.

Мөн нил улаан туяаны спектроскопи багажийг ашиглан Монгол хүний бөөрний чулууны найрлагыг тодорхойлох аргачлал бий болсноор бөөр, давсагны чулууны гарал үүслийг тогтоох, давсаг бөөрөнд чулуу үүсэх өвчний хагалгааны дараах хоолны дэглэмийг боловсруулах, дахин чулуу үүсэхээс сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой болно.

 

Эрдэс баялгийн сорилтын лаборатори Итгэмжлэлийн техникийн
хороо хуралдаа

17030602

Эрдэс баялгийн сорилтын лаборатори Итгэмжлэлийн техникийн хорооны ээлжит хурал 2017 оны 2-р сарын 9-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

Тус хурлаар MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлага хангасан "Бьюроу Веритас инспекшинь Тестин Монголиа" (Bureau Veritas Inspection and Testing Mongolia) ХХК-ийн лабораторийг 3 жил, “Магма ХХК”-ийн Минерал Технологи лабораторийг 3 жилийн хугацаатай тус тус итгэмжлэхийг хуралд оролцсон гишүүд 100 хувийн саналаар дэмжиж, итгэмжлэх шийдвэр гарлаа.

Стандарт, хэмжил зүйн газрын залуучуудын санаачилгаар хэрэгжүүлсэн сайн үйлсийн аян

17022004

Бид 25-р суваг телевизийн “Танайд хоноё” нэвтрүүлгээр гарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн газрын тухай мэдээг үзэж хоол хүнс, ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүний тусламж үзүүлэхээр зорьсон билээ. Энэхүү сайн үйлсийн аянд СХЗГ-ын албан хаагчдаас 437,100 төгрөг цугласан байна.

Бид цуглуулсан мөнгөөрөө “Өндөр настны гэр” хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн газар, СХЗГ-ын ахмад настан Хоролсүрэн асаны ар гэрийнхэнд тусламж үзүүллээ.

2017.02.03 өдөр “Өндөр настны гэр” асрамжийн газар 25-р суваг телевизийн “Танайд хоноё” нэвтрүүлгээр асрамжийн газрын тухай мэдээлэл гарснаас хойш тухайн байгууллагад тусламж үзүүлэхээр зорьсон хүмүүс олон байгаа талаар захирал Саранбаатар ярьсан юм. Хамгийн түрүүнд хэрэгтэй зүйл нь мах, бид махгүй болчихсон байгаа гэсэн учраас хонины гулууз мах -3ш, сүү, чихэр, цайны боов, цай зэрэг зүйлийг авч очлоо.

17022005

Асрамжийн газар нь 7 ажилтантай, 22 асруулагчтай ба үүнээс 4 нь 60-аас дээш насны ахмад настан байдаг.

Эдгээр ахмад настнууд осол гэмтэл болон цус харвалтын улмаас хэвтэрт орсон, ахмадын асрамжийн газарт шилжүүлэх боломжгүй хүмүүс, үлдсэн 18 асруулагч нь ямар нэгэн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байлаа. Асрамжийн газар нь түрээсийн байранд байдаг бөгөөд удахгүй шинэ байранд орохоор зорьж буйгаа хэлсэн юм. Барилгын зураг төслийг хийлгэсэн, газар нь бэлэн байгаа одоо бидэнд барилга барих хөрөнгө мөнгөний дутагдалтай байна.

Гэхдээ сайхан сэтгэлтэй хувь хүн, байгууллагууд дэмжиж туслахаа илэрхийлсээр байгаа тул бид удахгүй шинэ байрандаа орох болно хэмээн ярьж байлаа. Түүнчлэн Америк улсад суудаг монгол эмэгтэй 2 жилийн памперсны хэрэглээг нь хангаж өгөхөөр болсон, гурил, будаа, ахуйн хэрэглээний зүйлээр маш их тусламж ирж байгаад асрамжийн газрын хамт олон талархаж буйгаа ярьсан.

17022006

/Шинээр баригдах асрамжийн газрын зураг/


Стандарт, хэмжил зүйн газрын залуучуудын санаачлагаар эхлүүлсэн сайн үйлсийн аянг сайхан сэтгэлээр дэмжсэн нийт албан хаагч та бүхэндээ залуучууд бид чин сэтгэлээсээ баярлаж, талархсанаа илэрхийлье.

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай

Стандарт, хэмжил зүйн газрын Цасны баяр

17022001

2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр “Скай Ресорт” цанын баазад Стандарт, хэмжил зүйн газрын ажилтнуудын дунд “Цасны баяр”-ыг зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагааны хүрээнд эрэгтэйчүүдийн дунд уулын цанын тэмцээн, эмэгтэйчүүдийн дунд олс таталтын тэмцээн өрнүүллээ.

Эрэгтэйчүүдийн уулын цанын төрөлд:

ХХШБГ-ын улсын шалгагч Д.Батзоригт 1-р байр
БТБГ-ын дарга В.Ганзориг 2-р байр
СБТДАГ-ын мэргэжилтэн Б.Ууганбаяр 3-р байр;

Эмэгтэйчүүдийн олс таталтын тэмцээнд:

ХЗХ-ийн баг 1-р байр
СБТДАГ болон СМЛСҮТөвийн хамтарсан баг 2-р байр тус тус эзэллээ.

Зуны цагийн тоололд шилжихгүй боллоо

17021600

         МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 2 дугаар сарын 08 ны өдрийн 50-р тогтоолоор 2015 оны 3 дугаар сарын 09-ний 82 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцож ЗУНЫ ЦАГИЙН ТООЛОЛД ШИЛЖИХГҮЙбайхаар шийдвэрлэсэн. Үүнтэй холбогдуулан интернетийн сүлжээ, комьпютерийн Микрософт системийн цагийг шинэ горимд шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг олон улсын DST болон Микрософт корпорациас WINDOWS TIME PACKAGE-ийн шинэчлэлтийг хийж байна. Эх сурвалжийг эндээс үзнэ үү!

СХЗГ-ын Цаг давтамжийн лаборатори

 

Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хороо хуралдлаа

17012002

Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2017 оны сарын 2 дугаар сарын 10-ны өдөр хуралдаж, 4 асуудлыг авч хэлэлцэв.

Энэ удаагийн хурлаар Нүүрстөрөгч багатай технологийн төв. Магадлагаа нотолгооны баг, Булган аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын алба, Баянхонгор аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын алба, Дундговь аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд тус тус хийсэн итгэмжлэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцлээ.

Ингээд Нүүрстөрөгч багатай технологийн төв. Магадлагаа нотолгооны багт 2 жилээр, Булган аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд 4 жилээр, Баянхонгор аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд 4 жилээр, Дундговь аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд 4 жилээр тус тус итгэмжлэх шийдвэр гарлаа.

“Хэмжил зүйн суурь асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

 20170210

СХЗГ-аас 2017 онд зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Хэмжил зүйн суурь асуудал” сэдэвт сургалтыг 02 дугаар сарын 09-ний өдөр СХЗГ-ын сургалтын танхимд зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд Хэмжил зүйн зөвлөлийн гишүүд, тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудыг хамруулан хэмжил зүйн онолын үндэс, хэмжил зүйн олон улсын баримт бичиг, хэмжил зүйн хууль эрх зүйн үндэс гэсэн сэдвээр СХЗГ-ын ХЗХ-ийн ахлах мэргэжилтнүүд үндсэн ойлголтуудыг хүргэлээ.

Хүнс үйлдвэрлэгч нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв

17020901

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нарт зориулан зохион байгуулсан “Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэмжил зүйн хяналт, савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээ” сэдэвт сургалтад тус газрын Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, тохируулгын албаны дарга, хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч П.Цэрэн-Очир урилгаар оролцон “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хууль болон холбогдох дүрэм журмын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх нь сэдвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлэн мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Сургалтын зар

17020702

“Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг стандартад тусган боловсруулах нь” сэдэвт бүтэн өдрийн сургалт 2017 оны 02 дугаар сарын 15, 16 –ний өдрүүдэд Стандарт, хэмжил зүйн газрын Сургалтын танхимд тус тус зохион байгуулагдана.

Сургалтын агуулга:

1. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг стандартад тусган боловсруулах заавар. (CEN/CENELEC Guide 17)
2. Олон улсын стандар боловсруулах зарчим ба дүрэм; (ISO/IEC Directives)
3. Европын стандартыг түгээх, худалдаалах, хувилан олшруулах бодлого; (CEN/CENELEC Guide 10)
Багш-эксперт: Чех Улсын Стандарт, хэмжил зүйн товчооны экперт Виктор Водичка

Сургалт үнэ төлбөргүй ба оролцох аж ахуйн нэгжүүд 2017 оны 02-р сарын 10 –ны дотор (51) 266754 дугаарын утас болон This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар бүртгүүлнэ үү.


Стандарт, хэмжил зүйн газар,
Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Монгол Улсын Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” төсөл.

Сургалтын зар

17020701

Барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд зориулсан “Еврокод ба Евро стандарт” сэдэвт бүтэн өдрийн сургалт 2017 оны 02 дугаар сарын 13, 14 –ний өдрүүдэд Стандарт, хэмжил зүйн газрын Сургалтын танхимд тус тус зохион байгуулагдана.

Сургалтын агуулга:

1. Европын стандартчиллын байгууллагатай хамтран ажиллах түншлэлийн зарчим; (CEN/CENELEC Guide 13)
2. Барилгын бүтээгдэхүүний зохицуулалтын хүрээнд Еврокод болон Еврокодын үндэсний хавсралт, Европын нийцүүлсэн стандартыг хэрэглэх заавар; (CEN/CENELEC Guide 28)
3. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг стандартад тусган боловсруулах заавар. (CEN/CENELEC Guide 17)
Багш-эксперт: Чех Улсын Стандарт, хэмжил зүйн товчооны экперт Виктор Водичка

Сургалт үнэ төлбөргүй ба оролцох аж ахуйн нэгжүүд 2017 оны 02-р сарын 10 –ны дотор (51) 266754, 99056281 дугаарын утас болон This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар бүртгүүлнэ үү.

Стандарт, хэмжил зүйн газар,
Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Монгол Улсын Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” төсөл.

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох,

сунгах шийдвэрийг гаргалаа

17020102

Стандарт, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2017 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон удирдлагын тогтолцоонд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж менежментийн  тогтолцоог хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг “Гүнгэрваа “ ХХК, “Танан импекс” ХХК, ЦУОШГ-ын  Нислэгийн цаг уурын төвд  2 жилээр олгох, сунгах, 5 аж ахуй нэгжид тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа:

 

Аж ахуй нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэрлэсэн нь:

1 Чанарын удирдлагын тогтолцоог  хэрэгжүүлсэн байгууллагад гэрчилгээг олгох, сунгах
1.1 ““Гүнгэрваа “ ХХК“ ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудит явуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2018.09.18 хүртэл олгох
1.2 ЦУОШГ-ын Нислэгийн цаг уурын төв Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудит явуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2018.09.18 хүртэл сунгах
1.3 “Танан импекс” ХХК

Чанарын болон байгаль орчны менежментийн тогтолцооны

    MNS ISO 9001:2016,

    MNS ISO14001:2016

стандаруудыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудит явуулсан тухай

Чанарын болон байгаль орчны менежментийн тогтолцооны

MNS ISO 9001:2016,

MNS ISO14001:2016

стандаруудыг нэвтрүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг  3 жилээр сунгах

2 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах
2.1 “Монгол тамхи Со”  ХХК
 • Янжуур тамхи 2 төрөл 
Тохирлын гэрчилгээг   урьд гэрчилгээжсэн  6 нэрийн тамхитай ижил хугацаагаар  олгох
2.2 “Монфреш” ХХК
 • Бяслаг 3 нэр төрөл
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
2.3 “Улаанбаатар зочид буудал’’ ХХК
 • Зочид буудал, зоогийн газрын үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2.4 “Милко’’ ХХК
 • Нэрс болон чацарганы шүүс 
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2.5 “Бээст ноолиж” ХХК
 •  “Золотая” нэрийн савалсан цэвэр ус
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Хэмжил зүйн зөвлөл хуралдлаа

17020101

Хэмжил зүйн зөвлөлийн 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтын дараах асуудлуудыг шийдвэрлэжээ.

- Улаанбаатар хотын Цэн констракшн ХХК-ийн хүсэлт болгосон БНХАУ-ын Dalian Metery Technology компанид үйлдвэрлэсэн TUF-2000F загварын усны тоолуур,

- Ультрафлоу ХХК-ний хүсэлт болгосон Швейцари улсын Sontex компанид үйлдвэрлэсэн Superstatic 440 зарцуулалтын хувиргагчтай, supercal 531 загварын иж бүрдэл дулааны тоолуур,

- Дээшлэхговь ХХК-ний хүсэлт болгосон БНХАУ-ын Zhuhai beilin fueling equipment co.ltd компанид үйлдвэрлэсэн BL2111Z загварын шатахуун түгээгүүр,

- Мэйжүрмэнт ХХК–ийн хүсэлт болгосон БНХАУ-ын Ningbo хотын Cixi Wanjian Electric Appliance Factory компанид үйлдвэрлэсэн халуун, хүйтэн усны LXZ загварын усны ухаалаг тоолуур,

- Эндлесс Энержи ХХК-ийн хүсэлт болгосон БНХАУ-ын Holley Metering компанид үйлдвэрлэсэн DTSD545S загварын гурван фазын электрон ухаалаг тоолуур,

- Үлэмж Тэлэхү ХХК-ийн хүсэлт болгосон БНХАУ-ын Шенжень Стар Инструмент компанид үйлдвэрлэсэн DTSD27Р маягийн гурван фазын олон тарифт электрон тоолуурын загварыг тус тус баталж Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн улсын бүртгэлд бүртгэн загварын баталгааны гэрчилгээг 3 жилийн хугацаатай шинээр олгохоор боллоо.

Хэмжил зүйн тусгай зөвшөөрлийн асуудал

Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын хэмжих хэрэгслийг худалдах, суурилуулах, засварлах тусгай зөвшөөрлийг дараах аж ахуйн нэгжүүдэд олгохоор шийдвэрлэсэн.

Үүнд:

- Улаанбаатар хотын “Эрчим хүчний хэмжил зүйн лаборатори” ХХК-д цахилгаан эрчим хүчний тоолуур, гүйдлийн трансформатор суурилуулах,

- “Фарос интернэшнл” ХХК-д болон “Ди Жи Эс Трак” ХХК-д хүнд даацын автомашины жин худалдах, суурилуулах, засварлах,

- “Эйч Эн Ди Электроник энержи” ХХК-д цахилгаан эрчим хүчний тоолуур худалдах,

- “Дээшлэхговь” ХХК-д шатахуун түгээгүүр худалдах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаагаар тус тус шинээр олгохоор шийдвэрлэв.

               Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн итгэмжлэлийн

             байгууллага боллоо 

17013101

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (ILAC)-ын Олон талт харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (MRA)-т нэгдэх гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Өнөөгийн байдлаар ILAC MRA-т 87 орны 90 итгэмжлэлийн байгууллага гарын үсэг зуржээ. Монгол улсад сорилтын 121, хэмжил зүйн 40, техникийн хяналтын 11 байгууллага итгэмжлэгдсэн байна.

Энэхүү хугацаанд үндэсний итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагуудын чадавхи зохих түвшинд хүрч, найдвартай, үнэн зөв үр дүн олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшинд хүрсэн. Дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагын дагуу итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд олон улсын итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь чухлаар тавигддаг.

Стандарт, хэмжил зүйн нь 2004 онд Ази номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (APLAC-Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)-д жинхэнэ гишүүнээр, 2007 оны 1 дүгээр сард Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгуулага (ILAC-International Laboratory Accreditation Cooperation)-д гишүүн байгууллагаар элссэн.

Улмаар 2012, 2016 онуудад бүс нутгийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллаггын гишүүн бусад итгэмжлэлийн байгууллагын төлөөллөөр өөрсдийн чадавхийг үнэлүүлсэн. ILAC-ын олон талын хүрээнд Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр(ХХЗХ)-т сорилт, шалгалт тохируулгын лабораторийн итгэмжлэлийн чиглэлээр 2012 онд, хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн төрлөөр 2016 онд нэгдлээ.

Монгол улсын итгэмжлэлийн байгууллагаас итгэмжлэгдсэн лаборатори, хяналтын байгууллагын дүн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн итгэмжлэлийн байгууллага боллоо. ILAC MRA-д гарын үсэг зурж байгаа нь үндэсний итгэмжлэгдсэн лаборатори, түүний дээр хяналтын байгууллагын үр дүнд олон улсад хүлээн зөвшөөрч буйг бататгасан үйл явдал болж байна.

ILAC (Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага) нь лабораторийн болон хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн талаарх олон улсын эрх бүхий байгууллага бөгөөд дэлхий дахины итгэмжлэлийн байгууллага, оролцогч талуудын гишүүдээс бүрддэг.

ILAC MRA (Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр) нь аюулгүй хоол хүнс, ундны цэвэр ус, эрчим хүчийг хангах, эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийг хүргэх, бохирдолгүй орчныг хамгаалахад чиглэсэн тохирлын үнэлгээг хүлээн зөвшөөрч байна.

Үүнээс гадна, ILAC MRA нь хил дамнасан бүтээгдэхүүнийг улс хооронд хүлээн авах явдлыг хялбаршуулдаг. Давхардсан шалгалт тохируулга, сорилт болон экспорт, импортын хяналтын шаардлагыг үгүй болгосноор худалдаан дахь техникийн саад тотгор буурч байна. Ийм байдлаар ILAC MRA нь олон улсын худалдаа, чөлөөт худалдааны зорилгыг "нэг удаа итгэмжлэгдсэн бол хаа сайгүй хүлээн зөвшөөрөх" зарчмаар дэмжин ажилладаг.

Цахилгаан техникийн үндэсний хорооны хурал зохион байгуулагдлаа

17012601

Монгол улс Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (IEC)-той 2001 оноос эхлэн хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд хөгжиж буй орнуудад зориулсан “Түншлэгч орон” хөтөлбөрт хамрагддаг. Тус олон улсын байгууллага нь гишүүн, түншлэгч орнуудад үйл ажиллагаагаа тухайн улсын Цахилгаан техникийн үндэсний хороогоор дамжуулан хэрэгжүүлдэг юм.

Цахилгаан техникийн стандартчиллын үйл ажиллагааг олон улсын жишгийн дагуу оновчтой зохион байгуулахын тулд “Түншлэгч оронд Цахилгаан техникийн үндэсний хороо байгуулах удирдамж” баримт бичгийг MNS 6640:2016 үндэсний стандартаар баталсан.

Үүнтэй уялдан Монгол улсын Шадар сайдын тушаалаар цахилгаан, электрон техникийн салбарын стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлого, зохицуулалтын уялдааг хангах үүрэг бүхий Цахилгаан техникийн үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 1 дүгээр сард шинэчлэн батлаад байна. Тус хороо нь эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дамжуулах, түгээх ажиллагаа эрхлэгч болон бодлого боловсруулагч, сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдэж байна.

Уг хорооны анхны хурлыг 1 дүгээр сарын 19-нд зохион байгуулсан ба Цахилгаан техникийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга Г.Батцэнгэл цахилгаан техникийн стандартчиллын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, тус хорооноос 2017-2019 онуудад хийх ажлын төлөвлөгөө зэргийг танилцууллаа.

Түүнчлэн Германы стандартчиллын байгууллагын эксперт Алекс Инклаар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Германы Физик техникийн хүрээлэнгээс хэрэгжүүлж буй “Эрчим хүчний салбарт чанарын дэд бүтцийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх төсөл”-ийн зохицуулагч Петра Хагманн нар оролцож санал бодлоо солилцлоо.

Такси үйлчилгээ, таксиметрийн баталгаажуулалтын талаар мэдээлэл өглөө

16012701

2017 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр МҮОНТ-ын асуудал дэвшүүлсэн “Зөв зөв” нэвтрүүлэгт Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, тохируулгын албаны дарга П.Цэрэн-Очир оролцож, хөтлөгч сэтгүүлчдийн асуусан Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн такси үйлчилгээ, албан ёсоор хэдэн такси үйлчилдэг болон 2016 онд хэдэн такси таксиметрийн улсын баталгаажуулалт хийлгэсэн талаар хэрэглэгчдэд ойлгогдохоор энгийн үгээр мэдээлэл өглөө.

Зам барилгын материалын сорилтын лаборатори

итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал хуралдлаа

17012002

Зам барилгын материалын сорилтын лаборатори итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2017 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр хуралдаж, 2 асуудлыг авч хэлэлцэв.

Энэ удаагийн хурлаар MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлага хангасан Арж капитал ХХК болон Дорноговь аймгийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторид хийсэн үнэлгээний тайланг хэлэлцэж, тус тус 2 жилийн хугацаатай итгэмжлэх шийдвэр гарлаа.

“Стандарт ба стандартчиллыг сургалтад ашиглах нь”
сэдэвт сургалт, семинар боллоо

17012001

Германы Физик, техникийн хүрээлэн (PTB), Монгол-Германы хамтарсан Ашигт малтмал, Технологийн их сургууль хамтран “Стандарт ба стандартчиллыг сургалтад ашиглах нь” сэдэвт сургалт, семинарыг зохион байгуулав. Сургалтад Стандарт, хэмжил зүйн газар, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн багш, мэргэжилтнүүд оролцсон юм. Энэхүү сургалтад:

- Үндэсний стандартчиллын байгууллага ба шинжлэх ухаан, сургалтын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа (Герман улсын DIN ба бусад жишээ)

- Стандартчиллыг сургалтын хөтөлбөрт тусгах нь (Боломж ба жишээ)

- Стандартчиллын судалгаа: Сэдэв, чиг хандлага, өнөөгийн байдал зэрэг сэдвүүдээр Германы стандартын байгууллага (DIN)-ын мэргэжилтэн Сиглиндэ Кайзер, Германы Физик, техникийн хүрээлэн (PTB)-ийн зөвлөх Алекс Инклаар нар лекц уншив. 

Тус сургалт нь “Эрчим хүчний салбарт чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь” төслийн хүрээнд явагдсан бөгөөд инженерийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын сургалтын хөтөлбөрт стандартын талаарх хичээлийг тусгаснаар эрчим хүчний салбарт нилээд ахиц гарна хэмээн үзэж байгаа аж.

Тиймээс сургалтын үеэр их дээд сургуулиудад стандартчиллыг хэрхэн ашиглах, мөн монголд яаж хэрэгжүүлэх боломжтой талаар ярилцжээ.

“Эрчим хүчний салбарт чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь”                                                      төсөл эхэллээ

16011602

Эрчим хүчний салбар нь улс орны аюулгүй байдал, эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах, түрүүлж хөгжүүлэх шаардлагатай эдийн засгийн суурь салбар юм.

Тиймээс 2013 оноос “Эрчим хүчний салбарын чанарын удирдлагын дэд бүтцийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх төсөл”-ийг Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Германы Физик техникийн хүрээлэнгээс хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг төслийн хугацаа 2015 оны 7 сард дууссан ба Монголын талын хүсэлтийг үндэслэн ХБНГУ-ын Засгийн газрын шийдвэрээр төслийг үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

2016 оны 9 сард Монгол улсын Шадар У.Хүрэлсүх Герман Монголын Стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллагын ажилтнуудыг хүлээн авч 2017-2019 онуудад хамтарч хэрэгжүүлэх төсөлтэй танилцаж дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн.

Ингээд 2017 оны 1-р сарын 16-20 өдрүүдэд ХБНГУ-ын Физик техникийн хүрээлэн /РТВ/ төслийн холбогдох албаны хүмүүс болон Стандарт, хэмжил зүйн газар “Эрчим хүчний салбарын чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь” төсөлд гарын үсэг зурж албан ёсоор эхэлснийг мэдэгдлээ.

Мөн уг төслийн анхны Удирдах зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж 3 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх ажлаа тодорхойлсон юм. 

Энэ төслийг эрчим хүчний хэмнэлтийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бөгөөд салбарын чанарын удирдлагын дэд бүтэц /хэмжил зүйн лабораториудын үйл ажиллагаа/-ийг олон улсын шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох, эрчим хүчний үйлдвэрлэлд олон улсын болон Европын Холбооны Улсын нийтлэг зарчим, хэм хэмжээ, стандартыг судлан нэвтрүүлэх юм.

Түүнчлэн уг төслийг Монгол Улсын “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-тэй уялдуулж байгаа ба Германы Физик техникийн хүрээлэн /РТВ/ төслийн багийнхан Монгол-Германы Техникийн их сургуульд “Стандарт ба Стандартчиллыг сургалтанд ашиглах нь” сэдэвт сургалт, Үндэсний цахилгаан техникийн хороонд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөхөөр сургалт, семинар зэргийг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

 

 

Газар нэгжийн дарга нар 2017 оны үр дүнгийн гэрээгээ байгууллаа

17011601

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь үндсэн 9 нэгж, 1 албатай бөгөөд газрын дарга Г.Гантөмөр газар нэгжийн дарга нартайгаа 2016 оны 1-р сарын 16-ны өдөр 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөгөө батлуулж үр дүнгийн гэрээ байгуулав. Стандарт, хэмжил зүйн газар 2017 онд хэд хэдэн томоохон зорилт дэвшүүлэн ажиллах юм.

Тухайлбал:

1. Авлигын эсрэг Олон улсын 37001 стандартыг Үндэсний стандарт болгон батлуулах, ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлсэн туршлагад тулгуурлан уг стандартыг байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана.

2. Аймгийн засаг дарга нарын үр дүнгийн гэрээнд Орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсүүдийн техникийн чадавхи, хөрөнгө оруулалт, дэмжлэг авах асуудлуудыг тусгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх, ажлыг зохион байгуулна.

3. “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай” болон “Хэмжил зүйн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулна.

4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 344 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-т 2017 онд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах талаар Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажлын уялдаа холбоог зохицуулан ажиллана.

5. Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, худалдаа үйлчилгээний төлбөр тооцоо, эрүүл мэнд, байгаль орчин, улс орны аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа хэмжих хэрэгслийг улсын баталгаажуулалтад бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

6. РАС/IAF (Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага/ Олон улсын итгэмжлэлийн форум)-ын олон талын хүрээнд харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (ХХЗХ)-т нэгдэнэ.

7. Олон улсын жишигт нийцсэн ноос, ноолуур, арьс шир, барилгын материал, хүнсний бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээний мэргэшсэн байгууллагуудыг бий болгоно.

Монгол Улсын Шадар сайд У.Хүрэлсүхтэй Стандарт, хэмжил зүйн газар 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнгийн гэрээгээ байгууллаа

17011001

Монгол Улсын Шадар сайд эрхлэх асуудлын хүрээн дэх агентлагуудын үйл ажиллагааг оновчтой төлөвлөж хэрэгжүүлэх, төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийг чанд сахиж сонирхлын зөрчилгүй шударга, хариуцлагатай ажиллаж төсвийн шууд захирагчийн тухайн жилд гүйцэтгэх үүрэг хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж өгөх зорилгоор үр дүнгийн гэрээг агентлагын дарга нартай байгууллаа.

Стандарт, хэмжил зүйн газрын дарга Г.Гантөмөр Монгол улсын Шадар сайдтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг батлуулсан бөгөөд хэд хэдэн томоохон зорилт дэвшүүлэн ажиллах юм.

Тухайлбал:

1. Авлигын эсрэг Олон улсын 37001 стандартыг Үндэсний стандарт болгон батлуулах, ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлсэн туршлагад тулгуурлан уг стандартыг байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана.

2. Аймгийн засаг дарга нарын үр дүнгийн гэрээнд Орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсүүдийн техникийн чадавхи, хөрөнгө оруулалт, дэмжлэг авах асуудлуудыг тусгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх, ажлыг зохион байгуулна.

3. “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай” болон “Хэмжил зүйн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулна.

4. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 344 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-т 2017 онд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах талаар Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажлын уялдаа холбоог зохицуулан ажиллана.

5. Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, худалдаа үйлчилгээний төлбөр тооцоо, эрүүл мэнд, байгаль орчин, улс орны аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа хэмжих хэрэгслийг улсын баталгаажуулалтад бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

6. РАС/IAF (Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага/ Олон улсын итгэмжлэлийн форум)-ын олон талын хүрээнд харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (ХХЗХ)-т нэгдэнэ.

7. Олон улсын жишигт нийцсэн ноос, ноолуур, арьс шир, барилгын материал, хүнсний бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээний мэргэшсэн байгууллагуудыг бий болгоно.

Орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсүүдэд дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо

17010901

Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарын семинар хоёр өдөр болж өнгөрлөө. Энэхүү семинарын төгсгөлд Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар хамтран ажиллах тухай гэрээ байгуулж баталгаажуулсан бөгөөд Монгол улсын Шадар сайд У.Хүрэлсүх Аймгийн засаг дарга нартай гэрээ байгуулж 3 чиглэлээр орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсүүдэд дэмжлэг үзүүлэхээр болов.

Тухайлбал, орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн техникийн түвшинг дээшлүүлэх, технологийн унаатай болгох, ажлын байрыг засварлах, сургалтанд хамруулах зэрэг арга хэмжээнд орон нутгийн төсвөөс 600 гаруй сая төгрөг зарцуулахаар тохиролцож гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Г.Гантөмөр: “Үндэсний чанарын бодлого, хөтөлбөр”-т тусгагдсан зорилтуудыг орон нутгийн удирдлагууд анхаарч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй”

17010501

Аймаг, Нийслэлийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарын семинар Төрийн ордонд эхэллээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх арга замаа тодорхойлох, харилцан мэдээлэл солилцох, Засгийн газрын гишүүд, аймгийн удирдлагууд хэрхэн хамтран ажиллах талаар харилцан ярилцахаар семинарыг зохион байгуулж байна.

Семинарын үйл ажиллагааны үеэр Шадар сайд болон түүний харьяа агентлагууд мэдээлэл хийсэн бөгөөд Стандарт, хэмжил зүйн газрын дарга Г.Гантөмөр Стандартчилал, хэмжил зүйн салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилтын талаар оролцогчдод мэдээлэл хийлээ.

Тэрээр хэлэхдээ “Чанарын дэд бүтцийг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлж, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгосны үндсэн дээр экспортын чиг баримжаатай, импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжин үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх замаар хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, хүний эрүүл мэнд, амь нас, хүрээлэн буй орчны болон хүнсний аюулгүй байдлыг хамгаалан иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд Үндэсний чанарын бодлого, хөтөлбөрийн зорилго чиглэнэ”. Иймд “Үндэсний чанарын бодлого, хөтөлбөр”-т тусгагдсан зорилтуудыг орон нутгийн удирдлагууд анхаарч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй” хэмээн онцоллоо.

Механик, хүч хатуулгын хэмжлийн лабораторийн нээлтэнд МУ-ын Шадар сайд У.Хүрэлсүх болон БНХАУ-аас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд оролцов

16122201

Монгол Улсын Шадар сайд У.Хүрэлсүх 2016 оны 12 дугаар сарын 20-нд Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжих хэрэгсэл, шалгалт баталгаажуулалтын газар /ХХШБГ/-ын Шалгалт тохируулгын албаны “Механик, хүч хатуулгын хэмжлийн лаборатори”-ийн нээлтэд оролцож, тус газрын үйл ажиллагаатай танилцан албан хаагчдад зарим үүрэг чиглэлийг өглөө.

Манай улсын барилга, автозамын бүтээн байгуулалтад ашиглаж байгаа хүчний хэмжих хэрэгслүүдийг шалгалт тохируулгад хамруулах чиг үүрэг бүхий эталоны баазыг шинэчлэн бүрдүүлж, хэмжих хэрэгслийн шалгалт, тохируулгын ажлыг тогтоосон стандарт, олон улсын зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай тулгараад байсан юм.

Тиймээс Шадар сайд У.Хүрэлсүх уг асуудлаар БНХАУ-аас Манай Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн Эрхт Элчин сайдад хандан хүсэлт гаргаад байсан юм. Шадар сайдын хүсэлтийн дагуу БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр тус лабораторид барилгын хавтан, цементийн марк, асфальтны даац тодорхойлох хүчний машин шалгах 5-200 тн-ын даацтай динамометрүүд, барилгын бэлдэцний бат бэхийг шалгадаг шмидтийн алх шалгах 80 мпа/эталон төхөөрөмжийг нэмж суурилуулсан байна.

Өмнө нь шалгалт тохируулгад хамрагдаагүй хэмжих хэрэгслийг ашиглан автозам барьж байгаа нь шинээр тавьсан өндөр өртөгтэй автозамын чанарт сөргөөр нөлөөлж амархан эвдрэх, хуурч хагарах зэрэг зөрчил үүсдэг байсан. Ийм лаборатори бий болсноор барилга, автозамыг чанартай барих нөхцөл бүрдэж байгаа юм.

Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт “Дахин төлөвлөлт буюу гэр хорооллын иргэдийг орон сууцжуулах төсөл”, “Жижиг, дунд үйлдвэрлэл дэмжих төсөл”, ”Орон нутгуудыг хатуу хучилттай автозамаар холбох төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан. Эдгээр төслийг хэрэгжүүлэхэд Стандарт, хэмжил зүйн газар ихээхэн үүрэг гүйцэтгэх юм 

 

Монгол улсын  барилга, авто замын чанарт тавих

хяналт сайжирна

16122001

Өнөөдөр Монгол Улсад барилга, зам, гүүр, уул уурхайн салбар өргөжин хөгжихийн зэрэгцээ олон улсын түвшинд хүрсэн итгэмжлэгдсэн лабораториуд олноор бий болж байгаа. Эдгээр лабораториудын ашиглаж буй хэмжих хэрэгслүүдийг шалгалт тохируулга, баталгаажуулалтад бүрэн хамруулж чадахгүй байгаагаас улс орны аюулгүй байдал, зам барилгын чанарт бүрэн хяналт тавьж чадахгүй байна.

Хүч, хатуулгын хэмжлийн салбарт ойролцоогоор 500 гаруй хэмжих хэрэгсэл ашиглаж байгаа ба эдгээр нь барилга, зам гүүр, уул уурхайн бүтээн байгуулалтанд шууд хамааралтай.

“Барилгын материалд сорилт туршилт хийх гидравлик пресс шалгах арга хэрэгсэл” MNS3.019- 81 стандартад заасан аргачиллын дагуу шалгахад одоо ашиглаж байгаа ажлын эталоноор 40% ийг шалгаж чадахгүй байгаа юм.  Ажлын эталоны хангалт ихээхэн дутагдалтай байна. Иймд манай улсад ашиглагдаж буй хүчний машин, хатуулгын багажуудыг стандартын дагуу шалгаж олон улсын жишигт нийцүүлэн баталгаажуулах, шалгалт тохируулгад хамруулах ажлын эталон динамометрийг бий болгох шаардлагатай.

16122002

 

Түүнчлэн хүч, хатуулгын хэмжлийн эталон тоног төхөөрөмжийн хангалт хүрэлцээгүй, хуучирч шаардлага хангахгүй болсон, хатуулаг тодорхойлох багаж, таталт, сунгалтын пресс шалгах ажлын эталон байхгүйн улмаас эрдэм шинжилгээ, барилга, зам гүүр туршилтанд ашиглаж буй хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулах боломжгүй болж, хэмжлийн нэгдмэл байдал алдагдаж байна. Шалгалт тохируулгад хамрагдаагүй хэмжих хэрэгслийг ашиглан барилгын материал бэлтгэж, орон сууц барьж байгаа нь барилгын бат бэх байдал алдагдах үүний улмаас иргэдийн амь нас, эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулах эрсдлийг үүсгэж байгаа. Мөн шалгалт тохируулгад хамрагдаагүй хэмжих хэрэгслийг ашиглан автозам барьж байгаа нь шинээр тавьсан өндөр өртөгтэй автозамын чанарт сөргөөр нөлөөлж амархан эвдрэх, хуурч хагарах зэрэг зөрчил үүсдэг.

Мөн Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төсөлд:

* Дахин төлөвлөлт буюу гэр хорооллын иргэдийг орон сууцжуулах төсөл.
* Жижиг, дунд үйлдвэрлэл дэмжих төсөл.
* Орон нутгуудыг хатуу хучилттай замаар холбох төсөл.

гэх мэт үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд СХЗГ нь ихээхэн үүрэг гүйцэтгэх билээ. Үүний тулд дээрх төсөл, хөтөлбөрүүдэд ашиглаж байгаа ажлын пресс, маршал пресс, CBR гэх мэт олон тоног төхөөрөмжүүдийг шалгалт тохируулгад хамруулахад эталоны баазыг шинэчлэн бүрдүүлж, хэмжих хэрэгслийн шалгалт, тохируулгын ажлыг тогтоосон стандарт, олон улсын зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэх хэрэгтэй байна.

