СТАНДАРТ-ДЭЛХИЙН ХӨГЖЛИЙН ТҮЛХҮҮР

Бидний тухай

Газрын даргын мэндчилгээ

1999 оноос эхлэн олон улсын хэмжээнд хэмжил зүйн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлыг үнэлж, олон улс, бүс нутаг, үндэсний хэмжил зүйн алба, байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэлхийн тавцанд сурталчилан дэмжих зорилгоор олон улсын “Метрийн хэлэлцээр”-ийг байгуулсан ойг тохиолдуулан жил бүрийн 5 дугаар сарын 20-ны өдрийг “Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр” болгон дэлхий нийтээр тэмдэглэж байх шийдвэр гарсан.

Ил тод байдал

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Худалдан авах үйл ажиллагаа, тендертэй холбоотой баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам болон тендерийн урилгыг нийтэд мэдээлж, цахим хуудас /www.masm.gov.mn, www.e-procurement.mn/-т байршуулахаас гадна худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан мэдээг тухай бүр байгууллагын цахим хуудас /www.masm.gov.mn/-т байршуулж байна.


Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлагын удирдамж MNS ISO 26000:2012

Энэхүү нийгмийн хариуцлагын тухай Олон улсын стандартыг гишүүн орны бүх шатны байгууллагуудад /байршил, хэмжээ зэргээс үл хамаарч/ сайн дурын үндсэн дээр энэхүү удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.

  • 08-р сар
Стандартчилал, хэмжил зүйн газар. 2014 он