ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГАЗАР

itgemjleliin gazriin dargaИтгэмжлэлийн газар нь үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд итгэмжлэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр олон улсын төсөл, үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжилт зохицуулалтыг хангах, итгэмжлэлийн байгууллагын маргаан шийдвэрлэх комисс, техникийн Зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулах, нийтлэг арга зүйгээр хангах, үндэсний итгэмжлэгдсэн лабораториудын тогтолцоог бий болгох, мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангах, итгэмжлэлийн ажил, үйлчилгээний хүрээг олон улсын тогтолцооны дагуу өргөтгөх, чанарыг хангах, бүс нутгийн болон олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын техникийн хорооны ажилд тогтмол оролцох, дэлхийн худалдааны байгууллагаас гаргасан ”Нэг стандарт-нэг тохирлын үнэлгээ-нэг итгэмжлэл” уриан дор итгэмжлэлээр дамжуулан тохирлын үнэлгээний байгууллагуудын үр дүнг давтан гүйцэтгэхгүйгээр харилцан зөвшөөрөх олон улсын хэлэлцээр (MRA)-т нэгдэн орох, улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх, ажил үйлчилгээнд нэг цэгийн үйлчилгээний зарчмыг нэвтрүүлэх.
Итгэмжлэлийн газраас үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Газрын зохион байгуулалтын нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хяналт үнэлгээний байгууллагууд, эрдэм шинжилгээ, судалгаа хөгжлийн байгууллага, бизнес эрхлэгчид, аж ахуйн нэгж, олон нийтийн байгууллага, олон улсын болон гадаадын түнш байгууллага, иргэд байна.

 ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД 

Албан хаагчид Албан тушаал Хариуцсан салбар Хаяг, утасны дугаар И-мэйл хаяг
1

 

С.Ганцэцэг

 

 

Газрын дарга

 

 

№311, 263907

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 A.Нэргүйсайхан

Ахлах мэргэжилтэн Сорилтын лаборатори

 

 

 

СХЗГ-ын төв байр,

№306,263689

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 З.Мөнхбат Ахлах мэргэжилтэн Хэмжилзүй, шалгалт тохируулгын лаборатори This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Д.Цэцэгмаа

Ахлах мэргэжилтэн Эмнэлгийн лаборатори This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Д.Оюунчимэг Ахлах мэргэжилтэн Хэмжилзүй, шалгалт тохируулгын лаборатори This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Д.Удвал

Ахлах мэргэжилтэн Сорилтын лаборатори This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Б.Ууганцэцэг

Мэргэжилтэн Техникч  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он