Тиймээс энэ асуудлаар Монгол улсын Шадар сайд БНХАУ-ын Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайдад хандан хүсэлт гаргасан юм. Ингээд БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр ХХШБГ-ын Шалгалт тохируулгын албаны “Механик, хүч хатуулгын хэмжлийн лаборатори”-ийн чадавхийг дээшлүүлэн барилгын хавтан, цементний марк, асфальтны даац тодорхойлох хүчний машин шалгах 200 т, 60 т, 5 т даацтай динамометрүүд, барилгын бэлдэцний бат бэхийг шалгадаг шмидтийн алх шалгах 80 мпа эталон, төхөөрөмж худалдан авч, СХЗГ-ын 2-р байранд нийт 31,2 м2 талбайтай лаборатори шинээр байгуулж тохижууллаа. Ингэснээр Монгол улсын барилга, автозамын бүтээн байгуулалтад ашиглаж байгаа хүчний хэмжих хэрэгслүүдийг шалгалт тохируулгад хамруулах эталоны бааз бүрдэж байна.

                    Олон улсын стандартчиллын үйл ажиллагаанд                                                        Монгол улс идэвхтэй оролцоно

16121601

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Стандартчиллын агентлаг, Хятадын худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим хамтран Бээжин хотноо 2016 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр Олон улсын стандартчиллын байгууллагын Мах, шувуу, загас, өндөг, тэдгээрийн бүтээгдэхүүний стандартчиллын дэд хороо (ТХ34/ДХ6)-ны 22 дугаар хурлыг зохион байгууллаа.

Энэхүү хуралд Стандарт, хэмжил зүйн газрын Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн Л.Золзаяа, Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газрын мэргэжилтэн Д.Даваасүрэн нар оролцлоо.

Энэхүү хуралд Олон улсын стандартчиллын байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газрын төлөөлөл болон Мах, шувуу, загас, өндөг, тэдгээрийн бүтээгдэхүүний стандартчиллын дэд хороо (ТХ34/ДХ6)-ны жинхэнэ гишүүдээс Швед, Орос, Нигер, Мозамбик, Монгол, Хятад улсын төлөөлөгчид оролцов.

Тус хурлаар Мах, шувуу, загас, өндөг, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартуудад хийсэн үзлэгийн дүн, шинээр болон шинэчлэн боловсруулах дор дурдсан 3 нэрийн стандартын шинэ санааг авч хэлэлцсэн.

Үүнд:
1. ISO 4134:1999, Мах, махан бүтээгдэхүүн. L-(+) глютамины хүчлийн агууламжийг тодорхойлох магадлах арга /дахин хянаж шинэчлэх/
2. Өндөг /шинээр боловсруулах/
3. Ферментжүүлсэн махан бүтээгдэхүүн /шинээр боловсруулах/
Шинэчлэн боловсруулах “ISO 4134:1999, Мах, махан бүтээгдэхүүн - L-(+) глютамины хүчлийн агууламжийг тодорхойлох магадлах арга” стандартын төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт Монгол улс хамтран ажиллах гишүүнээр томилогдлоо.

          Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох, сунгах                                                шийдвэрийг гаргалаа

16121306

   Стандарт, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2016 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон удирдлагын тогтолцоонд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж менежментийн  тогтолцоог хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Увс аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар,  Мед импекс интернешнл ХХК -д 3 жилээр олгох,  Монгол тамхи СО ХХК, Гэрэгэ дизайн ХХК, Ханбогд кашмер ХХК-нд 2 жилээр олгох, Увс аймгийн “Өнөр Ач”  ХХК Баян Өлгий аймгийн ”Акбор” ХХК байгууллагын бүтээгдэхүүнд Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг  3 жилээр тус тус сунгаж, 7 аж ахуй нэгжид тохирлын гэрчилгээг олгох,  сунгах шийдвэрийг гаргалаа:

Аж ахуй нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэрлэсэн нь:

1 Чанарын удирдлагын тогтолцоог  хэрэгжүүлсэн байгууллагад гэрчилгээг олгох, сунгах
1.1 Монгол тамхи СО ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудит явуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2 жилээр олгох
1.2 Гэрэгэ дизайн ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудит явуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2 жилээр олгох
1.3 Ханбогд кашмер ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудит явуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2 жилээр олгох
1.4 Мед импекс интернешнл ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
1.5 Увс аймгийн ЗДТГазар Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох
2 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх олгох, сунгах
2.1 Увс аймгийн “Өнөр Ач”  ХХК
 •  Цагаан ултай гутал
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 3 жилээр олгох
2.2 Баян Өлгий аймгийн ”Акбор” ХХК
 • Каз
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах
3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах
3.1 “ Оргих наран булаг” ХХК
 • Хушны самрын идээ
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.2 ‘’Хаан жимс Эс Би Ти’’ ХХК
 • Чацарганы шүүс, тос
Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр олгох
3.3 “Кашмер холдинг”ХХК
 • Сүлжмэл бүтээгдэхүүн
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.4 “Жүр үр” ХХК
 • Бялуу,бялуун бүтээгдэхүүн
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.5 Хангай миллс” ХХК
 • Улаанбуудайн гурил. Тэжээл
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.6 “Батжинбат” ХХК
 • Автомашины  агаар шүүгч
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.7 “Байгал бьюти” ХХК
 • Гоо сайхны үйлчилгээ, үсчин
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах

Хэмжил зүйн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн асуудлууд

16121305

Нэг: Хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтын асуудлаар

- Өгөөж чихэр боов” ХХК-ийн хүсэлт болгосон БНХАУ-ын Shanghai soontrue mashinery үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн нэгдүгээр хавсралтанд заасан үзүүлэлт бүхий “ZL-300” маркийн автомат савлагааны машины “CHW 214” жинг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн бүртгэлд бүртгэж загварын баталгааны гэрчилгээг 3 жилийн хугацаатай шинээр олгосугай.

- “Жин Хэмжүүр” ХХК-ийн хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Zheijang Conqueror Weighing Apparatus” компанид үйлдвэрлэсэн хоёрдугаар хавсралтанд заасан үзүүлэлт бүхий “ACS-30 (3,6,15), TCS-60 (100,150,300), ХБНГУ, БНХАУ-ын хамтарсан “G&G Measurement Plant Manufacture” үйлдвэрийн “TC300КА” (60, 100,150, 300) электрон жин,

- “Хэмжих хэрэгсэл” ХХК-ийн хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “United trade electronics co,ltd” компанид үйлдвэрлэсэн гуравдугаар хавсралтанд заасан үзүүлэлт бүхий барааны үнэ тооцоологч UPA-A/B,C,H,I,J маягийн худалдааны электрон жин, БНХАУ-ын “Kehuiji electronics scale(Shenzhen)” компанид үйлдвэрлэсэн “CS-V” маягийн үнэт эдлэлийн жин, БНХАУ-ын “Keli Electric Manufacturing co.Ltd”(Ning Bo) компанид үйлдвэрлэсэн тавцант жингийн “ХК3118Т1” маягийн заагч, БНХАУ-ын “Shanghai Yaohua Weighing System co.Ltd” компанид үйлдвэрлэсэн статистик жинлэх хэрэгслийн “ХК3190-А12SS” маягийн заагч, “РТ500” (100, 200) маягийн үнэт эдлэлийн жин,

- “АПУ” ХК-ийн хүсэлт болгосон Итали улсын “N.B.C electronica” компанид үйлдвэрлэсэн дөрөвдүгээр хавсралтанд заасан үзүүлэлт бүхий “СМ20 ton” маягийн хүч хувиарлагч, SD маягийн заагчтай 40 тонн хүртэл жинлэх хязгаар бүхий SD-01 маягийн электрон жин, Итали улсын “Societa cooperativa bilanciai” фирмд үйлвэрлэсэн РМА-01 хүч хувиргагчтай, QE223 загварын удирдлагын хэсэг бүхий 150 кг жинлэх хязгаартай, D410 маягийн шингэрүүлсэн хий хэмжих зориулалтын электрон жин,

- “Инженеринг Сервис” ХХК-ийн хүсэлт болгосон БНСУ-ын “Hanseo” компанид үйлдвэрлэсэн тавдугаар хавсралтанд заасан үзүүлэлт бүхий SD, SDR, HSD, HSDR маягийн усны тоолуурыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн улсын бүртгэлд бүртгэн загварын баталгааны гэрчилгээний улсын бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж, хугацааг 5 жилээр тус тус сунгахаар шийдвэрлэлээ.

- “Үлэмж Тэлэхү” ХХК-ийн хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Шенжень Стар Инструмент” компанид үйлдвэрлэсэн зургаадугаар хавсралтанд заасан үзүүлэлт бүхий “DTSD27” маягийн гурван фазын олон тарифт электрон тоолуурыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн улсын бүртгэлд бүртгэн загварын баталгааны гэрчилгээний улсын бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж, хугацааг 3 жилээр сунгахаар шийдвэрлэлээ.

- “Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГазарт зохион бүтээсэн долоодугаар хавсралтанд заасан үзүүлэлт бүхий CGL133 дугаартай “МВТН” төмрийн хүдэр, CGL 206 дугаартай “МВТВ” төмрийн баяжмалын аттестатчилсан стандартчилсан загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн стандартчилсан загварын улсын бүртгэлд бүртгэж, загварын баталгааны гэрчилгээг 10 жилийн хугацаатай шинээр олгохоор шийдвэрлэлээ.

Хоёр. Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн асуудал

- “Зэт Ди Эн Смарт Энержи”ХХК-д загварын туршилтад тэнцэж Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын цахилгаан эрчим хүчний тоолуур худалдах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаагаар шинээр олгохоор шийдвэрлэлээ.

- “Хэмтех” ХХК-д загварын туршилтад тэнцэж Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын дулааны тоолуур суурилуулах, уурын тоолуур засварлах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаагаар шинээр олгохоор шийдвэрлэлээ.

- “Мэйжүрмолл” ХХК-д загварын туршилтад тэнцэж, Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын цахилгаан эрчим хүчний тоолуур худалдах, халуун, хүйтэн усны тоолуур худалдах, суурилуулах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаагаар шинээр олгохоор шийдвэрлэлээ.

СХЗГ-ын мэргэжилтнүүд “Ази-Европын орнуудын стандартын мэргэжилтнүүдийн сургалт, семинар”-т оролцлоо

16121304

БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн яам болон БНХАУ-ын Стандартын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр БНХАУ-ын Жиангсү мужийн “Чангзөү” хотын “Чанарын хяналт, хорио цээрийн хүрээлэн”-гээс 2016 оны 11-р сарын 14-өөс 12-р сарын 3-ны хооронд “Ази-Европын орнуудын стандартын мэргэжилтнүүдийн сургалт, семинар”-ыг зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд Стандарт, хэмжил зүйн газрын СТҮБГ-ын мэргэжилтэн Ч.Пүрэвдулам, СМЛСҮТ-ийн мэргэжилтэн П.Ганцэцэг, ТГ-ын хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан Д.Мөнхжин нар амжилттай оролцов. Энэхүү сургалтанд БНЧУ, Иран, Словень, Серб, Тажикистан, Казахстан, Кыргызстан, Саудын Араб, Камбож, Монгол зэрэг 10 орны 19 оролцогчид хамрагдсан юм.

Сургалтаар:
- БНХАУ-ын Стандартчиллын байгууллагын танилцуулга,
- БНХАУ-ын Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн стандартчилал,
- БНХАУ-ын Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний стандартчилал,
- БНХАУ-ын Газрын тосны өнөөгийн нөхцөл байдал болон нефьт химийн үйлдвэрлэл,
- Эрчим хүч хэмнэх болон дулаан ялгаруулалтыг бууруулахад стандартчиллын хөгжил,
- Байгалийн хийн бүтээгдэхүүний шинжилгээ, технологийн стандарт,
- БНХАУ-ын Аялал жуулчлалын үйлчилгээний стандартчилал зэрэг сэдвүүдээр БНХАУ-ын Стандартчиллын байгууллага (SAC), БНХАУ-ын Стандартчиллын үндэсний хүрээлэн (CNIS), БНХАУ-ын Газрын тосны корпорациас холбогдох албаны хүмүүс илтгэл тавьсан юм.

Мөн сургалтын явцад БНХАУ-ын Жиангсү мужийн Чанарын хяналт, хорио цээрийн хүрээлэн болон дэлхийд тэргүүлж буй металлургийн үйлдвэрийн нэг “Фастен групп”-тай танилцаж туршлага судаллаа.

Зам барилгын сорилтын лаборатори итгэмжлэлийн техникийн

хорооны хурал боллоо

16092903


Зам барилгын сорилтын лаборатори итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2016 оны сарын 12 дугаар сарын 5-ны өдөр хуралдаж, 5 асуудлыг авч хэлэлцэв.

Энэ удаагийн хурлаар MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлага хангасан Мөнхийн баян гал ХХК-г 2 жилээр, Нийслэлийн авто замын газрын материал шинжилгээ, туршилт судалгааны лаборатори болон Зам тээврийн хөгжлийн төвийн зам барилгын лабораторийг тус тус 3 жилээр итгэмжлэх шийдвэр гарлаа.

 

Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хороо хуралдлаа

16121302

Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2016 оны сарын 12 дугаар сарын 2-ны өдөр хуралдаж, 3 асуудлыг авч хэлэлцэв.

Энэ удаагийн хурлаар СХЗГ-ын Бүтээгдэхүүн тогтолцооны баталгаажуулалтын газар, Эф Эф Си Эс ХХК, Дорнод аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албанд хийсэн итгэмжлэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцлээ.

Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны шийдвэрээр MNS ISO/IEC 17021-1:2016 стандартын шаардлага хангасан Эс Эф Си Эс ХХК-г 2 жилээр, Дорнод аймгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын албыг 4 жилээр тус тус итгэмжлэх шийдвэр гарлаа.

Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал болов

16121301

2016 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр хуралдсан Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлаар “Алс-Инспекшн” ХХК болон “Алфрейдэйч найт азиа аналитикал” ХХК-ийн Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн үнэлгээний ажлын хэсгийн тайланг авч хэлэлцлээ.

Тус хурлаар MNS ISO/IEC 17020:2013 “Тохирлын үнэлгээ. Хяналтын ажил эрхэлдэг төрөл бүрийн байгууллагын ажиллагаанд тавих шаардлага” стандартын шаардлагыг хангасан дээрх хоёр Техник хяналтын байгууллагуудыг хараат бус байдлын А төрлөөр, ашигт малтмалын ачилт буулгалтын үеийн техникийн хяналтыг гүйцэтгүүлэхээр 3 жилийн хугацаагаар итгэмжлэхийг гишүүд 100%-ийн саналаар дэмжив.

“Алс-Инспекшн” ХХК-ийн Техникийн хяналтын байгууллага нь зэс, молибденийн баяжмал, катодын цэвэр зэс, жонш, төмрийн хүдэр, нүүрсний дээж авах, дээж бэлтгэх, чийг, жин/тоо хэмжээг тодорхойлохоор 2 дахь удаагаа итгэмжлэгдэж байна.

“Алфрейдэйч найт азиа аналитикал” ХХК-ийн Техникийн хяналтын байгууллага нь зэс, молибденийн баяжмалын дээж авах, дээж бэлтгэх, чийг, жин/тоо хэмжээг тодорхойлохоор мөн 2 дахь удаагаа итгэмжлэгдэж байна.

Малайз улсын Куала Лумпур хотод “Автомат бус жин. Туршилт, баталгаажуулалт” сургалтанд хамрагдлаа

16120803

Герман Улсын Физик технологийн хүрээлэн(PTB)-ийн санхүүжилтээр явагддаг MEDEA төслийн хүрээнд 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-наас 12 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд Ази Номхон Далайн Орнуудын Хууль эрхийн Хэмжил Зүйн Хөтөлбөр (APLMF), ХБНГУ-ын Физик-техникийн хүрээлэн (PTB) хамтран Малайз улсад зохион байгуулсан “Автомат бус жин. Хэмжил зүйн болон техникийн шаардлага” сэдэвт сургалтад ХХШБГ-ын ХХШТА-*ны дарга П.Цэрэн-Очир зохион байгуулагч талын зардлаар хамрагдаж амжилттай оролцоод ирлээ.

Энэхүү сургалтаар мэргэжлээ дээшлүүлэх, олон улсын түвшинд түгээмэл ашиглаж буй автомат бус жингийн шалгалт, баталгаажуулалтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар судлан, сургалтад хэрэглэсэн хичээлийн материал, оролцсон бүх улсуудын хэмжилзүйн байгууллагын танилцуулга, презентаци болон хэмжил зүйн чиглэлээр хөгжлийн өндөр түвшинд хүрсэн Малайз улсын Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэнгийн танилцуулга 2 видео материал авчирсан.

Эдгээр материал нь хэмжүүрийн улсын шалгагчдын мэрэгжлийг дээшлүүлэх, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажлын чанарыг сайжруулах замаар хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаанд чухал хувь нэмэр болно.

1612080300

Цаашид шинээр олж авсан мэдлэгээ төв, орон нутгийн улсын шалгагч нарт болон мэргэжлийн сургалтад хамрагдах ажилтнуудад түгээх, видео хичээл болгон байгууллагын сайтад байршуулахаар төлөвлөж байна.

Азийн 11 орны хэмжил зүйн байгууллагын танилцуулгыг авчирсан нь тухайн улсуудын хэмжил зүйн хөгжил ямар түвшинд байгаа болон цаашид хэмжил зүйн салбарт хамтран ажиллахад чухал дэмжлэг болох хүчин зүйл юм. Ялангуяа өндөр хөгжилтэй Малайз улсын хэмжил зүйн салбарт хүрсэн амжилт нь манай хэмжил зүйн салбарын алсын хараагаа тодорхойлоход нөлөөлнө гэж үзэж байна.

 

Хүнс, байгаль орчны сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн

техникийн хорооны хурал боллоо

16120801

Хүнс, байгаль орчны сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2016 оны сарын 12 дугаар сарын 1-ний өдөр хуралдаж, 12 асуудлыг авч хэлэлцэв.

Энэ удаагийн хурлаар MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлага хангасан лабораториудыг хүсэлт гаргасан итгэмжлэлийн хүрээнд нь итгэмжлэх шийдвэр гарлаа.

Зарим лабораториудад Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг шинжлэх лабораторийн техникийн чадавхийг дээшлүүлэх, шинжлэх үзүүлэлтийн тоог нэмэгдүүлэх, боловсон хүчнийг сургаж, мэргэшүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх үүрэг даалгаврыг техникийн хорооноос өглөө.


ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГАЗАР

 

Авто замын салбарын чанарын анхдугаар чуулган болно

16120701

 

 Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүд Ази Номхон далайн орнуудын хэмжил зүйн хөтөлбөр / APMP/-ийн 32 дугаар ерөнхий чуулганы арга хэмжээнд оролцлоо

16120201

Ази Номхон далайн орнуудын хэмжил зүйн хөтөлбөр / APMP/-ийн 32 дугаар ерөнхий чуулган, ТСЕМ- цахилгаан-соронзон, TCQM- бодисын тоо хэмжээ,ТСТ-температурын хэмжилийн техникийн хорооны хурал Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Да Нан хотод зохион байгуулагдсан. Энэхүү хуралд Цахилгаан хэмжлийн эталон лабораторийн ахлах мэргэжилтэн Б.Итгэл, Температурын хэмжлийн эталон лабораторийн ахлах мэргэжилтэн Б.Байгалмаа, Физик-химийн хэмжлийн лабораторийн мэргэжилтэн Х.Отгонбазаррагчаа нар 2016 оны 11 дүгээр сарын 10 -аас 18-ны хооронд оролцлоо.

Бүс нутгийн тулгамдсан асуудал болгон тавьсан 6 гол сэдвээр хэмжил зүйн байгууллагууд “Эрчим хүчний үр ашиг”, “Цаг уурын өөрчлөлт”, “Хүнсний аюулгүй байдал”, “Анагаахын хэмжил зүй”, “Цэвэр ус” “ Хийн стандартчилсан загвар бэлтгэх” зэрэг зорилтот ажлын хэсэг байгуулан, тодорхой үр дүн гаргахаар ажиллаж байгаа юм байна. Энэ хүрээнд зохион байгуулагдсан семинар-хэлэлцүүлэг, хурлаас мэдээлэл авсан.

Хэмжил зүйн болон хэмжлийн төрлийн дэлхий нийтийн болон Ази тивийн чиг хандлага, түвшин 2020 он хүртэл олон улсын SI системийн үндсэн нэгжийн тодорхойлолтыг шинэчлэх хэмжлийн ажлын явц, ажлыг дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Бүс нутгийн хэмжил зүйн байгууллагаас зохиогдож буй харьцуулалт, сургалт, туршилт, семинар, төслийн талаар энэ арга хэмжээний үеэр дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Ази-Номхон далайн орнуудын болон олон улсын Хэмжилзүйчдийн эрдэм шинжилгээний ажлаа хэлэлцэн дүгнэж, танилцуулдаг бага хуралд оролцон, санал солилцож, мэдээлэл авсан.

“CMC буюу шалгалт тохируулгын хэмжлийн чадавхиа илэрхийлэх нь” сэдэвт сургалт-семинар-үнэлгээг 2017 онд Цахилгаан хэмжлийн лабораторийг түшиглэн зохион байгуулах гэж байгааг энэхүү арга хэмжээний үеэр зарласан нь Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн хувьд анх удаа Бүс нутгийн хэмжил зүйн байгууллага, хүрээлэнгийн дунд Монгол Улсын цахилгаан хэмжлийн түвшин, бодит байдал дээр түшиглэн үзүүлэн-үнэлгээ хийх юм.

Физик-химийн хэмжлийн лаборатори нь Монгол Улсад хийн стандартчилсан загварын хэрэгцээ шаардлагыг судалж, өөрийн улсдаа хийн стандартчилсан загвар хийг бэлтгэхэд шаардлагатай эталоныг бий болгохоор төсөл хөтөлбөр боловсруулахаар төлөвлөж ажиллаж байна.

Температурын хэмжлийн лаборатори нь 2017 онд APMP-ээс зохион байгуулагдах APMP.T-S3 Шингэнт шилэн термометрийн ОУ-ын харьцуулалтад оролцох, хэмжлийн эргэлзээгээ үнэлэх, CMC буюу шалгалт тохируулгын хэмжлийн чадавхиа илэрхийлэхээр бэлтгэн ажиллаж байна.

ОУСБ-ын“Үндэсний стандартчиллын стратегийн боловсруулалт”

сургалт-семинар боллоо

16112901

Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-аас “Үндэсний стандартчиллын стратегийн боловсруулалт” сэдэвт бүс нутгийн сургалт-семинарийг зохион байгуулж, үндэсний стандартчиллын 15 байгууллагаас төлөөлөгчид оролцлоо.
Уг семинари нь Индонези улсын Жакарта хотноо 11 дүгээр сарын 13-19-ны өдрүүдэд болсон юм.

Үндэсний стандартчиллын стратегийн боловсруулах ажиллагаанд үндэсний стандартчилал дахь тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, үндэсний тэргүүлэх салбарт хамаарах стандартуудыг тодорхойлон тогтоох, хүчинтэй байгаа стандарт болон цаашид боловсруулах төслүүдийн уялдааг тодорхойлох, стандартчиллын ажилд зарцуулах нөөцийг тооцоолох, оролцогч талуудын эргэх холбооны задлан шинжилгээг хийх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах асуудлууд хамаардаг талаар судлан онолын мэдлэг, туршлагад суурилсан мэдээлэл, багийн дасгал дадлага ажлуудыг сургалтаар олгожээ.

Стандартчиллын стратегийн баримт бичгийг боловсруулах хамгийн чухал үе шат нь тухайн улсынхаа эдийн засаг, нийгмийн тэргүүлэх салбарыг тодорхойлох явдал бөгөөд үүнийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, экспортын хэмжээ, нийгэмд үзүүлэх ач холбогдол, үндэсний төлөвлөгөөнд тусгагдсан байдал, оролцогч талуудаас үнэлсэн төвшин хүчин зүйлсүүдээр тооцон төвшингөөр нь тоон утгаар тооцоолсны үндсэн дээр тодорхойлдог байна. Уг семинарит СХЗГ-ын СТҮБГ-ын ахлах мэргэжилтэн З.Отгонбаяр оролцжээ.

 Засгийн газрын тохируулагч агентлаг

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Эталон тоног төхөөрөмж худалдан авах тухай нээлттэй зар

1610180200

Тус газрын Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалтын газрын “Хүч, хатуулагын лаборатори” нь Хүчний машин шалгах зориулалтын ажлын эталон динамометр болон шмидтын алх шалгах эталоны төхөөрөмж нийлүүлэх үнийн санал ирүүлхийг урьж байна.
Барааны нэр болон техникийн шаардлага:

 5т, 60т, 200т даацтай 3 ширхэг динамометрын багц 1 ком
 Шмидтын алх шалгах эталон 0,1% нарийвчлалтай 100 мРа

/Динамометрүүд нь 0,1% нарийвчлалтай, шалгалт тохируулгын гэрчилгээтэй байна/
Дээрх эталоны төхөөрөмж нийлүүлэхийг сохирхож байгаа хувь хүн болон албан байгууллагууд үнийн санал болон бусад материалын хамт доорхи хаягаар ирүүлнэ үү.

Бараа нийлүүлэх хугацаа: 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр.
Санал хүлээн авах хугацаа: 2016 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл.
Хаяг: Сонгино-Хайрхан дүүрэг, 18-р хороо, Стандарт, хэмжил зүйн газрын II-р байр
Харилцах утас: 88015658, 99199203,
Имэйл хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Чанарын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ

16111701

Дэлхийн чанарын өдрийг жил бүрийн 11 дүгээр сард дэлхий нийтээрээ тэмдэглэдэг уламжлалтай бөгөөд манай улс Дэлхийн чанарын өдөр – Үндэсний чанарын 7 хоногийг 14 дэх жилдээ тэмдэглэж байна.   Энэхүү арга хэмжээний хүрээ өргөжиж  2015 оноос  “Үндэсний чанарын чуулган”  нэртэйгээр зохион байгууллагддаг болсон  ба энэ жил  “Үйл ажиллагааны засаглалыг хөгжүүлье” уриан дор  Стандарт, хэмжилзүйн газар, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Европын холбооны “ Монгол улсын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” төсөлтэй  хамтран 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

  Энэхүү чуулганд төрийн байгууллага, бизнес эрхлэгчид, олон улсын байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн 220 гаруй оролцогч оролцож бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, олон улсын зах зээлд өрсөлдөхөд бүх нийтийн анхаарлыг хандуулах, бизнес эрхлэгчдэд тулгамдаж байгааг  асуудлынхаа талаар санал, бодлоо  солилцлоо.

Энэ удаагийн чуулганы онцлог нь” Үндэсний чанарын хөтөлбөр, бодлого”-ын зорилго, хүрэх үр дүнг төрийн болон төрийн бус байгууллага, бизнес эрхлэгчдэд  хүргэж, экспортын тэргүүлэх чиглэлийн бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээл дээр  өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд талуудын оролцоог хангаж ажиллахад ямар боломж, нөхцөл  байгааг хамтдаа хэлэлцсэн.

Чуулганы үеэр  чанарын дэд бүтцийг бүрдүүлэхэд оролцдог 9 байгууллага, төрөөс экспортын тэргүүлэх чиглэлийн бүтээгдэхүүнээр тодорхойлогдсон чацаргана, ноос ноолууран бүтээгдэхүүн, мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 3, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч  2 байгууллагын үзэсгэлэн гарч, бизнес эрхлэгчдэд тулгарч байгаа асуудлыг сонсох зорилгоор “Чанар ба өрсөлдөх чадвар”, “Чанар ба үйл ажиллагааны засаглал” хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулж, зарим асуудлуудыг газар дээр нь шийдвэрлэсэн үр дүнтэй хэлэлцүүлэг боллоо.

Манай улс  шилдэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, аж ахуй нэгж байгууллагад 2 дах жилдээ “Үндэсний чанарын шагнал”-ыг олгож байна.  Энэ жил  52 аж ахуй нэгж, байгууллага 3 номинаци дээр өрсөлдөж  шилдэг байгууллагаар “ Клин энержи” ХХК, шилдэг бүтээгдэхүүнээр “Говь” ХК-ийн ноолууран сүлжмэл бүтээгдэхүүн,  шилдэг үйлчилгээгээр “Лоудстоне могул” ХХК тус тус шалгарч  “Үндэсний чанарын шагнал”-ыг гардан авлаа.

       БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Техникийн зохицуулалтын төсөлд санал өгөх систем

16111501

Дэлхийн улс орнуудын Засгийн газрууд иргэдийнхээ эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчныг хамгаалах бодлогоо хэрэгжүүлэхийн тулд бүтээгдэхүүний шаардлагуудыг бий болгож байдаг. Эдгээр шаардлагууд нь олон улсын худалдаанд шаардлагагүй саад тотгоруудыг бий болгохоос зайлсхийх талаар Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын “Худалдаан дах техникийн саад тотгорын тухай”, “Эрүүл ахуй, хорио цээрийн тухай” хэлэлцээрүүдэд заасан.

ДХБ-ын Гишүүн орнууд авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээ нь олон улсын худалдаанд нөлөөлж болзошгүй тохиолдолд батлагдахаас нь өмнө бусад Гишүүн орнууд санал өгөх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор мэдэгдэх үүрэг хүлээдэг.

www.epingalert.org

Дэлхийн Худалдааны Байгууллагаас боловсруулсан ePing систем нь төр, хувийн хэвшлийн хэнд болов дараах боломжуудыг бүрдүүлнэ.  Үүнд:

• Техникийн зохицуулалтын төслийн талаар мэдэгдлийг цаг цаг тухайд нь хүлээн авах боломж бүхий уг системд бүртгүүлэх

• бүртгүүлсэн хэрэглэгч өөрийн сонирхсон бүтээгдэхүүний талаар мэдэгдлийг хүлээн авах, түүнд саналаа өгөх

• үндэсний түвшинд хэлэлцүүлэгт оролцох зэрэг боломжтой.

Иймээс уг системд бүртгүүлэн ашиглана уу.

Лавлах утас: 263860

Үндэсний чанарын шагналд  Аж ахуйн нэгж, байгууллага,  Бүтээгдэхүүн,  Үйлчилгээ гэсэн гурван төрлөөр дараах байгууллагууд материалаа ирүүллээ

16111401

Үндэсний чанарын шагналд ирсэн материал

Байгууллагын нэр Байгууллага Бүтээгдэхүүн Үйлчилгээ
 1 “Тэзард” ХХК   ü   
“Увс хүнс” ХК ü  ü   
“Ус Эрдэнэ” ХХК   ü   
“Хөгжл трейд”ХХК ü  ü   
“Ажигана”ХХК   ü   
“Си-Эс-Эл” ХХК     ü 
“Баянгол Мед”ХХК ü     
Хөтөлийн “Цемент Шохой”ХК   ü   
“Мөнхийн үсэг”ХХК ü     
10  “Говь” ХК   ü   
11  “Витафит”ХХК ü     
12  Дархан Уул аймаг Засаг даргын тамгын газар ü     
13  “Мультипак”ХХК ü  ü   
14  Клин Энержи ХХК ü     
15  Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолбор ü     
16  “Сүү”ХК ü  ü   
17  “Чиглэл”ХХК   ü   
18  “Спирт бал бурам”ХХК   ü   
19  “М-Си-Эс Азиа Пасифик Брюэри” ХХК ü     
20  “Монголын Алт”ХХК   ü   
21  “Лоудстоне Могул”ХХК     ü 
22  “Юнимед”ХХК ü    ü 
23  “Хатан сүйх”ХХК ü  ü   
24  “Эрдэнэт үйлдвэр”ХХК ü     
25 

Дархан Сэлэнгэ цахилгаан  түгээх сүлжээ

    ü 
26  “Петростар”ХХК     ü 
27  Натурал Эссеншнл ХХК   ü   
28  Биокомбинат ТӨААТҮГ   ü   
29  Дорноговь аймаг Далд мөнгөн шанд ХХК   ü   
30  Талх чихэр ХК ü  ü   
31  “АПУ” ХК   ü   
32  Улаанбаатар төмөр зам     ü 
33  Очирдагинас ХХК   ü   
34  UFC ХХК   ü   
35  NBIK” ХХК ü     
36  Нью Жуулчин Турс ХХК ü    ü 
37  Соёмбо даатгал ХХК     ü 
38  Агь ХХК ü  ü   
39  Грейп Сити Монгол ХХК   ü   
40  Эко Орчин ХХК     ü 
41  Завхан Баялаг ХК   ü   
42  Анун ХХК ü     
43  Гранд Мед ХХК     ü 
44  Наскон групп ХХК   ü   
45  Эко Ноос ХХК   ü   
46  Азийн зам ХХК ü     
47  Эко Пак Монгол ХХК ü     
48  Геологийн төв лаборатори   ü   
49  Скайтел ХХК   ü  ü 
50  Монос эмийн үйлдвэр   ü   
51  Билэгт Дөлгөөн ХХК     ü 
52  УБТЗ 1-р анги ü     
  НИЙТ 22 28 12

 

 

 

Үнэт металлын сорьцын хяналтын газарт явцын хяналт-шинжилгээ хийлээ

16110701

Стратегийн бодлого, төлөвлөлт дотоод аудитын газраас 2016 оны үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөний дагуу Үнэт металлын сорьцын хяналтын газарт явцын хяналт-шинжилгээ хийж цаашдын ажилд нь зөвлөмж өгч ажиллаа.

Явцын хяналт шинжилгээний зорилго нь: Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний хэрэгжилтийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар зөвлөмж өгөх, үнэт металл, сорьц тогтоох үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа дүрэм журам, стандартын хэрэгжилтийн байдалтай танилцах, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах болон дотоод зохион байгуулалт, ажлын уялдаа холбоо, үр дүнг нэмэгдүүлхэд оршино.

     Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох, сунгах                                            шийдвэрийг гаргалаа

16050503

Стандарт, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон Чанарын удирдлагын тогтолцоонд явуулсан үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж Чанарын удирдлагын  тогтолцоог хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг Сэлэнгэ аймгийн Стандартчилал, хэмжилзүйн хэлтэст  2 жилээр олгох, Үндэсний Тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг “Сүү”  ХК, Орхон аймгийн “Боса катеринг” ХХК,  “Од-Дөл” ХХК, “Цагаан давс” ХХК –нд 3, “Эрдэнэт Өег” ХХК-нд 2 жилээр, Орхон аймгийн “Жаргалант трейд” ХХК-нд 1 жилээр олгох, мөн 7 аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг тус тус гаргалаа.

Аж ахуй нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэрлэсэн нь:

1 Чанарын удирдлагын тогтолцоог  хэрэгжүүлсэн байгууллагад гэрчилгээг олгох, сунгах
1.1 Сэлэнгэ аймгийн Стандартчилал, хэмжилзүйн хэлтэс Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудит явуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2 жилээр олгох.
2 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх олгох, сунгах
2.1 “Сүү”  ХК
 • Сүү,сүүн бүтээгдэхүүн
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах.
2.2 Орхон аймгийн “Боса катеринг”  ХХК
 • Катерингийн үйлчилгээ
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 3 жилээр олгох.
2.3 Орхон аймгийн ”Од-Дөл” ХХК
 • Катерингийн үйлчилгээ
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 3 жилээр олгох.
2.4 Орхон аймгийн “Эрдэнэт Өег”  ХХК
 • Гурилан бүтээгдэхүүн
/3 нэр/
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 2 жилээр олгох.
2.5 Орхон аймгийн  “Жаргалант трейд” ХХК
 • Савласан цэвэр ус
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 1 жилээр олгох.
2.6 “ Цагаан давс “ХХК
 • Хүнсний иоджуулсан давс
ҮТТ хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах.
3 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах
3.1 “Айплмүүн “ ХХК
 • “Алиман сар” нэрийн  чанамал болон жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн - 12 нэр, төрөл
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгож, сунгах.
3.2 ‘’М Си Эс Азиа Пасифик Брюэри’’ ХХК
 • Шар айраг - 7 нэр, төрөл ,
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгож, сунгах.
3.3 “Баянгол зочид буудал’’ ХХК
 • Зочид буудал, рестораны үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох.
3.4 “Баялаг- Өлзий” ХХК
 • Сүлжмэл бүтээгдэхүүн
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах.
3.5 “Мах импекс” ХХК
 • Мах, махан бүтээгдэхүүн
 Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах.
3.6 “Арвайн  Үндэс” ХХК
 • Цагаан болон өвөрмөц архи
Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах.
3.7 “Хүчит шонхор” ХХК
 • Худалдааны газрын үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах.

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

"Үндэсний чанарын шагнал" -д материалаа ирүүлэхийг урьж байна

16110101


Стандарт, Хэмжил Зүйн Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас “Дэлхийн чанарын өдөр - Үндэсний чанарын 7 хоног”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд Монгол Улсад “ҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ШАГНАЛ”-ыг 2 дахь жилдээ гардуулах гэж байна.
Энэхүү шагналын ЗОРИЛГО НЬ:

Хэрэглэгчдийг чанартай, аюулгүй, баталгаатай бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр хангах, үндэсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр ажиллаж тодорхой үр дүнд хүрсэн, “Үндэсний тохирлын тэмдэг”, “тохирлын гэрчилгээ” бүхий бүтээгдэхүүн үйлчилгээ ба үйл ажиллагаандаа чанар, байгаль орчин, хүнсний аюулгүй байдлын болон бусад удирдлагын тогтолцоог амжилттай нэвтрүүлж хэрэгжүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулан олон нийтэд сурталчилан таниулахад оршино.

