Монгол Улсын Шадар Сайдын 2016 оны 09-р сарын 08-ны өдрийн Дугаар 98 тоот тушаалаар Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, Хэмжил зүйн газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлт хийлээ.

 

20170410 butest

 

 

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он