ТАМГЫН ГАЗАР

тамгын газрын даргаТамгын газар нь үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд стратегийн төлөвлөлт хийх, нэгдсэн бодлогыг боловсруулах, төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн манлайллыг хангах, газрын удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлага, ажилтнуудад эрх зүйн зөвлөгөө болон дотоод дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх, удирдлага болон ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх, тэдний үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Тамгын газар нь газрын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх,стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, хэмжил зүй, сорьцын хяналтын асуудлаар олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэх, олон улс болон бүс нутаг, гадаадын холбогдох байгууллагатай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээний үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөхөд дэмжлэг үзүүлэх, зохицуулах асуудлыг мөн хэрэгжүүлнэ.

Тамгын газар нь СХЗГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, нэгдсэн төлөвлөлт, газрын даргын төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээ, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах тэдгээрийг зохицуулах үүргийг мөн хүлээнэ.

Тамгын газрын үйл ажиллагаа нь цомхон, чадварлаг, төрийн албан хаагч бүхий мэргэшсэн хүний нөөцөөр газрын тасралтгүй, хэвийн, жигд ажиллагааг хангахад чиглэнэ. Энэ нь газрын даргаас шийдвэр боловсруулан гаргах, хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн болон бусад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Тамгын газраас үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Газрын удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, ажилтнууд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь орон нутгийн стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд байна. Үйлчилгээг үзүүлэх оролцогч гол түнш нь төрийн албаны төв болон салбар зөвлөл, Шадар сайдын ажлын алба болон холбогдох байгууллага байна.

ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчдын нэрс Албан тушаал Өрөөний №, Утасны дугаар Имэйл хаяг
1 Б.Эрдэнэзул Газрын дарга № 313, 263805  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 П.Долгормаа Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн №203б,261731 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Х.Энхцэцэг Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн № 204б, 70161679 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Ц.Булганчимэг Эдийн засагч 205, 261631 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Д.Мөнхжин Хэвлэл, мэдээлэл хариуцсан ажилтан 205, 261631 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 И.Цэдэн Нарийн бичгийн дарга № 206, 458349 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Ш.Тэгшжаргал Гадаад харилцааны мэргэжилтэн № 209, 458032 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Б.Галпүрэв Орчуулагч № 209, 458032 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Б.Гантулга Ерөнхий ня-бо № 118а, 262200 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Н.Долгормаа Тооцооны ня-бо № 118а, 262200 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 А.Нямдулам Нярав № 118, 262200  
12 Ц.Баярсайхан Программист 205, 261631  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Л.Будсүрэн Зохион байгуулагч 263854 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Д.Баярсайхан Хангамж, ашиглалтын инженер 205, 261631 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Д.Үнэнжаргал Архивч, операторчин № 123, 266808  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Манай хаяг: 13343 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 46А. Утас: 458349

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он