ШАЛГАРУУЛАЛТ:

• Аж ахуйн нэгж, байгууллага
• Бүтээгдэхүүн
• Үйлчилгээ гэсэн гурван төрлөөр шалгаруулж “ҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ШАГНАЛ”-ын ЦОМ, БАТЛАМЖ олгоно.
Шалгаруулалтанд тавьсан шаардлагын дагуу холбогдох материалаа 2016 оны 11 сарын 10-ны өдрийн 17.30 цагаас өмнө доорх хаягаар ирүүлнэ үү. Хүснэгтийг хавсралт файлаас татаж авна уу.

Шалгаруулалтын материал хүлээн авах хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Стандарт, хэмжил зүйн газар, 1-р давхар, 123 тоот
Утас: +976-11-266808, 70185289, 99011453, 99082232
Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хаяг:
Стандарт хэмжил зүйн газар, Бүтээгдэхүүн тогтолцооны баталгаажуулалтын газар
Утас: 70185289, 99190551
Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Нэгдсэн бодлого төлөвлөлт, зохицуулалтын газар
Утас: +976-11-310619, 99107371

Хүснэгтийг хавсралт файлаас татаж авна уу.  ХАВСРАЛТ ТАТАХ: attachment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          56ce69667669db80737dec7a457c2044 L

Индонези Улсын Жакарта хотод

“Массын хэмжил” сургалтанд хамрагдав

16102806

Герман Улсын Физик технологийн хүрээлэн(PTB)-ийн санхүүжилтээр явагддаг MEDEA төслийн хүрээнд Индонези Улсын Жакарта хотод зохион байгуулсан “Массын хэмжил” сургалтанд 2016 оны 8-р сарын 30-аас 9-р сарын 1-ны хооронд хамрагдлаа. Уг сургалтанд Бангладеш, Индонез, Вьетнам, Филиппин, Бутан, Малайз, Камбожия, Казакстан, Шри-ланка, Мьянмар, Папуа шинэ Гвиней, Тайланд, Монгол зэрэг орны үндэсний хэмжил зүйн байгууллага болон Хууль эрхийн хэмжилзүйн байгууллагын нийт 21мэргэжилтэн оролцсон.
Энэхүү сургалтанд Монголоос СХЗГ-ын МЭЛ-ийн мэргэжилтэн Л.Дэлгэрмаа, Увс аймгийн улсын шалгагч Ч.Батхүү нар хамрагдсан юм.

Герман Улсын Физик технологийн хүрээлэн(PTB)-ийн MEDEA төсөл нь олон хэмжлийн төрлөөр хэд хэдэн курс сургалт явуулсаны нэг нь энэ бөгөөд уг сургалтыг зохион байгуулсан газар нь Индонезийн хууль эрхийн хэмжил зүйн байгууллага(DOM), сургагч багш нар нь Япон улсын хэмжил зүйн хүрээлэн(NMIJ)-ийн доктор професор багш нар байлаа. Энэ сургалтанд доорхи сэдвүүдийг агуулсан. Үүнд:
- Шинжлэх ухааны болон худалдааны хэмжилд массын эталоны гүйцэтгэх гол үүрэг;
- OIML R 111 стандартад заасан эталон туухайнд тавигдах чухал шаардлагуудыг тодорхойлох;
- Эталон туухайг шалгалт тохируулга болон баталгаажуулалтын ажлыг гүйцэтгэх орчны нөхцөл болон явцын дарааллыг тодорхойлох;
- Хэмжлийн эргэлзээг тооцох боломжит эх сурвалжуудыг тодорхойлох;
- OIML R 111 стандарт нийцсэн шалгалт тохируулга болон баталгаажуулалт хийх эталон туухайны тухай;
- Энэ сургалтыг бусдад түгээх;

Тухайн сургалтын бүх санаа болон туршлагууд нь Японы хэмжил зүйн хүрээлэнгийн ажил үйлчилгээн дээр үндэслэгдэн явсан юм. Дадлага ажлыг Индонезийн Mettler toledo компанийн дэмжлэгээр Mettler toledo-ийн жингүүд дээр хийж, лекцийг танхимаар, дадлага ажлыг багийн зохион байгуулалтаар явуулсан. Сургалтын явцад оролцогчид өөрсдийн сонирхсон болон шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг асууж тодруулан зөвлөгөө авч байсан.
Мөн бусад орны оролцогчдоос тухайн орны хэмжил зүйн байгууллагын онцлог, масс эталонуудын талаар, мөн шалгалт тохируулгын ажлын талаар харилцан ярилцаж санал, туршлага судлав.

 38 стандарт шинээр батлагдлаа

16102805

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хурал 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр хуралдлаа. Хурлаар салбарын Техникийн хороогоор хэлэлцэн дэмжсэн 38 стандартын төслийг хэлэлцэн баталсан байна.

Цагаан болон өвөрмөц архи. Техникийн шаардлага, эм хяналтын шинжилгээ, савлалтанд тавих шаардлага болон эмнэлэгийн зориулалалтай нэг удаагийн хэрэгслэлд тавигдах техникийн шаардлага, зарим төрлийн өвчний тандалт, оношлогоо, эмчилгээ, сэргийлэлт, хяналт, болон Байгаль орчин, арьс шир, текстил, иргэний нисэх, эрчим хүчний холбогдолтой стандартуудыг шинээр болон шинэчлэн баталжээ.

Дээрхи стандартуудыг баталснаар,
- Архин дахь хорт хольцын байх хэмжээг тодорхойлох,
- Эрүүл мэндэд ашиглагдах 1 удаагийн чанартай хувцас хэрэглэлийг өөрийн оронд үйлдвэрлэх, эмнэлэгийн үйлчилгээний чанар дээшлэх,
- Усны холбогдолтой нэр томъёоны нэгдсэн нэг ойлголттой болох,
- Арьс ширэн болон ноос ноолууран бүтээгдэхүүнийг олон улсын түвшинд хүргэх,
- Агаарын хөлгийн үйлчилгээний чанар дээшлэх,
- Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжинд байгаль орчны нөлөөллийг тооцон сонголт хийх боломж нэмэгдэх зэрэг ач холбогдолтой.
Нийт батлагдсан стандартын 59 % буюу 22 стандарт нь Олон улсын бөгөөд гадаад орны дэвшилтэт стандарт эзэлж байна. Үүнээс:
• ISO / IEC - стандарт
• EN – 4 стандарт байна.

“Дулаан, даралтын хэмжлийн төрлөөр хэмжил зүйн ажилтныг мэргэшүүлэх” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

16102803

2016 оны 10 сарын 17-21-ний өдрүүдэд “Дулаан, даралтын хэмжлийн төрлөөр хэмжил зүйн ажилтныг мэргэшүүлэх” сэдэвт сургалт СХЗГ-ын сургалтын танхимд болж өнгөрлөө. Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн ажилтнууд, үйлдвэрийн хэмжил зүйчдэд зориулсан уг сургалтанд нийт 51 хүн хамрагдсан байна.

Сургалтанд ШУТИС-ийн ЭХИС-ийн багш, дэд профессор Ц.Жамбалсамбуу урилгаар ирж сонсогчдод хичээл заалаа. Энэ удаагийн сургалтаас шалгалт тохируулгын ажилтны эрх авахаар 5 хүн шалгалт өгч, амжилттай тэнцэн шинээр шалгалт тохируулгын ажилтан боллоо.

Монгол бичгийн галиг кодын олон улсын стандартад

зарим нэмэлт оруулах шаардлагатай 

16102804

“Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS)” ISO/IEC 10646:2014 олон улсын стандартын монгол бичгийн кодын хэсэгт нэмэлт оруулах ажлын хэсгийн хурал 2016 оны 9,10-р сард БНХАУ-ын Бээжин ба Хөх хотод тус тус боллоо.

“Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS)” ISO/IEC 10646:2014 олон улсын стандартыг 2000 онд Монгол Улсад үндэсний болгож MNS 4932:2000, 2010 онд БНХАУ-д GB/T 26226:2010 стандартаар тус тус баталсан байдаг.

Энэ удаа ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2-ийн шаардлагын дагуу урьд хоёр талын хамтран боловсруулсан монгол бичгийн галиг кодын олон улсын стандартад зарим нэмэлт оруулах шаардлагатай болсонтой холбогдуулан дараах хэдэн асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд:

1. 400-гаад жилийн өмнө зохиосон монгол галиг үсгийг нарийвчлан тусгах,
2. Дэвсгэр үсгийн дүрэм хэмээн нэрлэгддэг үе төгсгөх гийгүүлэгчийн байрын тухай асуудал,
3. Үет үсгийн ялгах тэмдэг нэмэх,
4. Компьютер дээрх үсгийн байрлалыг шинэчлэн тохируулах,
5. Монгол, манж, тод, шивээ гэсэн 4 өөр үсгийн хувилбар тэмдэгтийг нэг хүснэгтэд багтаасан байсныг тус тусд нь салгаж, бие даасан хүснэгт болгох зэрэг асуудлууд байв.
Код бол бүх үсэг бичгийн түүх, зөв бичгийн дүрэм, хэлбэрийг агуулж байдаг. Эдгээр нэмэлтийг оруулснаар сүүлийн 400 гаруй жилийн хугацаанд бичигдсэн аливаа ном зохиолыг цахимжуулан хадгалах, уншиж судлахад чухал ач холбогдолтой болно гэдэгт мэргэжилтнүүд санал нэгтэй байв.

Энэ хуралд Монголын талаас Олон улсын монгол судлалын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга, академич Д.Төмөртогоо, СТЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Б.Ундраа, CESI /China electronics standards institute/-ийн мэдээллийн технологийн стандартчиллын техникийн хорооны ахлах инженер Chen Zhuang, Өвөр Монголын их сургуулийн профессор Чойжинжав, Насан-Урт, Баярмэнд, Мөнхдэлгэр, Уриа, Хүсэл нар оролцлоо. Mr.Greg Eck интернетээр холбогдож хуралд оролцсон.

Ажлын хэсгээс эцэслэн боловсруулсан Монгол бичгийн кодын “Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS)” ISO/IEC 10646 олон улсын стандартад оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2 тал ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2-д хүргүүллээ.

“Эрчим хүчний салбарт чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь” төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр боллоо

16102802

 Эрчим хүчний салбар нь улс орны аюулгүй байдал, эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах, түрүүлж хөгжүүлэх шаардлагатай эдийн засгийн суурь салбар юм. Тиймээс 2013 оноос “Эрчим хүчний салбарын чанарын удирдлагын дэд бүтцийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх төсөл”-ийг Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Германы Физик техникийн хүрээлэнгээс хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг төслийн хугацаа 2015 оны 7 сард дууссан ба Монголын талын хүсэлтийг үндэслэн ХБНГУ-ын Засгийн газрын шийдвэрээр төслийг үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэжээ.

Монгол улсын Шадар сайд У.Хүрэлсүх Герман Монголын Стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллагын ажилтнуудыг хүлээн авч 2017-2019 онуудад хамтарч хэрэгжүүлэх төсөлтэй танилцаж дэмжиж ажиллахаа илэрхийллээ.

Уулзалтын үеэр “Эрчим хүчний салбарт чанарын дэд бүтцийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх“ төслийг хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Стандарт, хэмжил зүйн газрын хамтын үйл ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн Газар бүх талаар дэмжинэ гэдгээ Шадар сайд тодотголоо.

Энэ төслийг эрчим хүчний хэмнэлтийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бөгөөд салбарын чанарын удирдлагын дэд бүтэц /хэмжил зүйн лабораториудын үйл ажиллагаа/-ийг олон улсын шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох, эрчим хүчний үйлдвэрлэлд олон улсын болон Европын Холбооны Улсын нийтлэг зарчим, хэм хэмжээ, стандартыг судлан нэвтрүүлэх юм.

Өмнө нь “Монголын Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” Европын Холбооны төслийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын “Үндэсний чанарын хөтөлбөр 2016-2020” –ийг боловсруулж баталсан.

Уг хөтөлбөрт Стандартчилал, хэмжил зүйн талаарх хууль тогтоомжийг олон улсын нийтлэг зарчимд нийцүүлэн шинэчилж, бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, худалдаан дахь техникийн саад тотгорыг багасгахад Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх, хэрэглэх, ашиглах механизмыг оновчтой болгоно гэж тусгасан. Тухайлбал:

-чанарын дэд бүтцийн тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн бүрдүүлж хөгжүүлэх;
-чанарын дэд бүтцийн хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах;
-хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчдийн чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх;
-бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй ногоон технологийг нэвтрүүлэх;
-экспортын тэргүүлэх салбарын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих;
-импортыг орлох бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
- чанарын дэд бүтцийн байгууллагуудын мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, аюулгүй байдлыг хангах юм.

Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд “Эрчим хүчний салбарт чанарын дэд бүтцийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх” төслийг уялдуулах нь ач холбогдолтой юм. Уг төсөл нь 600.000 еврогийн өртөгтэй бөгөөд гурван жилийн хугацаанд хэрэгжих юм.

Кампучи улсад ISO/IEC 17065 стандартын сургалтад  хамрагдлаа

16102801

Итгэмжлэлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Оюунчимэг, Бүтээгдэхүүн тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Чимгээ нар APLAC/PTB-ийн мэдлэг хуваалцах хөтөлбөр(SANAP)-ийн хүрээнд Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагаа /PAC/-ны байгууллага болон Германы Физик Техникийн хүрээлэн/PTB/-гээс хамтран Кампучийн Вант Улсын нийслэл Пномпеньд зохион байгуулагдсан  “ISO/IEC 17065:2012  “Тохирлын үнэлгээ-Бүтээгдэхүүн, үйл явц болон үйлчилгээний баталгаажуулалтын байгууллагад тавих шаардлага” стандартын сургалтад 2016 оны 10 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд хамрагдлаа.

Тус сургалтад Америкийн үндэсний стандартын байгууллага(ANSI)-ын ахлах ажилтан Реиналдо Фигуэирэдо болон Энэтхэгийн баталгаажуулалтын байгууллагын үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага(NABCB)-ын ажилтан Шовха Хедже нар хичээл заалаа. Реиналдо Фигуэирэдо нь Олон улсын итгэмжлэлийн форум(IAF)-ын ижил түвшний үнэлгээний мэргэжилтэн, ISO/CASCO-ийн 29 дүгээр ажлын хэсгийн гишүүн бөгөөд ISO/IEC 17065 стандартыг боловсруулахад гол үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Шовха Хедже нь ISO/IEC 17065 стандартаар PAC-ийн ижил түвшний үнэлгээний мэргэжилтэн, ISO/IEC 17065, 17067 стандартын сургалтыг баталгаажуулалтын байгууллагад зориулан явуулдаг, 30 гаруй жил Энэтхэгийн тохирлын үнэлгээний салбарт ажиллаж буй дадлага туршлагатай сургагч багш юм.

Энэ сургалтанд 17 орны 33 ажилтнууд хамрагдсан ба Кампучийн Итгэмжлэлийн байгууллага нь сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.

Сургалтын агуулгад ISO/IEC17065:2012 стандартаас гадна ISO/IEC17067:2013 стандарт, баталгаажуулалтын схемийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл багтсан байв.

Сургагч багш нар болон суралцагсад өөрсдийн итгэмжлэлийн байгууллагын баталгаажуулалтын итгэмжлэлийн туршлагаас хуваалцсан, дасгал ажил, практик тохиолдлуудыг түлхүү оруулсан үр дүнтэй сургалт боллоо.

Эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хороо

хуралдлаа

16060203

2016 оны 10 дугаар сарын 20-ний өдөр Эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал хуралдав. Тус хурлаар Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн эмнэлзүйн эмгэг судлалын нэгдсэн лабораторид хийгдсэн итгэмжлэлийн үнэлгээний ажлын хэсгийн тайланг хэлэлцлээ.

Эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлын шийдвэрээр MNS ISO 15189:2015 стандартын шаардлага хангасан Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн эмнэлзүйн эмгэг судлалын лабораторийг 2 жилээр итгэмжлэх техникийн дүгнэлт гарлаа.

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГАЗАР

“Нийгмийн харилцан уялдаа ба стандартын шинэчлэл” Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комиссын 80 дугаар Ерөнхий хуралдаан болж өнгөрлөө

16102101

ХБНГУ-ын Франкфурт хотноо 2016 оны 10 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (ОУЦТК буюу IEC)-ийн 80 дугаар Ерөнхий хуралдаанд СХЗГ –ын дарга Г.Гантөмөр тэргүүтэй, Монгол улсын Үндэсний цахилгаан техникийн хорооны төлөөлөгчид болох Монгол Улсын Шадар Сайдын Стандартын асуудал эрхэлсэн зөвлөх С.Янжинсүрэн, Үндэсний Цахилгаан техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Г.Батцэнгэл, Гадаад харилцааны ажилтан Б.Батзул нар ОУЦТК-ийн Хамтрагч Плас /Affiliate Plus/ гишүүний статустайгаар амжилттай оролцлоо.

Энэ удаагийн Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (ОУЦТК буюу IEC)-ийн 80 дугаар Ерөнхий хуралдаан нь “Мэдээллийн холбоог сайжруулах, Стандартчиллын шинэчлэл” уриан доор зохион байгуулагдсан бөгөөд 90 гаруй орны 2500 орчим мэргэжилтнүүд оролцсон.

“Хамтрагч гишүүн орнуудын форум”-ын үеэр Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний агентлагийн “Цэвэр эрчим хүч” санал санаачилга, Мянганы хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд ОУЦТК-ийн үүрэг оролцоо, хөгжиж буй орнуудад эрчим хүчний хүртээмжийг дээшлүүлэх, стандартчиллын үүрэг роль, оролцоо сэдвээр илтгэлүүд тавигдлаа.

Хуралдааны үеэр Үндэсний цахилгаан техникийн хорооны гишүүд Европын стандартын хорооны Ерөнхийлөгч хатагтай Елена Сантьяго, ХБНГУ-ын Цахилгаан техникийн хорооны Ментор ноён Бретц, Физик техникийн хүрээлэнгийн гадаад харилцааны газрын дарга хатагтай Штольдтой болон мэргэжилтнүүдтэй хоёр Улсын хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар санал бодлоо солилцсон уулзалтууд амжилттай болон өнгөрсөн.

Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, Хэмжил зүйн газар нь Европын Стандартын хорооны “Түншлэгч гишүүн буюу Companion Standardization Body” –гишүүнчлэлийн гэрээнд гарын үсэг зурснаар тус хорооны анхны Түншлэгч гишүүн болон, Европын стандартыг нэвтрүүлэх нутагшуулах, хамтын ажиллагааг цаашид өргөжүүлэх гол суурь нь болох чухал үйл явдал боллоо.

Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийлээ

 

Стандарт, хэмжил зүйн газар, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газартай 2016 онд хамтран ажиллах гэрээний дагуу Улаанбаатар хотын томоохон худалдааны төв, супермаркетуудад хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, ашиглалт, сав баглаа боодолтой савласан бүтээгдэхүүний цэвэр тоон хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт явууллаа. СХЗГ-ын хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч, улсын шалгагч нар Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагчид, Монголын хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн салбарын Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах нийгэмлэгийн шинжээчид хамтран холбогдох хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтийг шалгах, худалдан авагчид дутуу савлагаатай, хаяг шошгололтын зөрчилтэй бүтээгдэхүүнийг худалдан авч эдийн засгийн хохирол амсахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2016 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ .

Хяналт, шалгалтаар нийт 160 гаруй түрээслэгчдийн 180 ш электрон жин, 1, 2, 3, 10, 25 килограмм, 450, 500 граммаар савласан гурил, будаа, гоймон, пүнтүүз, хатаасан жимс, бялуу, нарийн боов, хүнсний ногоо зэрэг 8 нэрийн 560 гаруй савласан бүтээгдэхүүнийг хамруулж, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, бүтээгдэхүүний шошгололт, нэгжийн тэмдэглэгээ, цэвэр тоон хэмжээг шалгахад хүнсний үйлдвэрлэгчид болон худалдаа эрхлэгч нар хүнсний бүтээгдэхүүний цэвэр тоо хэмжээг 15-52 гр-аар дутуу савлан хэрэглэгчдийг хохироож байсан үйлдлийг таслан зогсоож, дахин савлуулж зөрчлийг арилгуулсан.

Мөн улсын баталгааны гэрчилгээний хугацаа нь дууссан 45 хэмжих хэрэгслийг ашиглаж, хэрэглэгчдийг хохироож байсан зөрчлийг илрүүлэн, зөрчил гаргасан 20 иргэнд Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу нийт 400 мянган төгрөгийн торгууль ногдуулж арга хэмжээ авсан.

Дүгнэлт:

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулийн хэрэгжилт хүнсний худалдаа, үйлдэрлэлийн салбарт шаардлагыг бүрэн хангахгүй байна гэж дүгнэлээ.

Цаашид авах арга хэмжээний санал:

1. Иргэд, худалдан авагч, түрээслэгчид, аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлага, инженер техникийн ажилнуудын хэмжил зүйн мэдлэгийг сайжруулах, хэмжилзүйн сургалт, зөвлөмжийг танхимаар болон олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сайтар хүргэх, сурталчлах.
2. Худалдаа, үйлдвэрлэлд хэмжилзүйн хяналтыг сайжруулах, үүнд худалдан авагч, үйлдвэрлэгчийн оролцоог нэмэгдүүлэх..
3. Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран танхимын сургалт зохион байгуулах шаардлагатай байна.

 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүд

2222

 

         Хаяг шошгын зөрчилтэй бүтээгдэхүүн

 

11

                        Хятад улсаас оруулж ирж байгаа 25кг-ын Сүмтэй цагаан будаа
                               22.78 кг буюу 2.22 кг-аар дутуу савлагаатай байна.

“Ур чадварын сорилт” сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа

 1610180201

Азийн хөгжиж буй орнуудын хэмжил зүйн салбарт дэмжлэг үзүүлэх MEDEA төслийн хүрээнд Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Ур чадварын сорилт зохион байгуулагч буюу бусад томилогдсон ур чадварын сорилтын лабораториудын чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоорТайланд улсын Бангкок хотноо 2016 оны 10 дугаар сарын 10-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Ур чадварын сорилт” сэдэвт сургалтанд Азийн 8 орны 20 төлөөлөгч оролцлоо.

Энэхүү сургалтанд СХЗГ-ын Итгэмжлэлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Удвал, МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн мэргэжилтэн Э.Ууганцэцэг нар хамрагдаж, өөрийн орны ур чадварын сорилтын өнөөгийн байдлын талаар танилцуулга хийж, бусад улс орны туршлагаас судлав.

Тайланд улсын Шинжлэх ухаан, технологийн яамны дэргэдэх Шинжлэх ухааны байгууллагын Ур чадварын сорилтын төвийн захирал Рачада Хемапаттавее, доктор Почаман Тагхеен нар ISO/IEC 17043:2010 Тохирлын үнэлгээ-Ур чадварын сорилтод тавих ерөнхий шаардлага стандартын удирдлагын болон техникийн шаардлагын бүх заалт, элементүүд, ISO 13528 стандартын дагуу ур чадварын дээжийн нэгэн төрөл, тогтвортой байдлын судалгаа, статистик боловсруулалт, ур чадварын сорилтын үр дүн, лабораториудын гүйцэтгэлийг үнэлэх талаар нийт 24 цагийн лекц хичээлийг заасан.

1610180202
Мөн сургалтын үеэр Шинжлэх ухааны байгууллагын итгэмжлэгдсэн Ур чадварын сорилтын төв лабораторид зочилж, үйл ажиллагаатай нь танилцав.Тус лаборатори нь орчин үеийн багаж, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, үйлдвэрлэлийн хэмжээнд ур чадварын дээжийг бэлтгэдэг ба хавсран гүйцэтгэгчээр дээжийн тогтоосон утга, нэгэн төрлийн болон тогтвортой байдлын сорилтыг гүйцэтгүүлж, үндэсний хэмжээнд хүнс, байгаль орчин, хими, физикийн ба шалгалт тохируулгын ур чадварын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг төдийгүй Зүүн Азийн хэмжээнд ч зохион байгуулдаг байна.

1610180200

Энэ сургалтанд хамрагдснаар химийн хэмжлийн нэгдмэл  байдлыг хангахын тулд ур чадварын сорилтын тогтолцоог олон улсын стандартын дагуу зохион байгуулах, ур чадварын сорилтын загвар, төлөвлөлт, статистик боловсруулалтын талаарх мэдлэг, ур чадвараа нэмэгдүүлсэн ач холбогдолтой сургалт боллоо.

Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал болов

16092903

2016 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдөр хуралдсан Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлаар “Олно” ХХК Техникийн хяналтын байгууллага болон “Эрдэнэт үйлдэр” ХХК-ийн Техник хяналтын албаны итгэмжлэлийн үнэлгээнийн ажлын хэсгийн тайланг авч хэлэлцлээ. Тус хурлаар “Олно” ХХК Техникийн хяналтын байгууллагыг 2 жилээр, “Эрдэнэт үйлдэр” ХХК-ийн Техник хяналтын албыг 4 жилээр итгэмжлэхийг гишүүд 100 %-ийн саналаар дэмжив.

“Олно” ХХК-ийн Техникийн хяналтын байгууллага нь Барилга, байгууламжийн хийц, эдлэлийн чанар болон угсралтын үеийн хяналтыг гүйцэтгэхээр А төрлөөр итгэмжлэгдэж, барилгын салбарын анхны итгэмжлэгдсэн Техникийн хяналтын байгууллага боллоо.

“Эрдэнэт үйлдэр” ХХК-ийн Техник хяналтын алба нь 3 дахь удаагаа итгэмжлэгдэж байгаа бөгөөд үйлдвэрийнхээ технологи, үйл явцын болон бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн үеийн хяналтыг гүйцэтгэдэг В төрлийн хяналтын байгууллага юм.

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГАЗАР

Стандарт, хэмжил зүйн газар Европын стандартын байгууллага (CEN)-ынанхны Түнш стандартчиллын байгууллага боллоо (CSB)

16101701

Европын холбоо Монгол Улс хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг дэмжих, Европын стандартын байгууллага (CEN)-тай тогтоосон сайн харилцааг гүнзгийрүүлэх зорилгоор Монгол Улсын үндэсний стандартчиллын байгууллага СХЗГ нь ХБНГУ-ын Франкфурт хотод CEN-ын Түнш стандартчиллын байгууллага(CSB) болох гэрээнд Монгол Улсын Тэргүүн шадар сайдын зөвлөх хатагтай С.Янжинсүрэнг байлцуулан гарын үсэг зурлаа.

CEN болон СХЗГ нь Европ стандартыг нутагшуулах, техникийн хороодод ажиллах, мэдээлэл солилцох дээр түшиглэсэн урт хугацааны хамтын ажиллагаатай билээ. Энэхүү хамтын ажиллагаа нь Европын холбоо-Монгол Улсын худалдааны харилцаа болон Европын стандартчиллын тогтолцооны онцлог, үйл ажиллагаан дахь Монгол Улсын сонирхолд дэмжлэг болдог. Энэ оны хоёрдугаар сард CEN, CENELEC Монгол Улсын Тэргүүн шадар сайд болон Монгол Улсын их хурлын өндөр түвшний төлөөлөгчдийг хүлээн авсан бөгөөд тэд шинэчлэн найруулагдаж байгаа Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай Монгол Улсын хуулийг Европын холбооны хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах зарчимтай тохируулах зорилгоор судалсан юм.

Түнш стандартчиллын байгууллага(CSB) болох гэрээг байгуулснаар CEN болон СХЗГ хоорондын харилцаа илүү нягт түншлэлийн түвшинд хүрэх юм. Ингэснээр Европ, Монголын зах зээлийн уялдааг сайжруулна. Бүр нарийвчилбал Түнш стандартчиллын байгууллага (CSB)-ын статусынхаа ачаар Монгол мэргэжилтнүүд Европ мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах, үзэл бодлоо солилцох, Европын техникийн хороодод багтаж Европ стандартыг боловсруулахад нөлөө үзүүлэх боломж бүрдэнэ. Мөн Европ стандартыг нутагшуулснаар худалдаан дахь техникийн саадыг арилгахад дэмжлэг үзүүлэх, бие биеэсээ суралцаж зах зээлийн уялдаа холбоог илүү сайжруулах, стратегийн салбарт хамтран ажиллаж шилдэг арга барилуудаа солилцох г.м олон боломж бий болно. Түүнчлэн CEN-ний Түнш стандартчиллын байгууллага(CSB)-ын статус нь СХЗГ-ын Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын хүрээн дэх үйл ажиллагаанд нэмэлт болох бөгөөд хоёр байгуулага хоёулаа олон улсын стандарт, олон улсын ажлыг тэргүүн эгнээнд тавих үүрэг хүлээсэн болно.

СХЗГ нь Европын стандартын байгууллага (CEN)-тай амжилттай хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлж 2017 оны нэгдүгээр сараас эхлэн Түнш стандартчиллын байгууллагын статусынхаа ашиг тусыг хүртэж эхлэх юм.

HC6A1184                  МЭНДЧИЛГЭЭ

Олон улсын худалдаа, үйлдвэрлэл, төрийн болон хувийн хэвшлийн хоорондын харилцаанд стандартчилал нь ихээхэн үүрэг үзүүлж байгааг онцлон үзэж, ач холбогдолыг нь дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрч таниулах, улам бүр идэвжүүлэх зорилгоор 1970 онд Олон улсын стандартчиллын байгууллагын ерөнхийлөгч Фарук Сунтер санаачлан 10 дугаар сарын 14-нд “Дэлхийн стандартын өдөр”-ийг жил бүр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болсон.
Энэ өдөр нь дэлхийн өнцөг булан бүрт стандартчиллыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж буй бүх хүмүүст хүндэтгэл үзүүлэх, үйл ажиллагааг нь сурталчлах, дэмжих өдөр болдог.

“Дэлхийн стандартын өдөр”-ийг олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO, IEC, ITU)-уудаас жил бүр онцгойлсон уриан дор тэмдэглэдэг бөгөөд 2016 оны “Стандарт итгэлийг төрүүлнэ” гэсэн уриатайгаар тэмдэглэж байна.

Стандарт, хэмжил зүйн салбарын хамт олон бид Монгол Улсын хөгжлийн стратеги, чиг хандлагад нийцүүлэн улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах, үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд стандартчилал, хэмжил зүй, сорьцын хяналт, итгэмжлэл, баталгаажуулалтын бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх болон олон улсын нийтлэг чиг хандлагтай уялдуулан хөгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Хэрэглэгчийн өндөр сэтгэл ханамжийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүх хүрээнд бий болгох экспортын чиг баримжаатай, төр, хувийн хэвшлийн үр ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, сайжруулах зорилгоор Монгол Улсад анх удаа “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-ийг Засгийн газрын 2016 оны 344 дүгээр тогтоолоор батлууллаа.

Хөтөлбөрийн зорилго нь чанарын дэд бүтцийг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлж, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгосны үндсэн дээр экспортын чиг баримжаатай, импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжин үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх замаар хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, хүний эрүүл мэнд, амь нас, хүрээлэн буй орчны болон хүнсний аюулгүй байдлыг хамгаалан иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэх бөгөөд хөтөлбөрийг 2016-2020 онд хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн хүрээнд олон зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээс тухайлбал, салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, үйл ажиллагааныхаа тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх, хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчдийн чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй ногоон технологийг нэвтрүүлсэн, экспортын тэргүүлэх салбарын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, импортыг орлох бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг зорилтууд тусгагдаад байна.

Сахилга хариуцлагатай, манлайлан удирдах төрийн үйлчилгээг үзүүлэхийн төлөө байгууллагын удирдлагын тогтолцоог шинэчлэн сайжруулах зорилт тавин ажилласны үр дүнд Монгол улсын Төрийн захиргааны төв байгууллагаас анх удаа олон улсын үнэлгээнд тэнцэж ISO 9001 сертификат авснаар олон улсын менежментийн нийтлэг хэм хэмжээг амжилттай нэвтрүүлсэн үндэсний жишиг байгууллага болсон. 2016 онд Бүгд Найрамдах Франц Улсын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт, баталгаажуулалтын байгууллага /AFNOR/ тус газарт олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн байдалд хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн. Энэхүү үнэлгээгээр Стандарт, хэмжил зүйн газар хэрэглэгчийнхээ сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн удирдлагыг хэрэгжүүлж, чанарын бүтэц, зохион байгуулалтад орж амжилттай ажиллаж байна хэмээн дүгнэлээ.

Стандарт, хэмжил зүйн салбарын өөрчлөлт, шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Европын стандарт, нормыг нутагшуулах, улмаар бараа бүтээгдэхүүнийг Европын зах зээлд нэвтрүүлэх, чанарын дэд бүтцийн салбарт бүтцийн шинэчлэл хийхээр
“Монгол Услын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” төслийн хүрээнд Монгол Улсын стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, төр, хувийн хэвшил, хэрэглэгчийн уялдаа холбоог сайжруулах, худалдааг хөнгөвчлөх, салбарын хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн нийт 40 гаруй арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан үндэсний бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадавхийг дээшлүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг хангах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ шатанд гаргаж, бизнест ээлтэй орчныг бүрдүүлэх, бүхий л салбарт олон улсын стандартад нийцсэн тогтолцоог бий болгоход чиглэгдсэн хөгжлийн талаар зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд бид тодорхой хувь нэмрээ оруулах болно.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА
ГАЛБАДРАХЫН ГАНТӨМӨР

 14686079 593308770857066 1479424681 n                        МЭНДЧИЛГЭЭ

Монгол Улсын “Стандартчилал, Хэмжил зүйн ажилтны өдөр” болон “Дэлхийн стандартын өдөр”-ийг тохиолдуулан салбарын нийт ажилтнууд, үе үеийн ахмадууд болон стандартчилал, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг эрхэмлэгч хэн бүхэнд чин сэтгэлийн халуун мэндчилгээ дэвшүүлье.

Засгийн газрын гол зорилт нь улс орныхоо эдийн засгийг богино хугацаанд сэргээж, өсөлтийг бий болгох, нийгмийн салбаруудыг дэмжиж, иргэдийнхээ аж амьдралыг эрс сайжруулахад оршиж байна.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт стандартчилал, хэмжил зүйн талаарх хууль тогтоомжийг олон улсын нийтлэг зарчимд нийцүүлэн шинэчлэх, “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх, бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, худалдаан дахь техникийн саад тотгорыг багасгахад үнэлгээний үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх, хэрэглэх, ашиглах механизмыг оновчтой болгох гол зорилтууд тусгагдсан.

Энэхүү бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хэрэглэгчид үзүүлэх ажил, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, зах зээл дээр хуурамч, дууриамал, баталгаагүй бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэн хэрэглэгчдийг хохироох явдлыг таслан зогсоох, үйл ажиллагаандаа хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг тусгах зэрэг олон үйл ажиллагаанд танай байгууллага чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Та бүхэндээ Монгол улсын төрийн байгууллагуудаас анх удаа олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны “ISO 9001” стандартыг нэвтрүүлэн амжилттай үнэлэгдсэнд халуун баяр хүргэж стандартчилал, хэмжилзүйн салбарыг хөгжүүлэх ажил үйлс нь өргөжин хөгжихийн ерөөл дэвшүүлье.

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД
УХНААГИЙН ХҮРЭЛСҮХ

Дэлхийн стандартын өдөр

16101201

Олон улсын худалдаа, үйлдвэрлэл, төрийн болон хувийн хэвшлийн хоорондын харилцаанд стандартчилал нь ихээхэн үүрэг үзүүлж байгааг онцлон үзэж, ач холбогдолыг нь дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрч таниулах, улам бүр идэвжүүлэх зорилгоор 1970 онд Олон улсын стандартчиллын байгууллагын ерөнхийлөгч Фарук Сунтер санаачлан 10 дугаар сарын 14-нд “Дэлхийн стандартын өдөр”-ийг жил бүр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болсон.

Энэ өдөр нь дэлхийн өнцөг булан бүрт стандартчиллыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж буй бүх хүмүүст хүндэтгэл үзүүлэх, үйл ажиллагааг нь сурталчлах, дэмжих өдөр болдог.

“Дэлхийн стандартын өдөр”-ийг олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO, IEC, ITU)-уудаас жил бүр онцгойлсон уриан дор тэмдэглэдэг бөгөөд 2016 онд “Стандарт итгэлийг төрүүлнэ” гэсэн уриатайгаар тэмдэглэж байна.

