ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь Олон Улсын Стандартчиллын байгууллагын 10 техникийн хороо, 23 дэд хороонд идэвхтэй гишүүн, 75 техникийн хороо, 38 дэд хороонд ажиглагч гишүүнээр оролцож байна.

Гишүүнчлэл:

Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагын жинхэнэ гишүүн (ISO)-1979

Бүс нутгийн стандартчиллын нийгэмлэг (IRSA)-1997

Мэдээллийн техниологийн Азийн форум (EAFTerm)-1997

Ази-Номхон далайн орнуудын хууль эрхийн хэмжил зүйн форум байгууллага (APLMF)-1997

Олон Улсын хууль эрхийн хэмжил зүйн байгууллагын сурвалжлагч гишүүн (OIML)-1998

Азийн ISO14000 мэдээллийн сүлжээ (EAIN)-1998

Олон Улсын цахилгаан техникийн комиссийн гишүүнээр нэгдэх хөтөлбөрийн гишүүн (IEC)-2000

Ази-Номхон далайн орнуудын хэмжил зүйн хөтөлбөр байгууллагын гишүүн (APMP)-2002

Номхон далайн орнуудын стандартын конгресс (PASC)-2002

Олон улсын эталон лабораториудын үндэсний бага хурал (NCSL)-2002

Ази-Номхон далайн бүсийн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын жинхэнэ гишүүн (APLAC)-2004

Олон Улсын лаборатори итгэмжлэлийн байгууллага (ILAC)-2007

Ази-Номхон далайн бүсийн итгэмжлэлийн байгууллага (PAC)-2009

Олон улсын сорьцын хяналтын холбоо (IAAO)-2013

Жин ба Хэмжүүрийн олон улсын ерөнхий бага хурал байгууллагын гишүүн (CGPM)-2013 он

Олон улсын жин хэмжүүрийн хорооны Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (CIPM MRA)-2013 он

Хамтын ажиллагааны гэрээ бүхий харилцагч орнууд:

БНСУ-ын Эталоны эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (KRISS)

БНСУ-ын Стандартчилал, технологийн агентлаг (KATS)

БНСУ-ын Стандартчиллын нийгэмлэг (KSA)

Туркийн Стандартын институт (TSE)

Украйны Стандартчилал, хэмжил зүй, баталгаажуулалтын улсын хороо (DSTU)

Японы Стандартчиллын нийгэмлэг (JSA)

АНУ-ын сорилт, туршилт, материалын нийгэмлэг (ASTM)

ХБНГУ-ын Стандартын хүрээлэн (DIN)

БНХАУ-ын Баталгаажуулалт, итгэмжлэлийн улсын товчоо (CNCA)

БНХАУ-ын Өвөр Монголын хилээр орох, гарах барааг шалган байцаах хорио цээрийн улсын товчоо (ENTRY)

Тайваны Стандарт, хэмжил зүй, хяналтын товчоо (BSMI)

БНХАУ-ын Итгэмжлэл, баталгаажуулалтын байгууллага (CQC)

БНХАУ –ын Үндэсний хэмжил зүйн институт (NIM)

ОХУ –ын Холбооны Техникийн зохицуулалт, хэмжил зүйн агентлаг (РОССТАНДАРТ)

ОХУ –ын Холбооны Итгэмжлэлийн байгууллага (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ОХУ –ын Стандарт, хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээний мэдээллийн шинжлэх ухаан –техникийн төв (СТАНДАРТИНФОРМ)

Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Стандартчиллын улсын хороо (ГОССТАНДАРТ Беларусь)

БНХАУ-ын Стандартчиллын удирдах газар (SAC)

БНФУ-ын Стандартчиллын байгууллага (AFNOR)

БНЧУ-ын Стандартчилал, хэмжил зүй, сорилтын байгууллага (UNMZ)

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он