ОРОН НУТГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСҮҮД

Орон нутгийн 20 аймагт Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Oron nutag hayag

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он