Стандарт нь харилцан холбогдох найдвартай арга хэрэгсэл, зохистой дадал туршлагууд, хамтын ажиллагааны итгэлцлээр биднийг холбодог. Ажил хэргийн түншлэгч талууд хоорондоо ойлголцоход стандартууд нь нэгдсэн ойлголтыг өгдгөөрөө ач холбогдолтой бөгөөд харилцан ашигтай худалдааг дэмжих, нөөцийг хэмнэхэд олон улсын эдийн засагт чухал үүрэгтэй.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь олон улсын стандартад нийцэж тохирсон бол чанартай, аюулгүй, хэрэглээнд зохицолтой гэдгийг илтгэх итгэлийг төрүүлдэг. Олон талаараа харилцаа хамааралтай болсон өнөөгийн ертөнцөд биднийг холбох нэгдмэл ижил нэр томъёог стандарт тодорхойлдог.

Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүд

Лазер интерферометрийн  сургалтад хамрагдлаа

16101103

СХЗГ-ын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн цаг давтамж, уртын эталон лабораторийн ахлах мэргэжилтэн Д.Өнөрбилэг, техникч Ж.Мандухай нар MEDEA төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан лазер интерферометрийн  4 хоногийн сургалтад хамрагдлаа.

Сургалт Японы Үндэсний Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн (NMIJ) нано хэмжил зүйн лабораторид  болсон. Сургалтаар  оптикийн онолын үндэс, лазер  интероферометрийн төрлүүд, тэдгээрийг зайн хэмжилд хэрхэн ашиглах, зурааст хэмжүүрийн шалгалт тохируулга ба хэмжлийн эргэлзээний талаар нийт 32 цагийн лекц, дадлагын хичээл орсон. Энэ сургалтад хамрагдснаар СХЗГ-ын уртын эталоны лабораторид хадгалагдаж буй уртын анхдагч эталон 633 нм долгионы уртын утгаар алсын ба богино зайн эталон хэмжүүрийн шалгалт тохируулгыг лазер интерферометр ашиглан гүйцэтгэх боломжтой боллоо.

Мөн лазер интерферометр ашиглан геодиз зураг зүйн газрын  хэмжил зүйн лабораторийн эталон цахилгаан оптикын багажийг (EDM) шалгалт тохируулгыг гүйцэтгэх, ингэснээр барилга төмөр зам, геодизийн  салбарт уртын хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангахад боломжтой болох юм. Гэвч яг энэ төрлийн шалгалт тохируулга хийхэд оптикийн зарим туслах хэрэгсэл дутагдалтай байгаа юм.

 СХЗГ-ын уртын эталоны лабораторийн шалгалт тохируулга ба хэмжлийн чадавхийг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэх, лазер интерферометрийг  бусад хэмжлийн төрөлд хэрхэн ашиглах талаар судалгааны ажлын боломжийг нээсэн өндөр ач холбогдолтой сургалт боллоо. 

GPS-ын цаг дамжууллын олон улсын лаборатори хоорондын харьцуулалт болон шалгалт тохируулгын аргачлал сэдэвт сургалтад оролцов

16101003

Ази номхон далайн хэмжил зүйн бага хурлын дэргэдэх MEDEA /Азийн хөгжиж буй орнуудад хэмжил зүйд дэмжлэг үзүүлэх/ төслийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй “GPS-ын цаг дамжууллын олон улсын лаборатори хоорондын харьцуулалт болон шалгалт тохируулгын аргачлал“ сэдэвт сургалт семинарт Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн цаг, давтамж, уртын нэгдсэн лабораторийн ахлах мэргэжилтэн Д.Өнөрбилэг, мэргэжилтэн Г.Батзаяа нар 2016 оны 9 дүгээр сарын 25-30 өдрүүдэд оролцлоо.

Тус сургалт семинарт 12 улсын нийт 22 мэргэжилтнүүд хамрагдсан бөгөөд цаг, давтамжийн хэмжил болоод GNSS–ийн хиймэл дагуулыг ашиглан лаборатори хоорондын харьцуулалт хийх аргачлал, GPS хүлээн авагчид шалгалт тохируулга хийх зэрэг сэдвээр Хятад улсын NIM–ын цаг, давтамжийн албанаас ирсэн доктор Куан Лин, Австралын хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Цаг, давтамжийн албаны доктор Луйс Марайс болон Тайваны цаг, давтамжийн албаны доктор Хуан-Тиен Лин болон И-Жиун Хуан нар тус тус танилцуулсан.

Энэхүү сургалт семинарт хамрагдсанаар Цаг, давтамж, уртын нэгдсэн эталоны лаборатори нь одоо оролцож байгаа олон улсын K001-UTC цагийн харьцуулалтыг илүү нарийвчлалтай хийх болон өөрийн лабораторид GPS –ийн хүлээн авагчид шалгалт тохируулга хийх зэрэг боловсон хүчний чадавхи нэмэгдэж байна.

 

Тариалан эрхлэгчдийн ашиглаж буй жин хэмжүүрийг улсын баталгаажуулалтад үнэгүй хамруулж байна

 16101002

2016 оны 10 дугаар сарын 1-нээс эхлэн “Хэрэглэгчийн жил”-ийн ажлын  хүрээнд Стандарт, хэмжил зүйн газар Шадар сайдын ажлын албатай хамтран эдийн засаг хямралтай байгаа өнөө үед жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Төв, Ховд зэрэг орон нутгийн тариалан эрхлэгчдийн худалдаа үйлчилгээний мөнгөн тооцоонд ашигладаг жин хэмжүүрт үнэ төлбөргүй баталгаажуулалт хийх ажлыг зохион байгуулж байна..

Баталгаажуулалтын ажлын явцад  орон нутгийн тариалан эрхлэгчид тус үйл ажиллагааны талаар сэтгэл ханамжтай байгаа тухайгаа илэрхийлж байсан юм.

Мөн олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэглэгчтэй холбоотой заалт, журам, жин хэмжүүрийн холбогдох стандарт, баталгаажуулалтын ажлын талаар  танин мэдүүлж, сурталчилж байна. 

 

Хэмжил зүйн зөвлөл хуралдлаа

16100401

Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн зөвлөлийн ээлжит хурал 2016 оны 9-р сарын 30-нд боллоо. Тус хурлаар хэмжих хэрэгсэл загварын туршилтын 6 асуудал, хэмжил зүйн ажил үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн 4 асуудлыг хэлэлцэж баталлаа.

Нэг:Хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтын асуудлаар

 • Эйч-Эн-Ди Электроник энержи компанийн   БНХАУ-ын “ZHEJIANG RISESUN SCIENCE AND TECHNOLOGY” компанид үйлдвэрлэсэн DDSF-217 нэг фазын цахилгаан нэг фазын  олон тарифт электрон цахилгаан  тоолуур,
 • Сүхбаатар аймгийн “Өөдлөх дөл”  ХХК-ны БНХАУ-ын Wenzhou Blue Sky Elektronic Equipment компанид үйлдвэрлэсэн RT-LPG112A загварын шингэрүүлсэн шатдаг  хийн түгээгүүр,
 •  “Эталон хэмжүүр”  ХХК-ны БНХАУ-ын Yong zhou компанид үйлдвэрлэсэн WL-HY-150/1000 загварын  жин,
 •  “Мейжүрмэнт” ХХК-ийн БНХАУ-ын Хубей мужийн Вухан хотын “Wuhan Radarking Electronics CORPкомпанид үйлдвэрлэсэн DDS155, DTS150 загварын цахилгаан эрчим хүчний 1 ба 3 фазын электрон  тоолуур,Одкон холдинг”  ХХК-ны Герман улсын DIEHL METERING компанид үйлдвэрлэсэн SKYLAR тооцоолууртай  SHARKY FS 473,  SHARKY 475 загварын дулааны тоолуурыг

Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын хэмжих хэрэгслийн улсын бүртгэлд бүртгэн загварын туршилтын үр дүнг батлах гэрчилгээг 3 жилээр тус тус  шинээр олгохоор шийдвэрлэлээ. 

 • АГББГ  ХХК-ны  хүсэлт болгосны дагуу БНХАУлсын  “Jiangbei water meter” компанидүйлдвэрлэсэн LXSCR-13D, LXSGR /20-50/, LXLC /50-150/ загварын халуун, хүйтэн усны  тоолуур,
 • СИНГАЛА ХХК-ны хүсэлт болгосны дагуу Польш Улсын “Метрон” үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн 15 мм голчтой JS  загварын халуун, хүйтэн усны тоолуур загварын туршилтын гэрчилгээний хугацааг 5 жилээр тус тус сунгахаар шийдвэрлэлээ.

Хоёр. Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн асуудал

 1. Улаанбаатар хотын “Сингала” ХХК-д загварын туршилтад тэнцэж Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын халуун, хүйтэн усны тоолуур худалдах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаагаар шинээр олгохоор шийдвэрлэлээ.
 1. Улаанбаатар хотын “Динлуо” ХХК-д загварын туршилтад тэнцэж Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын халуун, хүйтэн усны тоолуур худалдах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаагаар шинээр олгохоор шийдвэрлэлээ.
 1. Улаанбаатар хотын “Билгүүн-Од констракшн” ХХК-д загварын туршилтад тэнцэж, Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын халуун, хүйтэн усны тоолуур худалдах, суурилуулах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаагаар олгохоор шийдвэрлэлээ.

4.  Улаанбаатар хотын “Одкон холдинг ХХК”загварын туршилтад тэнцэж  Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын дулааны тоолуур худалдах, суурилуулах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай шинээр олгохоор шийдвэрлэлээ.

 

Хэмжил зүйн хүрээлэн

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж,

гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

 

16030901

Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2016 оны 9-р сарын 29-ний өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд  явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж  “АПУ” ХК-ийн 8 нэрийн бүтээгдэхүүн, “Хөтөлийн цемент шохой” ХК-ийн 2 төрлийн бүтээгдэхүүнд “Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхийн хугацааг сунгах мөн 2 байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг шинээр олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа:

 

Аж ахуй нэгжийн нэр

Баталгаажуулалтын

объектын нэр

Шийдвэрлэсэн нь:
1 “Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх сунгах
1.1 “АПУ” ХК
 • Цагаан архи, Өвөрмөц архи, Хандмал архи  /8 нэр/
“Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах.
1.2 “Хөтөлийн цемент шохой” ХК
 • Шохой, 42,5 ангийн портланд цемент
“Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах.
2 Тохирлын гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах
2.1

“АПУ” ХК

 • “Болор минт” өвөрмөц архи
Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр олгох.
2.2

“АПУ” ХК

 • “Цэвэр” нэрийн ундны сүү, “Фрутта” нэрийн жимсний шүүс – 3 төрөл 
 • “Сайн” нэрийн ааруул /шинээр/
Тохирлын гэрчилгээг “Цэвэр” нэрийн ундны сүү, “Фрутта” нэрийн жимсний шүүсэнд 3 жилээр сунгах, “Сайн” нэрийн аарууланд 1 жилээр олгох.
2.3 “Чингис хаан цогцолбор” ХХК
 • Зочид буудал, ресторан /сунгах/
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгахаар шийдвэрлэв.

 

 БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Хүнс, байгаль орчны сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн

техникийн хорооны хурал болов

16092903

Хүнс, байгаль орчны сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2016 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр болж, дараах 4 байгууллагад итгэмжлэлийн үнэлгээ хийсэн тайланг авч хэлэлцлээ.
1. Хөвсгөл аймгийн МХГ-ын лаборатори
2. Хөвсгөл аймгийн “Аяны жолоо“ ХХК-ийн лаборатори
3. Номин холдинг ХХК-ийн лаборатори
4. Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн Нийгмийн эрүүл мэндийн лавлагаа лаборатори
Хүнс, байгаль орчны сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлын шийдвэрээр MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлага хангасан Хөвсгөл аймгийн МХГ-ын лабораторийг 2 жил, Хөвсгөл аймгийн “Аяны жолоо“ ХХК-ийн лабораторийг 3 жилээр тус тус итгэмжлэх техникийн дүгнэлт гарсан. Харин Номин холдинг ХХК-ийн лаборатори, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн Нийгмийн эрүүл мэндийн лавлагаа лабораторид тус бүр 6 сарын хугацаатай чанарын удирдлагын тогтолцоог сайжруулах, хэвшүүлэх үүрэг даалгаврыг өглөө.

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГАЗАР

Европын холбооны төслийн удирдах хорооны 5-р хурал болов

16092807

Монгол Улс, Европын холбооны хооронд 2013 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр байгуулсан Санхүүжилтийн хэлэлцээрийн дагуу хэрэгжиж буй “Монгол улсын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” Европын холбооны төслийн удирдах зөвлөлийн 5-р хурал 2016 оны 9 дүгээр сарын 27-нд Стандарт, хэмжил зүйн газрын хурлын танхимд боллоо.

Тус хурлаар өнгөрсөн 6 сард хийж гүйцэтгэсэн төслийн ажлын хэрэгжилтийн тайлан болон хойшид хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг дэлгэрэнгүй танилцуулан санал сонслоо. Хуралд СХЗГ, МХЕГ, Гадаад хэргийн яам, МҮХАҮТанхим, ШӨХТГ, Хүнс хөдөө, аж ахуйн яам, Европын холбооны Бээжин дэх төлөөлөгчийн газар, Английн стандартын байгууллага, Испанийн технологийн төв, Туркийн итгэмжлэлийн байгууллага, Шадар сайдын алба болон Европын холбооны төслийн баг оролцсон юм.

“Оюу Толгой” Компанийн инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгууллаа

16092003

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандартчилал, Хэмжил зүйн газраас үйлдвэрлэлийн хэмжил зүйг хөгжүүлэх, Оюу толгойн бүтээн байгуулалтыг хэмжлийн нэгдмэл байдал, хэмжлийн нарийвчлалаар дэмжих зорилгоор ОТ Компанийн Дэд бүтцийн Цахилгаан, нарийн хэмжүүр, автоматикийн инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан “Эзлэхүүн зарцуулалтын хэмжүүрийн засвар тохируулга” сэдэвт захиалгат сургалтыг 09-р сарын 12-18-ны өдрүүдэд Оюу толгойн уурхайн үйлдвэрлэлийн байранд зохион байгуулав. Сургалтаар Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангуулах хууль эрх зүйн шаардлага, Ерөнхий хэмжил зүйн үндэс, усны тоолуурын бүтэц зохион байгуулалт, шалгах аргын стандартуудын онолын болон дадлагын хичээлийг зааж,  амжилттай дүн үзүүлсэн 10 ажилтанд усны тоолуурын засвар тохируулгын ажилтны эрхийг 2 жилийн хугацаатай олгов.

1609200301

 

 

Олон улсын стандартчиллын байгууллагын 39 дүгээр Ерөнхий чуулганд  оролцлоо

16092002

Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)- ын 39 дүгээр Ерөнхий чуулган Хятад улсын Бээжин хотноо 9 дүгээр сарын 10-аас 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Олон улсын стандартчиллын байгууллага нь 1923 оны 2 дугаар сард үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд дэлхий дахины стандартчиллын хамгийн том байгууллага юм. Энэ удаагийн Ерөнхий чуулганд дэлхийн 120 гаруй орон, олон улсын цахилгаан техникийн комисс (IEC), Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага (ITU), Дэлхийн худалдааны байгууллага (WTO) зэрэг олон улс, бүс нутгийн 15 байгууллагын 800 гаруй төлөөлөгч оролцсон байна. “Стандарт дэлхий нийтийн харилцан уялдааг сайжруулна” уриан доор зохион байгуулагдсан уг арга хэмжээнд Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дарга Г.Гантөмөр тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцон, Олон улсын стандартчиллын байгууллагын цаашдын зорилт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тогтолцооны талаар харилцан ярилцаж, Монгол улсын Засгийн газраас баталсан “Үндэсний чанарын бодлого”-ыг танилцуулав.

Ерөнхий чуулганы өдрүүдэд Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дарга Г.Гантөмөр Европын стандартчиллын байгууллага, Оросын холбооны улсын Техникийн зохицуулалт, хэмжил зүйн агентлагийн удирдлагуудтай уулзалт хийж, Английн стандартын байгууллагатай “Хамтын ажиллагааны санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа. Монголын мэргэжилтнүүдийг Оросын холбооны улсын Техникийн зохицуулалт, хэмжил зүйн агентлагийн дэргэдэх Сургалтын академид мэргэшүүлэх, Европын стандартчиллын байгууллагатай байгуулсан гэрээг шинэчлэн, стандартын мэдээлэл, европын стандартчиллын үйл ажиллагаанд оролцох шинэ боломжуудыг бий болгохоор тохиролцсонд хоёр талын уулзалтуудын ач холбогдол оршиж байлаа.

СХЗГ-ын мэргэжилтнүүд Хэмжил зүйн

залуу судлаачдын ОУ-ын семинарт оролцов

16091401

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ) болон БНХАУ-ын Хэмжил Зүйн Үндэсний Хүрээлэн (NIM) хооронд байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичэг, хамтын ажилллагааны хүрээнд 2016 оны 8 дугаар сарын 17-аас 9 дүгээр сарын 2-ны өдрүүдэд СХЗГ-ын ЦТХЛ-ийн ахлах мэргэжилтэн Б.Итгэл цахилагааны хэмжлийн төрлөөр, УЦДЛ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Өнөрбилэг лазерийн хэмжлийн төрлөөр, МХЛ-ийн ахлах мэргэжилтэн Б.Лхагвасүрэн нягтын хэмжлийн төрлөөр, ЭЭЛ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Дамбасүрэн хийн болон шингэний зарцуулалтын хэмжлийн төрлөөр, Булган аймгийн СХЗХ-ийн дарга Ц.Бүрэнтуяа цахилгааны хэмжлийн төрлөөр тус тус сургалтанд хамрагдлаа. Мөн 8 дугаар сарын 1-ний өдөр “Залуу хэмжил зүйн судлаачдын семинарт” оролцон залуу судлаачдын судалгааны ажилтай танилцав.

Сургалтын сүүлийн өдөр буюу 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр тус хүрээлэнгийн дэд захирал Др. Дуань гадаад харилцааны албаны дарга Гао болон сургагч багш нартай уулзаж сургалт хэрхэн болсон тухай, цаашид хоёр байгууллагын хамтын ажиллагааны тухай санал солилцов.

Энэхүү уулзалтын үер СХЗГ-ын төлөөлөгчид цаашид сургалтыг хэрхэн үр дүнтэй болгох, байгууллагуудын хамтын ажиллагааг үр дүнтэй болгох тал дээр даарх саналуудыг тавьж цаашид хэргэжүүлэхээр ярилцав. Үүнд:

Сургалтын хугацааг сунгах /2-6 сар/,
Боломжтой хэмжлийн төрлөөр хоёт талт харьцуулалт зохион байгуулах,
Хэмжил зүйн чиглэлээр магистрийн зэрэг олгох хөтөлбөрт СХЗГ-ын мэргэжилтнүүдийг хамруулах,
Баталгаажуулалтын мэргэжилтнүүдийг сургалтанд хамруулах,
Тус хүрээлэнгээс мэргэжилтэн урьж ажиллуулах, зардалыг тус хүрээлэн хариуцах,
Хоёр байгууллагын хооронд спортын арга хэмжээ зохион байгуулах талаар ярилцсан юм.
Энэхүү сургалт нь хоёр байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн, хэмжил зүйн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулсан үр дүнтэй сургалт боллоо.

“Сайн засаглалд олон улсын стандартыг хэрэглэх нь” сэдэвт

семинар боллоо

16091301

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар болон Их Британийн Стандартын Байгууллага (BSI) хамтран Төрийн байгууллагуудыг оролцуулсан “Сайн засаглалд олон улсын стандартыг хэрэглэх нь” сэдэвт семинарыг амжилттай зохион байгууллаа.

Засгийн газрын 2008 оны 265-р тогтоолоор “Төрийн байгууллагуудад чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г баталсан байдаг.

Ийнхүү Монгол Улсын Засгийн газар, бусад төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа нэн тэргүүнд ISO 9001 зэрэг менежментийн стандартуудыг хэрэгжүүлэх шаардлагыг Монгол Улсын үндэсний бодлого болгон тодорхойлсноор олон байгууллага 2017 оныг байгууллагынхаа удирдлагад энэхүү стандартыг нэвтрүүлж жинхэнэ ёсоор дэлхийн байгууллага болж глобалчлагдах зорилт дэвшүүлж байгаа билээ.

Тус семинарт:
- “Менежментийн тогтолцооны стандартууд”- Улс орны үйлдвэрлэл ба эдийн засгийн хөгжилд гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол. Монгол улсын дэлхийд гарах гарц болох нь”
- “Менежментийн тогтолцооны стандартуудын шинэчлэгдсэн хувилбарын шаардлагууд, интеграцчилал” зэрэг сэдвээр /Олон улсын стандартын байгууллага (ISO)-ийн техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Чарльз Корри/ ,
- “Монгол улсын үндэсний чанарын бодлого, менежментийн тогтолцооны стандартуудын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал” сэдвээр /СХЗГ-ын Итгэмжлэлийн газрын дарга С.Ганцэцэг/
- “Менежментийн тогтолцооны стандартуудыг дэлхийн бусад орны Засгийн газар хэрэгжүүлж байгаа туршлага” сэдвээр /BSI Олон улсын стандартын байгууллага, Владимр Якубов/ тус тус илтгэл тавьжээ.

Зуны цагийн хуваарь дуусна

2016.09.12

Монгол Улс жил бүрийн 3 дугаар сарын сүүлчийн долоо хоногийн Баасан гарагаас Бямба гарагт шилжих шөнийн 02 цагаас эхлэн 9 дүгээр сарын сүүлчийн долоо хоногийн Баасан гарагаас Бямба гарагт шилжих шөнийн 00 цаг хүртэлх хугацаанд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цагийн тооллыг нэг цагаар урагшлуулан ажил, үйлчилгээ эхлэх цагийн хуваарийг хэвээр мөрдөж байхаар тогтоосон.

Энэ жилийн хувьд 03-р сарын 26 -ны шөнийн 02:00 цагаас эхлэн 1 цагийг нэмэгдүүлэн зуны цагийн хуваарьт шилжиж 09-р сарын 23-24 шилжих шөнийн 00:00 цагт нэг цагаар ухрааснаар 2016 оны зуны цагийн хуваарь дуусгавар болох юм.

Цагийн тохиргоог өөрийн цахим төхөөрөмжүүдэд хийхээр бол доорхи линкээр орж заавартай танилцна уу.

ЭНД ДАРНА УУ

                       

Олон улсын аудитор Лионед Дворкин "Стандартчилал, хэмжил зүйн газар ISO 9001-ыг амжилттай хэрэгжүүлж байна" хэмээн дүгнэлээ. 

16090803

Бүгд Найрамдах Франц Улсын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт, баталгаажуулалтын байгууллага /AFNOR/  Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандартчилал, хэмжилзүйн газарт олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн байдалд хөндлөнгийн аудит хийсэн. Ингээд 2015 оны 10 сард AFNOR-оос Стандартчилал, хэмжил зүйн газар Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 нэвтрүүлж чадсан гэж үзэн гэрчилгээ гардуулсан байна. Энэ нь Төрийн захиргааны байгууллагаас анх удаа ISO 9001-ыг хэрэгжүүлсэн байгууллага болсон аж. Мөн хэрэглэгчийнхээ сэтгэл ханамжийн баталгааг сайжруулах зорилгоор хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудын чанарын үнэлгээ, Монгол Улсын стандартчиллын байгууллагын нэр хүнд чадавхийг олон улсад өндөр үнэлж байгаагийн нотолгоо юм.

Тус баталгаажуулалтын хүрээнд 2016 оны 9-р сарын 6-7-ны хооронд AFNOR-оос магадлан үнэлгээ хийхээр Олон улсын аудитор Лионед Дворкин хүрэлцэн ирсэн. Лионед Дворкин 2 хоног Стандартчилал, хэмжил зүйн газар дээр Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001-ыг хэрхэн хэрэгжүүлэн ажиллаж буйг хянаж шалгажээ. Ийнхүү аудиторын үнэлгээгээр Стандартчилал, хэмжил зүйн газар хэрэглэгчийнхээ сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн удирдлагыг хэрэгжүүлж, чанарын бүтэц, зохион байгуулалтад орж амжилттай ажиллаж байна хэмээн дүгнэлээ. 

MEDEA төслийн хүрээнд өндөр нарийвчлалын даралтын хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга, олон улсын харьцуулалтад бэлтгэх дадлага сургалт боллоо

2016.09.08

МEDEA төслийн хүрээнд Тайландын хэмжил зүйн хүрээлэнгийн мэргэжилтэн Mr.Tawat ChangpanMs.TasaneePriruenrom нар 2016 оны 08-р сарын 08-наас 23-ны өдөр хүртэл даралтын эталоны лабораторид олон улсын харьцуулалтад бэлтгэх газар дээрх дадлага сургалт явууллаа. Уг үйл ажиллагаанд Массын эталоны лабораторийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг хэмжлийн үр дүнг боловсруулах, Даралтын эталоны лабораторийн мэргэжилтэн Б.Гансүх хэмжлийг гардан гүйцэтгэх байдлаар хамтран оролцов.

2016.09.08 2

Лабораторийг олон улсын түлхүүр харьцуулалтад бэлтгэхдадлага хэмжилт хийж үр дүнг тооцоолох ажлын ур чадварыг сайжруулах зорилгоор Тайландын хэмжил зүйн хүрээлэнгийн бэлтгэсэн дээж болох 100 МПа хэмжих хязгаартай шингэний өндөр нарийвчлалын даралтын хувиргагчийг манай даралтын эталон ачаат  бүлүүрт манометр дээр шалгаж үр дүнг уг Тайландын хүрээлэнгийн шалгасан үр дүнтэй харьцуулах ажлыг гүйцэтгэлээ. Нийтдээ 6 цуврал хэмжил хийсэн ба эхний хэмжлийг Даралтын лабораторийн өрөөнд хийсэн боловч орчны нөхцлийн тогтворжилтгүй байдлаас хэмжлийн үр дүн шаардлага хангахгүй байсан.  Иймээс удаах цуврал хэмжлийг Массын эталоны лабораторид гүйцэтгэлээ.  “Даралтын хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга” DKD R6-1 аргачлалын дагуу хэмжлийг гүйцэтгэж, үр дүнг тооцоолон Тайландын хэмжил зүйн хүрээлэнгийн үр дүнтэй харьцуулахад  En тоо нь 0,66  гарсан тул даралтын эталон ачаат бүлүүрт манометр орчны нөхцлийн шаардлагыг хангасан үед олон улсын харьцуулалтад оролцох боломжтой гэж дүгнэсэн.

2016.09.08 3

Мөн Mr.Tawat, Массын эталоны лабораторийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг,Даралтын эталоны лабораторийн мэргэжилтэн Б.Гансүх нар хамтран  Орон нутгийн СХЗХ-ийн даралтын хэмжлийн улсын шалгагч, итгэмжлэгдсэн лабораторийн болон тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн нийт 23 сонсогчид зориулан “Даралтын хэмжлийн онол ба хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга” сэдвээр 2 өдрийн сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтаар даралтын хэмжлийн ерөнхий онол, даралтын хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга хийхэд олон улсад хэрэглэгддэг гол гол аргачлалуудын танилцуулга, даралтын ажлын хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийж, хэмжлийн эргэлзээг тооцоолох талаар онол болон дадлагын хичээл явууллаа.

Массын эталоны лабораторийн ахлах мэргэжилтэн:                        Ц.Алтанцэцэг

PAC (Номхон далайн Итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага)-ын үнэлгээнд амжилттай хамрагдлаа

16083101

2016 оны 8 дугаар сарын 22-ноос 26-ны өдрүүдэд PAC-ын гишүүн орнуудын итгэмжлэлийн байгууллагыг төлөөлсөн Олон улсын экспертийн баг Монгол улсад ирж үнэлгээ явуулав.

Тус үнэлгээнд Тайланд, Энэтхэг, Хятад, Япон, Шриланк улсын экспертийн баг СХЗГ-ыг РАС-ын харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр /МLA/-т нэгдэн ороход итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг олон улсын жишигт нийцсэнийг шалгаж нотлохын тулд Итгэмжлэлийн газар ба бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлэгч “Барилга-Архитектур корпораци” ХХК, чанар, байгаль орчин, хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлэгч “Эс Эф Си Эс” ХХК, СХЗГ-ын Баталгаажуулалтын газарт тус тус ажилласан юм.

СХЗГ нь олон улсын үнэлгээнд амжилттай хамрагдснаар үндэсний итгэмжлэлийн тогтолцоо олон улсын түвшинд нийцсэн болохоо нотлон харуулахаас гадна үндэсний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг баталгаажуулан, гэрчлэх байгууллагуудын чадавхийг үндэсний ба олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрүүлэх ач холбогдолтой. Ингэснээр үндэсний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хилийн чанадад гарахад давтан баталгаажуулалтаар орох шаардлагагүй болж, хүнд суртал, нэмэлт зардлыг багасган, бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа сайжруулах тал дээр түлхүү анхаарах боломжийг олгох болно.

Монгол улсын Засгийн газраас Олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэхийг дэмжсэн 2003 оны 253 дугаар тогтоолын дагуу тус газар нь Ази, номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (APLAC), Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (ILAC), Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (PAC)-д тус тус гишүүнээр элсэн, улмаар лаборатори, хяналтын байгууллагын үр дүнг олон улсын хэмжээнд харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт 2012 оноос нэгдэн ажиллаж байна.
Ази, номхон далайн бүс нутагт Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааг зохицуулах дараах мэргэжлийн байгууллагууд ажилладаг:

1. APLAC-Ази, Номхон далайн лабораторийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага
2. APLMF-Ази, Номхон далайн хууль эрхийн хэмжилзүйн форум
3. АРМР-Ази, Номхон далайн хэмжилзүйн хөтөлбөр
4. РАС–Номхон далайн Итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага
5. PASC-Номхон далайн бүсийн стандартын конгресс багтдаг.

Үүнээс APLAC нь гишүүн орнуудын лаборатори ба хяналтын байгууллагуудын, РАС нь баталгаажуулалтын байгууллагуудын чадавхийг дээшлүүлэх, бүс нутаг, олон улсын хэмжээнд итгэмжлэлийн зарчим, үйл ажиллагааг ижилтгэх зорилготой ажилладаг. Энэхүү ижил хандлага, арга зүй нь APLAC, РАС-ын гишүүд өөр хоорондоо итгэмжлэлийн тогтолцоог хүлээн зөвшөөрөхийн тулд харилцан үнэлгээ хийх замаар гэрээ байгуулах, зөвшилцөлд хүрэх нэгдмэл харилцааг бий болгодог. Олон талын хүрээнд харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрээр дамжуулан итгэмжлэгдсэн байгууллагуудынхаа үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх явдлыг хялбаршуулдаг журамтай. Ингээд Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)-аас хэрэгжүүлж буй тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн тогтолцооны үнэлгээнд амжилттай хамрагдлаа.

Тайланд улсад зохион байгууллагдсан “Шатахуун түгээгүүрийн шалгах арга, хэрэгсэл” сургалтанд хамрагдлаа

16082201

Тайланд улсын Паттаяа хотод зохион байгуулагдсан ХБНГУ-ын Физик техникийн хүрээлэн (PTB)-ийн Ази, номхон далайн хөгжиж буй орнуудад хэрэгжүүлж буй MEDEA төслийн санхүүжилтээр 2016 оны 7 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд “Шатахуун түгээх станц шалгах арга, хэрэгсэл” сургалтанд Бангладеш,Бутан, Камбожи, Индонези, Малайз, Монгол, Непал, Филиппин, Папуа Нью Гвиней, Шриланк, Тайландын нийт 14 орны  27 мэргэжилтэн хамрагдлаа. Энэ сургалтаар “Шатахуун түгээх станцын” тоног төхөөрөмжын гадна байдлын үзлэг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа, нэгж дамжуулалт, баталгаажуулалт хийх бэлтгэл ажил, харьцангуй алдааг тооцоолох сэдвээр 3 өдрийн дадлага, туршлага хослуулсан сургалт болж өндөрллөө.

СХЗГ-ын гүйдлийн трансформаторын эталон төхөөрөмжийг гадаад харьцуулалтад хамруулахаар явууллаа

2016.08.15

ХХШБГ-ын ЦХХБЛ-т ашиглагдаж байгаа СА535/2 маркийн 0,05 ангийн 50/5-3000/5 хэмжих хязгаартай эталон гүйдлийн трансформаторийг БНХАУ-ын эталон эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (NIM)-ээр нэгж дамжуулалт (шалгалт тохируулга) хийлгэхээр 8-р сард илгээлээ. Гадаад харицуулалтанд хамруулсанаар Монгол улсад ашиглагдаж байгаа 0.1, 0.2, 0.5 ангийн нарийвчлалтай гүйдлийн трансформаторын эталон төхөөрөмжид нэгж дамжуулалт хийх боломжтой болох юм.

2016.08.08

MASM hosted the 14th workshop of APMP/TCQM Gas Analysis Working Group on the 26-28 July 2016. 

Please download presentation materials of the workshop from following links:

S0-0_Agenda_14thWorkshop_APMP_TCQM_GAG_2016.pdf

S1-2_Development_of_gas_analysis_in_KRISS.pdf

S3-1_Analytical_techniqes_for_CCQM-K74_10ppm_NO2.pdf

S4-2_Development_of_CRM_in_KRISS.pdf

S5-3_Legal_metrology_related_to_natural_gas_analysis.pdf

S7-2_Metrology_for_Gas_Analysis_RCCHem-LIPI_Activity_Report.pdf

S8-3_Introduction_Takachiho_Chemical_Intrial_and_Various_Cylinder_Preparations.pdf

S0-1-Report_of_APMP-TCQM_activity.pdf

S1-3_Some_results_on_cylinder_test_for_gas_reference_materials.pdf

S3-2_Uncertainty_evaluation_of_NO2_measurement_by_chemiluminescence_technique.pdf

S4-3_Dissemination_of_Gas_CRM_in_China.pdf

S6-1_Air_Quality_Monitoring_in_Mongolia.pdf

S7-3_Development_of_Gas_Metrology_NMC_Singapore.pdf

S0-2-Report_of_GAWG_activity.pdf

S2-1_TCI_project_Research_on_metrology_for_low-cost_sensors_used_for_urban_air_quality.pdf

S3-3_Development_of_N2O_in_N2_PRMs.pdf

S5-1_Evidential_breath_alcohol_measurements_in_South_Africa.pdf

S6-2_Application_of_standard_gas_for_monitoring_outdoor_air_quality.pdf

S8-1_Real_time_detection_VOCs_VIAQ_SHED_measurements.pdf

S1-1_Key_Comparison_and_Strategy.pdf

S2-2_Performance_Testing_and_Uncertainty_Evaluation_of_PM_Monitors_and_Samplers.pdf

S4-1_Introduction_of_the_Japan_Calibration_Service.pdf

S5-2_Novel_calibration_unit_for_breath_alcohol_analyzer_using_ISO-6145-9.pdf

S7-1_Activities_and_current_status_of_the_NMISA-Gas_Section.pdf

S8-2_Gas_stability_and_cylinder_internal_surface.pdf

 

ӨМӨЗО-ны МХГ-ын төлөөлөгчид ХХШБГ-ын үйл ажиллагаатай танилцлаа

16072801

ӨМӨЗО-ноос ирсэн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Gao Ying Jie, тус газрын Стандартын хэлтсийн дарга хатагтай Dong Yu Xia, Бугат хотын Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Yuan Hong Zhi, Эрээн хотын Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Li Ling Han нар 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалтын газрын үйл ажиллагаатай танилцаж цаашид хамтран ажиллах гараагаа эхлүүллээ.

Төрийн дээд одон медаль гардууллаа

 16072002

 

Тулгар төрийн 2225, Их Монгол Улсын 810, Ардын хувьсгалын 95 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, итгэмжлэлийн салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж буй Итгэмжлэлийн газрын дарга С.Ганцэцэгт “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”, Баталгаажуулалтын газрын дарга Д.Чимгээд “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”, ахлах мэргэжилтэн Ж.Өнөрсайханд “Алтан гадас одон” олгохоор шийдвэрлэснийг Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дарга Г.Гантөмөр өнөөдөр гардууллаа.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын хамт олон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс талархал хүлээн авлаа

16072001

                                       АЗИ ЕВРОПЫН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТЫН ТАЛАРХАЛ

                                              Стандартчилал, хэмжил зүйн газар танаа

Ази Европын чуулга уулзалт, АСЕМ-ын дээд түвшний 11 дүгээр уулзалтыг эх орондоо амжилттай зохион байгуулахад бие, сэтгэлийн хоёргүй зүтгэлээ зориулж, АСЕМ-ын бэлтгэл, бүх шатны ажлыг гүйцэтгэж, эрхэм зочдыг эх орондоо нэр төртэй хүлээн авахад оруулсан хувь нэмрийг тань тэмдэглэж, Монгол Улсын төр, засгийн нэрийн өмнөөс болон хувиасаа гүн талархалыг илэрхийлэн, дурсгалын энэхүү эрхэм бичгийг үүрд хадгалуулав.


