СТАНДАРТ-ДЭЛХИЙН ХӨГЖЛИЙН ТҮЛХҮҮР

Бидний тухай

Газрын даргын мэндчилгээ

Манай веб сайтаар зочилж стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцан, бидэнтэй ямагт хамтран, дэмжин ажиллаж байдаг Та бүхэндээ Энэ өдрийн мэндийг хүргэж сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Ил тод байдал

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Худалдан авах үйл ажиллагаа, тендертэй холбоотой баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам болон тендерийн урилгыг нийтэд мэдээлж, цахим хуудас /www.masm.gov.mn, www.e-procurement.mn/-т байршуулахаас гадна худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан мэдээг тухай бүр байгууллагын цахим хуудас /www.masm.gov.mn/-т байршуулж байна.


Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлагын удирдамж MNS ISO 26000:2012

Энэхүү нийгмийн хариуцлагын тухай Олон улсын стандартыг гишүүн орны бүх шатны байгууллагуудад /байршил, хэмжээ зэргээс үл хамаарч/ сайн дурын үндсэн дээр энэхүү удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар. 2014 он