ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 

Choi

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалтын газар нь үйл ажиллагааны стратегийн 9 дүгээр зорилтын хүрээнд Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах хууль, эрх зүйн орчныг хэрэгжүүлэх, хэмжил зүйн төрийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхэд оролцох, улсын баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, шалгалт тохируулгад шаардлагатай ажлын эталоныг бий болгох, нарийвчлалыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөр, боловсруулах, шийдвэрлүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хэмжил зүйн олон улсын байгууллага, хэлэлцээрт нэгдэн орох, тэдгээртэй хамтран ажиллах, худалдаа үйлчилгээний тооцоо, эрүүл мэнд, байгаль орчин, улс орны аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа хэмжих хэрэгслийг улсын баталгаажуулалтад бүрэн хамруулах, хэмжих хэрэгслийн анхдагч болон түүвэр баталгаажуулалт, шалгалт тохируулгын ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх, эдгээр ажлын чанарыг сайжруулах арга хэмжээ авах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтын газрын зохион байгуулалтын бүтцэд Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын асуудал хариуцсан нэгж ажиллуулж, удирдан чиглүүлж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллана. Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, орон нутгийн хэмжээнд хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх, эдгээр ажлын чанарыг сайжруулахад арга зүйн удирдлагаар ханган.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургууль, хэмжил зүйн тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, аливаа хэрэглэгчтэй материал баялаг, эрдэс, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж борлуулж байгаа бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш газрын зохион байгуулалтын нэгжүүд, төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байна.

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД

Ажилтан, албан хаагчид Албан тушаал

СХЗГ-ын 2-р байр 

Утас:70183833,          70182085

Имэйл хаяг
1 Ч.Оюунбаатар Газрын дарга СХЗГ-ын 2-р байр  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Цахилгааны хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын лаборатори
2 Ц.Энхбаатар Ахлах мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Д.Одончимэг Улсын шалгагч СХЗГ-ын 2-р байр  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Б.Зоригхүү Улсын шалгагч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Б.Болормаа Улсын шалгагч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 С.Энхтуяа Улсын шалгагч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 М.Эрдэнэсүрэн Техникч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 В.Номинцэцэг Техникч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Механикийн хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын лаборатори
9 А.Галбаатар Ахлах мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Б.Пүрэвтогтох Мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Д.Батсүх Улсын шалгагч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Д.Батсарнай Техникч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Д.Батзоригт Улсын шалгагч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Дулаан даралт, эзэлхүүн зарцуулалтын хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын лаборатори
14 Н.Мяасүрэн Ахлах мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Ц.Одонтуяа Улсын шалгагч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Г.Зэсмаа Улсын шалгагч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 М.Гомборагчаа Улсын шалгагч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 М.Гантуяа Техникч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Б.Байгал Техникч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Ш.Жавзанпагма Техникч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Б.Гантулга Улсын шалгагч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, тохируулгын алба
22 П.Цэрэн-Очир Албаны дарга СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Х.Отгонбазаррагчаа Мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Б.Ундрах Мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Н.Сэргэлэн Мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Т.Батмэнд Мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 С.Баяржаргал Техникч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 Б.Нарантогтох Техникч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 Б.Амартүвшин Техникч СХЗГ-ын 2-р байр This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он