                                                 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
                                                       ЦАХИАГИЙН ЭЛБЭГДОРЖ
                                                                  2017-07-19

Хөвсгөл аймагт Стандартчилал, хэмжил зүйн салбарын сургалт, семинар болж өндөрлөв

16071901

“Монгол улсын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” Европын холбооны төслийн хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэстэй хамтран энэ сарын 5,6-ны өдрүүдэд тус аймгийн Мөрөн, Хатгал хотноо стандартчилал, хэмжил зүйн салбарын сургалт, семинарыг зохион байгууллаа.

Уг зөвлөлгөөнд төв, орон нутгийн стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллагуудын 140 гаруй ажилтан албан хаагчид оролцов.

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, итгэмжлэлийн эрх зүйн шинэчлэлийг салбарын хамт олонд сурталчлан таниулж, цаашдын зорилго зорилт, шийдвэрлэх асуудлуудын талаар хэлэлцэхэд уг арга хэмжээ чиглэсэн юм.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын  “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулиар эрх олгогдсон хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагчидын 2016 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын товч тайлан

16070501

Тус газрын хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагчид Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Стандартчилал, хэмжил зүйн газар болон Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хамтран баталсан хэмжил зүйн мэргэжлийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах гэрээнд тусгагдсан ажлуудыг үр бүтээлтэй, амжилттай ханган биелүүлэх, хамтын ажлын уялдааг сайжруулах, хяналт шалгалтын ажлыг шуурхай чанартай гүйцэтгэх, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, хэрэглэгчдийг мэргэжлийн аргазүйн зөвлөмжөөр хангаж соён гэгээрүүлэх, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох зорилт тавин ажиллаа.

Тайлангийн хугацаанд иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс ирсэн 16 албан бичгийн 8-д нь хариуг албан бичгээр өгсөн, 51 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд барагдуулсан.

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтанд 43 хуулийн этгээд, 40 иргэн, төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтад 1 хуулийн этгээд /Хан-Уул дүүргийн ЗЦТасаг/, гүйцэтгэлийн хяналт, шалгалтад 14 хуулийн этгээд, 11 иргэнийг тус тус хамруулан ажиллаж улсын байцаагчийн акт 2, улсын байцаагчийн дүгнэлт 4, зөрчлийн тэмдэглэл 2 бичин, зөрчил гаргасан 1 иргэнд ХНБХ тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21.1.4- р заалтын дагуу 10000 төгрөгний торгууль тавьж, МХЕГ-ын дансанд тушаалган, шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, хэмжих хэрэгслийн ашиглалтын талаар 12 хуулийн этгээд, 51 иргэнд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж ажиллаа.

                                        Иргэдээс ирсэн гомдлыг барагдуулав

Хэрэглэгчээс ирсэн гомдлыг барагдуулах ажлын хүрээнд СХЗГ-ын ХЗБЭГ-ын даргын баталсан “Төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалт хийх” удирдамжийн дагуу Хан-Уул дүүргийн Замын цагдаагийн тасгаас улсын баталгаагүй зөөврийн жин ашиглан, автомашины даацыг тодорхойлон, даац хэтрүүлсэн автомашины жолоочид торгуулийн арга хэмжээ авч байсан үйл ажиллагааг таслан зогсоож, тус тасгийн даргад мэргэжил, арга зүйн зөвлөлгөө өгч, тухайн жинг СХЗГ-т хандан загварын туршилт хийлгэж, хэмжих хэрэгслийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх шаардлага өгснөөр загварын туршилт хийлгэн 6-р сарын Хэмжил зүйн зөвлөлийн хурлаар хэлэцүүлэн, тухайн жинг Монгол улсын хэмжих хэрэгслийн бүртгэлд бүртгэн, 3 жилийн хугацаатай загварын туршилтын гэрчилгээ олгох шийдвэр гаргуулсан.

         Стандартчилал, хэмжил зүйн газар

Мал эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хороо хуралдлаа

16070401

2016 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр мал эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хуралдаан боллоо.

Хурлаар Ажигана ХХК-н хүнс, малын тэжээл, мал эмнэлгийн сорилтын лабораторид итгэмжлэлийн үнэлгээ явуулсан тайланг хэлэлцэв.

Мал эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны 5 сарын 16-нд хуралдсан өмнөх хурлаас өгсөн даалгаварын дагуу үл тохирлоо бүрэн залруулсан гэж үзэн 2 жилийн хугацаатай итгэмжлэхийг техникийн хорооны гишүүд 100 хувийн саналаар дэмжив.

Шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээ боллоо

16070101

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлангийн хурлын үеэр амжилттай ажилласан албан хаагч, ажилчдыг шагнаж урамшууллаа.

“Стандартчилал, хэмжил зүйн тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр:

• Ц.Батсүх /ШУТИС-ын Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн профессор/
• Ж.Туяацэцэг /ШУТИС-ын Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн захирал/
• Хенк Де Пау /МУ-ын Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төслийн багийн ахлагч/
• Б.Ууганбаяр /Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын мэргэжилтэн/
• Х.Отгонбазаррагчаа /ХЗБЭГ-ын мэргэжилтэн/
• П.Баттэнгис /СХЗГ-ын цахилгаанчин/
• Д.Гэрэл /СХЗГ-ын үйлчлэгч/

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын “Хүндэт жуух”-аар:

• Б.Батзул /СХЗГ-ын Тамгын газрын орчуулагч, оффис менежер/
• Б.Эрдэнэхүү /Сорьцын хяналтын газрын үнэт металл хайлагч/
• С.Агьзул /МУ-ын Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төслийн нягтлан бодогч/
• А.Пүрэвдаваа /МУ-ын Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төслийн оффис менежер/
• Г.Батзаяа /МУ-ын Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төслийн орчуулагч/
Мөн энэ өдөр Төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол болов. СХЗГ-ын ХЗБЭГ-ын техникч Г.Батзаяа, ХЗБЭГ-ын техникч М.Гантуяа, ХХШБГ-ын техникч Б.Пүрэвтогтох, ХХШБГ-ын техникч Т.Батмэнд нар "Эх орон, ард түмнийхээ төлөө эрдэм чадлаа зориулж, төрийн хууль, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж албан үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлэхээ тангараглая. Тангарагаа няцвал хуулийн хариуцлага хүлээнэ" хэмээн Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөлөө.


Нийт шагнал авсан болон тангараг өргөсөн албан хаагчдадаа баяр хүргэе!

 

Хэмжил зүйн лаборатори итгэмжлэлийн техникийн

хорооны хурал боллоо

16060601

2016 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Хэмжил зүйн лаборатори итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал болов. Хурлаар дараах 4 асуудлуудыг хэлэлцлээ. Үүнд:

• ОХУ-ын үйлдвэр худалдааны “Бетар” фирмийн үйлдвэрлэж байгаа СГВ, СХВ, СВМ, СВМТ загварын халуун хүйтэн усны тоолуурын лабораторийг итгэмжилсэн ОХУ-ын Итгэмжлэлийн байгууллага (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)-ын итгэмжлэлийн үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх;

• Дани Улсын “Камструп” үйлдвэрийн “Мultical” загварын дулааны тоолуурын шалгалт тохируулгын лабораторийг итгэмжилсэн Дани Улсын Итгэмжлэлийн байгууллага (DANAK)-ын үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх;

• Завхан, Өвөрхангай аймгийн СХЗХ-ын Хэмжил зүйн лабораторийг хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга, баталгаажуулалтын ажил гүйцэтгүүлэхээр давтан итгэмжлэх зэрэг асуудлуудыг хэлэлцсэн юм.

Монгол Улсын Итгэмжлэлийн байгууллага (MNAS) нь Ази номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (APLAC)-ын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (MRA)-т нэгдсэн бөгөөд итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагын үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрдөг тогтолцоотой. Дээрх байгууллагуудын үр дүнг хүлээн зөвшөөрснөөр хэмжих хэрэгслийн анхдагч баталгаажуулалтын үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх нөхцөл бүрдэж байна. Ингэснээр худалдааг хөнгөвчлөх, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтад зарцуулах өртөг, цаг хугацааг багасгах, улмаар хэмжих хэрэгслийн зах зээлийн үнийг тогтвортой байлгах нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна.

Мөн Орон нутгийн СХЗХ-ийн Хэмжил зүйн лабораторийн чадавхийг нэмэгдүүлэх, улсын шалгагчдын ур чадварыг сайжруулах зорилгоор хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын төрлөөр итгэмжлэх чиглэлийг итгэмжлэлийн байгууллага барьж ажиллаж байгаа нь үр дүнгээ өгч байна. Тухайлбал Завхан аймгийн СХЗХ-ийн Хэмжил зүйн лаборатори хэмжлийн 2 төрлөөр, Өвөрхангай аймгийн СХЗХ-ийн Хэмжил зүйн лаборатори хэмжлийн 3 төрлөөр шалгалт тохируулга гүйцэтгэхээр итгэмжлэгдлээ.


Итгэмжлэлийн газар

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлангийн хурал боллоо

16063001

2016 оны 6 дугаар сарын 28-нд Стандартчилал, хэмжил зүйн газар нийт ажилтан, албан хаагчдын дунд хагас жилийн үр дүнгийн тайлангийн хурал зохион байгууллаа. Хурлын үеэр Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дарга Г.Гантөмөр тус газрын үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх товч мэдээлэл өгсөн юм.

Манай хамт олон 2016 онд Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, Стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, хэмжил зүйн салбарын үйл ажиллагааг Олон улсын нийтлэг зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэн хөгжүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, Чанарын удирдлагын менежментийн тогтолцоог байнга сайжруулах, Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхээр бодлого зорилтоо тодорхойлон ажилласнаар оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны зорилтууд амжилттай хэрэгжсэн, бодит үр дүн гарсаныг мэдээлэхэд таатай байна. Тухайлбал:

1. Эхний хагас жилийн байдлаар Улсын төсөвт 1,0 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс одоогийн байдлаар 1,3 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж, төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 126%-тай байна.

2. Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох хүрээнд “Хэмжил зүйн тухай”, “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-ын эдийн засгийн байнгын хорооноос дэмжиж, УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтанд орсон.

3. Монгол улсад анх удаа “Үндэсний чанарын бодлого, хөтөлбөр”-ийг Европын Холбооны төслийн баг, холбогдох яамд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, бизнесийн байгууллагын төлөөлөлтэй хамтран боловсруулсан хөтөлбөр засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжигдлээ.

4. Монгол Улсын итгэмжлэлийн тогтолцоонд Ази Номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн байгууллага /APLAC/-аас томилогдсон 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг үнэлгээ явуулсан. Үр дүнг 6 сарын 11-18-нд Тайваний Тайпей хотноо зохион байгуулагдсан Ерөнхий ассемблейн хуралдаанаар хэлэлцээд Монгол улсын Итгэмжлэлийн байгууллагыг APLAC-ын MRA-д сорилт, шалгалт тохируулгын төрлөөр нэгдсэн статусыг бататгасан. Ийнхүү техникийн хяналтын төрлөөр итгэмжлэлийн хүрээг өргөжүүллээ.

5. Гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр БНХАУ-ын 3 байгууллага (Хэмжил зүйн хүрээлэн /NIM/, Итгэмжлэлийн байгууллага /CNAS/, Стандартчиллын байгууллага /CAS/)-тай “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийг байгуулсаны үр дүнд 9 нэрийн үндэсний эталоныг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр шалгалт тохируулгад хамруулах, 5 ажилтанг 14 хоногийн хугацаатай сургах, мэргэшүүлэхээр болоод байна.

6. Хэрэглэгчийн жилийн хүрээнд Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд дотоод аудит явуулж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаан дээр үндэслэн санал хүсэлтийн дэвтрийг байгууллага дээр ажиллуулж байгаа нь баталгаажуулалтын ажлын чанар дээшилж байна.

7. БНИУ-ын Бали хотноо 5 сарын 9-13-нд зохион байгуулагдсан Номхон далайн орнуудын Стандартын зөвлөлийн 39 дүгээр ерөнхий чуулганд амжилттай оролцож ISO-ын удирдах хороонд нэрээ дэвшүүлэхээр болсон.

8. Оны хагас жилд 208 стандарт баталсан нь төлөвлөгөөт зорилт 130%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.

9. Үндэсний стандартын цахим сан, eCommittee систем баримт бичгийн санг шинээр боловсруулж байна.

Хэмжил зүйн зөвлөлийн хурлын шийдвэр

16062801

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн зөвлөлийн ээлжит хурал 2016 оны 6 дугаар сарын 24-нд боллоо. Тус хурлаар хэмжих хэрэгсэл загварын туршилтын 10 асуудал, хэмжил зүйн ажил үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн 6 асуудлыг хэлэлцэж баталлаа.

Хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтын асуудал:

• Улаанбаатар хотын Эйч-Эн-Ди Электроник энержи компаниас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУ-ын “SHENZHEN HAONINGDA МETERS” компанид үйлдвэрлэсэн DDZY-22,DTZY-22 ухаалаг тоолуур, БНХАУ-ын “ZHEJIANG RISESUN SCIENCE AND TECHNOLOGY” компанид үйлдвэрлэсэн DDSF-217, DDZY-217,DTSF-217, DTZ-217, DTZY-217 загварын нэг ба гурван фазын цахилгаан тоолуурт загварын баталгааны гэрчилгээг 3 жилээр олгох

• Улаанбаатар хотын “КОМПЛЕКС ГАЗ” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Итали улсын EUROPUMP INTERNATIONAL компанид үйлдвэрлэсэн E2-SL загварын шингэрүүлсэн шатдаг хийн түгээгүүрт загварын баталгааны гэрчилгээг 3 жилээр олгох

• Улаанбаатар хотын ДЦС-4 ТӨХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУ-ын Кентай инструмент компанид үйлдвэрлэсэн YS загварын даралтын хувиргагчид загварын баталгааны гэрчилгээг 5 жилээр сунгах

• Улаанбаатар хотын “Эндлесс Энержи ” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУлсын “Ханжоу хотын Holley үйлдвэрийн DDSY283SR загварын нэг фазын ухаалаг цахилгаан тоолуурт загварын баталгааны гэрчилгээг 3 жилээр олгох

• Улаанбаатар хотын “Нитро сибирь-Монголиа” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ОХУ-ын МАССА-К компанид үйлдвэрлэсэнТВ-М-150.2 загварын электрон жинд загварын баталгааны гэрчилгээг 3 жилээр олгох

• Улаанбаатар хотын “ЭЙЧ ТИ ЭЛ” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Итали улсын “ITRON” компанид үйлдвэрлэсэн ITRON UNIMAG загварын усны тоолуур, худаг хэмжих ухаалаг хэмжих хэрэгсэлд загварын баталгааны гэрчилгээний хугацааг 3 жилээр шинээр олгох

• Улаанбаатар хотын “Сава монтаж” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУ-ын Дахуа компанид үйлдвэрлэсэн DH–HWS800A зөөврийн хурд хэмжигч, DHI-ITC602RF1A суурин хурд хэмжигчид Загварын баталгааны гэрчилгээний хугацааг 3 жилээр шинээр олгох

• Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУ-ын ChangzhouYUBO Electronic Scale Co.ltd компанид үйлдвэрлэсэн SCS-200 загварын автомашины зөөврийн электрон жинд Загварын баталгааны гэрчилгээний хугацааг 3 жилээр шинээр олгох

• Улаанбаатар хотын Скай хайпермаркет ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНСУ-ын САS Corporation компанид үйлдвэрлэсэн CL 5500-15P загварын худалдааны электрон жинд Загварын баталгааны гэрчилгээний хугацааг 3 жилээр шинээр олгох

• Улаанбаатар хотын “Жем-Газ” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Дани улсын Юнион Инженеринг компанид үйлдвэрлэсэн М4А загварын электрон жинд Загварын баталгааны гэрчилгээний хугацааг 3 жилээр шинээр олгохоор тус тус шийдвэрлэлээ.

Хэмжил зүйн ажил үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл:

• Дорнод бүсийн Эрчим хүчний систем ТӨХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Цахилгаан эрчим хүчний тоолуур засварлах, суурилуулах, гүйдлийн трансформатор суурилуулах, дулааны тоолуур суурилуулах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгох

• Өвөрхангай аймгийн “Онги ус суваг” ОНӨҮГ-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Халуун, хүйтэн усны тоолуур суурилуулах, засварлах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгох

• Өвөрхангай аймгийн “Хархорин ус суваг” ОНӨҮГ-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу халуун, хүйтэн усны тоолуур суурилуулах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгох

• Хөвсгөл аймгийн “Ус суваг” ОНӨҮГ-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу халуун, хүйтэн усны тоолуур суурилуулах, засварлах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгох

• Сүхбаатар аймгийн “Дөрвөлж” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу халуун, хүйтэн усны тоолуур засварлах Тусгай зөвгшөөрлийн гэрчилгээ: № 207.Хүчинтэй хугацаа: 2018 оны 4 дүгээр сарын 26-ний өдөр хүртэл

• Завхан аймгийн “Амь ус” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу халуун, хүйтэн усны тоолуур суурилуулах, засварлахад тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай тус тус олгожээ.

Шинээр 42 стандарт батлагдав

16062701

2016 оны 6 дугаар сарын 23-нд Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хурал болж нийт 10 салбарын 42 стандартыг хэлэлцэн батлалаа.

Үүнээс Хүнсний-3, Эрүүл мэндийн-6, Хими, хими технологийн-1, Хэмжил зүйн-3, Мэдээлэл, харилцаа холбооны-1, Байгаль орчны-2, Төмөр замын-16, Төрийн үйлчилгээний-1, Эрчим хүчний-5, Хөдөлмөрийн нөхцөл аюулгүй байдлын-4 стандартыг тус тус батлажээ.

Хүнсний стандартад шинжилгээний аргын стандартууд орсон бөгөөд хүнсний бүтээгдэхүүний химийн нэгдлийг тодорхойлох аргачлалд тавих шаардлага, сүү ба цөцгийг спиртийн сорьцоор дулаанд тэсвэрлэх чадварыг тодорхойлох зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэв. Энэ стандарт нь олон улсын түвшинд шинжилгээний аргыг ойртуулах, сайжруулах ач холбогдолтой.

Харин Эрүүл мэндийн салбарын хувьд олон улсын стандартыг эмнэлгийн салбарт нутагшуулах зорилгоор орчуулж байгаа стандарт юм. Эдгээр стандартуудыг хэрэгжүүлснээр эрүүл мэндийн салбарт дэвшил авчрах юм.

Тус хуралдаанаар хэлэлцсэн бас нэг асуудал бол Хэмжил зүйн стандартууд байв. Тус салбарын стандарт нь олон улсын стандартыг орчуулан гаргаж байгаа юм. Ялангуяа халуун, хүйтэн усны тоолууртай холбоотой стандартуудыг орчуулан гаргаснаар тоолуурын чанар дээшлэх ихээхэн ач холбогдолтой ажээ.

Бидний өдөр тутамд тулгардаг асуудлын нэг бол агаарын чанар. Тиймээс Байгальд байгаа хорт бодисууд, ажлын байрны хорт бодисууд, шатаах зуухнаас гарч буй хорт бодисуудын хэмжээг тодорхойлох нь үүнээс урьдчилан сэргийлэх ач тустай. Тухайлбал чандарлах зуухны яндангаар агаар мандалд хаягдах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тодорхойлон стандарт болгон батлалаа.

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа шатахуун түгээх станцуудад улсын баталгаажуулалт хийж дууслаа

2016.06.17

Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа нефьт болон шингэрүүлсэн шатдаг хий түгээх станцуудад жилд хоёр удаа хийгддэг улсын ээлжит баталгаажуулалтын 2016 оны эхний хагас жилийн ажил хийгдэж дууслаа.

Ээлжит баталгаажуулалтад нефьт импортлодог нийт 16 компаний 268 станц хамрагдсан ба 2016 онд шинээр шингэрүүлсэн шатдаг хийн авто машин хийгээр цэнэглэх станцыг Гор газ ХХК-4, Дашваанжил ХХК-3, Тэспетролиум ХХК-4 Синчи- Ойл ХХК-1-ийг тустус нэгийг байгуулсан байна.

 

СХЗГ-ын ХХШБГ

Итгэмжлэлийн үр дүнг хүлээн зөвшөөрөв

16061702

2016 оны 6 сарын 11-18-ны өдрүүдэд Тайвань хотноо болж буй APLAC (Ази Номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага), РАС (Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага)-ын хамтарсан 3 дугаар Ерөнхий чуулган болж байгаа бөгөөд тус хуралдаанд СХЗГ-ын дарга Г.Гантөмөр, Итгэмжлэлийн газрын дарга С.Ганцэцэг нар оролцож байна.

6 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд APLAC-ын MRA (Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр)-ийн Зөвлөлийн хуралдаан болсон. Энэ үер 2016 оны 4 дүгээр сард APLAC-ын гишүүн орнуудын итгэмжлэлийн байгууллагыг төлөөлсөн экспертийн баг Монгол улсын итгэмжлэлийн тогтолцоонд үнэлгээний явуулсан ба үр дүнг нь хэлэлцжээ. Ингээд Монгол улсын итгэмжлэлийн байгууллагын APLAC-ын MRA-т сорилт ба шалгалт тохируулгын лабораторийн итгэмжлэлийн төрлөөр нэгдсэн статусыг бататган, хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн төрлөөр хэлэлцээрт шинээр нэгдэн орохыг дэмжин шийдвэрлэлээ.

CEN, CENELEC-ийн Ерөнхий чуулганд оролцлоо

medee zurag 1

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар нь 2013 онд Европын стандартчиллын Хороонд (CEN) Түншлэгч стандартчиллын байгууллагаар (Partner Standardization Body) элсэн  хамтран ажиллаж, европын стандартыг нутагшуулах ажлыг хэрэгжүүлэ байна.  Европын Стандартын Хороо (CEN), Европын Цахилгаан Техникийн Хорооны (CENELEC) хамтарсан Ерөнхий чуулган 6 дугаар сарын 7-8 өдрүүдэд Македони улсын Скопие хотноо зохион байгуулагдаж, Монгол улсын стандартчиллын байгууллагыг төлөөлөн СХЗГ-ын дэд дарга Д.Дарь Сүхбаатар, СТЗГ-ын дарга З.Отгонбаяр нар оролцлоо.

Хуралдаанаар европын стандартчиллын ирээдүйн бодлого, үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн талаар илтгэл тавигдан, уг асуудлаар хэлэлцэн, ОУСБ ба ОУЦТХ-ны үйл ажиллагааны уялдаа хамтын ажиллагааны тухай мэдээлэл хийгдлээ. Чуулганы үеэр СХЗГ-тай хоёр талын найрсаг хамтын ажиллагаа бүхий стандартчиллын байгууллагуудын удирдлага, төлөөлөгчидтэй уулзалт хийж, Чехийн Стандартчилал, Хэмжилзүйн Институт (UNMZ)-ийн удирдлагатай хоёр байгууллагын хоорондын хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох,

сунгах шийдвэрийг гаргалаа

16050503

     Стандартчилал, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2016 оны 5 дүгээр сарын 31-ний өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон удирдлагын тогтолцоонд явуулсантохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг  “Айс марк” ХХК-д 2 жилээр сунгах,  мөн 7 байгууллагын бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг шинээр олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа:

Аж ахуй нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэрлэсэн нь:

1 Чанарын удирдлагын тогтолцоог  хэрэгжүүлсэн байгууллагад гэрчилгээг олгох, сунгах
1.1 “Айс марк” ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд давтан аудитявуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
2 Тохирлын гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах
2.1 “Сондор строй мост” ХХК
 • Ган багана
Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
2.2 “Росмост трейд” ХХК
 • Трансформаторын дэд өртөө
Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр олгох
2.3 “Хүнс комплекс” ХХК
 • Чанамал болон утлагат махан бүтээгдэхүүн  8 нэр төрөл
 • Төрөл бүрийн хиам 37 нэр төрөл
 • Хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн 4 төрөл
 • Гахайны хэсэглэж ангилсан мах 
Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
2.4 “Лишцэцэг” ХХК
 • Pilsen, Marzen, Helles, Dunkles
Нэрийн шар айраг
Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
2.5 “Их Монгол ” ХХК
 • Зоогийн газрын үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
2.6 “Жем интернешнл” ХХК
 • “Цагаан”, ”CHINGGIS GOLD PLATED” нэрийн цагаан архи
Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох
2.7 “Сангийн далай групп” ХХК
 • “Эзэн Чингис”, “Амуу” нэрийн өвөрмөц архи
Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр - 2016

“Итгэмжлэл-Төрийн бодлогыг дэмжих дэлхий нийтийн арга”

16061001

Олон улсын итгэмжлэлийн форум (IAF), Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (ILAC)-аас хамтран санаачилсаны дагуу жил бүрийн 6 дугаар сарын 9-нийг итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны ач холбогдлыг таниулах “Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр” болгон 8 дахь жилдээ тэмдэглэж байна.

Итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа нь Монгол улсад 1995 оноос эхтэй явагдаж ирсэн. Энэхүү үйл явц нь анх сорилт, хэмжлийн лаборатори, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагын техникийн чадавхийг үнэлэх хүрээнд хэрэгжиж байсан бол одоо төрөл бүрийн тохирлын үнэлгээний байгууллагын чадавхи, шударга байдал, менежментийн тогтолцоог үнэлэх ажиллагаа болон өргөжөөд байна.

Өнөөдрийн байдлаар сорилтын 106, хэмжил зүйн 40, ур чадварын сорилтыг хэрэгжүүлэгч 3 лаборатори, техникийн хяналтын 10 байгууллага, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын 24 байгууллага итгэмжлэгдсэн байна.
Энэхүү хугацаанд үндэсний итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагуудын чадавхи зохих түвшинд хүрч, найдвартай, үнэн зөв үр дүн олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшинд хүрсэн.

Дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагын дагуу итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд олон улсын итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай итгэмжлэлийн үйл явцыг ижилтгэх, үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх үйл явц чухлаар тавигддаг.

СХЗГ нь 2004 онд Ази номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (APLAC-Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)-д жинхэнэ гишүүнээр, 2007 оны 1 дүгээр сард Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгуулага (ILAC-International Laboratory Accreditation Cooperation)-д гишүүн байгууллагаар, 2009 онд Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (PAC-Pacific Accreditation Cooperation)-д тус тус элссэн.

Улмаар 2012, 2016 онуудад APLAC ба ILAC-ын олон талын хүрээнд Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (ХХЗХ)-т сорилт, шалгалт тохируулгын лаборатори, хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн чиглэлээр нэгдэж, олон улсад чадавхи нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн итгэмжлэлийн байгууллага боллоо.

Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр нь давтан сорилт, хяналтын хэрэгцээг үгүй хийх замаар дэлхийн худалдаанд тодорхой дэмжлэг үзүүлж байна. Бүтээгдэхүүнийг шинэ зах зээлд гарах бүрт нь давтан сорилт, хяналт хийх нь үнэтэй, цаг үрсэн ажил бөгөөд худалдаан дахь техникийн саад тотгор гэж үздэг. Олон улс, бүс нутгийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагуудын гишүүд нь “хаана ч хүлээн зөвшөөрөх нэг тохирлын үнэлгээ, нэг итгэмжлэл” гэсэн зарчимтайгаар ажилладаг.

Өнөөдөр Монгол улсын үндэсний итгэмжлэгдсэн сорилт, шалгалт тохируулгын лабораториуд, хяналтын байгууллагын бараа бүтээгдэхүүнд сорилт, хэмжил хийсэн тайлан, гэрчилгээг ILAC-ын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдсэн 70 гаруй орны итгэмжлэлийн байгууллагын хүрээнд хүлээн зөвшөөрч байна.

 Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн  хороо хуралдав

16060601

Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны ээлжит хурал 2016 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр СХЗГ-ын хурлын танхимд болов.

Энэ удаагийн хурлаар нийт 4 асуудал буюу "Барилга архитектур корпораци" ХХК-ийн баталгаажуулалтын алба, Увс аймгийн СХХ, Завхан аймгийн болон Дорноговь аймгийн СХХ-ийн баталгаажуулалтын албанд явуулсан итгэмжлэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцэв.

Дээр дурдсан байгууллагууд нь MNS ISO/IEC 17065:2013 стандартын шаардлагыг хангасан хэмээн үзээд 4 жилийн хугацаатай давтан итгэмжлэхээр техникийн дүгнэлт гарлаа.

Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлын шийдвэр

16060203

2016 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хороо хуралдаж Электрикалповер ХХК-ийн Техникийн хяналтын албаны анхдагч итгэмжлэлийн, Лайнюкс ХХК болон ДЦС-4 ТӨХК-ийн Техникийн хяналтын байгууллагын магадлан хяналтын үнэлгээний тайланг авч хэлэлцлээ.

Тус хурлаар Электрикалповер ХХК-ийн Техникийн хяналтын албыг хараат бус байдлын С төрлөөр 2 жилийн хугацаагаар итгэмжлэх, Лайнюкс ХХК болон ДЦС-4 ТӨХК-ийн Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийг үргэлжлүүлэх шийдвэрийг тус тус гаргалаа.

Шинээр 70 стандарт батлагдав

16060202

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2016 оны 5-р сарын 26-ны өдөр хуралдаж 8 салбарын Техникийн хороодоос дэмжигдсэн 70 стандартын төслийг хэлэлцэн Үндэсний стандартаар баталсан байна.

Үүнээс Мэдээлэл, харилцаа холбооны 7, Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламжийн 4, Уул уурхай, ашигт малтмалын 11, Газрын тосны 1, Хөдөө аж ахуйн 1, Төмөр замын 35, Авто замын 4, Тохирлын үнэлгээний 7 стандартыг тус тус баталжээ.

Үүнд:

• Таних карт
• Үүрэн холбооны бааз станцуудын давтамж орон зайн тусгаарлалт, илүүдэл цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга
• Мэдээлэл технологийн суурь мэдлэгийн шалгуур
• Телевизийн үгэн болон урсдаг мэдээллийн форматад тавих шаардлага
• Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн
• “Эдитта-17” уусмал. Техникийн шаардлага
• Нүүрсний петрографийн шинжилгээний дээж бэлтгэх аргачлалууд
• Хатуу эрдэс түлш. Эшкагийн холимог хэрэглэн хлор тодорхойлох арга
• Хайлуур жонш. Дээжлэлт болон дээж бэлтгэл
• Нүүрс. Уян харимхай шинж чанарыг тодорхойлох
• Нарийн ширхэгт дүнсэн тамхи
• Төмөр замын хэрэглээ, ашиглалт,
• Эрдэс барьцалдуулагчаар бэхжүүлсэн авто замын суурь
• Хөрс тогтворжуулах нэмэлтийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал
• Менежментийн тогтолцооны аудит, баталгаажуулалт гүйцэтгэдэг байгууллагад тавих шаардлага зэрэг стандартуудыг баталсан юм.

Эрдэс баялгийн сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн

хорооны хурлын шийдвэр

16060201

Эрдэс баялгийн сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдөр СХЗГ-ын хурлын танхимд болов.

Энэ удаагийн хурлаар ШУТИС-ийн харьяа Дулаан техник, үйлдвэрлэлийн экологийн хүрээлэнгийн Зуух туршилтын лаборатори, Геологийн судалгааны төвийн Чулуулаг эрдэс судлалын лабораторид явуулсан итгэмжлэлийн үнэлгээний тайлан, Ар Си Инспекшн Азиа Ассайрс ХХК-ийн Эрдсийн лабораторид магадлан шалгалт хийсэн тайланг тус тус хэлэлцэв.

MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлага хангасан ШУТИС-ийн харьяа Дулаан техник, үйлдвэрлэлийн экологийн хүрээлэнгийн Зуух туршилтын лабораторийг 2 жилийн хугацаагаар, Геологийн судалгааны төвийн Чулуулаг эрдэс судлалын лабораторийг 4 жилийн хугацаагаар итгэмжлэхээр техникийн дүгнэлт гарлаа.

JAB-ын төлөөлөгчидтэй уулзалт зохион байгуулав

2016.05.31

2016 оны 5-р сарын 27-ны өдөр Япон улсын Итгэмжлэлийн байгууллагын (JAB) үнэлгээний мэргэжилтэн ноён Кенжиро Мино, хатагтай Масако Когучи нартай эмнэлгийн лабораторийг итгэмжлэхэд тулгамдаж буй асуудлаар СХЗГ-ын хурлын танхимд уулзалт зохион байгууллаа.

Уулзалтанд Эрүүл мэндийн лабораторийн ажилтны холбооны тэргүүн Ц.Энхжаргал, НЭМГ-ын оношзүй, лаборатори хариуцсан мэргэжилтэн О.Аззаяа, Итгэмжлэлийн газрын дарга С.Ганцэцэг, мэргэжилтнүүд оролцов.

Эмнэлгийн лабораторийг ISO 15189 стандартаар итгэмжлүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр Sysmex корпараци, Эрүүл мэндийн лабораторийн ажилтны холбоо хамтран 2 жилийн төсөл хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд 6 лабораторийг  сонгож, уг стандартын шаардлагын дагуу үнэлгээ хийж байгаа ажлын явцыг хатагтай Масако Когучи танилцуулав.

       Эмнэлгийн лабораторийг итгэмжлэхэд тулгарч байгаа бэрхшээл, Итгэмжлэлийн байгууллагын бодлого, эмнэлгийн лабораториудад мөрдөх нэгж дамжуулалт, хэмжлийн эргэлзээ тооцох бодлого, зохицуулалтын талаар харилцан ярилцаж, санал солилцов.

Эмийн сорилтын лабораторийн Итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлын шийдвэр

2016,05,31

Эмийн сорилтын лабораторийн Итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2016 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр хуралдав.

Энэхүү хурлаар МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн эмийн хяналтын лабораторид явуулсан итгэмжлэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцэв.

Тус лабораторийг MNS ISO/IEC 17025 стандартын шаардлагыгхангасан гэж үзэн 3 жилээр давтан итгэмжлэхээр техникийн дүгнэлт гарлаа.

 

Итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлын шийдвэр

16053002

Зам, барилгын материалын сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2016 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр СХЗГ-ын хурлын танхимд болов.

Энэ удаагийн хурлаар Барилга архитектур корпорацийн лаборатори, Экотек проект ХХК-ийн сорилтын лабораторид явуулсан итгэмжлэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцэв.

Барилга архитектур корпорацийн сорилтын лаборатори болон Экотек проект ХХК-ийн сорилтын лабораторийг MNS ISO/ IEC 17025:2007 стандартын шаардлагыг хангасан хэмээн үзэн 4 жилийн хугацаатайгаар давтан итгэмжлэгдэхээр техникийн дүгнэлт гарлаа.

ХХШБГ 2016 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөөт дотоод аудит хийлээ

2016.05.27

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалтын газрын Чанарын удирдлагын тогтолцооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2016 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөөт дотоод аудитыг “Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт хийх үйл явц, “Тооцоот баримт бичиг хэрэглэх, түүнтэй холбоотой харилцааг зохицуулах журам”-ын  хэрэгжилт, цаг ашиглалтын чиглэлээр хийлээ. Дотоод аудитын тайланг СХЗГ-ын дарга, Тамгын газар, Хэмжил зүйн бодлого, эталоны газар, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын удирдлагад танилцуулж илэрсэн үл тохирлыг залруулах төдөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

ISO 17025 Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага, ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны удирдлага сургалтанд оролцов

16052401

Стандартчиллын бүс нутгийн холбооны Ерөнхий ассамблейн 24-р хуралдааны шийдвэрийн хүрээнд Турк улсын Стандартчиллын байгууллагаас Турк улсын Анталия хотноо 2016 оны 5-р сарын 7-14-ний хооронд ISO 17025 “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага”, ISO 22000 “Хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны удирдлага” сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтад Украйн, Азербайжан, Киргиз, Узбекстан,Тажикстан, Грузия, Молдавия, Казахстан зэрэг орнуудаас нийт 22 хүн хамрагдсан бөгөөд Монгол улсаас Хэмжил зүйн бодлого, эталоны газрын ахлах мэргэжилтэн Ж.Сайран, Хөвсгөл аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн дарга Д.Батсайхан нар оролцлоо.

Энэхүү сургалтад хамрагдсанаар Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага, Хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны удирдлагын стандартыг олон улсын хэмжээнд нэвтрүүлж буй туршлага судлах, үнэлгээний системийн талаар мэдлэгээ дээшлүүлэв.
Сургалтын нээлтэнд Стандартчилалын бүс нутгийн холбооны гадаад харилцаа эрхэлсэн захирал Илхам Азтурк, Турк улсын Стандартчиллын хүрээлэнгийн гадаад хаилцааны хэлтсийн дарга Уялмаз, хяналт үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн Байраам, Анталия хотын Стандартын байгууллагын дарга Исмайл Өнли нар оролцож Стандартчиллын бүс нутгийн холбоо болон Туркийн Стандартын хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа цаашдын зорилтын талаар танилцуулав.

