ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

СХЗГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, ЧИГ ХАНДЛАГА, ЗОРИЛТ

АЛБАН ХААГЧЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

СХЗГ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

СХЗГ-ЫН ДАРГА, ДЭД ДАРГА БОЛОН ГАЗАР НЭГЖИЙН ДАРГА НАРЫН ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он