Сургалт нийт 5 хоног үргэлжилж Туркийн Стандартын хүрээлэнгийн ахлах мэргэжилтэн Фейзуллах Эрдоган TS EN ISO /IEC 17025 “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” сэдвээр, доктор Шайн Идеят TS EN ISO 22000 “Хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны удирдлага” сэдвээр тус тус хичээл зааж европын холбооны болон өөрийн орны туршлага үнэлгээ хийхэд анхаарах зүйлийн талаар тодорхой жишээ татан заав. Мөн сургалтын явцад үйлдвэрлэлдээ ISO 22000 болон чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэтрүүлэн ажиллаж буй Ecice бяслагны үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцсан.

Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага стандартын хүрээнд үнэлгээ хийх арга барилаа дээшлүүлэх, олон улсын мэргэжилтнүүдээс суралцах, хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны удирдлагын стандартын шаардлага олон улсын чиг хандлага аюулгүй байдлыг хангах талаар Турк улс болон сургалтанд оролцогчдоос туршлага судлах өөрийн улсын хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлнэ.

Тус сургалтад хамрагдсан орны стандарчилал, хэмжил зүйн байгууллагын тогтолцооны талаар сонирхож сургалтын чиглэлээр хийгдэх ажлын талаар санал солилцон ажиллав.

Үүнд: Киргиз, Тажикстан, Молдави, Азербайжан улсуудад итгэмжлэлийн байгуулага нь бие даасан байдлаар ажилладаг, Киргиз, Тажикстан улсуудад стандартчилал, баталгаажуулалтын байгуулллага, хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтын байгууллага нь аж ахуйн тооцооны үндсэн дээр үйл ажиллагаа тус тус явуулж байгаа талаар танилцлаа.

Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр- 2016

Динамик ертөнц дэх хэмжил

16052400

Жил бүрийн 5 дугаар сарын 20-нд Дэлхийн Хэмжил зүйн өдөр тохиодог уламжлалтай билээ. 2016 оны Хэмжил зүйн өдрийг “Динамик ертөнц дэх хэмжил” сэдвийн доор зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн байна. Энэ нь шатаах зуухны даралт гэх мэт хөдөлгөөн болон хөгжил, дэвшлийн динамикийн тоо хэмжээг үнэн зөв хэмжих, хэмжил зүйн шинжлэх ухааны өөрчлөлт, хөгжлийн хурдацыг давхар харуулах зорилготой юм. Төрөл бүрийн хэмжих хэрэгслийг хууль эрхийн “динамик” хэмжил зүйд ашигладаг.

Зарим жишээнээс дурьдвал:

 аливаа биетийн хөдөлж байх явцад нь жинлэх чадвар бүхий автомат хэмжих хэрэгсэл,
 электронуудын хөдөлгөөнийг хэмжих цахилгаан тоолуур,
 усны зарцуулалтыг хэмжих төрөл бүрийн хэмжих хэрэгсэл,
 хийн болон шингэний зарцуулалтыг хэмжих хэрэгсэл,
 таксиметр.

Тиймээс Стандартчилал, хэмжил зүйн газар Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг тохиолдуулан “Динамик ертөнц дэх хэмжил” сэдэвт семинар зохион байгууллаа. Семинарт,

- SI системийн шинэчлэл
- Иргэний нисэхийн навигацийн удирдлагад хэмжлийн ач холбогдол
- Сансрын уудмын жижиг биетийн хөдөлгөөний хэмжил
- Хэмжил зүйн техник хэрэгслийг зам тээвэрт ашиглах
- Замын цагдаагийн газарт ашиглаж байгаа хэмжих хэрэгсэл
- Ухаалаг тоолуураас мэдээлэл цуглуулах систем
- Эрчим хүчний ухаалаг системийн шинэ үйлчилгээ
- Дулааны энергийн тооцооны орчин үеийн чиглэл
- Эрчим хүчний салбарын стандартчилал
- Дулааны ухаалаг онцог шинж чанарууд
- Галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад хэмжил зүйн найдвартай ажиллагаа
- Динамик орчны хэмжил

зэрэг илтгэлүүдийг тавьсан. Мөн хэмжил зүйн салбарын өнөөгийн байдал, хөгжлийн талаар чөлөөт ярилцлага өрнүүллээ.

Мал эмнэлгийн  сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн

техникийн хорооны хурал боллоо

16051907

 

Мал эмнэлгийн сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2016 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр СХЗГ-ын хурлын танхимд болов.

Энэ удаагийн хурлаар Хөвсгөл аймгийн ХХААГ-ын мал эмнэлгийн сорилтын лаборатори, Ажигана ХХК-ийн Хүнс, малын тэжээл, мал эмнэлгийн сорилтын лабораторид явуулсан итгэмжлэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцэв.

Хөвсгөл аймгийн ХХААГ-ын мал эмнэлгийн сорилтын лабораторийг MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлага хангаж байна гэж үзэн 3 жилийн хугацаатайгаар давтан итгэмжлэгдэхээр техникийн дүгнэлт гарлаа.

Ажигана ХХК-ийн Хүнс, малын тэжээл, мал эмнэлгийн сорилтын лабораторийг зөвлөмжийн дагуу нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийсний дараа дахин хурлаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.

Дэлхийн “Хэмжил зүйн өдөр”-т зориулсан сагсан бөмбөгийн тэмцээн 

16051603

Жил бүрийн 5 дугаар сарын 20-нд Дэлхийн Хэмжил зүйн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай бөгөөд 1875 онд Метрийн конвенцийг баталсны ойн өдөр юм.

2016 оны Хэмжил зүйн өдрийг “Динамик ертөнц дэх хэмжил” сэдвийн дор тэмдэглэхээр шийдвэрлэсэн. Энэ хүрээнд олон ажил зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ба Дэлхийн “Хэмжил зүйн өдөр”-т зориулсан холимог багуудын сагсан бөмбөгийн тэмцээн 5-р сарын 14-нд боллоо. Тэмцээнд хэмжил зүйн төв байгууллага болон хэмжил зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагууд оролцсон юм.

Тэмцээнд “Икон” ХХК-ий баг 1-р байр, “Улаанбаатар такси транспорт сервис” ХХК-ий баг 2-р байр, “Залан энержи” ХХК-ий баг 3-р байр эзэлж бусад багуудаа хошуучлан амжилт үзүүллээ.

Номхон далайн орнуудын Стандартын зөвлөл /PASC/-ийн 39 дүгээр ерөнхий чуулга уулзалт боллоо

16051601

2016 оны 5 дугаар сарын 9-13-ны өдрүүдэд БНИУ-ын Бали хотноо Номхон далайн орнуудын Стандартын зөвлөл /PASC/-ийн 39 дүгээр Ерөнхий чуулга уулзалт зохион байгуулагдлаа. Тус чуулганд Монгол Улсыг төлөөлж Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын удирдлага, мэргэжилтнүүд амжилттай оролцсон ба Номхон далайн орчмын Австрали, Канад, БНХАУ, Колумб, Энэтхэг, Япон, Малайз, Мексик, Монгол, Шинэ Зеланд, Филлиппин, Солонгос, Сингапур, Тайланд, АНУ, Вьетнам зэрэг нийт 24 улс энэхүү Зөвлөлийн хуралд оролцжээ.

Энэ удаагийн 39 дүгээр ерөнхий чуулга нь “Жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдийн стандартын үйл ажиллагаанд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сэдвийн хүрээнд явагдсан бөгөөд улс бүр өөрийн орны онцлогоос хамаарч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг стандартчиллын үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцуулдаг болоод цаашид хэрхэн өргөн хүрээтэйгээр оролцуулах талаар санал бодлоо солилцсон юм. Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын төлөөлөгчид Олон улсын стандартчиллын байгууллага /ISO/-ын техникийн хороодод монголын жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдийг өөрсдийн ажилд хэрхэн татан оролцуулах талаар уг хурлын үеэр танилцуулж, дэмжлэг үзүүлэх талаар хүсэлт гаргасан.

Түүнчлэн Монгол Улс Олон улсын стандартчиллын байгууллага /ISO/-ын Удирдах хороонд нэр дэвшиж ажиллахаар хүсэлтээ хүргүүлсэн. Ингээд уг хурлын үеэр уг хүсэлтийг Номхон далайн орнуудын Стандартын зөвлөл /PASC/-ийн зүгээс болон бусад гишүүн орнуудын зүгээс бүрэн дэмжих шийдвэр гарсан нь Монгол улсын хувьд ихээхэн ач холбогдолтой үйл явдал боллоо.

Хүнс, байгаль орчны сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал боллоо

16051301

Хүнс, байгаль орчны сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурал 2016 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр СХЗГ-ын хурлын танхимд болов.

Энэ удаагийн хурлаар 7 тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн үнэлгээний тайланг хэлэлцэж, MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлага хангасан Булган аймгийн МХГ-ын лаборатори, Увс аймгийн МХГ-ын лаборатори, “АПУ” ХК-ийн Натур агро спиртийн үйлдвэрийн лаборатори, Говь ХК-ийн лабораториуд 2 жилийн хугацаатайгаар давтан, ШУТИС-ийн Хүнс судлалын төв анх удаагаа итгэмжлэгдэхээр техникийн дүгнэлт гарлаа.

МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Ур чадварын сорилтын лаборатори нь Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд заасан чиг үүргийн хүрээнд төрийн, орон нутгийн сүлжээ болон хувийн хэвшлийн хүнсний лабораториудын ур чадварыг үнэлэх, түүнчлэн Ур чадварыг үнэлэх хөтөлбөрийг олон улсын жишгийн дагуу зохион байгуулах зорилготойгоор байгуулагдсан.

Энэхүү Ур чадварын сорилтын лаборатори нь үйл ажиллагаагаа MNS ISO/IEC 17043:2010 “Тохирлын үнэлгээ-Ур чадварын сорилтод тавих ерөнхий шаардлага” стандартад нийцүүлсэн ба анх удаа 2 жилийн хугацаатайгаар итгэмжлэгдэх дүгнэлт гарав.

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГАЗАР

 

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээ олгох,

сунгах шийдвэрийг гаргалаа

16050503

Стандартчилал, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр хуралдлаа. Уг хурлаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон удирдлагын тогтолцоонд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг “Хаан хүнс Эрдэнэт ХХК”-д, ”Минерал байг” ХХК-д, Завхан аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэст 2 жилээр олголоо. Мөн “Ай ти зон” ХХК-д олгосон гэрчилгээг 2 жилээр сунгах, Завхан аймгийн “Завхан баялаг” ХК, “Завхан атар хүнс” ХХК, “Мөнхөд мандаг” ХХК, Эх эв хоршооны 9 нэрийн бүтээгдэхүүнд Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх олгох, сунгах, мөн 3 байгууллагын бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг шинээр олгох, сунгах шийдвэрийг гаргасан байна.

Глобаль хэмжил зүйн академи(KRISS, GMA)–ийн “Хэмжил зүй ба чанар” сургалт зохион байгуулагдлаа

16050502

БНСУ-ын Эталон, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн(KRISS)-ийн Глобаль Хэмжил зүйн Aкадеми (GMA)–аас сүүлийн жилүүдэд зохион байгуулагдаж байгаа сургалтад СХЗГ-ын хэмжил зүйн болон эталон хариуцсан мэргэжилтнүүд амжилттай хамрагдаж байгаа билээ.

Энэ оны 4-р сарын 22-ноос 29-ний өдрүүдэд “Хэмжил зүй ба Чанар - Metrology and Quality(MnQ)“ сэдвийн дор GMA-аас зохион байгуулагдсан сургалтад СХЗГ-ын ХЗБЭГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Нарангэрэл хамрагдлаа. Энэхүү сургалтад БНХАУ, Малайз, Монгол Улс, Индионез, Саудын Африк, Бангладеш, Камбожи зэрэг 7 орнуудын Хэмжил зүйн хүрээлэнгүүдийн 11 чанарын менежер, удирдах ажилтнууд оролцсон. БНСУ-ын Эталон эрдэм шинжилгээний хүрээлэн(KRISS), Стандартчиллын нийгэмлэг, шинжлэх ухааны хүрээлэн, Япон улсын Хэмжил зүйн хүрээлэн(NMIJ)-ийн зөвлөх, BIPM-ийн техникийн хорооны гишүүн зэрэг эрдэмтэн багш нар «хэмжил зүйн ерөнхий онол, хөгжил, дэвшил, олон улсын чиг хандлага, үндэсний эталоны, тогтолцоо, нэгж дамжуулалт, хэмжлийн эргэлзээ, нэгжийн шинэ тодорхойлолт, стандартчиллын ба тохирлын үнэлгээний тогтолцоо, хэмжил зүй-эдийн засгийн үр нөлөө, үр ашиг» зэрэг сэдвээр сургалтад лекц уншиж оролцов.

MnQ сургалтын үеэр суралцагсад өөрийн орны Хэмжил зүйн хүрээлэн байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга хийж, олон нийтийн хэвлэл, мэдээлэл, сурталчилгааны ажлуудын талаар урьдчилан боловсруулсан зураг хуудсыг танилцуулан харилцан туршлага солилцлоо.

ХЗБЭГ

Хэмжил зүйн зөвлөлийн ээлжит хуралдаан

16050302

2016 оны 4-р сарын 29-нд Хэмжил зүйн зөвлөлийн хуралдаан болж өнгөрлөө. Энэхүү хурлаар хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтын 7 асуудал, хэмжил зүйн ажил үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн 4 асуудал хэлэлцэж баталлаа.

Загварын туршилтын асуудал:

• УБ хотын “Үлэмж Тэлэхү” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУлсын “Shenzhen Star Instrument Co.Ltd” компанид үйлдвэрлэсэн DDS26A, DTSD27P загварын нэг ба гурван фазын олон тарифт электрон цахилгаан тоолуурын загварын туршилтыг үндэслэн гэрчилгээг 3 жилээр олгох,

• Эрдэнэт-Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУлсын “Ningxia LLG instrument компанид үйлдвэрлэсэн DTZY1122-Z, DDZY1122-Z загварын нэг ба гурван фазын олон тарифт электрон цахилгаан тоолуурын загварын туршилтыг үндэслэн гэрчилгээг 3 жилээр олгох,

• УБ хотын “Электрокомплект” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ОХУлсын “Свердловский завод трансформаторов тока” компанид үйлдвэрлэсэн ТШП-0,66 загварын гүйдлийн трансформаторын загварын туршилтыг үндэслэн гэрчилгээг 3 жилээр олгох,

• Геологийн төв лаборатори ТӨҮГ-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу CGL130, CGL132, CGL135 хайлуур жоншийн, CGL207 цайрын баяжмал MZnB, CGL 0231 доломитын стандартчилсан загварыг батлаж улсын бүртгэлд бүртгэх,

• Дархан-Сэлэнгийн Цахилгаан түгээх Сүлжээ ХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу гэрчилгээг 5 жилээр сунгах,

• УБ хотын Динлуо ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУ-ын “CHINT ELECTRIC” компанид үйлдвэрлэсэн DDDS666, DTS634 загварын нэг ба гурван фазын олон тарифт электрон цахилгаан тоолуурын загварын туршилтыг үндэслэн гэрчилгээг 3 жилээр олгох,

• Баян-Өлгий аймгийн “КАЗ-ГАЗ” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ОХУ-ын ООО “Технопроект компанид үйлдвэрлэсэн УЗСГ-01 загварын хийн түгээгүүрийн загварын туршилтыг үндэслэн гэрчилгээг 3 жилээр олгохоор тус тус шийдвэрлэсэн байна.

Тусгай зөвшөөрлийн асуудлаар:

• Баян-Өлгий аймгийн Цахилгаан шугам сүлжээний газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу цахилгаан эрчим хүчний тоолуур засварлах тусгай зөвшөөрлийг 5 жилийн хугацаатай олгох,

• Говьсүмбэр аймгийн “Ус-Ду” ОНӨҮГ-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу халуун, хүйтэн усны тоолуур засварлах, суурилуулах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгох

• УБ хотын “Горгаз” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хийн тоолуур, худалдах, суурилуулах, засварлах болон хийн баллон цэнэглэгч жин засварлах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгох

• Төв аймгийн “Төв чандмань” ДЭХГ-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу халуун, хүйтэн усны тоолуур засварлах, суурилуулах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгохоор тус тус шийдвэрлэсэн юм.

Шинэ стандартууд батлагдлаа

16050301

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2016 оны 4-р сарын 28-ны өдөр хуралдаж 9 салбарын Техникийн хороодоос дэмжигдсэн 61 стандартын төслийг хэлэлцэн 60 төслийг Үндэсний стандартаар баталсан байна.

Үүнээс Мэдээлэл, харилцаа холбооны 5, Авто тээврийн 21, Газар тариалангийн 1, ХАА-н 2, Автозамын 17, Газрын тосны 1, Барилгын 7, Чанарын менежментийн тогтолцооны 3, Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдлын 3 стандартыг тус тус баталжээ.

Олон улсын 32 стандартыг орчуулж үндэсний болгосон бол, Телевизийн өргөн нэвтүүлдэгт насны ангилал тогтоох, тэмдэг тэмдэглэгээг ашиглах шаардлага, авто тээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх, автозамын төлбөр хураах үйл ажиллагааг сайжруулах болон автотээврийн салбарын ажилчдын ажил мэргэжлийн стандартыг баталлаа. Барилгын салбарын эрдэмтэн мэргэжилтнүүдийн олон жилийн хөдөлмөр зүтгэлээр автоклавын бус сийрмэг бетон, ус болон уур тусгаарлалын шинэ бүтээгдэхүүний стандартууд шинээр гарлаа.

Мөн менежментийн тогтолцооны шаардлагын ISO 9001 стандартыг ISO 19011, ISO 9004 зэрэг холбогдох стандартуудтай хамт хэлэлцэж баталсан нь олон нэгж байгууллагад эдгээр стандартыг нэвтрүүлэх чухал ач холбогдолтой юм.

Эдгээр стандартууд шинээр батлагдан гарсан нь хэрэглэгчдэд хүргэх энэ төрлийн үйлчилгээний чанарт ихээхэн өөрчлөлт гарах нөхцөл бүрдэж байгаа аж.

Эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлийг нэлэх тоосны хэмжээг тогтоосон болон химийн хорт болон аюултай бодисын хаяг шошго, анхааруулах стандартад өөрчлөлт оруулж, Гамшгийн холбогдолтой нэр томъёоны стандартыг Олон улсын жишигт нийцүүлэн дахин хянаж батлав.

Аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникчдийг чадавхижуулах сургалт боллоо

 2016.05.03

ЭМСЯ-аас зохион байгуулагдсан ”Эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникчдийг чадавхижуулах” сургалт 4-р сарын 21-нээс 23-ны өдрүүдэд болж  21 аймгийн болон Улсын төв эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүд хамрагдсан.  

Энэ сургалтанд СХЗГ-аас ХХШБГ-ын ахлах мэргэжилтэн, хэмжүүрийн улсын байцаагч П.Цэрэн-Очир, ДДХХБЛ-ийн хэмжүүрийн улсын шалгагч С.Баяржаргал нар Эрүүл мэндийн салбар дахь хэмжилзүйн үүрэг оролцоо, түүний хууль эрх зүйн орчинсэдэвт эмнэлгийн салбарт ашиглагддаг хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах эталон тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн байдал, хууль эрх зүй, эрүүл мэндийн байгууллагуудад хэмжлийн нэгдмэл байдал хэрхэн хангагдаж байгаа ,  цаашид хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын түвшинг хуулиар тавигдаж байгаа шаардлагад хэрхэн хүргэх, хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдалын тухай мэдээлэл, зөвлөгөө, ярилцлага хэлбэрээр илтгэл тавилаа.

ISO/IEC 17021, ISO 9001, ISO 14001 Стандартууд шинэчлэгдлээ

16042903

Вьетнам улсын Ханой хотноо 2016 оны 4 дүгээр сарын 20-22-ны өдрүүдэд Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (PAC), ХБНГУ-ын Физик, техникийн хүрээлэн (PTB)-гээс хамтран SANAP хөтөлбөрийн хүрээнд шинэчлэгдсэн стандартуудыг танилцуулах зорилгоор сургалт зохион байгуулсан байна. Уг сургалтанд 10 гаруй орны 19 оролцогчид хамрагдсан.

Энэхүү сургалт нь РАС-ын итгэмжлэлийн гишүүн байгууллагуудад шинэ стандартуудыг танилцуулж, мэдлэг олгосноор SANAP хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой хэмээн үзэж байгаа ажээ.

Дээрх сургалтаар ISO/IEC 17021, ISO 9001, ISO 14001 шинэчлэгдсэн стандартуудын өөрчлөлт, онцлог, зайлшгүй шаардлагаар нэмэгдсэн зүйл заалтуудын учир шалтгааныг тайлбарлан, эдгээр өөрчлөлтийн ач холбогдлын талаар тодорхой мэдлэг, мэдээллийг оролцогчдод мэдээлсэн байна.
Мөн сургалтын гол агуулга нь ISO/IEC 17021:2015 стандартын шилжилтийн хугацаа 2 жил, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 стандартын шилжилтийн хугацаа нь 3 жил байхаар заасныг онцлон тэмдэглэсэн юм.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, Итгэмжлэлийн тухай хууль ба Хэмжил зүйн тухай хуулийн төслийн танилцуулга семинар боллоо

16042702

2016 оны 4-р сарын 22-нд Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, Итгэмжлэлийн тухай хууль ба Хэмжил зүйн тухай хуулийн төслийн танилцуулга семинар болж өнгөрлөө. Арга хэмжээнд УИХ-ийн гишүүд болон холбогдох албаны хүмүүс, төр болон хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж, байгууллагуудын төлөөлөл, Европын холбооны төслийн багийхан оролцож хуулийн төсөлтэй танилцав. Удахгүй тус хоёр хуулийг УИХ–ын байнгын хороогоор хэлэлцүүлэхээр болоод байгаа аж.

Ингээд хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд оруулсан өөрчлөлтүүдээс танилцуулъя

1. Стандартчилал, техникийн зохицуулалт

1994 онд анх “Стандартчилал, чанарын баталгаажуулалтын тухай” хууль батлагдан гарсан түүхтэй. Энэ хуулиийн зохицуулалтаар стандартыг заавал мөрдөх, сонгон хэрэглэх гэсэн хэлбэрийг дагаж мөрдөж байв. Ингээд 2003 онд тус хуулийг шинэчилэн “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хууль гарсан. Энэ хуулиар мөн л стандартыг заавал мөрдөх, сонгон хэрэглэх гэж заасан байдаг. 2003-2014 оны хооронд 200 гаруй стандартын нэр томъёо өөрчөгдсөн. Зөрүү ойлголтууд нилээд гарсан учраас өөрчлөх шаардлагатай гэж үзсэн. Ингээд 2014 оноос хойш Шадар сайдын байгуулагдсан ажлын хэсгийн хүрээнд Стандартчиллын тухай хуулийг шинэчилэн боловсруулахаар болжээ. Энэ хуулиар баталгаажуулалт, итгэмжлэлийн асуудал, түүнчлэн тохирлын үнэлгээний асуудлууд, ялангуяа техинкийн зохицуулалтыг өмнөхөөсөө илүү тусгасан юм. Энэ хууль батлагдсанаар стандартыг заавал мөрдөх хэлбэрээс бүх стандартыг сонгон хэрэглэх гэсэн олон улсын жишигт нийцүүлсэн хэлбэрт шилжүүлж байгаа ажээ.

2. Итгэмжлэл

Итгэмжлэлийн газрын бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөгдөж тусдаа бие даасан байгууллага болохоор хуулийн төсөлд тусгажээ. Тухайлбал, Итгэмжлэлийн удирдах зөвлөл нь итгэмжлэлийн байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги, бодлого тодорхойлох, түүнд хяналт тавих үүрэг бүхий орон тооны бус 15 гишүүнтэй байна. Зөвлөлийн ажиллах дүрмийг стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлана.
Итгэмжлэлийн байгууллага тохирлын үнэлгээний байгууллагын чадавхийг олон улсын стандарт, шалгуурын дагуу үнэлж, итгэмжлэлийг олгоно.

3. Тохирлын үнэлгээ

Хуулийн шинэчлэлээр Европын холбооны жишгийг нутагшуулан аюулгүй байдлын үзүүлэлт, шаардлагыг ханган хөндлөнгийн үнэлгээгээр нотлогдсон бүтээгдэхүүнд “аюулгүй тэмдэг” олгохоор тусгасан. Харин зохицуулалтгүй буюу зөвлөмжийн салбарт аж ахуй нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ стандартаар тогтоосон чанар, аюулгүй байдлын үзүүлэлт шаардлага хангасныг бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт буюу хөндлөнгийн тохирлын үнэлгээгээр нотлуулан баталгаажуулалтын тэмдэг авах нөхцөл журмыг энэхүү хуулийн төсөлд тусгасан. Европын холбоонд зохицуулалттай салбарт хамаарахаас бусад, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, процесс, тогтолцооны баталгаажуулалт хийлгэх ажлыг хүсэлт гаргагч талын сайн дурын үндсэн дээр гүйцэтгэн гэрчилгээ, тэмдэг олгодог жишиг туршлагыг тусгасан юм.

4. Хэмжил зүйн тухай хуулийн шинэчилэсэн найруулын давуу тал

- Хэмжлийн нэгжийн улсын эталоныг хэмжил зүйн стратеги, бодлого, хөтөлбөрийн дагуу бий болгон Засгийн газар, анхдагч эталоныг Хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батлаж байхаар шинээр зохицуулсан.
- Улсын болон анхдагч эталоны тухай мэдээллийг хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нэгтгэн Хэмжил зүйн мэдээллийн санд оруулж байна.
- Хэмжих хэрэгслийн загвар туршилт, баталгаажуулалтыг итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдэн, хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас эрх олгосон мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэнэ.
- Төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг, нийслэлийн засаг дарга, төрийн бус байгууллага, иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын хэмжил зүйн талаар хүлээх, эрх үүргийг шинээр заасан.
- Хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүргээс хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг хасаж, зөвхөн аймаг, нийслэлийн хэмжил зүйн байгууллага, итгэмжлэгдэж, эрх олгосон хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр тусгасан нь шинэчилсэн найруулгын давуу тал болж байгаа юм.

2 аж ахуй нэгж, байгууллага Удирдлагын тогтолцооны

гэрчилгээ гардан авлаа

16042001

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу 2016 оны 4-р сарын 19-нд Чанарын удирдлагын тогтолцоог ISO 9001:2008 /MNS ISO 9001:2010/ олон улсын стандартын дагуу нэвтрүүлснийг баталгаажуулж 2 байгууллагад гэрчилгээ гардуулжээ.

1. “Мон энержи консалт” ХХК-д гэрчилгээг 2 жилээр олгох,
2. “Милко” ХХК-д гэрчилгээг 2 жилээр сунгасан байна.

СХЗГ-ын Баталгаажуулалтын газрын дарга Д.Чимгээ гэрчилгээ гардан авсан байгууллагуудад хандаж үг хэлэхдээ “Олон улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-аас Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001 стандартын шинэ хувилбарыг 2015 оны 9 дүгээр сард батлан гаргасан.

Өнөөдрийн байдлаар СХЗГ-аас гэрчилгээжсэн байгууллагын тоо 87-д хүрээд байна. Баталгаажуулалт хийлгэсэн байгууллагуудын хувьд дээрх стандарт гарсанаас хойш 3 жилийн дотор шинэ стандарт руу шилжих ба дахин баталгаажуулалт хийлгэх үүрэг хүлээх юм. Тиймээс та бүхнийг анхаарч ажиллахыг хүсэж байна” гэлээ.

Олон улсын шинжээчдийн баг ажиллаж байна

16041101

Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад мах, чацаргана, ноос, ноолууран эдлэл зэрэг экспортын бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл олширч байгаа. Тиймээс ч гадаадын зах зээлд аливаа бараа бүтээгдэхүүнийг гаргахад лабораториор үнэлүүлдэг бөгөөд эдгээр үнэлэдэг лабораторийн байгууллагууд өөрсдөө хүлээн зөвшөөрөгдсөн итгэмжлэгдсэн байх шаардлагатай байдаг. Ялангуяа итгэмжлэлийн байгууллага олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх нь гадаадын зах зээлийн үнэлгээ буюу олон улсын түвшинд шууд хүлээн зөвшөөрөгдөх ач холбогдолтой юм.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ) нь Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу Засгийн газрын нэрийн өмнөөс улс орны нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх, техник технологийн дэвшил, аюулгүй байдлыг хангахад үндэсний итгэмжлэлийн тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр идэвхитэй ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд СХЗГ 2004 онд Ази номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (APLAC), 2007 онд Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (ILAC)-д Монгол улсаа төлөөлөн гишүүнээр элссэн.

Ингээд 2012 онд APLAC-д ижил түвшний үнэлгээ хийлгүүлж сорилт, шалгалт тохируулгын лабораторийн итгэмжлэлийн төрлөөр ILAC-д гишүүнчлэлтэй 86 гишүүн орны итгэмжлэлийн байгууллагын олон талын хүрээнд Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (MRA)-т нэгдэн орсон аж.
Уг хэлэлцээрт нэгдэн орсноор гадаад худалдааны үйл ажиллагаа явуулах таатай нөхцөл бүрдсэн юм. Экспорт, импортын бараа бүтээгдэхүүнд сорилт, хэмжилт гүйцэтгэсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн үр дүнг шууд хүлээн зөвшөөрснөөр гадаад зах зээлд үндэсний үйлдвэрлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын баталгааг хангахад өндөр ач холбогдолтой юм.

Өнөөдрийн байдлаар Геологийн төв лаборатори, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, “Ханлаб” ХХК зэрэг байгууллагууд сорилтын тайланд үндэсний итгэмжлэлийн тэмдгийг ILAC-ын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (ХХЗХ)-ийн тэмдэгтэй хослуулан хэрэглэж, импортлогч тал нь давтан сорилт гүйцэтгэхгүйгээр шууд хүлээн зөвшөөрч байна.

Олон улс, бүс нутгийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагаас гаргасан журмын дагуу бүс нутгийн итгэмжлэлийн байгуулллагууд 4 жил тутам ижил түвшний давтан үнэлгээнд хамрагддаг ба СХЗГ нь сорилт, шалгалт тохируулгын төрлөөр Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт гарын үсэг зурагчийн статусыг хадгалах, техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн төрлөөр хүрээгээ өргөтгөхөөр хүсэлт гаргасан. Энэ удаагийн үнэлгээг APLAC-аас томилогдсон 4 хүний (Канад, АНУ, Солонгос, Австралийн итгэмжлэлийн байгууллага) бүрэлдэхүүнтэй баг 2016 оны 4-р сарын 11-16 өдрүүдэд тус байгууллага дээр ажиллана.

Энэ ижил түвшний үнэлгээнд Монгол улсын итгэмжлэлийн тогтолцоонд оролцогч итгэмжлэлийн байгууллага, шийдвэр гаргагчдаас гадна тохирлын үнэлгээний байгууллагуудыг төлөөлж, сорилтын төрлөөр МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа лаборатори, ШУТИС-ийн Хүнс судлалын төв, “Ар Си Инспекшн Монголиа” ХХК, “Вагнер Азиа” ХХК, шалгалт тохируулгын лабораториудаас СХЗГ-ын Хэмжилзүйн бодлого, эталоны газрын шалгалт тохируулгын лабораториуд, “ДЦС-4” ТӨХК-ийн хэмжилзүйн лаборатори, техникийн хяналтын Лайнюкс ХХК, “ДЦС-4” ТӨХК зэрэг байгууллагууд оролцох бөгөөд СХЗГ-ын үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, салбарын чадварлаг, туршлагатай шинжээчдээс бүрдсэн 31 хүн дээрхи байгууллагуудад үнэлгээ хийх юм.

ISO 15189:2012 “Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавих шаардлага” стандартын сургалт боллоо

Untitled 1

Эмнэлгийн лабораториудыг итгэмжлүүлэхэд бэлтгэх зорилгоор Монголын эрүүл мэндийн лабораторийн ажилчдын холбоо, Сисмекс корпараци хамтран 2 жилийн хугацаатай төсөл хэрэгжүүлж байна.

Энэ хүрээнд Сисмекс корпарацийн урилгаар Японы Итгэмжлэлийн Байгууллагын үнэлгээний мэргэжилтэн Масако Когучи, Сузаки нар ISO 15189:2012 “Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавих шаардлага” стандартын сургалтыг 2016 оны 04 сарын 07-08-ны өдрүүдэд хот, хөдөөгийн эмнэлгийн лабораторийн 100 гаруй  эмч, чанарын менежер нарт зохион байгууллаа.

Уг сургалтаар чанарын болон техникийн шаардлагуудыг танилцуулж, Японы эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийг хэрэгжүүлж буй  туршлагаас  хуваалцав.

Химийн хэмжил зүй ”сэдэвт сургалтанд  хамрагдлаа

16040801

БНСУ-ын Джон хотод Солонгосын үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэн КRISS-ийн дэргэдэх Дэлхийн хэмжил зүйн академи GMA-аас зохион байгуулж буй “Химийн хэмжил зүй” сэдэвт сургалт болсон. Энэхүү сургалтанд Хэмжил зүйн бодлого, эталоны газрын Физик-химийн хэмжлийн лабораторийн мэргэжилтэн Х.Отгонбазаррагчаа ХБНГУ-ын Физик-техникийн хүрээлэн (PTB)-ийн Медиа төслийн санхүүжилтээр хамрагдсан юм. Олон улсын түвшинд химийн хэмжил зүйн хяналтыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар судлах, өөрийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилгоор 2016 оны 3 дугаар сарын 18-аас 4 дүгээр сарын 2 хүртэл 14 хоног томилолтоор ажилласан байна.

Сургалтанд Индонез, Папуа Шинэ Гвиней, Камбож, Колумб, Хятад, Мьянмар, Саудын Араб, Өмнөд Африк, Зимбабве, Солонгос, Монгол, Малайз, Шри Ланка зэрэг 13 улс орны үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын 16 химийн хэмжилзүйн мэргэжилтнүүд хамрагдаж мэдлэг чадвар, туршлага солилцон ажиллажээ.

БНСУ-ын Стандартчиллын Нийгэмлэг /KSA/-ийн төлөөлөгчид СХЗГ-тай танилцлаа

16040701

2016 оны 4-р сарын 7-нд БНСУ-ын Стандартчиллын Нийгэмлэгийн  дарга Жун Ми Сун болон холбогдох албаны 17 хүн Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай танилцан уулзалт хийлээ. БНСУ-ын Стандартчиллын Нийгэмлэг /KSA/ нь 1962 онд үүсгэн байгуулагдсан ба стандарт болон баталгаажуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага юм.

Тус газрын албаны хүмүүс Монгол улсын бизнесийн орчинг судлах, гадаад орны стандартчилал, баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг хэрхэн явуулдаг талаар судалж байгаа ажээ. Уулзалын үеэр СХЗГ-ын зүгээс “Монгол улсын үндэсний стандартчиллын тогтолцоо”, “Монголын аж үйлдвэрийн байгууллагуудтай СХЗГ нь стандартчилал болоод чанарын үйл ажиллагаагаар хэрхэн холбогдох вэ?” гэсэн илтгэлүүд тавьж, цаашид хамтарч ажиллах талаар санал солилцлоо.

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хуралдаан

16040601

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2016 оны 3-р сарын 31-ны өдөр боллоо. Салбарын Техникийн хороодоос дэмжигдсэн 30 стандартын төслийг хэлэлцэн 28-ыг нь батласан байна.

Үүнээс Нягтлан бодох бүртгэлийн-6, эрүүл мэндийн-9, хэмжил зүй, мэдээлэл харилцаа холбооны тус бүр-1, барилгын-4, авто тээврийн-4, Газар тариалангийн -1, Сургуулийн өмнөх боловсролтой холбоотой 2 стандартыг тус тус батлажээ.

Эдгээр стандартуудаас олон улсын 8 стандартыг орчуулан үндэсний болгосон бол эрүүл мэндийн салбарын эрдэмтэн мэргэжилтнүүдийн олон жилийн хөдөлмөр зүтгэлээр үхрийн элэгнээс гарган авсан элэгний архаг үрэвсэл болон, хавдрыг эмчлэх биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн эллипин, биеийн дархлааг сайжруулах биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн барагшун, Чихний үрэвслийг эмчлэх аргатай холбоотой стандартууд батлагдсан. Түүнчлэн орон сууцны барилгын мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт, суурилуулалттай холбоотой стандартууд шинээр батлагдан гарсан нь хэрэглэгчдэд хүргэх энэ төрлийн үйлчилгээний чанарт ихээхэн өөрчлөлт гарах нөхцөл бүрдлээ.

Мөн тээврийн хэрэгсэл жолоодох сургалт, шалгалт авах байгууллагатай холбоотой стандарт болон сургуулийн ширээ сандалын шаардлага болон турших аргын стандартууд шинээр батлагдлаа.

Барилгын зурагт мэдээлэл холбоо, дохиололын зураг төсөл боловсруулахад тавигдах шаардлага болон хэрэглэх тэмдэглэгээний стандартуудыг шинэчлэн батласан байна.

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох,

сунгах шийдвэрийг гаргалаа

16040402

Стандартчилал, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2016 оны 3 дүгээр сарын 31-ний өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон удирдлагын тогтолцоонд явуулсантохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг  “Мон энержи консалт ХХК”-д 2 жилээр шинээр олгох, “Милко” ХХК-д олгосон гэрчилгээг 2 жилээр сунгах, мөн 5 байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг шинээр олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа:

Аж ахуй нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэрлэсэн нь:

1 Чанарын удирдлагын тогтолцоог  хэрэгжүүлсэн байгууллагад гэрчилгээг олгох, сунгах
1.1  “Мон энержи консалт” ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2 жилээр олгох
1.2 “Милко” ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд давтан аудитявуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
2 Тохирлын гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах
2.1 “Багануур цахилгаан механикийн үйлдвэр”
 • Трансформаторын дэд өртөө /25-2500кВа чадалтай, 10кВ хүчдэлтэй/
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2.2 “Мөнхжин Од” ХХК
 • Цагаан архи  /2 нэрийн/
Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах
2.3 “Автобус-5” ХХК
 • Нийтийн тээврийн үйлчилгээ
Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах
2.4 “Витсамо” ХХК
 • Ундаа, жүүс /5 нэрийн 26 төрөл/
Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
2.5 Витсамо фрут” ХХК
 • Ундны сүү /2 нэрийн 5 төрөл/
Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр олгох  

 

Баталгаажуулалтын газар

 

 

Төрийн одонгоор шагнууллаа

16040401

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын ахмад ажилтан Баясахын Цэвээн, Бэгзийн Норжинсүрэн болон Агентлагийн ахлах мэргэжилтэн Дамбын Тунгалаг нарт төр түмнийхээ төлөө олон жил үр бүтээлтэй ажилласан хөдөлмөрийг үнэлж Алтангадас одонгоор шагналаа.

Шагналыг 2016 оны 3-р сарын 23-нд Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дарга Г.Гантөмөр гардуулж баяр хүргэсэн юм. Төр засгаар ажил хөдөлмөрөө үнэлүүлж Алтангадас одонгоор энгэрээ мялаасан ахмад ажилтан Б.Цэвээн, Б.Норжинсүрэн, ахлах мэргэжилтэн Д.Тунгалаг нартаа баяр хүргэж, ажил амьдралд нь өндөр амжилт хүсье.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай

хуулийн төслийг өргөн барив

16032902

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандаахүүгийн Энхболдод Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Шадар сайд Ц.Оюунбаатар Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай хуулийн төслийг өнөөдөр /2016.03.29/ өргөн мэдүүллээ.

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлснээс хойш арав гаруй жил, стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллага олон улсын стандартчиллын байгууллагад гишүүнчлэлээр элсэн орсноор гучаад жил, Монгол Улс Дэлхийн худалдааны байгууллагад гишүүнээр элсч, гишүүн орнуудын хүрээнд мөрдөгдөж буй худалдааны хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрч, нэгдэн орж ажилласнаар арав гаруй жил болжээ.

Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийг улс орны нийгэм, эдийн засгийн харилцааны өөрчлөлт, шинэчлэлтэй уялдуулан сайжруулах, түүнчлэн Монгол Улс Дэлхийн худалдааны болон олон улсын, бүс нутгийн стандартчиллын байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, бараа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний чанар, аюулгүйн шаардлагыг стандартаар тогтоох, түүнийг үнэлэх, хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулах харилцааг зохицуулж байгаа эрх зүйн орчноо олон улсын нийтлэг жишиг, зарчимд нийцүүлэн шинэчлэх шаардлагатай болжээ.

Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэл, тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа олон улсын нийтлэг жишгийн дагуу явагдах эрх зүйн орчин, нөхцөл бүрдэх, техникийн зохицуулалтаар бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, аюулгүйн үзүүлэлт, шаардлагыг хуульчлан тогтоосноор нийтийн ашиг сонирхол, хүрээлэн буй орчин, улс орны аюулгүй байдал хангагдаж, улмаар төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хариуцлага дээшилж, идэвх санаачлага нэмэгдэнэ. Түүнчлэн тохирлын үнэлгээний байгууллагуудад тавигдах шаардлага, зохицуулалт тодорхой болж, үйлдвэрлэл, худалдаан дахь техникийн элдэв саад тотгор, хүндрэл, бэрхшээл багасах аж.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны хамрах хүрээ, эрх үүрэг тодорхой болж, тус байгууллагын хөрөнгө, санхүүгийн чадамж болон үйл ажиллагааны үр дүн дээшилнэ. Олон улс, бүс нутаг гадаад орны дэвшилтэт стандартыг хэрэглэх эрх зүйн орчин бий болсноор үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчид өөрийн бараа бүтээгдэхүүнээ дэлхийн зах зээл дээр гаргах, шинэ технологи эзэмших өргөн боломж, нөхцөл бүрдэж, улмаар тэдгээрийн өрсөлдөх чадвар дээшилж, улсын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөд эергээр нөлөөлнө гэж үзжээ.

Eurocode стандартуудыг хүлээн авлаа

16032901

 

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар болон Европын стандартчиллын байгууллага (CEN)ын хооронд “Copyright agreementбуюу “Хувилан олшруулах эрхийг хамгаалах” гэрээг саяхан байгуулсан юм. Уг гэрээний дагуу Европын стандартчиллын байгууллагаас Мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төвд барилгын салбарын Eurocode  стандартуудыг ирүүлээд  байна.  

Ингэснээр “Европын холбооны нийтлэг зарчим, хэм хэмжээ, стандартыг судлан нэвтрүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоолын хүрээнд Барилгын стандартчиллын техникийн хороо барилгын салбарт нутагшуулах Eurocode стандартуудыг  судлах, үндэсний стандартаар батлуулах ажлыг эхлэх боломж бүрдлээ.   

Мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төв

 

Монгол улсын таксийн үйлчилгээ өнөөгийн байдлаар

taxi1

Таксийн үйлчилгээ 1990-ээд оны эхээр өмч хувьчлалын нэрийн дор үгүй болж 1993 оноос эхлэн сэргэсэн бөгөөд 2003 онд таксийн тоо дээд цэгтээ хүрч 61 байгууллагын 3960 тээврийн хэрэгсэл буюу нийслэл хотын 1000 хүн тутамд 3-4 такси ноогдон, дэлхийн хөгжингүй орнуудын хэмжээнд хүрсэн бол өнөөдөр хувийн хэвшлийн 16 аж ахуйн нэгж байгууллагын 550 тээврийн хэрэгсэл таксийн үйлчлгээнд ажиллаж байна.
2002 онд “Нийтийн таксийн үйлчилгээ” MNS 5122 : 2002 стандарт батлагдан гарсан /2008 он болон 2013 онд “Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” шинэчлэн батлагдсан/ нь таксийн үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналтыг хэрэгжүүлэх, ажил үйлчилгээний нийтлэг нөхцөл шаардлага, үйлчилгээнд үүсэх харилцааг зохицуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.
Нийслэлийн тээврийн газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, такси үйлчилгээ эрхлэгчдийн холбоотой хамтран таксийн үйлчилгээний стандартын хэрэгжилт, тоолуурын баталгаажуулалт, таксийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын материалаг бааз, санхүү, эдийн засгийн чадамж, мэргэжлийн боловсон хүчний хангалт, тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж, ариун цэврийг сайжруулах талаар шаардлагатай арга хэмжээг хамтран авч хэрэгжүүлж байна.
Таксийн тээврийн хэрэгслийн парк үндсэндээ 100% БНСУ-д үйлдвэрлэгдсэн тээврийн хэрэгслээс бүрдэж байна.
Таксийн үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, тэдгээрийн тээврийн хэрэгслийн тоо эрс цөөрсөн нь татварын элдэв дарамтнаас гадна тухайн зах зээлийн ихэнх хэсгийг хуучин такси үйлчилгээний компаний таксиг гэрээгээр түрээслэн ажиллаж байгаад түрээсийн хугацаагаа дуусгаад эзэмшиж байгаа тээврийн хэрэгслээ хувьдаа шилжүүлэн авсан иргэд таксийн хууль бус үйлчилгээ эрхлэн амьжиргааны орлого олох эх үүсвэр болгож байгаа зэргээс шалтгаалж байна.

Олон улсын түвшинд таксиметрийн баталгаажуулалт өнөөгийн байдлаар

Таксиметрийн баталгаажуулалтыг сайжруулахын тулд Олон улсын Хууль эрхийн хэмжил зүйн байгууллагаас гишүүн орнууддаа зориулан гаргасан OIML R 21:2007 зөвлөмжийг эх хэлнээ орчуулан MNS OIML R 21:2014”Таксиметрийн хэмжил зүйн болон техникийн шаардлага, туршилтын аргачилал” стандартыг Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 67 дугаар тогтоолоор үндэсний стандарт болгон баталсан.
Мөн Ази Номхон Далайн Орнуудын Хууль эрхийн хэмжил зүйн хөтөлбөр (APLMF)-ын, ХБНГУ-ын Физик-техникийн хүрээлэн(PTB), БНХАУ-ын Шанхай хотын Хэмжил зүйн болон шинжилгээний хүрээлэн хамтран зоихон байгуулсан “Таксиметр шалгаж баталгаажуулах” сургалтанд СХЗГ-ын Хэмжих хэрэгсэл, шалгалт баталгаажуулалтын газрын улсын шалгагч Д.Батзоригт нь 2015 оны 07-р сарын 07-10-ны хооронд хамрагдлаа.
Энэ сургалтанд таксиметрийн баталгаажуулалт хийхдээ OIML R 21:2007 ”Таксиметрийн хэмжил зүйн болон техникийн шаардлага, туршилтын аргачилал” энэ стандартын шаардлагыг дагаж мөрдөж байна.
Олон улсын хууль эрхийн хэмжил зүйн байгууллагын OIML R21:2007 зөвлөмжийн дагуу улс орнууд дугуйны эргэлтийн импульс тоолох таксиметр ашиглаж байна. Зарим улс орнууд дэвшилтэд технологи ашиглан GPS системд суурилсан ухаалаг гар утасны программыг такси үйлчилгээнд ашиглаж эхэлсэн боловч хэрэглэгчид болон такси үйлчилгээ эрхлэгчдийн хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарсан. Жишээ нь:
1.Францын Засгийн газар 2015 он гэхэд “Uber” такси үйлчилгээг хориглохоор шийдвэрлэжээ. Дотоодын такси үйлчилгээний компаниуд шударга бусаар өрсөлдөж байна хэмээн шүүмжлэл гаргасан.
Гар утасны программ ашиглан такси захиалдаг “Uber” үйлчилгээ нэвтэрсэн нь энэ төрлийн бизнес эрхэлдэг 57 мянган францын иргэдэд муугаар нөлөөлжээ. Үүнээс гадна “Uber” үйлчилгээгээр зорчиж яваад осолдсон тохиолдолд хэрэглэгчдийг яаж хамгаалах нь тодорхойгүй. Тиймээс энэ үйлчилгээг бүрмөсөн хориглож, хууль зөрчсөн жолоочид 300 мянган еврогийн торгууль ногдуулах буюу хоёр жил хорих ялаар шийтгэхээр болсон.
2. Францын Парис, Английн Лондон, Италийн Милан, Геманы Берлин зэрэг Европын олон том хотод таксины жолоочид ажил хаян, автозамуудыг хаан эсэргүүцлээ илэрхийлж байна. Тэд ухаалаг гар утасны “Uber” нэртэй апплейкшн ашиглан захилга өгөх үйлчилгээ нэмэгдсэнийг эсэргүүцэн ажил хаясан.
Мөн Испаний нийслэл Мадрид хотын хамгийн том таксины холбооноос 24 цагийн хугацаатай ажил хаясан байна. Мадрид хотноо 15 мянга гаруй бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэл таксины үйлчилгээ үзүүлдэг аж. Ажил хаялт Мадридаас гадна Барселон хотноо гарсан байна. Харин Английн нийслэл Лондон хотноо алдарт хар таксины жолоочид “Trafalgar” талбайд жагсан, эсэргүүцлээ илэрхийлж буй аж. Италийн Милан хотноо галт тэрэгний ажилчид, Ром, Неаполь, Германы Берлин, Хамбург зэрэг хотуудын таксины жолоочид 2014 онд ажил хаяж байсан.
Монгол улсад худалдаа, үйлчилгээнд ашиглаж байгаа хэмжих хэрэгслийг “ХНБХ” тухай хуулинд заасны дагуу загварын туршилт хийлгэн хэмжих хэрэгслийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэн баталгаажуулалтад хамруулсны үндсэн дээр төлбөр тооцооны хэмжих хэрэгсэл байдлаар ашиглах боломжтой. Сүүлийн үед зарим аж ахуйн нэгжүүд ухаалаг утсанд суурилсан GPS программ ашиглаж байгаа нь Монгол улсын хууль зөрчиж байгаа ба энэхүү программыг ашиглаж туршсан улс орнуудад гарсан сөрөг үр дагавар үүсэх, нэгж дамжуулалт хийх боломжгүй.
Цаашид хэрэглэгчдийн эрх ашиг, хэрэгцээнд нийцсэн такси үйлчилгээг улам сайн хөгжүүлж, бүх таксиг тоолууржуулан улсын баталгаажуулалтанд тогтмол хамруулж байх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Монгол улсад ашиглаж байгаа эталон төхөөрөмж болон Монгол улсад ашиглаж байгаа таксиметр Pro-1 загвар:

taxi2

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалтын газар

Олон улсын сорьцын байгууллагуудын холбооны хуралд оролцов

16032301

2016 оны 3 дугаар сарын 9-10-нд Португалийн Лиссабон хотод Олон улсын үнэт металлын сорьцын хяналт болон барааны тэмдгийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх конвенци, Олон улсын сорьцын байгууллагуудын холбооны хуралд 23 орны 30-аад төлөөлөгчид оролцов.

Энэхүү хурлаар Олон улсын үнэт металлын сорьцын хяналт болон барааны тэмдгийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх конвенцийн 2015 оны санхүүгийн тайлан, лабораториудын ур чадварын сорилтод ороцох асуудал, конвенцийн гишүүн орны лабораториудад тавигдах шаардлага, зарим орны гишүүнчлэлийн асуудлуудыг авч хэлэлцлээ. 2016 онд лабораторийн ур чадварын сорилтыг химийн шинжилгээний төрлөөр алт, мөнгө, XRF-ийн шинжилгээний төрлөөр алт, мөнгөөр явуулах бөгөөд XRF-ийн шинжилгээний дээжийг тарааж эхэлсэн байна. Химийн шинжилгээний дээжийг 4 сард тараана гэдгийг мэдэгджээ. Манай Үнэт металлын сорьц тогтоох лабораторийн хувьд химийн шинжилгээний төрлөөр ур чадварын сорилтод орохоор бүртгүүлсэн байгаа.

Мөн Португалийн Лиссабон хотын Сорьцын байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцан лабораторийн тоног төхөөрөмж, сорилтын арга, дэвшилтэт технологийг судлалаа. Лабораториийн шинжилгээнд олон улсын стандарт аргуудыг ашиглаж шинжилгээ хийдэг бөгөөд тоног төхөөрөмжүүд нь орчин үеийн дэвшилтэт технологид суурилсан байна. Алт, мөнгөний шинжилгээг химийн болон XRF-ийн аргаар, паллатин, палладийг XRF болон ICP-ийн аргаар шинжилж сорьц тогтоодог. Дотоодын зах зээлд борлогдох бүтээгдэхүүнд өөрийн орны экспортод гаргах бүтээгдэхүүнд конвенцийн сорьцын баталгааны тэмдэг дарж өгдөг жилдээ дунджаар 700000 орчим бүтээгдэхүүнд шинжилгээ хийж сорьц дарж баталгаажуулдаг аж. XRF-ийн аргаар шинжилгээ хийхэд хяналтын дээж хамгийн чухал учир үүнийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй гэж зөвлөлөө.

Хуралдааны үеэр олон орны төлөөлөгчидтэй уулзаж туршлага солилцсон ялангуяа Португалийн төлөөлөгчидтэй уулзаж хамтран ажиллах талаар ярилцлаа.

3-р сарын 25-26-нд шилжих шөнө зуны цагийн хуваарьт шилжинэ

16032401

Монгол улсын засгийн газрын 82 дугаар тогтоолын дагуу жил бүрийн 3 дугаар сарын сүүлчийн долоо хоногийн Баасан гарагаас Бямба гарагт шилжих шөнийн 02 цагаас эхлэн 9 дүгээр сарын сүүлчийн долоо хоногийн Баасан гарагаас Бямба гарагт шилжих шөнийн 00 цаг хүртэлх хугацаанд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цагийн тооллыг нэг цагаар урагшлуулан ажил, үйлчилгээ эхлэх цагийн хуваарийг хэвээр мөрдөж байхаар тогтоосон.
Энэ жилийн хувьд 03-р сарын 25-аас 26-нд шилжих шөнийн 02:00 цагаас, 09-р сарын 23-наас 24-нд шилжих шөнийн 00:00 цаг хүртэлх хугацаанд 1 цагаар урагшлуулан зуны цагийн тоололд шилжинэ.

Одоогоор дэлхийд ойролцоогоор 80 гаруй улс орнууд зуны цагийн хуваарийг ашиглаж байгаа ба зарим улсад нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнээс хамаарч зарим мужуудад хэрэглэдэггүй.

КОМПЬЮТЕРИЙН ЦАГИЙГ ЗУНЫ ЦАГИЙН ХУВААРЬТ АВТОМАТААР ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗААВРЫГ ДООРХ БИЧЛЭГЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ.

WINDOWS TIME PACKAGE - ИЙГ ЭНДЭЭС ТАТАЖ АВНА УУ

УХААЛАГ УТСЫГ ЗУНЫ ЦАГИЙН ТООЛОЛД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗААВАР Apple I Phone IOS
УХААЛАГ УТСЫГ ЗУНЫ ЦАГИЙН ТООЛОЛД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗААВАР Android version

Давуу тал:

Ихэнхи хүмүүс үүнийг маш нааштайгаар хүлээн авдаг нь тэдэнд ажлаа тарж ирээд ашиглаж болохуйц чөлөөт цаг гарч ирдэг нь таатай байжээ. Хүүхдүүдэд эцэг эхтэйгээ өнгөрөөх илүү цаг гарч ирэх нь тэдэнд сурлагадаа болон нийгэмшилд нь тустай хэмээн үздэг байна. Харин Лондонгийн зам тээврийн судалгаа шинжилгээний лабораториос үүнийг автын замын ослыг бууруулдаг гэж дүгнэсэн байна. Харин эрүүл мэндийн салбарынхан энэ цагийг хүн өөрийн бие бялдрынхаа хөгжилд зарцуулах таатай цаг хэмээн үзэж хүний нийгмийн идэвхийг сайжруулан чийрэгжүүлэх сайн талтай гэж дүгнэдэг байна. Мөн мэдээж энэ өдрийн нарны гэрлийг урт ашиглах боломж нь цахилгааны хэрэглээг бууруулан, энергийн хэмнэлтийг гаргана хэмээн үздэг байна. Манай улсын хувьд магадгүй агаарын бохирдлыг тодорхой хэмжээгээр бууруулах ч талтай байж болох юм.1998 онд хийсэн судалгаагаар зуны цагийн тоололд шилжих 4-9 дүгээр сарын хооронд байгалийн гэрэлтэй цагийг илүү ашигласнаар жилд дунджаар 23 орчим сая квт.цаг цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт гардаг нь тогтоогджээ. Харин 2006 оны байдлаар Диспетчерийн үндэсний төвд хийсэн тооцоогоор цагийн шилжилтээс гарах хэмнэлт нь 140 сая төгрөг болжээ. Энэ нь нэгдсэн сүлжээний цахилгаан, эрчим хүчний хэрэглээний 29-30 хувийг дангаараа авдаг Эрдэнэтийн УБҮ-ийн хэрэглээ цаг хугацаанаас хамааралгүй тогтмол байдаг, сүүлийн жилүүдэд айл өрх, аж ахуйн нэгж цагийн тарифтай тоолуур тавьж эрчим хүч хэмнэдэг болсон, хэрэглээний бүтцэд ахуйн хэрэглээ зонхилсон манай орны хувьд гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл өргөнөөр нэвтэрсэн зэргээс шалтгаалсан гэж үзжээ.

Тооцоот жил Хэмнэлт Тооцоолсон байгууллага
1983 6.5 сая кВт ЭХУүүГеологийн яам
1984 7.0 сая кВт ЭХУүүГеологийн яам
1985 8.6 сая кВт ЭХУүүГеологийн яам
1988 13.0сая кВт ЭХУүүГеологийн яам
1989 14.3 сая кВт ЭХУүүГеологийн яам
1998 23.0 сая кВт ДБХ яам
1999 24.5 сая кВт ЭХГУУ яам

 

Энэ хүснэгтээс үзэхэд 1986-2005 он хүртэл жил бүр дунджаар 13.0 сая кВт, харин нийт дүнгээр авбал 130 сая кВт цахилгаан энерги хэмнэжээ.
Канад, АНУ, Мексик, Аргентин гэх мэт улсуудад зуны цагийн хуваарь нь эрчим хүч болон байгалийн хий зарцуулалтыг хэмнэх таатай нөхцөл бүрдүүлдэг гэж үздэг байна. Бразил улсад зуны цагийн хуваарь нь нэг жилийн цахилгааны хэрэглээний 1%-ыг хэмнэдэг гэж судалгаа гарчээ. Япон улсад зуны цагийн хуваарийн талаар сонирхолтой баримт байдаг нь энэ цагийг ашигласнаар 400,000 тонн нүүрс төрөгч агаарт цацагдахаас сэргийлдэг ба 930,000 сая литр шатахууныг хэмнэх сайн талтай гэсэн судалгаа гарчээ. Гэвч Калифорнын их сургуулийн судалгаагаар мужийн цагийг зуны цагийн хуваарьт шилжүүлэхэд ард иргэдийн цахилгааны тооцоо жилийн дунджаар 8,6 сая доллараар нэмэгдэж байна гэсэн дүгнэлт гаргасан байна.

Ихэнхи жуулчлалын агентлагууд зуны цагийн хуваарийг таатай хүлээн авдаг. Өмнөд Ирландын Бельфэст Телеграф сэтгүүлийн мэдээллэж байгаагаар энэ үед Өмнөд Ирланд улс жуулчлалын салбараасаа 6,34 саяын орлого олдог гэсэн судалгаа гаргасан байна. Өдрийн гэрлийн ашиглалтын хугацааг ингэж уртасгаснаар Британийн улсууд жуулчлалын идэвхийг 2 дахин өсгөдөг ба жуулчид улсын нийтийн тээвэр, ресторан үйлчилгээний газрууд болон фестивал үйл ажиллагаануудад жирийн үеэсээ 2 дахин их мөнгө зарцуулах магадлалтай болдог байна. Австрали улсад зуны цагийн хуваарийг мөрдлөгө болгохгүй гэж шийдсэнээс хойш аялал жуулчлалын салбар түлхүү хөгжсөн зүүн өмнөд бүсийн жуулчлалын байгууллагууд энэ шийдвэр биднийг сая сая долларын алдагдалд оруулж байна хэмээн үзэж буцаахыг шаардаж мөн улсаа бүсчлэн хувааж энэ цагийн хуваарийг мөрдөх санал ч хүргүүлээд байгаа юм байна. Зуны цагийн хуваарийг олон нийтээрээ хэрэглэх нь сайн ч, муу ч талуудтай боловч энэ нь хөгжиж буй улс орны эдийн засагт өндөр ач холбогдолтой гэж ихэнхи судлаачид үздэг.

Дутагдалтай тал:

Энэ цагийн хуваарийг мөрдлөг болгоход харилцаа холбооны байгууллагууд асар их ачаалалд ордог ба комьпютер, гар утас зэрэг төхөөрөмжүүдийг гар аргаар тохируулах хэрэгтэй болж нийгэмд үл ойлголцол үүсгэдэг байна. Мөн жуулчдад нислэгийн цагийн хуваарь, бизнесийн ажилд нь нилээн төвөг учруулдаг байна. Зарим улсуудад өглөө нь харанхуй хэвээр байдгаас болоод аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж байна хэмээн үздэг. Гватемаль улсад зуны цагийн хуваарьт шилжихэд сургуулийн хүүхдүүд харанхуйд хичээлдээ явах шаардлагатай болсноор эцэг эхчүүдийн зүгээс асар их гомдол илгээх болжээ. Өглөө эрт ч гэсэн харанхуйд ажил хичээлдээ явах болсон нь ард иргэдээ аюулд оруулж байна гэж үзэн болиулсан байна. Мөн газар тариалан аж үйлдвэрийн улсуудад энэ нь цагийн хуваарь алдагдуулах, хүнсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж байна хэмээн үздэг ба нийтийн эрүүл мэндэд цаг хөдөлсөн эхний 2 долоо хоногт зүрхны шигдээс ихсэх хандлагатай байдаг гэж ажиглагдсан байна. Мөн 2012 оны судалгааны дүнгээр бас нэг хачирхалтай зүй тогтлыг илрүүлсэн нь цагийн өөрчлөлтөөс болоод бие махбодь ядарсан үедээ хүмүүсийн ажлын цагаа хийдүүлж илүү ихээр интернетээр хэсдэг байна.

Турк улсын Стандартын Институт (TSE), Бүс нутгийн Стандартчиллын Нийгэмлэг (IRSA)-ээс зохион байгуулсан сургалт семинарт оролцлоо

16031701

Туркийн Улсын Стандартын Институт (TSE), Бүс нутгийн Стандартчиллын Нийгэмлэг (IRSA) –ээс зохион байгуулж буй “ ISO-9001:2015-Чанарын удирдлагын тогтолцоо; ISO/IEC 17021:2015 - Тохирлын үнэлгээ. Удирдлагын тогтолцоонд баталгаажуулалт, аудит явуулах байгууллагад тавигдах шаардлага” сэдэвт сургалт семинарт 2016 оны 02-р сарын 29-нөөс 03-р сарын 07-ны өдрүүдэд Мэдээлэл лавлагаа сургалтын үндэсний төвийн ахлах мэргэжилтэн Цог-Эрдэнийн Эрдэнэбаяр, Баталгаажуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн Мажигсүрэнгийн Мөнгөнбаяр нар амжилттай оролцоод ирлээ.

Цаашид Удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа, сургалтын хөтөлбөр агуулгад шинэчлэгдсэн стандартын дагуу зохих өөрчлөлт оруулах, Туркийн болон IRSA-гийн гишүүн орнуудын туршлагаас нэвтрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Итгэмжлэлийн тэргүүлэх үнэлгээний мэргэжилтний

гэрчилгээ гардан авлаа

16032101

Монгол улсын Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх Европын холбооны төслийн хүрээнд 2016 оны 3 сарын 7-ноос 18-ны өдрүүдэд БНТУ-ын итгэмжлэлийн байгууллага (TURKAK)-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын зөвлөх Гёхан Бирбил, Гадаад харилцааны газрын дарга Осман Жамчи нар итгэмжлэлийн үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтыг явуулав. Сургалтаар бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн үнэлгээний 20, сорилтын ба шалгалт тохируулгын лабораторийн итгэмжлэлийн үнэлгээний 20 тэргүүлэх мэргэжилтэн тус тус бэлтгэгдлээ.

Энэхүү хоёр сургалтанд Итгэмжлэлийн газрын мэргэжилтнүүдээс гадна орон нутгийн 8 Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн ба СХЗГ-ын бусад нэгжийн ажилтнууд, итгэмжлэлийн техникийн хорооны гишүүд, техникийн шинжээчид оролцсон байна.

Тус газар нь 2016 онд Ази Номхон Далайн Лаборатори Итгэмжлэлийн Хамтын ажиллагааны байгууллага (APLAC), Номхон Далайн Итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (PAC)-аас лаборатори, хяналтын байгууллага, баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн үр дүнг олон талын хүрээнд харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдэх ижил түвшний үнэлгээнд хамрагдана. Үнэлгээнд бэлтгэхэд ажилтнуудыг чадавхижуулах энэхүү сургалт чухал ач холбогдолтой, үр дүнтэй болж өндөрлөлөө.

Шагнал гардуулав

16031606

Монгол улсад Хэрэглэгчийн хөдөлгөөн үүсч хөгжсөний 25 жилийн ойг тохиолдуулан 2016 оны 3-р сарын 15-нд Эрүүл мэнд, спортын яаманд баярын хурал боллоо.

Уг арга хэмжээний үеэр хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах үйлсэд олон жил идэвхи зүтгэл, үр бүтээлтэй хамтран ажилласан амжилтыг үнэлэн Баянзүрх дүүргийн Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн тэргүүн Ш.Авирмэд, Баян-Өлгийн аймгийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн тэргүүн Х.Кызылбай, “Шим Мандал констракшн” ХХК-ийн гадаад худалдааны менежер Т.Диймаа нарыг “Стандартчилал, хэмжил зүйн тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр тус тус шагнасан юм. Мөн Байгаль орчин аялал, жуулчлалын салбарын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн тэргүүн Ш.Баянзулыг Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын “Хүндэт жуух”-аар шагналаа.

БНХАУ –ын Өвөр Монголын Өөртөө засах орны Техник, чанар хяналтын газарт томилолтоор ажиллаа

 

16031605

СХЗГ-ын Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын газрын дарга З.Отгонбаяр, тус газрын ахлах мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбилэг, С.Соронзонболд, Хэмжих хэрэгслэлийн баталгаажуулалтын газрын улсын шалгагч М.Гомборагчаа, Сэлэнгэ аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэчимэг, Орхон аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн улсын шалгагч П.Содномдаш, “Дашваанжил газ” ХХК –иас Хятадын тал хариуцсан захирал Д.Эрдэнэсувд нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2016 оны 3 –р сарын 01 –ээс 07 –ны өдрүүдэд БНХАУ –ын Өвөр Монголын Өөртөө засах орны Техник, чанар хяналтын газар, Стандартчилал, шинжилгээний хүрээлэн болон Эрээн хотын Мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх талаар албан томилолтоор амжилттай ажлаад ирлээ.

Энэ удаагийн гадаад томилолт маш үр дүнтэй, ач холбогдолтой болсон бөгөөд тухайлбал, Монгол Улсын Стандартчилал, хэмжил зүйн газар нь ӨМӨЗО –ны Техник, чанар хяналтын газартай бүс нутгийн стандартчилал дээр хамтран ажиллах баримт бичиг (протокол)-т гарын үсэг зурсан бөгөөд үүгээрээ бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх, үндэсний хэв шинжийг хадгалсан олон улсын стандартыг хамтран боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зэрэг олон асуудлыг ярилцан хамтран ажиллахаар тогтсон.

Мөн тус ажлын хэсэг ӨМӨЗО –ны Хэмжил зүй, сорилтын хүрээлэн болон БНХАУ –ын Эрээн хотын Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагаатай танилцан, удирдлагуудтай нь уулзалт хийж хоёр улсын худалдаа, бизнест стандарт, хэмжих хэрэгслийн баталгааны талаар гарч буй саад тотгорыг арилгах талаар уялдаа холбоотой хамтран ажиллах санал солилцлоо.

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛЫН ГАЗАР

 

Аж ахуй нэгж, байгууллагууд Итгэмжлэлийн гэрчилгээ, Удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ, Тохирлын гэрчилгээ гардан авлаа

16031604

2016 оны 3-р сарын 15-нд Чингисийн талбайд зохион байгуулагдсан Нээлттэй өдөрлөгийн үеэр Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас аж ахуй нэгж, байгууллагуудад итгэмжлэлийн гэрчилгээ, удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ, тохирлын гэрчилгээ гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа боллоо.

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн хүрээнд “Милл хаус” ХХК ба Өвөрхангай аймгийн “Дэлгэрэх хүнс” ХХК-ийн дотоод хяналтын лабораториуд MNS ISO/IEC 17025:2007 Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага стандартын дагуу 2 жилийн хугацаатай итгэмжлэгдэж, итгэмжлэлийн гэрчилгээ гардан авав. Эдгээр лабораториуд нь итгэмжлэгдсэнээр өөрийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнд физик химийн сорилт гүйцэтгэх бөгөөд сорилтын үр дүн нь техникийн хувьд хүчин төгөлдөр, чанарын удирдлагын тогтолцоотой болохыг гэрчилж буй хэрэг болно.

Мөн Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу “Пролайнис” ХХК-д Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг нэвтрүүлснийг баталгаажуулж, гэрчилгээг 2 жилээр, “Спирт бал бурам” ХХК-д Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 22000:2007 стандартыг нэвтрүүлснийг баталгаажуулж, гэрчилгээг 3 жилээр, “Жагаасанрайс” ХХК-д тохирлын гэрчилгээ 3 жилээр , “АПУ” ХХК-д тохирлын гэрчилгээ 3 жилээр тус тус олгож гардууллаа.

“Хэрэглэгчийн хөгжил” нээлттэй өдөрлөг

16031603

Та, бид бүгдээрээ хэрэглэгч бөгөөд эрүүл, аюулгүй, шаардлага хангах бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэх, сонгох эрхтэй билээ.
1985 оноос эхлэн НҮБ-ын Ерөнхий ассамблей “Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалахад баримтлах үндсэн зарчим”-ыг баталж, жил бүрийн 3-р сарын 15-ны өдрийг Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах Олон улсын өдөр хэмээн зарласнаас хойш энэ өдрийг дэлхий нийтээрээ 31 дахь жилдээ тэмдэглэж байна.

Монгол улсын Засгийн газраас 2016 оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан Шадар сайдын зүгээс энэ өдрийг өөрийн харьяаны Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Стандартчилал, хэмжил зүйн газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Худалдан авах ажиллагааны газар, Оюуны өмчийн газруудтай хамтран Чингисийн талбай дээр тэмдэглэхээр болсон бөгөөд уг үйл ажиллагаанд 30 орчим төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд оролцож үйл ажиллагаагаа сурталчлах, иргэд хэрэглэгчдэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Уг арга хэмжээнд Стандартчилал, хэмжил зүйн газар иргэдэд зориулан дараах үйлчилгээг үзүүлж ажиллав.

•Үнэт металл, эрдэнийн чулууны сорьц тогтоох үйл ажиллагааг хэрэглэгчдэд танилцуулах

•Худалдаа, үйлчилгээнд хэрэглэж байгаа хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажлыг таниулах, мэдээлэл өгөх

•Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх стандартын ач холбогдлыг танилцуулах, мэдээлэл өгөх

•Үндэсний үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах ажиллагааг дэмжих зорилгоор Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх авсан      бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд таниулах, бараа бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын талаар танилцуулах

•ISO 9001 стандартын талаар танилцуулах зэрэг олон мэдээ, мэдээллийг энэ өдөр нийт хэрэглэгчдэдээ зориулан хүргэсэн юм.

Гематологи, клиник химийн шинжилгээний чанарын гадаад үнэлгээний тайлан семинар боллоо

16031601

Шастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Лабораторийн нэгдсэн тасгийн Чанарын баталгаажилтын лавлагаа лабораториос эрхлэн явуулдаг Гематологийн шинжилгээний чанарын гадаад үнэлгээний 15 дахь, клиник химийн шинжилгээний чанарын гадаад үнэлгээний 9 дэх удаагийн тайлан семинар 2016 оны 3-р сарын 11-нд амжилттай боллоо. Тайлан семинарт нийслэл, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн эмнэлгийн лабораторийн эмч, мэргэжилтэн нийт 170 хүн оролцлоо.

Тайлан семинар дээр “Гематологийн шинжилгээний чанарын гадаад үнэлгээний дүн”, “Клиник химийн шинжилгээний чанарын гадаад үнэлгээний дүн”, “Лабораторийн шинжилгээний чанарыг хангахад хувь хүний оролцоо”, “Хамтрагч лабораторийн эмч нар Япон улсын Сисмекс корпорацид сургалтанд оролцож, Япон улсын Кумомото Их сургуулийн лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцсан тухай” мэдээлэл, “Гематологийн шинжилгээний чанарын гадаад үнэлгээний (MEQAS) хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн Сайжруулах арга хэмжээ (Mini-Survey 4), түүний үр дүн”, “Шинжилгээний чанарын гадаад үнэлгээний дүнг веб сайтаар өгөх арга зам” сэдвээр тус тус тайлан, танилцуулга, мэдээлэл хийгдлээ.

Энэхүү семинарт Япон улсын Итгэмжлэлийн Байгууллага (JAB)-ын Стратеги төлөвлөлтийн хэлтсийн ерөнхий менежер, захирал, Япон улсын Клиник химийн холбооны зөвлөлийн гишүүн, профессор Кацуо Кубоно “Япон улс дахь Лаборатори итгэмжлэлийн өнөөгийн байдал” сэдвээр лекц толилуулав.

Сисмекс корпорацитай хамтран эмнэлгийн лабораторийн ур чадварын сорилтыг хэрэгжүүлэгч Шастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Лабораторийн нэгдсэн тасгийн Чанарын баталгаажилтын лавлагаа лаборатори нь СХЗГ-аас MNS ISO/IEC 17043:2010 стандартын дагуу итгэмжлэгдсэн лаборатори юм.

Япон Улсын Итгэмжлэлийн байгууллага (JAB),  Сисмекс корпорацийн төлөөлөгчидтэй уулзалт зохион байгууллаа

16031602

2016 оны 03 сарын 12-ны өдөр Япон улсын Итгэмжлэлийн Байгууллага (JAB)-ын Стратеги төлөвлөлтийн хэлтсийн ерөнхий менежер, захирал, Япон улсын Клиник химийн холбооны зөвлөлийн гишүүн, профессор Кацуо Кубоно, Сисмекс корпарацийн зөвлөх, JAB-ын итгэмжлэлийн үнэлгээний мэргэжилтэн хатагтай Масако Когучи нартай эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн чиглэлээр хамтран ажиллах уулзалтыг СХЗГ-т зохион байгууллаа. Уулзалтанд Эрүүл мэндийн лабораторийн ажилтны холбооны тэргүүн Ц.Энхжаргал, НЭМГ-ын оношзүй, лаборатори хариуцсан мэргэжилтэн О.Аззаяа, Шастины гуравдугаар төв эмнэлгийн ур чадварын лабораторийн зөвлөх Г.Наран, Сисмекс корпорацийн ажилтан Б.Булган нар оролцов.

Итгэмжлэлийн газрын дарга С.Ганцэцэг “Монгол улс дахь итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа”, ахлах мэргэжилтэн Д.Цэцэгмаа “Эмнэлгийн байгууллагын тогтолцоо, эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэл” , профессор Кацуо Кубоно “Япон улсын эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн тогтолцоо, олон улсын хамтын ажиллагаа, итгэмжлэлийн ач холбогдол”-ын талаар тус тус танилцуулга хийлээ. Түүнчлэн цаашид Японы Итгэмжлэлийн байгууллагатай хамтран ажиллах талаар харилцан санал солилцлоо.

ЭМСЯ, Эрүүл мэндийн лабораторийн ажилтны холбоо нь Япон улсын Сисмекс корпорацитай хамтран эмнэлгийн лабораториудын үр дүнгийн үнэмшилт магадлалыг дээшлүүлэх, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор итгэмжлэлд бэлтгэх, шаталсан арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд 2016 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдрүүдэд эмнэлгийн лабораторийн эрхлэгч, чанарын менежерт зориулсан ISO 15189:2012 стандартын сургалтыг явуулах юм.

Олон улсын хэрэглэгчийн өдрийг Чингисийн талбай дээр тэмдэглэнэ

16031001

1985 оноос эхлэн НҮБ-ын Ерөнхий ассамблей “Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалахад баримтлах үндсэн зарчим”-ыг баталж, жил бүрийн гуравдугаар сарын 15-ны өдрийг Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах Олон улсын өдөр хэмээн зарласнаас хойш энэ өдрийг дэлхий нийтээрээ 31 дахь жилдээ тэмдэглэж байна.

Та, бид бүгдээрээ хэрэглэгч бөгөөд эрүүл, аюулгүй, шаардлага хангах бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэх, сонгох эрхтэй билээ.
2012 оноос эхлэн “Бидний мөнгө бидний эрх”, “Санхүүгийн үйлчилгээн дэх бодит сонголтын төлөө”, “Үүрэн телефон хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалья” “Зөв зохистой хооллолтын төлөө” уриатайгаар тэмдэглэж байсан бол энэ жил Антибитокийн цэснээсээ хасья уриан дор нэгдэж байна.

Монгол улсын Засгийн газраас 2016 оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан Шадар сайдын зүгээс энэ өдрийг өөрийн харьяаны Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Стандартчилал, хэмжил зүйн газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Худалдан авах ажиллагааны газар, Оюуны өмчийн газруудтай хамтран Чингисийн талбай дээр тэмдэглэхээр болсон бөгөөд мөн уг үйл ажиллагаанд дор нэр дурдсан байгууллагууд оролцож үйл ажиллагаагаа сурталчлах, иргэд хэрэглэгчдэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Иймд иргэд та бүхэн өргөнөөр оролцож төрийн байгууллагуудын зүгээс хүссэн мэдээ мэдээллээ авч өргөнөөр оролцоно уу.

• Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
• Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
• Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
• Ус сувгийн удирдах газар
• Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
• Эрчим хүчний зохицуулах хороо
• Эрүүл мэнд, спортын яам
• Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам
• Хүн амын хөгжил, нийгэм хамгааллын яам
• Гааль татварын ерөнхий газар
• ОСНААУГ
• Номин сүлжээ дэлгүүр
• Миний мүлжээ дэлгүүр
• Оргил сүлжээ дэлгүүр
• Сансар сүлжээ дэлгүүр
• Мобиком
• Скайтел
• Юнител
• Жи-мобайл
• KFC сүлжээ ресторан
• Burger king сүлжээ ресторан
• Пицца хат
• Бройдвей пицца
• Мих пицца
• Ноён пицца
• Мистер пицца

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

16030901

     Стандартчилал, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2016 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр хуралдаж бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон удирдлагын тогтолцоонд явуулсантохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцэж чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008/MNS ISO 9001:2010/ стандартыг хэрэгжүүлсэн “ Пролайнис” ХХК-д гэрчилгээг 3 жилээр олгох, Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 22000:2007стандартыг хэрэгжүүлсэн “Спирт бал бурам” ХХК-д 3 жилээр сунгах мөн 5 байгууллагын бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг шинээр олгож, сунгах шийдвэрийг гаргалаа.

Аж ахуй нэгжийн нэр Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэр

1 Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн байгууллагад гэрчилгээг олгох, сунгах
1.1 “Пролайнис” ХХК Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай Чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснийг баталгаажуулж, гэрчилгээг 2 жилээр олгох
2 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 22000:2007 стандартыг хэрэгжүүлсэн байгууллагад гэрчилгээг олгох, сунгах
2.1 “Спирт бал бурам” ХХК Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 22000:2007стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд давтан аудит явуулсан тухай Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснийг баталгаажуулж, гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3 Тохирлын гэрчилгээ шинээр олгох, сунгах
3.1 “АПУ” ХХК “Дээж”, ”Сайн” нэрийн сүү, тараг, зөөхий Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох
3.2 “Мөнхийн болор” ХХК

Төрөл бүрийн хиам: 15 нэр төрөл

Утлагат махан бүтээгдэхүүн: 3 нэр төрөл

Хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн: Бууз, банш

Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.3 “Би-Цэ трейд” ХХК “Тансаг”, “Альфа” нэрийн хүнсний спирт Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.4 “Цэц зам пласт” ХХК Хуванцар лонхны бэлдэц Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах
3.5 “Жагаасанрайс” ХХК Хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн: Амтлаг-бууз, банш, Нийслэл-бууз банш, бөөрөнхий мах, Тахианы махан банш- 2 төрөл Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах

Итгэмжлэлийн тэргүүлэх ба техникийн үнэлгээний мэргэжилтний гэрчилгээ олгох сургалт эхэллээ

16030702

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар нь 2016 онд APLAC (Ази номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага)-ын олон талын хүрээнд лаборатори, хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдсэн статусаа хадгалах, PAC (Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага)-ын баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн үр дүнг Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт шинээр нэгдэх ижил түвшний үнэлгээнд тус тус хамрагдах юм.

Олон улсын итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагуудын хүрээнд Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдсэнээр дэлхийн 80 гаруй орнууд өөр хоорондоо экспортын бараа бүтээгдэхүүнд тохирлын үнэлгээ явуулсан үндэсний лаборатори, техникийн хяналт, баталгаажуулалтын байгууллагын үр дүнг давтан тохирлын үнэлгээнд хамруулахгүйгээр хүлээн зөвшөөрөх, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлдэг тогтолцоотой.

Европын холбооноос “Монгол улсын Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх” төслийг 2014 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Төслөөс үндэсний стандартын байгууллагын үйл ажиллагааг Дэлхийн худалдааны байгууллагын шаардлагад нийцүүлэх, итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг Европын холбооны жишгээр хөгжүүлэх, чадавхижуулахад техникийн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Энэ хүрээнд “Итгэмжлэлийн тэргүүлэх ба техникийн үнэлгээний мэргэжилтний (ISO/IEC 17065:2013) гэрчилгээ олгох” 2 төрлийн сургалтыг БНТУ-ын итгэмжлэлийн байгууллага (TURKAK)-тай хамтран 2016 оны 3 сарын 7-ноос 18-ны өдрүүдэд явуулна.

Сургалтын эхний хэсэг буюу 3 сарын 7-ноос 11-ний өдрүүдэд явагдах сургалтаар итгэмжлэл, стандартчилал, тохирлын үнэлгээний салбарын 20 ажилтныг баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн үнэлгээний мэргэжилтнээр бэлтгэж байна. Гэрчилгээжсэн эдгээр мэргэжилтнүүд нь үйлдвэрлэгч, бизнесийн байгууллагын менежментийн тогтолцоо (ISO 9002, ISO 14001, HACCP, OHSAS г.м), бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах баталгаажуулалтын байгууллагын чадавхийг хөндлөнгөөс үнэлэх, итгэмжлэх үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй болно.

Монгол улсын мах, чацаргана, алт, зэс, молибдены баяжмал, ноос, ноолуур зэрэг экспортын бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын тохирлыг гэрчлэх баталгааг итгэмжлэлээр дамжуулан олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэхэд итгэмжлэлийн чадварлаг, мэргэшсэн үнэлгээний мэргэжилтнүүдийн үүрэг оролцоо чухал байх болно.

Английн стандартын байгууллага (BSI)-ын Судалгааны төвийн ахлах ажилтан Давид Серрано СХЗГ-ын МЛСҮТөвд ажиллалаа

16030701

Европын холбооноос Монгол улсад хэрэгжүүлж буй “Монгол улсын чанарын дэд бүтцийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” төслийн хүрээнд Английн стандартын байгууллага (BSI)-ын Судалгааны төвийн ахлах ажилтан Давид Серрано 2016 оны 2 дугаар сарын 29-өөс 3 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд Мэдээлэл, лавлагаа сургалтын үндэсний төвд ажиллалаа.

Уг томилолтын зорилго нь Монгол улсын стандартын мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгон мэдээллийн санд хадгалагдаж буй цаасан баримт бичгүүдийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, хэрэглэгчид чиглэсэн мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн юм. Уг томилолт нь үндэсний стандартын мэдээллийн www.estandard.gov.mn вэб сайтыг шинэчилж буй үед биднийг шинэ мэдээлэл, арга зүйгээр хангаж, цаашид хамтын ажиллагааны эхийг тавьсан нь цаг үеэ олсон явдал боллоо.

Английн стандартын байгууллага (BSI)-ын жишгийн дагуу Мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төвд е-library буюу цахим санд суурилсан иж бүрэн мэдээллийн системийг бий болгосноор одоо байгаа салангид системүүдийг нэгтгэн, цаг хугацаа, зардал хэмнэх, үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах зэрэг давуу талууд бий болох юм. Үүний тулд үндэсний мэргэжилтнүүд Давид Серранотай уг төслийн хүрээнд нягт хамтран ажиллахаар тохиролцов.

Итгэмжлэлийн үнэлгээний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт боллоо

16

Үнэлгээний мэргэжилтний мэдлэг, ур чадвар, нөөц, оролцоо нь итгэмжлэлийн тогтолцооны зорилгодоо хүрэх үндсэн боломжийг тодорхойлдог гол хүчин зүйл юм. Иймд Итгэмжлэлийн газраас үнэлгээний мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэх зорилготой туршлага солилцох уулзалт, семинарыг 2016 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион явууллаа.

Түүнчлэн итгэмжлэлийн үнэлгээний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт 2 дугаар сарын 29, 3 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд амжилттай явагдаж өндөрлөв. Семинар, сургалтын явцад зохион байгуулагчид нь итгэмжлэлийн үйл явц, олон улсын хамтын ажиллагаа, итгэмжлэлийн тогтолцооны баримт бичгүүд, тэдгээрийг үйл ажиллагаандаа хэрхэн ашиглах, ILAC (Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага)-аас шинэчлэн баталсан Ур чадварын сорилт, Хэмжлийн үр дүнгийн нэгж дамжуулалт, Хэмжлийн эргэлзээг үнэлэх талаар баримтлах бодлого (ILAC P 9, ILAC P 10, ILAC P 14), үнэлгээний мэргэжилтний ёс зүй, үнэлгээ хийх арга, техникийг танилцуулсан байна.

Итгэмжлэлийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэхэд үнэлгээний мэргэжилтнүүдийг чадваржуулах нь чухал ач холбогдолтой бөгөөд цаашид тохирлын үнэлгээний салбарын тодорхой туршлага, ур чадвартай ажилтнуудыг бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.

Итгэмжлэлийн үнэлгээний мэргэжилтэнд тавигдах шаардлага, үнэлгээний мэргэжилтнээр ажиллах хүсэлт гаргах өргөдлийн маягттай www.masm.gov.mn цахим хуудаснаас танилцах боломжтой.

Хэмжил зүйн зөвлөл хуралдав

16030200

2016 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдөр Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын хэмжил зүйн зөвлөлийн хурал болж, дараах асуудлуудыг шийдвэрлэжээ.
Загварын туршилтын асуудал:

1. Улаанбаатар хотын “Сапсис” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн “EASTRON METER WORLD” усны тоолуурын загварын туршилтын дүгнэлтийг үндэслэж загварын гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар шинээр олгох шийдвэр гаргалаа.

2. Улаанбаатар хотын “Түшиг цамхаг” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНЧУлсын “ZPA Smart Energy” компанид үйлдвэрлэсэн АМ160 загварын нэг фазын олон тарифт цахилгаан тоолуурын загварын туршилтыг үндэслэн загварын гэрчилгээг 3 жилээр олгох шийдвэр гаргалаа.

3. Улаанбаатар хотын “Акуатус” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУ-ын “Ripeness Sanyan Instrumentation” компанид үйлдвэрлэсэн RPMAG 62F загварын зарцуулалтын цахилгаан соронзон тоолуурын загварын туршилтыг үндэслэн загварын гэрчилгээг 5 жилээр олгохоор шийдвэрлэлээ.

4. Улаанбаатар хотын “Юнигаз” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ХБНГУлсын “FLUSSIGAS-ANLAGEN” компанид үйлдвэрлэсэн FAS-WEAR100exp/e загварын электрон жингийн туршилтын дүгнэлтийг үндэслэж загварын гэрчилгээг 5 жилийн хугацаагаар сунгахаар боллоо.

5. Улаанбаатар хотын “Энержи-Тех-Прогресс” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ХБНГУлсын “Зеннер” компанид үйлдвэрлэсэн “Зеннер Миномесс” загварын ETKDE, ETWDE загварын хүйтэн, халуун усны тоолуурт загварын туршилтыг үндэслэж гэрчилгээг 3 жилээр олгохоор шийдвэрлэлээ.

6. Улаанбаатар хотын “Магнай Трейд” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Япон улсын “Tatsuno” компанид үйлдвэрлэсэн Sunny-G II маркийн шатахуун түгээгүүрийн туршилтыг үндэслэж загварын гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар сунгахаар шийдвэрлэлээ.

7. Улаанбаатар хотын “HPSN” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу БНХАУлсын “Zhejiang Huayi Electronic Industry Co.Ltd” компанид үйлдвэрлэсэн DDSF3 загварын нэг фазын тарифт электрон цахилгаан тоолуурт загварын туршилтыг үндэслэж загварын гэрчилгээг 5 жилийн хугацаатай сунгахаар шийдвэрлэлээ.

8. Улаанбаатар хотын “АЙ ТИ ЗОН” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Турк улсын “Баялан” компанид үйлдвэрлэсэн КК-1, КК-3 загварын хүйтэн, халуун усны тоолуурын загварын туршилтыг үндэслэж гэрчилгээг 3 жилээр олгохоор шийдвэрлэлээ.

Тусгай зөвшөөрлийн асуудлаар:

1. Улаанбаатар хотын “Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар”-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу халуун, хүйтэн усны тоолуур, засварлах, суурилуулахыг нэмэлтээр оруулан тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгохоор шийдвэрлэлээ.

2. Орхон аймгийн “Тэнгэр суудал” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Хүнд даацын автомашины жин худалдааны жин худалдах, суурилуулах, засварлах, хүч хатуулгийн хэмжих хэрэгслийг худалдах, суурилуулах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгохоор шийдвэрлэлээ.

3. Улаанбаатар хотын “Эйч Ти Эл” ХХК-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу халуун, хүйтэн усны тоолуур худалдах, суурилуулах тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгохоор шийдвэрлэлээ.

Эмнэлгийн салбарт ашиглагддаг хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын төлбөр буурлаа

emneleg

Засгийн газрын 346-р тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндийн салбарт хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах” хөтөлбөрийн дагуу дараах хэмжих хэрэгслийг СХЗГ болон орон нйтгийн хэмжил зүйн байгууллага баталгаажуулж байна. Үүнд:

Эмнэлгийн термометр
         - Мөнгөн уст-шилэн эмнэлгийн термометр
         - Эмнэлгийн цахилгаан термометр
         - Чихний термометр
         - Хэт улаан туяаны термометр

Цусны даралтын аппарат
         - Механик
         - Автомат
         - Хяналтын монитор

Манометр
         - Автоклавын
         - Цахилгаан контакттай
         - Хүчилтөрөгчийн
         - Вакуумметр

Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг Монгол улсын Шадар сайдын 2015 оны 11 сарын 06-ны өдрийн 117 тоот тушаалаар шинэчлэлт оруулсан ба эрүүл мэндийн салбар дахь хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг бууруулсан тарифийг хүргэж байна.

Хэмжих хэрэгслийн нэр Хуучин төлбөрийн хэмжээ/төг/ Шинэчлэгдсэн төлбөрийн хэмжээ/төг/
1 Автоклавны манометр 5200 5200
2 Цахилгаан контакттай манометр 8100 8100
3 Механик цусны даралтын аппарат 5200 3600
4 Автомат цусны даралтын аппарат 10000 7000
5 Хүчилтөрөгчийн манометр 14000 9800
6 Цахилгаан термометр 21000 12600
7 Бусад термометр 21000 14700

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу аж ахуй нэгж, байгууллагуудад гэрчилгээ олголоо

160301

Стандартчилал, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2016 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон удирдлагын тогтолцоонд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүн, тайланг хэлэлцсэн байна. Ингээд чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 /MNS ISO 9001:2010/ стандартыг хэрэгжүүлсэн “Юнисервис солюшн” ХХК-д гэрчилгээг 2 жилээр олгох, Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг шинжлэн хянах тогтолцоо /HACСP/-г хэрэгжүүлсэн “Ажигана” ХХК -д гэрчилгээг 2 жилээр олгох мөн 7 байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг шинээр олгож, сунгах шийдвэрийг гаргасан.

Тус шийдвэрийн дагуу 2 дугаар сарын 29-ны өдөр “Юнисервис солюшн” ХХК-нд ISO 9001:2008 /MNS ISO 9001:2010/ стандартыг хэрэгжүүлсэн, “Ажигана” ХХК-нд Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг шинжлэн хянах тогтолцоо /HACСP/-г стандартын дагуу нэвтрүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг, түүнчлэн үндэсний үйлдвэрлэгч “Экологбус” ХХК-ийн J-800T маркын “Ecobus” автобусанд Тохирлын гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар шинээр олгож гардууллаа.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас Олон улсын стандартын тэмдэглэгээг хэрэглэх талаар дээрх байгууллагуудтай гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Баталгаажуулалтын газарт үүрэг өглөө.

 

 

СХЗГ-ын Хэмжил зүйн бодлого, эталоны газрын Цахилгаан температурын лабораторид
ХБНГУ-ын зөвлөх мэргэжилтнүүд ажиллав

16022901

ХБНГУ-ын Засгийн газар, Монгол улсын Засгийн газар хоорондын Техникийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу эрчим хүч, хэмжил зүйн салбарт хэрэгжиж буй “Эрчим хүчний салбарын чанарын дэд бүтцийг дэмжих“ /BMZ-№2012.2185.2/ төслийн ХБНГУ-ын РТВ-ийн зөвлөх, доктор Ханс Бахмаяр, зөвлөх Рейнхард Клемм нар 2016 оны 2 дугаар сарын 22-26-нд СХЗГ-ын Цахилгаан-Температурын хэмжлийн лабораторид ажиллав.

Температурын хэмжлийн төрлөөр Бүс нутгийн Хэмжил зүйн байгууллага /АРМР/-ийн харьцуулалтанд 6-7 сард оролцох Температурын лабораторид шаардлагатай байсан ажлын эталон термометр 2 ширхэгийг /66 евро/ төслийн хүрээнд хандивласан.

Монгол Улсын Тогтмол гүйдлийн эсэргүүцлийн эталоны хадгалалт, хэмжил гүйцэтгэх ажлын хүрээнд ЦТХЛ-ийн техникч М.Гантуяа PTB-ийн зөвлөх Ханс Бахмаяртай хамтран 100 Омын эсэргүүцлийн ороомгийг “Guildline 6625А” хэмжлийн системийн 100 Омын эсэргүүцлийн ороомогтой харьцуулах хэмжилтийг Тоон мультиметр НР3458А ашиглан хоёр аргаар 3 өдөр хийж гүйцэтгэсэн. Мөн хэмжлийн үр дүнд хэрхэн тайлбар, дүгнэлт хийх талаар сургав.

PTB-ийн зөвлөх Ханс Бахмаяр Германы Физик техникийн хүрээлэн РТВ-д захиалан хийлгэсэн Термометр тогтоох суурь авчирч өгсөн нь залуу Хэмжил зүйчдэд сургамжтай, санаачлагатай ажиллахад ямар ч зүйл багаддаггүйг харуулжээ.

ХБНГУ-ын Зөвлөх мэргэжилтнүүд 2 дугаар сарын 23-нд Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалтын газарт, 2 дугаар сарын 26-нд “Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ” ТӨХК-ын удирдлага, инженер, ахлах мэргэжилтнүүдтэй уулзалт хийж төслийн хоёр дахь шатны талаар тайлбар, мэдээлэл, танилцуулга-ярилцлага зохион байгууллаа.

Уртын хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

16022606

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын 2016 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 2-р сарын 18-наас 26-ны өдрүүдэд тус байгууллага дээр “Уртын хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.
Уг сургалтанд Зэвсэгт хүчний нэгдсэн лаборатори, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Завхан аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба, МИАТ, Газрын харилцаа, Геодези, Зураг Зүйн Газар, Авто тээврийн үндэсний төв, Улаанбаатар Төмөр зам, Дархан болон Эрдэнэт үйлдвэр ХХК зэрэг 9 байгууллагын шалгалт тохируулгын 15 ажилтан хамрагдаж, хэмжил зүйн эрх зүй, хэмжил зүйн онол болон уртын хэмжил зүйн онол, дадлагаа дээшлүүлэв. Сургалтад оролцогсод цаашид харилцан мэдээллээ хуваалцаж, мэргэжлийн баг болж ажиллахаар боллоо.

Усны тоолуурын баталгаажуулалтын ажлыг сайжруулах талаар харилцан санал солилцлоо

sanal sol

ХХШБГ-ын дарга Б.Ариунаа, ХЗБЭГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Дамбасүрэн, ЭЗХХБЛ-ын ахлах мэргэжилтэн А.Галбаатар, ЭЗХХБЛ-ын улсын шалгагч М.Гомборагчаа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ОСНААГ-ын удирдлагуудтай уулзаж Улаанбаатар хотын орон сууцны айл өрхүүдийн усны тоолуурыг улсын баталгаажуулалтад бүрэн хамруулах, нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа усны тоолуурын засвар тохируулгын лабораториудын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, усны тоолуурын баталгаажуулалтын ажлын чанарыг сайжруулах талаар харилцан санал солилцож ярилцлага хийлээ.

“Лабораторийн Чанарын Удирдлагын Тогтолцоо” сургалтанд оролцлоо

16022501

 

Энэтхэг улсын Засгийн газраас Хөгжиж буй орнуудад зориулан 6 дахь удаагаа “Лабораторийн Чанарын Удирдлагын Тогтолцоо” сургалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 1-19-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

Тус сургалтанд ОХУ, Беларус, Монгол, Бангладеш, Иран зэрэг нийт 28 орны 32 оролцогчид хүрэлцэн ирж сургалтанд хамрагдсан юм. Энэхүү сургалтаар MNS ISO/IEС 17025:2013стандартын дагуу Лабораторид тавигдах шаардлага, түүнийг биелүүлэхэд анхаарах асуудлууд, лабораторийн техникийн үйл ажиллагаа болон чанарын удирдлагын тогтолцооны тухай мэдлэг, мэдээллээ харилцан хуваалцсан үр дүнтэй сургалт болж өнгөрсөн.

Түүнчлэн Энэтхэг улсын сорилтын лабораториудын үйл ажиллагаатай танилцаж, өөр хоорондоо туршлага солилцлоо. 

Ерөнхий сайдын “Шийдлийн цаг” уулзалт Худалдан авах ажиллагааны газарт боллоо

160224ctzg

Худалдан авах ажиллагааны газарт Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг 2016 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр зочлон ажиллалаа. Уг ажлын хүрээнд төрийн худалдан авах ажиллагаа болон түүнд тулгамдаж буй асуудлаар тус агентлагийн дарга болон хувийн хэвшлийн төлөөллүүдийн саналтай танилцсан байна. Уулзалтанд Яамд, Засгийн газрын агентлагуудын холбогдох газрын удирдлагууд байсан ба СХЗГ-аас Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын газрын дарга, Тамгын газрын дарга нар оролцжээ.

Уулзалтын үеэр Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг худалдан авах ажиллагааг цахим системд шилжүүлснээр ахиц дэвшил гарч буйг онцолсон аж. Мөн яригдсан асуудлуудаар тодорхой чиглэл, даалгаврыг өгсөн юм. Тухайлбал СХЗГ болон ХААГ-ын хамтран ажиллах чиглэлээр үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих хүрээнд хийгдэж буй төрөөс худалдан авалтыг дэмжих дотоодын 101 бараа бүтээгдэхүүний жагсаалтанд орсон дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг гаргаж өгөх, тусгай зөвшөөрөл олгогдсон байгууллага, аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг цахим холболт хийх үүрэг өглөө.. Энэхүү каталогид орсон бараа бүтээгдэхүүн нь стандартын шаардлага хангаж, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтанд хамрагдсан байх юм.

“Хөгжлийг дэмжих өгөгдөл” чуулган  Төрийн ордонд боллоо

160224

Нээлттэй өгөгдөл-Их өгөгдөл”-д тулгуурласан тогтвортой хөгжлийн чин хандлагыг тодорхойлох, олон улсын тэргүүн туршлага  солилцох зорилгоор Хөгжлийг дэмжих өгөгдөл сэдэвт чуулганыг 2016 оны 2 дугаар сар 24-ний өдөр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар болон, Дэлхийн банк хамтран Төрийн ордонд зохион байгууллаа.

Нээлттэй өгөгдөл гэдэг нь нээлттэй ил тод, машинд уншигдах формат бүхий хуулийн хүрээнд шууд татаж авч ашиглах болон дахин дамжуулах /тухайн мэдээллийг ашиглан шинэ мэдээлэл боловсруулах/ бололцоотой мэдээллийг хэлдэг. Дэлхийн улс орнууд нээлттэй мэдээллийг хэрэглээнд нэвтрүүлснээр цаг хугацаа, хөрөнгө хэмнэхээс гадна салбар болон салбар хоорондын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, үр бүтээмжийг өсгөн улс орны хэмжээнд эдийн засгийн өгөөжийг нэмэгдүүлж байна.

Их өгөгдөл гэдэг нь энгийн системээр боловсруулах боломжгүй маш их хэмжээний өгөгдлийг хэлж байгаа ба дэвшилтэд технологид суурилсан дүн шинжилгээний аргаар их өгөгдлөөс үнэ цэнэ бүхий мэдээлэл гаргаж ашиглах нэгдсэн зорилгод дэлхий нийтээрээ нэгдэж байна. Улс орны хөгжлийн бодлого, төрийн үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд их өгөгдлийн дүн шинжилгээг ашиглах нь тулгамдаж буй асуудлыг нээн илрүүлэх, шийдвэрлэх алхамуудыг бодитоор төлөвлөх, зардал болон эрсдлийг бууруулах олон талын ач холбогдолтой юм.

Чуулганы үеэр дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ. Үүнд:

 • Нээлттэй өгөгдөл-Их өгөгдлийг амжилттай нэвтрүүлэх чиг хандлага, хөгжлийн зураглалын талаар
 • Нээлттэй өгөгдөл-Их өгөгдлийг нэвтрүүлсэнээр төрийн үйл ажиллагааны бүтээмжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар нэгдсэн ойлголт
 • Нээлттэй өгөгдөл-Их өгөгдлийг хотын дэд бүтцийн төлөвлөлт, эрүүл мэнд, нийтийн тээврийн үйлчилгээ зэрэг үйл ажиллагаанд амжилттай нэвтрүүлсэн Америк, Сологос, Шри ланк зэрэг орны тэргүүн туршлага
 • Нээлттэй өгөгдөл-Их өгөгдөл нэвтрүүлэх төлөвлөгөөг Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, иргэдийн оролцоог дэмжих, төрийн нээлттэй өгөгдлийн орчинг бий болгох хөтөлбөрүүдтэй хэрхэн уялдуулах зэрэг талаар.  

Уг чуулганд Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга Ч.Оюунбаатар, Мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төвийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Г.Батцэнгэл нар оролцов. Бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын дарга С.Мэндсайхан, Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дарга А.Хүрэлшагай нар чуулганы үеэр илтгэл тавьж,  хариуцсан салбарынхаа  мэдээллийн сан болон  түүнд түшиглэн, Монгол улсад нээлттэй өгөгдөл-их өгөгдлийг төрийн ажил үйлчилгээнд хэрхэн нэвтрүүлэх боломжтой талаар танилцууллаа. 

МҮОНРТ-ийн “Нээлттэй хэлэлцүүлэг” нэвтрүүлэгт оролцлоо

160218stzg1

2016 оны 2-р сарын 4-нд МҮОНРТ-ийн “Нээлттэй хэлэлцүүлэг” нэвтрүүлэгт Монгол улсын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн талаар ярилцлаа.

Тус хэлэлцүүлэгт УИХ-ын гишүүн, Монголын хүнсчдийн холбооны ерөнхийлөгч Д.Тэрбишдагва, УИХ-ын гишүүн, Байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга Л.Эрдэнэчимэг, ХХААЯ-ны ХҮБХЗГ-ын дарга Д.Тунгалаг, ЭМСЯ-ны ЭМБХЗГ-ын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Ганзориг, БСШУЯ-ны БХЗГ-ын Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын хэлтсийн дарга Б.Гантулга, МХЕГ-ын улсын ахлах байцаагч Б.Батчимэг, ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор Ц.Нансалмаа болон Төв аймгийн иргэн “Монтаримал” ХХК-ийн захирал, улсын тэргүүний фермер Р.Цогтбуян нарын хамт Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын мэргэжилтэн Д.Даваасүрэн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний стандартчиллын өнөөгийн байдлын талаар мэдээлэл өгч оролцсон юм.

Хэлэлцүүлгээр стратегийн хүнсний нэг болох сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар улс орны эдийн засгийг дээшлүүлэх боломжтойг ярилцсан байна. Мөн сүү, цагаан идээний хэрэглээг нэмэгдүүлэн нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих нь нийт үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч, төрийн байгууллагуудын анхааралдаа авах чухал асуудал гэдгийг ч хөнджээ. Түүнчлэн холбогдох яамдуудтай хамтран Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас Үндэсний чанарын бодлогын баримт бичгийг боловсруулах ажил хийгдэж байгаа аж.
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл нь аж үйлдвэрийн тодорхой салбаруудад импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чанарын бодлогын хамрах хүрээний эн тэргүүнд тусгагдаад байна.

“Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага” MNS  5798:2008 стандартыг дахин шинэчлэхээр ажиллаж байна

160218stzg

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын газар нь 53 техникийн хороогоор дамжуулан цаг үеийн нөхцөл байдал, хэрэгцээнд тулгуурлан нийгэмд ямар стандарт шинээр хэрэгцээ шаардлагатай байгаа болон үндэсний стандартыг өөрчлөн сайжруулах хэрэгтэйг судлан ажилладаг билээ.
Стандартын боловсруулалтанд хэрэглэгчийн төлөөлөл оролцох нь зайлшгүй чухал юм. Учир нь хэрэглэгч л бодит амьдралын өнцгөөс харан аюулгүй байдал ба чанарын асуудлыг стандартад тусгахад түлхүү нөлөөлдөг.
Тиймээс ч 2016 оны 1-р сарын 18-нд “Хүүхэд, хөгшдийг Ивээх төв” ТББ, Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газартай хамтран Нийгмийн халамж үйлчилгээний Стандартчиллын Техникийн хороо Батсүмбэр дэх Ахмадын асрамж, хөгжлийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаатай танилцжээ. Үүний үр дүнд “Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5823:2013, “Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5798:2008 стандартыг дахин хянаж шинэчлэхээр боллоо. Ялангуяа хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээг чанаржуулах, олон улсын хүний эрхэд суурилсан чиг хандлагад нийцүүлэх зорилготой юм.
MNS 5798:2008 болон MNS 5823:2013 стандартад ахмад настны ая тухтай орчинг бүрдүүлэх талаас нь түлхүү тусгаж байсан бол энэ удаад уг стандартад хүний эрх тал дээр илүү анхаарч нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байна. Тус ажлыг яам, төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа аж.

Сорьцын хяналтын газар шинэ байртай боллоо

2016

2016 оны 2-р сарын 17-нд Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын Сорьцын хяналтын газрын шинэ байрны нээлтийн арга хэмжээ боллоо. Тус газар БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн /хуучин нэрээр/-ийн 1963 оны 2-р сарын 6-ны өдрийн 44 дүгээр тогтоолоор Улсын банкны Ерөнхий хорооны бүрэлдэхүүнд “Үнэт металлын чанар шалгах тасаг”-ийг байгуулах шийдвэр гарснаар Монгол улсад Сорьцын хяналтын байгууллагын түүхэн хөгжил эхэлжээ.
1978 оноос Сангийн яамны харьяа Улсын Сорьцын хяналтын хэлтэс нэртэй улсын үйлдвэрийн газрын статустай ажиллаж байсан Сорьцын хяналтын газар 2009 оноос Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын харъяанд орон ажиллаж байгаа юм. Сорьцын хяналтын газар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн цагаас хойш анх удаагаа өөрийн гэсэн зориулалтын лабораторитай шинэ байранд орлоо. Хуучин Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын байранд байрлаж байсан тус газар өөрийн гэсэн бие даасан ажлын байртай болсноор үнэт металлын сорьц тогтоох лаборатори болон алт хайлах, эрдэнийн чулуу тодорхойлох лабораторуудыг багтаасан хүрэлцээтэй талбайтай болсон юм. Улмаар ашигладаггүй байсан зарим тоног төхөөрөмжөө суурьлуулан ашиглаж байна. Ийнхүү Сорьцын хяналтын газар бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах боломж бүрдэж байгаа билээ.
Сорьцын хяналтын газар нь Үнэт металлын сорьц тогтоох лаборатори, Эрдэнийн чулууний лаборатори гэсэн 2 лабораторитай 720 мкв 2 давхар байранд орсон юм. Тус газар Хан-Уул дүүргийн 3-р хороонд “Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан” –ийн хашаанд байрлаж байна.
2015 онд Сорьцын хяналтын газар 13,1 тонн алт хайлуулан гулдмайлж, 14,7 тонн алтны сорьц тогтоох шинжилгээ хийсэн. Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар 85 аж ахуй нэгж алт олборлож, 130 гаруй алтны худалдаачид байна. Мөн алт, мөнгөн эдлэл үйлдвэрлэдэг 100 гаруй аж ахуй, иргэд байна. Энэ бүгд Сорьцын хяналтын газраар үйлчлүүлдэг бөгөөд жилдээ давхардсан тоогоор 4000 үйлчлүүлэгчид ханддаг. Уг газар жилдээ 200 мянга гаруй алт, мөнгөн эдлэлд сорьцын баталгааны тэмдэг дардаг аж. Тиймээс ч энэ жил Сорьцын хяналтын газар “Үйлчлүүлэгч бүрт чанартай үйлчилгээ” гэсэн уриатай ажиллаж байна


Стандартчилал, хэмжил зүйн газар

Олон улсын цахилгаан техникийн комисс (IEC)-ийн Тохирлын үнэлгээний ACAS сургалт

16.02.15